Auteur

Djaja Ottenhof

Grote verwarring over bindendheid uitspraken nieuwe geschilleninstantie

Het is onduidelijk of uitspraken van de nieuwe geschillencommissie niet-bindend worden voor deelnemers en bindend voor pensioenfondsen. Er zit licht tussen de uitleg van het ministerie van Sociale Zaken en uitspraken van de minister.

AFM controleert dit jaar opnieuw communicatie over indexatie

De AFM onderzoekt na de zomer opnieuw of fondsen goed communiceren over indexatie. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat veertien fondsen de wet hadden overtreden.

Pensioenuitvoerders: extra jaar erbij voor transitie is verstandig

Uitvoerders Achmea, APG en TKP zijn positief over het extra jaar dat minister Schouten geeft voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ze benadrukken dat de extra tijd gebruikt moet worden voor spreiding, niet voor uitstel.

‘Uitzondering bovenmatig pensioen voor jonge kappers is kansloos’

De oplossing voor de bovenmatige opbouw door jonge kappers waar sociale partners om vragen kan niet. Volgens de Belastingdienst en EY kan de overheid op basis van geldende wetgeving geen uitzondering maken.

Sociale partners waarschuwen voor bovenmatig pensioen jonge kappers

Door de verlaging van de startleeftijd krijgt pensioenfonds Kappers te maken met jonge deelnemers die bovenmatig pensioen opbouwen. Sociale partners hebben de overheid daarom gevraagd om een uitzondering op de regels.

‘Fluctuerende pensioenpot bevordert vertrouwen deelnemers niet’

De dekkingsgraad verdwijnt. Daarmee verliezen deelnemers een maatstaf voor de financiële gezondheid van hun fonds. De persoonlijke pensioenpot geeft wel inzicht, maar dat vertaalt zich niet automatisch in meer vertrouwen.

Esmiralda Thieme (AZL): ‘Kijk nu naar standaardisatie en vereenvoudiging’

De meeste fondsen bij AZL hebben een keuze gemaakt tussen het solidaire en flexibele contract. Nu is het van belang dat fondsen de complexiteit van regelingen terugbrengen, zegt AZL-directielid Esmiralda Thieme.

Pensioenfederatie rekent op nieuw uitstel bedrag ineens

Hoewel Sociale Zaken nog vasthoudt aan 1 januari 2024 lijkt opnieuw uitstel voor het bedrag ineens onvermijdelijk. De Pensioenfederatie stelt dat er negen maanden moeten zitten tussen het aannemen van de wet en de inwerkingtreding.

Pensioenfondsen reageren terughoudend op idee innovatiefonds defensie

PME en ABP reageren terughoudend op het idee van vice-admiraal Arie Jan de Waard voor een groot innovatiefonds voor defensie. De Pensioenfederatie zegt wel in gesprek te zijn met Defensie maar niet over het fonds.

Koepel steunt oproep ombudsman voor coulance bij communicatiefouten

De Pensioenfederatie en pensioenminister Carola Schouten reageren positief op de aanbeveling om meer coulance te tonen bij communicatiemissers. Ombudsman Pensioenen Jeroen Steenvoorden doet deze oproep in zijn jaarverslag.

Pensioenfederatie: normoverdragende brieven AFM onduidelijk

De normoverdragende brieven die de AFM heeft gestuurd aan veertien fondsen zijn niet duidelijk. Dit zegt directeur Edith Maat van de Pensioenfederatie. De belangenbehartiger wint juridisch advies in.

Publiekscampagne nieuwe stelsel moet deelnemer aansporen data te checken

Met een publiekscampagne wil de overheid deelnemers aanzetten hun gegevens bij hun pensioenuitvoerder te controleren. Volgens de accountantsorganisatie NBA draagt dit bij aan verbetering van de datakwaliteit.

Nibud: bouw infrastructuur voor informatie over pensioenkeuzes

Zet in elke gemeente een pensioenloket op waar men terecht kan met vragen. Deze suggestie deed Nibud afgelopen donderdag bij de lancering van de online tool Geldplan Bijna pensioen.

Defensie lonkt naar pensioensector voor investeringsfonds van minimaal €1 mrd

Nederlandse investeringen in defensie zijn nodig, aldus vice-admiraal Arie Jan de Waard. Hij kijkt hiervoor nadrukkelijk naar de pensioensector en pleit voor een fonds met ‘een ordegrootte van €1 mrd om mee van start te gaan’.

AFM: veertien fondsen overtraden wet met hun communicatie over indexatie

Veertien fondsen die vorig jaar versoepelde indexatieregels gebruikten, hebben hierover niet goed gecommuniceerd en daarmee de wet overtreden, aldus de AFM. De toezichthouder verwacht verbetering van deze fondsen.

Nieuwe geschilleninstantie voor pensioenfondsen in de maak

Op 1 januari 2024 gaat een nieuwe geschilleninstantie voor pensioenfondsen van start. De Pensioenfederatie neemt het voortouw bij de oprichting van de organisatie die snel moet kunnen uitbreiden als er veel klachten komen.

Veel meer werkgevers verlengen db-contract bij verzekeraar

Veel vaker dan in eerdere jaren hebben werkgevers met een gegarandeerde middelloonregeling in 2022 besloten die te verlengen, zeggen verzekeraars en adviseur Aon. Stijging van de rente en het uitstel van de Wtp zijn aanleidingen.

AI vergroot gebruiksgemak voor deelnemer

ChatGPT heeft de wereld de ogen geopend voor de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Ook bij pensioen. ‘Als mensen merken dat AI dingen makkelijker maakt, verwachten ze dat ook van hun pensioenfonds.’

PvdA’er Ferd Crone: oude senaat kan Wtp tot laatste moment aannemen

De verkiezingsuitslag van vorige week is voor de Eerste Kamer geen belemmering om de Wet toekomst pensioenen aan te nemen, aldus senator Ferd Crone van de PvdA. ‘We nemen in dit land heel veel besluiten met de helft plus een.’

‘Effect informatie over mager pensioen beperkt’

Werkgevers moeten informatie geven over hun pensioenregeling vindt de Tweede Kamer. Dat moet werknemers met een mager pensioen wakker schudden. Het is maar de vraag of dat werkt.

‘Mkb moet oppassen voor gekke situaties door overgangsrecht’

Veel werkgevers met een dc-regeling overwegen de oplopende premie te behouden in het nieuwe stelsel, stellen Max Ligtenberg van Het Pensioenbureau en Jeroen Tuijp van Edmond Halley. Zij waarschuwen voor de gevolgen.

‘Privacyregels obstakel bij ontwikkelen keuzebegeleiding’

Fondsen lopen bij keuzebegeleiding snel aan tegen obstakels rond privacy, zegt Marit Lasschuit van Keylane. Voor informatie die niet in de pensioenadministratie zit moeten fondsen toestemming vragen en die apart opslaan.

AFM: houd rekening met beperkingen pensioencommunicatie

De mening van deelnemers wordt beïnvloed door allerlei zaken die buiten de macht van het pensioenfonds liggen, aldus de AFM. Communicatiedoelen die fondsen stellen moeten daar rekening mee houden.

Huurders en migranten oververtegenwoordigd in ‘grijze vlek’

Groepen werkenden die toch al kwetsbaar zijn, hebben relatief vaak een mager pensioen. Dat staat in een analyse door Sander Muns en Arthur van Soest (Universiteit van Tilburg).

AFM onderzoekt grijze vlek met magere pensioenen

De AFM gaat dit jaar de kwaliteit van pensioenregelingen in kaart brengen. De toezichthouder zal de resultaten van dit onderzoek naar de zogeheten grijze vlek nog dit jaar bekendmaken aan de sector.

AFM ziet stapelrisico assetmanagers door pensioentransitie

De AFM houdt scherp in de gaten hoe assetmanagers en fiduciair beheerders omgaan met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De toezichthouder heeft dit tot een van de prioriteiten benoemd voor dit jaar.

‘Datakoppeling Mijnpensioenoverzicht helpt fondsen bij keuzebegeleiding’

Uitvoerders kunnen straks alle pensioendata van deelnemers uit Mijnpensioenoverzicht.nl halen. Zo kunnen ze die beter begeleiden bij keuzes, zeggen Mladen Sancanin (PGGM) en Stefan Tauber (Pensioenregister).

‘Centraal informatiepunt nodig voor keuzebegeleiding bedrag ineens’

Sociale Zaken overweegt een centraal informatiepunt voor keuzebegeleiding bij het bedrag ineens. Volgens de Pensioenfederatie is dat onontbeerlijk, omdat de sector de gevraagde begeleiding alleen niet kan bieden.

Apf’en passen versoepelde indexatieregels verschillend toe

Bij De Nationale APF maken vijf van de zes kringen gebruik van de mogelijkheid te indexeren bij 105% dekkingsgraad. Bij Centraal Beheer APF en Stap is dat een veel kleiner deel, omdat onduidelijk is of sociale partners willen invaren.

AFM als nieuwe sheriff in pensioenland

De AFM profileert zich steeds sterker als toezichthouder in de pensioensector. Het logisch gevolg van de komst van een nieuw stelsel. ‘De rol van de deelnemer wordt groter, dus ook die van de AFM.’