Auteur

André de Vos

Vandenbroucke: ‘Geef premie-instrument echt een rol in het nieuwe contract’

Naast het nieuwe contract is een ‘Wassenaarakkoord voor pensioen’ nodig, meent hoogleraar Frank Vandenbroucke, met een inspanningsverplichting voor overheid en sociale partners om pensioenambities te halen.

‘Het nieuwe contract kan goedkoper, als we het eenvoudig houden’

Invoering van het nieuwe stelsel is voor PGGM een enorme klus. Maar topman Edwin Velzel gaat ervan uit dat het straks beter en goedkoper wordt. ‘Mijn grote angst is dat er weer allerlei overgangsregelingen en compensaties komen.’

Omtzigt: ‘Ik wil de saaie, taaie details van het pensioencontract.’

Met een eventuele goedkeuring van FNV van het uitgewerkte akkoord is er nog lang geen nieuwe pensioenwet, zegt Pieter Omtzigt. ‘Hier begint ons werk pas’, aldus het CDA-Kamerlid.

‘We moeten mensen leren omgaan met onzekerheid’

Het nieuwe contract is begrijpelijker en transparanter en daarmee beter uitlegbaar, vindt Netspardirecteur Marike Knoef. ‘Ik hoop dat daardoor de acceptatie van het nieuwe contract ook hoger is.’

Verzekeraars willen andere overgangsregeling voor bestaande dc-pensioenen

Het overgangsplan voor dc uit het pensioenakkoord, waarbij bedrijven oude en nieuwe regelingen naast elkaar moeten onderhouden, is niet naar de zin van verzekeraars. Ze hopen dat er in de politiek nog iets gaat schuiven.

‘Bij pensioenakkoord is zoals zo vaak alleen gekeken naar de situatie bij pensioenfondsen’

De vaste premie voor alle deelnemers is een hoeksteen van dit pensioenakkoord, maar er is misschien geen andere oplossing dan een actuariële, stijgende premie. Dat zegt Herman Kappelle bij Pensioen Pro In Gesprek.

FNV ziet ‘groot maatschappelijk belang’ bij verplichte overgang naar nieuw stelsel

Als zeker is dat alle fondsen overstappen naar het nieuwe stelsel, dan kunnen bepaalde regels uit het nieuwe contract – zoals kortingsregels – eerder worden toegepast, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

‘Toezichthouder kan meer doen aan preventie’

Sinds 2008 is het besef gegroeid dat toezicht met alleen juridische en economische criteria te beperkt is. Elianne van Steenbergen probeert inzichten uit de sociale organisatiepsychologie in de praktijk te brengen bij de AFM.

ABP bezorgd over invaren en projectierendement bij stelselhervorming

Verplicht invaren en een projectierendement waarin ‘rendementsverwachtingen echt doortikken’ zijn cruciaal voor het nieuwe stelsel, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann. Die zaken zijn echter nog niet geregeld.

Ppi’s ‘uitstekend gepositioneerd’ voor het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioencontract biedt kansen voor ppi’s, verwachten deze instellingen. Het aantal deelnemers nam vorig jaar toe tot 860.000. Voor de verdere groei is de coronacrisis een onzekere factor.

DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

Een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente draagt bij aan een robuuster stelsel. Er is dan geen aanleiding meer tot discussie over spelregels, zegt Cindy van Oorschot, divisiedirecteur bij DNB.

‘Crisis doet ons de waarheid over pensioen onder ogen zien’

De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat vasthouden aan harde nominale zekerheid zinloos is, zegt Toine van der Stee. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik hoop dat dit ook voor het pensioenakkoord geldt.’

‘Daling waardering vastgoed is wel gezond’

Bouwinvest-ceo Dick van Hal verwacht dat het rendement op de vastgoedportefeuille circa 0% zal zijn. Bouwinvest gaat ervan uit dat de economie 5% krimpt. ‘Daarmee blijft vastgoed een stabiele factor in de portefeuille.’

PPI’s hebben weinig ruimte voor coulance

Ook premiepensioeninstellingen worstelen met werkgevers die moeite hebben om de premie te betalen. Anders dan pensioenfondsen is hun financiële speelruimte beperkt en is er weinig ruimte voor betalingsregelingen.

Pensioenfonds Detailhandel rekent op UWV in geval van faillissementen

Tweeduizend werkgevers in de detailhandel hebben voor ruim €10 mln aan uitstel van pensioenpremie gevraagd. Als bedrijven failliet gaan, dan is het fonds voor het eerste jaar gedekt via het UWV, zegt voorzitter Henk van der Kolk.

‘Nu al bespreken wat crisis betekent voor lange termijn’

Het coronavirus levert een ernstige crisis op, maar in deze tijd wordt ook mogelijk de basis gelegd voor nieuwe trends en bedrijfsmodellen, zegt APG-ceo Gerard van Olphen. De uitvoerder praat daarover met fondsen.

‘Ik hoop dat we in de tweede helft van het jaar weer in een normalere wereld komen’

‘Het zou heel naar zijn als mensen in de zorg aan het eind van dit jaar gekort moeten worden’, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. De coronacrisis is volgens hem geen reden om de stelseldiscussie op te schorten of om te gooien.

‘Als je nu niet zenuwachtig wordt, ben je onmenselijk’

‘Goed monitoren in welke sectoren de meeste schulden zitten, waar het mis kan gaan, en waar je dus moet afbouwen en herbalanceren.’ Dat is het advies van Theo Kocken aan pensioenfondsen in deze crisis.

‘Fouten in uitvoering zijn incidenten’

Een nieuw pensioencontract, gebrek aan vertrouwen in de sector, voortdurende discussie met toezichthouder DNB. De Pensioenfederatie heeft haar bordje vol. ‘Verandering is momenteel een constante in de sector’, zegt directeur Edith Maat.

‘DNB-onderzoek uit 2006 naar impact pandemie veelal genegeerd’

Veertien jaar geleden onderzocht DNB de effecten van een pandemie. De berekeningen van destijds zijn verrassend actueel. ‘De financiële sector gaat veel pijn lijden’, zegt Ronald Bosman, een van de onderzoekers nu.

‘Er wordt echt geleurd met fondsen’

Toine van der Stee maakt zich zorgen over de verschraling van het dienstenaanbod in de sector. Kleine pensioenfondsen hebben moeite om uitvoerders en assetmanagers te vinden.

‘Individuele effecten kortingen moeilijk te onderzoeken’

De pensioensituatie van de gemiddelde Nederlander is nog steeds uitstekend. Zelfs korten zou daar weinig aan veranderen. ‘Er zijn grotere financiële schokken’, vindt hoogleraar Marike Knoef.

‘Machtsposities belemmeren hervorming pensioenstelsel’

Bij haar afscheid als ABP-directeur heeft Nicole Beuken een pleidooi gehouden voor snelle invoering van een simpeler, maar solidair pensioenstelsel.

Pensioenvragen spelen in vele landen

De pensioendiscussie gaat door. In Nederland, maar ook in landen als Duitsland, Zwitserland, Chili en Australië. In deze buitenlandspecial leest u hoe die discussie elders wordt gevoerd en wat wij daarvan kunnen opsteken.

‘We moeten niet op elk meetmoment in paniek raken’

Wouter Koolmees kon een historisch pensioenakkoord presenteren. Maar de afspraken liggen onder vuur, mede door de sterk gedaalde rente. ‘Ik ben altijd helder geweest; ik heb nooit gezegd dat kortingen van de baan waren.’

Nieuw premieplafond komt volgens ‘vingeroefening’ uit op 27%

Een eerste inschatting voor de fiscale maximumpremie in het nieuwe pensioenstelsel is 27%, zegt minister Koolmees. In de stuurgroep moet overlegd worden over de gevolgen voor fondsen die boven de grens zitten.

Ten geleide | Polderparadox

‘We korten niet, want we gaan voortaan korten.’ Mathijs Bouman verwoordde op het Pensioen Pro Jaarcongres perfect de paradoxen van dit pensioenakkoord. Want naast de blijheid dat de polder eindelijk weer eens een succesje heeft geboekt, zijn er in de pensioensector veel vragen, en scepsis.

Interview | ‘De impact van verlagen kan niet worden overschat’

Norbert Hoogers verruilde de zorg voor pensioenen en mag bij MN straks aan de slag met een nieuw stelsel. Maar ook met de voorbereiding van dreigende kortingen en de verbetering van de automatisering.

Adviseurs kritisch over aanpassing kortingsregels in pensioenakkoord

Consultants zien positieve elementen in het pensioenakkoord van kabinet en sociale partners, maar zijn kritisch over de voorgestelde aanpassing van de kortingsregels.

Op naar de 200

Van alle dilemma’s in het pensioendossier is die van de stijgende levensverwachting wel het meest opmerkelijke.