Direct naar inhoud

Capital Group

  • Partner

Global investment grade bedrijfsobligaties: een sector voor alle seizoenen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en bepalende factoren voor het marktrendement van global investment grade bedrijfsobligaties? En wat is de beste benadering voor consistent extra rendement in deze sector?

Investment grade bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijk als belegging, omdat het rendement wordt bepaald door meerdere factoren. Dit biedt twee grote voordelen voor beleggers:

  • Het zorgt voor diversificatie binnen de portefeuille.
  • Voor een actieve vermogensbeheerder betekent een breder scala aan factoren dat er meer potentiële bronnen zijn voor alfa/outperformance.

Om een goed beeld te kunnen krijgen van een sector is het belangrijk om te kijken welke factoren binnen een representatieve index bepalend zijn voor het rendement. Hiervoor gebruiken wij de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, de belangrijkste index voor deze sector.

Binnen global investment grade bedrijfsobligaties kunnen we de rendementsbepalende factoren in zes categorieën indelen. Dit is in feite een onderverdeling van het zogenaamde ‘bèta’ rendement. Deze factoren bieden ook allen potentieel extra rendement (alfa):

  • Rente Hoe zit het met de duration en het renterisico?
  • Regio Waar is de issuer gevestigd?
  • Valuta Zijn de posities afgedekt tegen valutarisico’s?
  • Ratings AAA / AA / A / BBB
  • Industrieën/sectoren bijv. consumptie, energie, tech
  • Issuers en issues Ruim 2.800 issuers en meer dan 15.000 individuele issues/effecten [Per 31 december 2022. Bron: Bloomberg]

Rente
Op basis van marktposities – de valuta waarin de obligatie-uitgifte daadwerkelijk heeft plaatsgevonden – gaat het om een verdeling van circa 70% Noord-Amerikaanse posities en bijna 25% Europese posities.[Per 8 augustus 2023]
Voor hoogwaardige obligaties kan het meten van risico en blootstelling op basis van marktweging misleidend zijn en daarom is het beter om vanuit het perspectief van rente- of kredietrisico te kijken naar vastrentende waarden. 

NB Het bovenstaande heeft betrekking op de onderliggende posities bij het beleggen in de sector. Het behalen van extra rendement uit deze factoren is een andere kwestie, maar hangt hier wel mee samen.

Land/regio
In de wereld van global investment grade bedrijfsobligaties zijn issuers uit 65 landen vertegenwoordigd. Dit benadrukt het internationale karakter van de index, maar het laat ook zien dat de VS, niet geheel verrassend, een dominante positie inneemt die de helft van de index beslaat.

Valuta
Om te voorkomen dat rendement op obligaties teniet wordt gedaan door valutaschommelingen, wordt het valutarisico veelal afgedekt in deze sector. Hoewel het marktrisico wereldwijd is en issuers wereldwijd gevestigd zijn, hebben valutaschommelingen doorgaans geen invloed op het rendement. Evengoed zijn zelfs bij een ‘perfecte’ afdekking kleine schommelingen nooit helemaal uit te sluiten en kan de kortetermijnrente tot op zekere hoogte invloed hebben.

Credit ratings
Bij de uitgifte van obligaties wordt er een credit rating toegekend door in ieder geval een van de drie grote ratingbureaus (S&P, Moody’s en Fitch). Zo kunnen we alle obligaties met dezelfde rating naast elkaar leggen en krijgen we een compleet kredietrisicoprofiel.

Sectoren en industrieën
Industrials, financials en de nutssector zijn drie hoofdcategorieën die verder kunnen worden onderverdeeld in sectoren en subsectoren.

Een van de grootste veranderingen in de index in de afgelopen 10+ jaar is de afname van het gewicht van de banksector. Banken hebben hun balansen aanzienlijk verkleind na de schuldafbouw in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis. Daarnaast neemt de technologiesector een veel grotere positie in binnen de index.

Issuers en issues
Er zijn ruim 2.800 bedrijven die effecten uitgeven en zo’n 15.000 verschillende issues zijn opgenomen in de wereldwijde indices. [Per 31 december 2022. Bron: Bloomberg] Hoewel niet alle individuele issues actief worden verhandeld, is er duidelijk een zeer breed palet die mogelijkheden biedt voor internationale vermogensbeheerders voor het vinden van nog ondergewaardeerde effecten.

Samenvatting
De recente marktvolatiliteit laat ook nu weer zien dat het belangrijk is om een goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen.

In 2022 was er een positieve correlatie tussen aandelen en obligaties, maar met het einde van de renteverhogingen in zicht is onze verwachting dat hoogwaardige obligaties voor stabiliteit en diversificatie kunnen zorgen tegenover risicovolle activa.

De wereld van global investment grade bedrijfsobligaties is zeer divers. Deze diversiteit biedt een vruchtbare voedingsbodem voor het toevoegen van consistente waarde aan de beleggingsportefeuille gedurende de marktcyclus. Een bottom-up-benadering is hierbij cruciaal om alle beleggingsmogelijkheden optimaal te benutten.

Vooruitzichten 2024 – verwacht veranderingen in het beleggingsklimaat

19-12-2023 | 2024 staat voor de deur en de vooruitzichten waren zelden zo onzeker. Recessie of expansie? Inflatie of deflatie? Hogere rente of juist lager?

Read more

Kirstie Spence: drie belangrijke ontwikkelingen binnen emerging markets debt

19-9-2023 | In deze korte video deelt Kirstie Spence, portfoliomanager voor vastrentende waarden, haar vooruitzichten voor EM debt en vertelt over de drie belangrijkste ontwikkelingen die haar momenteel het meest interesseren binnen de beleggingscategorie.

Read more

Wordt India de opkomende markt van dit decennium?

8-8-2023 | Dat India een belangrijke opkomende wereldmacht is, bleek tijdens het recente bezoek van premier Narendra Modi aan de Verenigde Staten, waar hij het Congres toesprak, kopstukken uit het bedrijfsleven ontmoette en dineerde in het Witte Huis.

Read more

Waarheen met extra cash als de Fed van koers verandert?

1-6-2023 | Na een mogelijk laatste renteverhoging van de Federal Reserve (Fed), lijken kortlopende obligaties een aantrekkelijk alternatief voor cash en aan cash verwante beleggingen.
Wat zijn de vooruitzichten voor dit deel van de vastrentende markt nu de Fed haar koers lijkt te veranderen?

Read more

Wat betekent een “nieuw normaal” voor obligaties?

26-4-2023 | Gaan we na drie jaar COVID, economische schommelingen, inflatie en centrale banken die worstelen met een onzekere toekomst, terug naar een “nieuw normaal”, met lage rentes, beperkte volatiliteit en beleggers die meer risico durven nemen? Of zijn we voorgoed een nieuw tijdperk ingetreden? Wat betekent dit voor de rol van kernobligaties?

Read more

Hoe kwetsbaar zijn EM obligaties voor de recente volatiliteit?

31-3-2023 | Eerder dit jaar leken vooral de financiële omstandigheden in de VS, de dollar en de wereldwijde groei van grote invloed op emerging market (EM) debt. Daar komt de recente schok in de bankensector bij. Wat is de impact van de Fed die haar aggresieve toon lijkt te temperen?

Read more

Inflatie of financiële stabiliteit?

27-2-2023 | Markten worden geconfronteerd met de hoogste prijsstijgingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. De terugkeer van inflatie confronteert centrale banken met een ongewenst dilemma: inflatie bestrijden of prioriteit geven aan financiële stabiliteit? Wat zijn de gevolgen van dit beleid voor beleggers in bijvoorbeeld credit, high yield of EMD? We beschrijven vier mogelijke macroscenario’s en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s voor obligatiebeleggers.

Read more

Zullen 60-40 portefeuilles een comeback maken?

16-2-2023 | Met hun slechtste jaar sinds 2008 hebben 60/40 portefeuilles zeker betere tijden gekend. Een turbulent 2022 zou echter de voorbode kunnen zijn van een gunstigere toekomst, vooral voor beleggers die een evenwicht zoeken tussen groei op lange termijn, behoud van de hoofdsom en lopende inkomsten. Hier zijn drie factoren die een comeback van 60/40 portefeuilles in 2023 en daarna mogelijk kunnen maken.

Read more

De economie in 2023 – waarom wij afwijken van de marktconsensus

19-1-2023 | Momenteel lijken de markten zich te concentreren op een hoopvol vooruitzicht voor 2023. De activaprijzen wijzen erop dat de inflatie snel zal afnemen, dat de Amerikaanse Federal Reserve minder hawkish zal worden en dat de wereldwijde groei niet veel zwakker zal zijn dan in 2022. Het monetaire beleid is echter veranderlijk, de geopolitieke onzekerheid is groot en de sterke arbeidsmarkten worden gedempt door zwakte in de woningbouw en andere sectoren. Dit alles maakt een reeks verschillende uitkomsten mogelijk.

Read more

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Marketing publicatie
Dit materiaal, dat is uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, wordt alleen voor informatiedoeleinden gedistribueerd. CIMC staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg) en is een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) en staat via het Nederlandse kantoor onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van externe bronnen waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-, fiscaal of ander advies. © 2023 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.

Partner verantwoordelijkheid

Capital Group is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Alle uitspraken of meningen die in de inhoud worden geuit zijn uitsluitend van de auteurs en weerspiegelen niet de meningen en overtuigingen van de website of gelieerde bedrijven.