Direct naar inhoud

Podcasts

Pensioen Pro maakt twee podcastseries: De Dekkingsgraad, waarin redacteuren elke twee weken het recente nieuws bespreken, en Pensioen Pro In Gesprek, waarin we elke maand dieper ingaan op een specifiek pensioenonderwerp. Hieronder zijn onze podcasts in chronologische volgorde te vinden.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Het is nog de vraag of politieke pensioenen ook onder de Wtp gaan vallen. Achmea krijgt een flexibele premieregeling. En vakbonden willen flinke loonsverhoging bij APG. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De eerste tekenen zijn er dat fondsen die per 1 januari 2025 zouden invaren dat niet halen. De uitdagingen rond de communicatie over het nieuwe stelsel. En automatische aansluiting van zzp’ers, met opt-out, is volgens sociale partners geen goed idee. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  PFZW verkocht begin dit jaar bijna al zijn beleggingen in producenten van fossiele energie. Ondanks vijftien gesprekken kreeg het fonds Shell niet zo ver om zijn beleid in lijn te brengen met het Parijsakkoord.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Wat zijn de ervaringen van pensioenfondsen die als eerste overgaan naar het nieuwe stelsel? Is 1 januari 2025 nog wel haalbaar? In deze aflevering van podcast Pensioen Pro in Gesprek komen vier pensioenfondsen aan het woord.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Een domper op het btw-dossier bij Europees Hof. Instemmingsrecht voor deelnemers van pensioenfonds Groothandel. En defensiebeleggingen gaan volgens admiraal Bauer onder de ‘s’ van esg vallen.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Vragen over de risicohouding in de vorm van een computerspel trekken niet meer deelnemers over de streep dan een traditionele vragenlijst. De respons blijft laag.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Netspar komt met een alternatief voor de Ortec-methode voor het beperken van verlagingen van pensioenuitkeringen. De witte vlek krimpt. En ABP gaat €10 mrd beleggen in Nederland. Hierover meer in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Meer duidelijkheid over gelijke aanpassing pensioenuitkeringen. Het risico op te lage invaardekkingsgraden in twee macro-economische scenario’s. En ABN Amro krijgt solidaire regeling. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De PensioenLab Academie levert veel jonge pensioenbestuurders in spe af, maar zij hebben moeite om een functie te bemachtigen. Hoe komt dat?

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Pensioenfondsen moeten deelnemers een realistischer beeld geven van het nieuwe stelsel, vindt de AFM. Het IMVB-convenant voor duurzaam beleggen is mislukt. En fondsen maken pas op de plaats met hun beleggingen. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  PVV, NSC en BBB willen deelnemersinstemming voor invaren in de nieuwe pensioenwet, de VVD vindt dat onverstandig. Een referendum over invaren staat op gespannen voet met een internationaal vakbondsverdrag. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Er zou meer aandacht moeten zijn voor de risico’s bij het proces van invoering van de Wtp, meent Benne van Popta. Ingroeien lijkt hem geen goed idee, maar spreiden van het invaarmoment kan wellicht wel.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Minister Schouten waarschuwt in een Kamerbrief voor de gevolgen van ‘nee’ bij een invaarreferendum. ABP krijgt een solidariteitsreserve van maximaal 10%. En pensioenfondsen verhogen hun renteafdekking verder. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Pensioenfondsen Detailhandel en PNO Media zullen heus niet ‘met geld smijten’ in de transitie naar het nieuwe stelsel, zegt André Snellen, voorzitter van beide fondsen. ‘Maar kosten komen wel op de tweede plaats; veilig overgaan staat voorop.’

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Minister Schouten maakte interne adviezen over invaren openbaar. De transitiekosten zijn eerder geraamd op €1 mrd, de vraag is of dat genoeg is. En kantoorpersoneel van G-Star Raw valt onder het fonds Detailhandel en niet onder Mitt. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Tegenstanders van de Wtp haalden bij de verkiezingen een meerderheid. De Transitiecommissie Pensioen heeft nog geen enkel bemiddelingsverzoek binnen. En Booking.com waarschuwt over verplichte aansluiting bij de regeling voor de reisbranche. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Verplichte pensioenopbouw inperken en fiscale aftrekbaarheid aftoppen: politieke partijen blijken onaangekondigde plannen te hebben. De AFM besloot een opgelegde maatregel tegen een aantal fondsen in te trekken. Dit en meer in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  In deze aflevering van Pensioen Pro in Gesprek praat redacteur Tjibbe Hoekstra met bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP over het nieuwe, hoofdzakelijk passieve beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Op maandag 6 november werd in Amsterdam het Verkiezingsdebat Pensioenen gehouden. In deze speciale podcast-aflevering vindt u de integrale geluidsopname.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De plannen van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, zorgen voor onrust in de pensioensector. En de drie grote, niet-verplichte bedrijfstakfondsen praten met het ministerie van Sociale Zaken over aanpassingen van de pensioenregels. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Partijen die tegen de pensioenwet zijn, kunnen bij de verkiezingen een meerderheid halen. De invaardatum van drie pensioenfondsen schuift één jaar op. En slechts weinig beursgenoteerde bedrijven dragen positief bij aan de sdg’s van de VN. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  In deze aflevering van Pensioen Pro in Gesprek praat redacteur Tjibbe Hoekstra met pensioenadvocaat Mark Heemskerk over zijn nieuwe boek ‘Pensioenruzies – ter leering ende vermaeck’.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Wat gaat Agnes Joseph van Achmea doen als ze in de Tweede Kamer komt? Wordt het een hete herfst voor uitvoerders, na de looneis van 10% bij PGGM? En waarom stappen pensioenfondsen en masse over van fondsen naar mandaten? Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Fondsen moeten individueel pensioensparen kunnen bieden, vinden juristen. Geen hogere rendementen voor grote fondsen dan voor kleinere, ondanks meer beleggingen in private equity. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De nadelige effecten op milieu en sociale waarden moeten worden meegenomen in financiële waarderingsmodellen. Daarvoor is nodig dat er een prijskaartje komt aan alle negatieve en positieve effecten van een onderneming.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Bij veel ondernemingen met eigen cao en pensioenfonds zitten gesprekken over een nieuwe regeling vast. Ruim veertien fondsen hebben een dekkingsgraad van boven de 140%. En ABN Amro Pension Services stopt. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De vakbeweging verkoopt het nieuwe stelsel aan de leden met het argument dat het meer kans biedt op indexatie. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer vreest dat tegenvallende pensioenen slecht kunnen uitpakken voor vakbonden.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Celine van Asselt stapte in februari over van APG AM naar het commerciëler gedreven Goldman Sachs. Ze ervaart duidelijk het verschil tussen beide vermogensbeheerders, vertelt ze in podcast Pensioen Pro In Gesprek.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  De uitvoering van de Wtp gaat na de kabinetsval door. ING verwacht 20% hogere pensioenen in nieuwe stelsel. En wisselende effecten slecht beleggingsjaar 2022 op variabele uitkeringen dc-regelingen. Dit en meer in De Dekkingsgraad.

 • Geplaatst in genre:
  • Podcast
  Geplaatst in sectie:
  • PP

  Tot 2024 kunnen fondsen soepele indexatieregels toepassen zonder overbruggingsplan. En twee derde van de deelnemers in dc-regelingen heeft een beperkte premie-inleg. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.