Direct naar inhoud

Journalistiek jaarverslag 2023

Pensioen Pro is dé vakpublicatie voor de Nederlandse pensioensector. Wij bieden onafhankelijke journalistiek aan mensen die beroepsmatig bezig zijn met pensioen.

In dit journalistiek jaarverslag een overzicht van wat er in 2023 speelde in de pensioensector, en hoe de vakredactie van Pensioen Pro zijn lezers hierbij van dienst was.

Wat er speelde. De Wet toekomst pensioenen, de grootste hervorming in decennia voor het Nederlandse pensioenstelsel, werd besproken en aangenomen in de Eerste Kamer en ging uiteindelijk in per 1 juli 2023.

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. We volgden het parlementaire proces in de Eerste Kamer op de voet, zodat lezers op de hoogte zijn van de status van de wet die zij moeten gaan uitvoeren. We brachten relevant eigen nieuws, waaronder het feit dat EU-coronasteun voor Nederland afhankelijk is van invoering van de Wet toekomst pensioenen.

Wat er speelde. Pensioenfondsen bereidden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Aspecten daarbij zijn onder meer administratieve uitvoering, ICT, beleggingen, en communicatie met deelnemers.

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. Artikelen over de stappen die individuele fondsen zetten richting het nieuwe stelsel, en de manier waarop zij omgaan met alle nieuwe regels, zodat fondsen een voorbeeld aan elkaar kunnen nemen. Achtergronden over de vele keuzes die fondsen daarbij hebben: het type regeling, de invulling van de buffer, bestaande pensioenrechten omzetten (invaren) of niet. Overzicht van de transitiedata van de vele fondsen in de sector.

Nieuws en achtergronden over de it-vernieuwing bij de grote uitvoerders en de keuzes die pensioenfondsen maken in de uitvoering. Het ging hier soms ook mis, met ICT-problemen, conflicten tussen uitvoerders en klanten en weglopende klanten. Onafhankelijke berichtgeving hierover, volgens journalistieke principes en met hoor en wederhoor, is relevant en helpt de rest van de sector.

Achtergronden over de verschuivingen in de beleggingen die verwacht worden en de manier waarop pensioenfondsen de portefeuille willen beschermen, in de aanloop naar de transitie. Over de manier waarop fondsen zich gaan indekken tegen inflatie en hoe ze de rendementen gaan verdelen onder deelnemers.

Het Pensioen Pro Jaarcongres 2023 ‘onzekerheid gegarandeerd’ ging onder meer over de overgang naar het nieuwe stelsel, het ‘Beleggersberaad 2023’ over beleggen in het nieuwe stelsel.

Wat er speelde. Het kabinet valt en er volgden nieuwe verkiezingen. In de tweede helft van 2023 nieuwe politieke onzekerheid over pensioenen. NSC, de politieke partij van Pieter Omtzigt, wil grote veranderingen, met name een referendum onder pensioendeelnemers over het omzetten van bestaande pensioenrechten

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. Uitgebreid bevragen van NSC over deze standpunten (bijvoorbeeld in interviews met kamerlid Agnes Joseph), analyse van de consequenties ervan, verslaggeving van de verkiezingen en analyse van de resultaten, verslaggeving van de ontwikkelingen daarna in de Tweede Kamer. Hierdoor bleef de pensioensector op de hoogte van deze plannen, die zeer veel impact hebben op hun planning voor de stelselovergang.

Wat er speelde. Grote rechtszaken op pensioenterrein. Pensioenfonds PGB tegen Booking.com, pensioenfondsen bij het Europees Hof van Justitie over de btw, pensioenfonds Vervoer tegen Deliveroo, Hoge Raad over grensconflicten tussen pensioenfondsen en over wijziging van bij de pensioenregeling bij de AFM.

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. Signalering van deze zaken voor de lezers, uitgebreide verslaggeving van rechtszittingen en vonnissen. Voldoende juridisch detail in de verslagen, zodat andere pensioenfondsen de voor hen relevante lessen eruit kunnen trekken.

Wat er speelde. Het jaar 2022 kende een hoge inflatie en sterk gestegen rentes. Dit werkte in 2023 nog door.

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. Verslaggeving over de omgang van fondsen met de soms (op papier) negatieve inflatie die in 2023 volgde, over aanpassingen in indexatiebeleid naar aanleiding van de extreme inflatiesituatie in 2022, over ruzie met toezichthouder AFM over de wijze van communiceren van de indexatie in 2022. Artikelen over de omgang van fondsen met hun renteafdekking in 2023. Artikelen over de loonontwikkeling en nieuwe cao’s bij diverse bedrijven in de sector: interessant voor veel van onze lezers, omdat zij dit direct zelf in de portemonnee merken.

Wat er speelde. Zorgen om het klimaat houden onverminderd aan, er is oorlog op het Europees continent, de wereld fragmenteert in geopolitieke machtsblokken. Van de pensioensector wordt steeds meer verwacht op duurzaamheidsterrein.

Hoe Pensioen Pro zijn lezers hielp. Nieuws over stappen die fondsen zetten om de CO2-uitstoot van hun beleggingen terug te brengen. Over (het gebrek aan) investeringen in defensie door de pensioensector en hoe geopolitiek de markten versnippert. Over het uitrollen van duurzaamheidsbeleid over bijvoorbeeld bedrijfsobligaties en niet beursgenoteerde beleggingen, over nieuwe duurzaamheidsthema’s als biodiversiteit. Interviews en artikelen over kritisch onderzoek naar het werkelijk effect van duurzaam beleggen en de mate waarin fondsen hun doelstellingen halen.

Het Pensioen Pro Jaarcongres 2023 ‘onzekerheid gegarandeerd’ ging over onder meer de onzekere geopolitieke situatie. Het Beleggersberaad 2023 over duurzaam beleggen.

Overig

Pensioen Pro bracht in 2023 nog heel veel ander nieuws, achtergronden, opinie, interviews en onderzoek dat niet onder bovenstaande categorieën viel.

Een greep: onderzoek naar de rendementen van fondsen, de premies en franchises van fondsen, de marktpositie van apf’en en ppi’s, naar wisselingen van fiduciair beheerder. Interview of podcasts met onder meer Harmen van Wijnen (directeur ABP), Frits van Bruggen (directeur MN), Tuur Elzinga (voorzitter FNV), Lans Bovenberg (prominente hoogleraar die afscheid nam). Wij namen profielinterviews af met onder meer de Heineken, Bisdommen, Mediahuis Nederland (de Telegraaf), en Gasunie.

Voor veel van de genoemde onderwerpen is Pensioen Pro de enige publicatie die ze systematisch en gedegen volgt. Als bron van onafhankelijke vakjournalistiek streven we ernaar van grote waarde te zijn en te blijven voor de duizenden pensioenprofessionals die ons blad lezen.