Meest gelezen

4 reacties

Soms begrijp ik de pensioenspecialisten niet.
Er is toch pas sprake van een pensioen aanspraak van de partner als er een scheiding is uitgesproken?
Als de scheiding na het invaren plaatsvindt verandert er toch niets aan het aantal jaren dat de relatie heeft geduurd?

Mr. W. Roubos

‘Hiermee vervalt een belangrijk argument voor het verplichte invaren.’ Nou Adri, dit is geen juiste conclusie. Het verplicht invaren staat toch los van de wet verevening en de mogelijke complicaties bij de verevening na invaren. Daarnaast, mijn pensioenpot op het moment van invaren is gebaseerd op de juiste opgebouwde rechten tot dat moment. Die gegevens bewaren is toch niet zo’n groot probleem in deze digitale tijd? Verder, in tegenstelling tot de Wet Uitfasering Pensioen eigen beheer, waarbij de wet níet van toepassing werd op de Oudedagsverplichting, blijft de Wet VPS gewoon van toepassing op de ingevaren pensioenen en dus krijgt mijn aanstaande ex de helft van het opgebouwde kapitaal tijdens het huwelijk. Nu jij dit aandachtspunt hebt benoemd, weten uitvoerders wat ze moeten doen. Los daarvan, het kan niet zo zijn dat een ‘paar’ echtscheidingjes het voor de rest frustreren. Dat is ook hun eigen keus immers. En dat vrouwen minder verdienen en wellicht economisch afhankelijk zijn, de Wet blijft toch bestaan? En ook dat is aan ‘partijen’ en kunnen ze anders regelen. De wet is een kostwinners-wet en volledig achterhaald. Mijn pleidooi om die hele wet VPS (en dus de opvolger) te schrappen wordt hiermee dan ook weer bevestigd. Verdeling pensioen - en ook inkomen en zorg - is iets tussen partijen, daar heb je anno 2023 geen wet meer voor nodig.

T. Gommer

Geachte M.r W. Roubos,
Inderdaad verandert het invaren niets aan het aantal jaren dat de relatie heeft geduurd. Maar als er in 2028 gescheiden wordt na 20 jaar huwelijk heeft de partner recht op de rechten die in die periode zijn opgebouwd - wat niet hetzelfde als de een tijdsevenredig deel van het pensioenpotje dat ontstaan is na invaren.
Geachte T. Gommer, beste Theo,
Je schrijft: "Die gegevens bewaren is toch niet zo’n groot probleem in deze digitale tijd?" Die gegevens zijn niet overal digitaal vastgelegd.
Ik herinner even aan het argument van de pensioensector voor invaren: de oude rechten achterlaten in een administratie is te duur, daarom moet alles ingevaren.
De gegevens bewaren komt neer op het bewaren van de de hele oude omgeving (inclusief in sommige gevallen zelfs comfiches). Je kunt natuurlijk ook alles uitzoeken alsof iedereen gaat scheiden, maar dat is een enorm werk op individuele basis.
In het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie komt verevening natuurlijk voor bij de 'Data Risico Indicatoren' (DRI's) maar die zijn alleen om risicogroepen te bepalen. Er is geen enkele aanbeveling om alles op het benodigde individuele niveau vast te blijven leggen.
Je schrijft ook heel vriendelijk: "Nu jij dit aandachtspunt hebt benoemd, weten uitvoerders wat ze moeten doen." Niet voor invaren kiezen, zou ik denken, met het oog op een beheerste en integere bedrijfsvoering, tot dit ten onrechte verontachtzaamde probleem is opgelost.

Dr. A.W.I.M. van der Wurff

Volgens mij zou de pensioenopbouw gedurende het huwelijk tot moment van invaren, onderdeel moeten zijn van de dataset bij invaren naar WTP. Technisch gezien zou je dit ook willen omrekenen naar een afzonderlijk individueel kapitaal (om dit later te kunnen verdelen bij een eventuele scheiding). Als het systeemtechnisch of als gevolg van ontbrekende historie niet lukt om dit exact te berekenen op individueel niveau, kun je dit ook verhoudingsgewijs vaststellen (huwelijkse periode tot invaren/ totale deelnemingstijd tot invaren). WVPS en WTP hoeft elkaar niet te bijten maar je moet je als pensioenuivoerder wel voorbereiden op (mogelijke) toekomstige life-events na invaren.

R. de Ruiter

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen