Direct naar inhoud

Cardano

  • Partner

Pensioenzekerheid en de transitie naar een duurzame wereld

Vermogensbeheer gaat voor ons verder dan rendement alleen. Wij dragen bij aan pensioenzekerheid en de transitie naar een duurzame wereld. Dat doen we met duurzaam beleggen en onze expertise in risicomanagement. We denken anders, omarmen nieuwe ideeën en modellen, en ontwikkelen die samen met onze klanten. We staan voorop in de transitie naar een nieuwe wereld en doen dat samen met partners. Het bereiken van een duurzame wereld is onze gezamenlijke missie. Daarvoor is een nieuwe manier van denken en werken vereist.

Bij het verduurzamen van de beleggingsportefeuille ligt klimaattunnelvisie op de loer

Verduurzaming van de beleggingsportefeuille is actueler dan ooit. Institutionele beleggers besteden hier terecht veel aandacht aan. Het implementeren en beheren van duurzaamheidsambities in de passieve aandelenportefeuille vergt goed doordachte besluitvorming. Kiezen voor een op het oog eenvoudige oplossing, zoals de Paris Aligned Benchmark, kan echter al snel leiden tot klimaattunnelvisie.

Lees meer

Extra regels maken banken niet robuuster, meer scenariodenken wel

Met enige regelmaat wankelt er een regionale Amerikaanse bank die vervolgens door een grootbank moet worden overgenomen. De roep om strakke regels, scherper toezicht, grotere buffers en een royaal garantiefonds neemt daarmee toe. Toch zijn dat slechts lapmiddelen die vooral schijnzekerheid opleveren, oplossingen voor problemen uit het verleden. De echte oplossing ligt in meer aandacht voor risicomanagement, met name in de vorm van scenariodenken.

Lees meer

Unieke methodiek om impact op biodiversiteitsverlies te meten helpt beleggers

In de veelheid aan duurzaamheidsrisico’s gaat terecht veel aandacht uit naar klimaatverandering. Doelstellingen om bijvoorbeeld het tij van de opwarmende aarde te keren worden steeds concreter, ook al hoeven ze pas in bijvoorbeeld 2050 volledig te zijn gerealiseerd. Verlies aan biodiversiteit is echter een zo mogelijk nog groter en urgenter probleem voor onze samenleving en de wereldeconomie dan klimaatverandering.

Lees meer

Impact maken met groene energie in opkomende landen

Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers willen steeds meer ESG-impact maken. Maar dan wel met een gebalanceerd risico, met transparantie en een goed rendement. Investeren in hernieuwbare energie in opkomende landen biedt hiervoor uitgelezen mogelijkheden.

Lees meer

Partner verantwoordelijkheid

Cardano is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Alle uitspraken of meningen die in de inhoud worden geuit zijn uitsluitend van de auteurs en weerspiegelen niet de meningen en overtuigingen van de website of gelieerde bedrijven.