Meest gelezen

3 reacties

Mede met het oog op de voorgenomen beëindiging van de versoepelde indexactie regels is het een actueel aandachtspunt voor alle spelers in de pensioensector, t.w. de overheid, de politiek en de sociale partners stil te staan bij een wellicht zeer ongewenste trend van onevenwichtigheid in het verdelen van de maatschappelijke prestatie. Nu grote groepen niet-werkenden nauwelijks of niet worden geïndexeerd en de sociale partners de ene na de andere forse cao verhoging afsluiten doet zich de kernvraag voor of dit wel de zo gewenste evenwichtige belangen afweging dient. Het zou alle partners in de pensioen sector sieren hier nadrukkelijker bij stil te gaan staan, want met deze trend worden vooral diegenen die een leven lang actief hebben bijgedragen aan deze zo mooie kengetallen, alsnog het kind van de rekening.

R.G. de Bree

Volgens de transitie AMvB gelden de reguliere voorwaarden uit het FTK nog wel voor het compenseren van misgelopen toeslagen in het verleden (inhaalindexatie) of in het verleden doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Dus zelfs als een bestuur dat evenwichtig zou vinden, of als er vermogen is boven de TBI-grens, dan nog zou het overtollige pensioenvermogen niet mogen worden gebruikt om contractueel vastgelegde (inhaal)toeslagen ineens te verlenen. Maar wat mag er dan wel met overtollig vermogen, gegeven het verbod om pensioenvermogen aan de sociale partners terug te geven of te gebruiken om korting op de (compensatie)premie te verlenen na transitie? Dat verbod is immers ook niet opzij gezet.

A.C.M. Kuypers

Beetje vreemd om te roepen "ze hebben ook niet betaald voor de indexatie". Heel Nederland is van eindloon overgegaan naar middelloon, met de belofte dat middelloon plus de verwachte indexatie gelijk of beter uit zou komen met een eindloonresultaat. Met als bijkomend voordeel dat voor de werkgever de stijgende kosten een halt werden toegeroepen. En nu ga je die mensen vertellen dat ze daar 'voor hadden moeten betalen'? Echt??

NB: deze overgangsoperatie is destijds begeleid door dezelfde consultantsorganisaties die nu dit geluid de wereld in brengen.

Y. Straalen Van

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen