Auteur

André de Vos

Pensioenfonds Woningcorporaties kiest voor het offensief

Het pensioenfonds voor de Woningcorporaties wil via zes beloften de deelnemer duidelijk maken wat hij van het fonds kan verwachten. ‘Dit past bij een modern pensioenfonds.’

Esg-enquête: verdeeldheid over uitsluiten fossiel

Net iets meer pensioenfondsen zijn tegen snel uitstappen uit fossiele brandstoffen dan er vóór zijn. Duurzaam beleggen in China is nog mogelijk, maar er heersen wel enige twijfels. Dat blijkt uit de jaarlijkse esg-enquête van Pensioen Pro.

‘We hanteren een drempel van geloofwaardigheid’

ABP en APG willen koploper zijn met hun duurzame beleggingen. Toch is er kritiek op het pensioenfonds en zijn uitvoerder vanwege de beleggingen in Shell. ‘Een aantal oliemaatschappijen gaat echt de omslag maken.’

Harde opstelling fondsen bij bedrijf in financiële nood

Met een faillissementsaanvraag kunnen pensioenfondsen voorkomen dat ze achterstallige premie mislopen. Maar echt fijn voelt het niet om bedrijven ‘over het randje’ te helpen.

Nieuwe vormgeving voor website Pensioen Pro

Vanaf vandaag heeft Pensioen Pro een nieuwe kleur. De webpagina’s gaan van zalmroze naar ijsblauw. Inhoudelijk verandert er niets.

‘Veel pensioenregels kunnen gewoon weg’

Weg met de duizenden economische scenario’s, de franchise en het onderscheid tussen beschermings- en overrendement. Lezers van Pensioen Pro menen dat er behoorlijk geschrapt kan worden in de pensioenwetgeving.

Advies en communicatie knelpunten voor ppi’s bij nieuwe stelsel

De ppi-markt is in 2020 gegroeid tot bijna €16 mrd vermogen en een miljoen deelnemers, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van Pensioen Pro. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betekent voor de zeven ppi’s veel werk.

‘De deelnemer kan geen kant op’

De AFM vreest dat het nieuwe stelsel te ingewikkeld wordt. ‘Alles wat je toevoegt om het rechtvaardiger te maken, maakt het ook complexer’, waarschuwt bestuurslid Jos Heuvelman.

PGB pleit voor ruimer begrip van evenwichtige overgang

Pensioenfonds PGB wil meer ruimte voor fondsen en sociale partners om zelf een evenwichtige overgang te regelen. ‘De wetgeving lijkt evenwichtigheid nu erg eng te definiëren’, zegt Jochem Dijckmeester, voorzitter van PGB.

‘Nieuwe contract biedt voordelen, maar is niet beter uitlegbaar’

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord heeft de techniek het gewonnen van de begrijpelijkheid. Dat zegt Lisa Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht.

Vandenbroucke: ‘Geef premie-instrument echt een rol in het nieuwe contract’

Naast het nieuwe contract is een ‘Wassenaarakkoord voor pensioen’ nodig, meent hoogleraar Frank Vandenbroucke, met een inspanningsverplichting voor overheid en sociale partners om pensioenambities te halen.

‘Het nieuwe contract kan goedkoper, als we het eenvoudig houden’

Invoering van het nieuwe stelsel is voor PGGM een enorme klus. Maar topman Edwin Velzel gaat ervan uit dat het straks beter en goedkoper wordt. ‘Mijn grote angst is dat er weer allerlei overgangsregelingen en compensaties komen.’

Omtzigt: ‘Ik wil de saaie, taaie details van het pensioencontract.’

Met een eventuele goedkeuring van FNV van het uitgewerkte akkoord is er nog lang geen nieuwe pensioenwet, zegt Pieter Omtzigt. ‘Hier begint ons werk pas’, aldus het CDA-Kamerlid.

‘We moeten mensen leren omgaan met onzekerheid’

Het nieuwe contract is begrijpelijker en transparanter en daarmee beter uitlegbaar, vindt Netspardirecteur Marike Knoef. ‘Ik hoop dat daardoor de acceptatie van het nieuwe contract ook hoger is.’

Verzekeraars willen andere overgangsregeling voor bestaande dc-pensioenen

Het overgangsplan voor dc uit het pensioenakkoord, waarbij bedrijven oude en nieuwe regelingen naast elkaar moeten onderhouden, is niet naar de zin van verzekeraars. Ze hopen dat er in de politiek nog iets gaat schuiven.

‘Bij pensioenakkoord is zoals zo vaak alleen gekeken naar de situatie bij pensioenfondsen’

De vaste premie voor alle deelnemers is een hoeksteen van dit pensioenakkoord, maar er is misschien geen andere oplossing dan een actuariële, stijgende premie. Dat zegt Herman Kappelle bij Pensioen Pro In Gesprek.

FNV ziet ‘groot maatschappelijk belang’ bij verplichte overgang naar nieuw stelsel

Als zeker is dat alle fondsen overstappen naar het nieuwe stelsel, dan kunnen bepaalde regels uit het nieuwe contract – zoals kortingsregels – eerder worden toegepast, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

‘Toezichthouder kan meer doen aan preventie’

Sinds 2008 is het besef gegroeid dat toezicht met alleen juridische en economische criteria te beperkt is. Elianne van Steenbergen probeert inzichten uit de sociale organisatiepsychologie in de praktijk te brengen bij de AFM.

ABP bezorgd over invaren en projectierendement bij stelselhervorming

Verplicht invaren en een projectierendement waarin ‘rendementsverwachtingen echt doortikken’ zijn cruciaal voor het nieuwe stelsel, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann. Die zaken zijn echter nog niet geregeld.

Ppi’s ‘uitstekend gepositioneerd’ voor het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioencontract biedt kansen voor ppi’s, verwachten deze instellingen. Het aantal deelnemers nam vorig jaar toe tot 860.000. Voor de verdere groei is de coronacrisis een onzekere factor.

DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

Een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente draagt bij aan een robuuster stelsel. Er is dan geen aanleiding meer tot discussie over spelregels, zegt Cindy van Oorschot, divisiedirecteur bij DNB.

‘Crisis doet ons de waarheid over pensioen onder ogen zien’

De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat vasthouden aan harde nominale zekerheid zinloos is, zegt Toine van der Stee. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik hoop dat dit ook voor het pensioenakkoord geldt.’

‘Daling waardering vastgoed is wel gezond’

Bouwinvest-ceo Dick van Hal verwacht dat het rendement op de vastgoedportefeuille circa 0% zal zijn. Bouwinvest gaat ervan uit dat de economie 5% krimpt. ‘Daarmee blijft vastgoed een stabiele factor in de portefeuille.’

PPI’s hebben weinig ruimte voor coulance

Ook premiepensioeninstellingen worstelen met werkgevers die moeite hebben om de premie te betalen. Anders dan pensioenfondsen is hun financiële speelruimte beperkt en is er weinig ruimte voor betalingsregelingen.

Pensioenfonds Detailhandel rekent op UWV in geval van faillissementen

Tweeduizend werkgevers in de detailhandel hebben voor ruim €10 mln aan uitstel van pensioenpremie gevraagd. Als bedrijven failliet gaan, dan is het fonds voor het eerste jaar gedekt via het UWV, zegt voorzitter Henk van der Kolk.

‘Nu al bespreken wat crisis betekent voor lange termijn’

Het coronavirus levert een ernstige crisis op, maar in deze tijd wordt ook mogelijk de basis gelegd voor nieuwe trends en bedrijfsmodellen, zegt APG-ceo Gerard van Olphen. De uitvoerder praat daarover met fondsen.

‘Ik hoop dat we in de tweede helft van het jaar weer in een normalere wereld komen’

‘Het zou heel naar zijn als mensen in de zorg aan het eind van dit jaar gekort moeten worden’, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. De coronacrisis is volgens hem geen reden om de stelseldiscussie op te schorten of om te gooien.

‘Als je nu niet zenuwachtig wordt, ben je onmenselijk’

‘Goed monitoren in welke sectoren de meeste schulden zitten, waar het mis kan gaan, en waar je dus moet afbouwen en herbalanceren.’ Dat is het advies van Theo Kocken aan pensioenfondsen in deze crisis.

‘Fouten in uitvoering zijn incidenten’

Een nieuw pensioencontract, gebrek aan vertrouwen in de sector, voortdurende discussie met toezichthouder DNB. De Pensioenfederatie heeft haar bordje vol. ‘Verandering is momenteel een constante in de sector’, zegt directeur Edith Maat.

‘DNB-onderzoek uit 2006 naar impact pandemie veelal genegeerd’

Veertien jaar geleden onderzocht DNB de effecten van een pandemie. De berekeningen van destijds zijn verrassend actueel. ‘De financiële sector gaat veel pijn lijden’, zegt Ronald Bosman, een van de onderzoekers nu.