Direct naar inhoud

Capital Group

  • Partner

Zes duurzame voedseltrends van de toekomst

21-3-2024 | Het wereldwijde voedselsysteem bevindt zich al meer dan tien jaar in een periode van verandering. Overheden, toezichthouders, bedrijven en consumenten heroverwegen de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd naarmate de schaarste toeneemt. Innovatie en disruptie zijn een feit en zullen volgens ons de komende jaren nog sneller toenemen.

Highlights:

  • Om een groeiende wereldbevolking te voeden, zijn nieuwe productiemethoden nodig die aansluiten bij de sterkere focus op duurzaamheid onder toezichthouders en consumenten.
  • Voor langetermijnbeleggers bieden bepaalde structurele veranderingen in de gehele voedselwaardeketen zowel mogelijkheden als risico’s.
  • Innovaties op het gebied van zaden, meststoffen met een lagere impact, precisielandbouw, regeneratieve landbouw, alternatieve eiwitten en afvalbeheer en -vermindering zijn enkele van de innovaties die we nauwlettend in de gaten houden.

ARTIKEL LEZEN

Global investment grade bedrijfsobligaties: een sector voor alle seizoenen

21-9-2023 | Wat zijn de belangrijkste kenmerken en bepalende factoren voor het marktrendement van global investment grade bedrijfsobligaties? En wat is de beste benadering voor consistent extra rendement in deze sector?

Read more

Vooruitzichten 2024 – verwacht veranderingen in het beleggingsklimaat

19-12-2023 | 2024 staat voor de deur en de vooruitzichten waren zelden zo onzeker. Recessie of expansie? Inflatie of deflatie? Hogere rente of juist lager?

Read more

Kirstie Spence: drie belangrijke ontwikkelingen binnen emerging markets debt

19-9-2023 | In deze korte video deelt Kirstie Spence, portfoliomanager voor vastrentende waarden, haar vooruitzichten voor EM debt en vertelt over de drie belangrijkste ontwikkelingen die haar momenteel het meest interesseren binnen de beleggingscategorie.

Read more

Wordt India de opkomende markt van dit decennium?

8-8-2023 | Dat India een belangrijke opkomende wereldmacht is, bleek tijdens het recente bezoek van premier Narendra Modi aan de Verenigde Staten, waar hij het Congres toesprak, kopstukken uit het bedrijfsleven ontmoette en dineerde in het Witte Huis.

Read more

Waarheen met extra cash als de Fed van koers verandert?

1-6-2023 | Na een mogelijk laatste renteverhoging van de Federal Reserve (Fed), lijken kortlopende obligaties een aantrekkelijk alternatief voor cash en aan cash verwante beleggingen.
Wat zijn de vooruitzichten voor dit deel van de vastrentende markt nu de Fed haar koers lijkt te veranderen?

Read more

Wat betekent een “nieuw normaal” voor obligaties?

26-4-2023 | Gaan we na drie jaar COVID, economische schommelingen, inflatie en centrale banken die worstelen met een onzekere toekomst, terug naar een “nieuw normaal”, met lage rentes, beperkte volatiliteit en beleggers die meer risico durven nemen? Of zijn we voorgoed een nieuw tijdperk ingetreden? Wat betekent dit voor de rol van kernobligaties?

Read more

Hoe kwetsbaar zijn EM obligaties voor de recente volatiliteit?

31-3-2023 | Eerder dit jaar leken vooral de financiële omstandigheden in de VS, de dollar en de wereldwijde groei van grote invloed op emerging market (EM) debt. Daar komt de recente schok in de bankensector bij. Wat is de impact van de Fed die haar aggresieve toon lijkt te temperen?

Read more

Inflatie of financiële stabiliteit?

27-2-2023 | Markten worden geconfronteerd met de hoogste prijsstijgingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. De terugkeer van inflatie confronteert centrale banken met een ongewenst dilemma: inflatie bestrijden of prioriteit geven aan financiële stabiliteit? Wat zijn de gevolgen van dit beleid voor beleggers in bijvoorbeeld credit, high yield of EMD? We beschrijven vier mogelijke macroscenario’s en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s voor obligatiebeleggers.

Read more

Zullen 60-40 portefeuilles een comeback maken?

16-2-2023 | Met hun slechtste jaar sinds 2008 hebben 60/40 portefeuilles zeker betere tijden gekend. Een turbulent 2022 zou echter de voorbode kunnen zijn van een gunstigere toekomst, vooral voor beleggers die een evenwicht zoeken tussen groei op lange termijn, behoud van de hoofdsom en lopende inkomsten. Hier zijn drie factoren die een comeback van 60/40 portefeuilles in 2023 en daarna mogelijk kunnen maken.

Read more

De economie in 2023 – waarom wij afwijken van de marktconsensus

19-1-2023 | Momenteel lijken de markten zich te concentreren op een hoopvol vooruitzicht voor 2023. De activaprijzen wijzen erop dat de inflatie snel zal afnemen, dat de Amerikaanse Federal Reserve minder hawkish zal worden en dat de wereldwijde groei niet veel zwakker zal zijn dan in 2022. Het monetaire beleid is echter veranderlijk, de geopolitieke onzekerheid is groot en de sterke arbeidsmarkten worden gedempt door zwakte in de woningbouw en andere sectoren. Dit alles maakt een reeks verschillende uitkomsten mogelijk.

Read more

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Marketing publicatie
Dit materiaal, dat is uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, wordt alleen voor informatiedoeleinden gedistribueerd. CIMC staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg) en is een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) en staat via het Nederlandse kantoor onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van externe bronnen waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-, fiscaal of ander advies. © 2023 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.

Partner verantwoordelijkheid

Capital Group is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Alle uitspraken of meningen die in de inhoud worden geuit zijn uitsluitend van de auteurs en weerspiegelen niet de meningen en overtuigingen van de website of gelieerde bedrijven.