Direct naar inhoud

Achmea Investment Management

  • Partner

Prachtig track record Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

  • 1 jaars outperformance: 190 basispunten
  • 3 jaars outperformance: 86 basispunten
  • Resultaat voornamelijk uit bottom-up selectie

In 2023 wist het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund een outperformance te realiseren van bijna 200 basispunten (1,9%). Het leeuwendeel van deze outperformance is gegenereerd middels naam- en titelselectie. Naast bottom-up werd er ook top-down performance toegevoegd: met name door de overwogen risicoposities in juli en aan het einde van het jaar toen spreads flink verkrapten.

Tabel 1: Performance Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd. Fondsrendementen zijn voor aftrek van lopende kosten. Gegevens per 31 december 2023

Bottom-up selectie als performance-driver

Conform ons beleggingsproces is het leeuwendeel van de outperformance afkomstig van bottom-up selectie. Dit is de selectie van obligaties:

– van de juiste uitgevende instelling
– curvepositionering binnen de uitstaande schuld van de instelling
– new issue premie.

Qua sectoren is de performance vooral verdiend in financials, vastgoed, consumentenbedrijven, technologie, media, communicatie en industriële bedrijven.

Top-down

De bijdrage van de totale risicopositie aan de outperformance was relatief beperkt, per saldo ruim 20 basispunten. Dit komt overeen met onze overtuiging dat waarde toevoegen via forse top-down risicoposities, niet structureel is. Dergelijke posities kunnen zich namelijk ook tegen je keren. Denk daarbij aan een overwogen posities en een onverwacht risico event plaats vindt, waardoor spreads verdubbelen.

Rising stars: dé manier om je als actieve belegger te onderscheiden

De Achmea IM creditfondsen beleggen vooral in investment grade bedrijven maar hebben ook ruimte voor het overwegen van BB-gerate bedrijven. Ná de coronacrisis hebben we relatief veel rising stars (upgrades naar investment grade vanuit high yield) gezien. Dit waren vooral fallen angels die tijdens de coronacrisis hun investment grade rating kwijtraakten. Deze bedrijven hadden enkele jaren nodig gehad om hun kredietratio’s te verbeteren om weer toe te kunnen treden tot de investment grade index.

Rising stars: bedrijven die van high yield naar investment grade schieten

Rising stars zijn dan ook dé manier om je als actieve belegger te onderscheiden. Wanneer een rising star wordt geüpgraded naar investment grade, dan zullen de obligaties in lijn gaan handelen met investment grade. Dat betekent dat de spread flink daalt en dat er waarde wordt toegevoegd met een overwogen positie in een rising star.

Passieve creditfondsen kunnen immers niet beleggen in BB’s, en veel institutionele beleggers zijn strikt gebonden aan het onderscheid tussen investment grade en high yield. De Achmea IM creditfondsen zoals het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund beleggen vooral in investment grade bedrijven maar hebben ook ruimte voor het innemen van BB-posities. Dat biedt extra rendementspotentieel.

Let op: Dit is een publicitaire mededeling. Fondsrendementen zijn voor aftrek van kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg het prospectus van het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Partner verantwoordelijkheid

Achmea Investment Management is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Alle uitspraken of meningen die in de inhoud worden geuit zijn uitsluitend van de auteurs en weerspiegelen niet de meningen en overtuigingen van de website of gelieerde bedrijven.