Auteur

Djaja Ottenhof

AFM onderzoekt grijze vlek met magere pensioenen

De AFM gaat dit jaar de kwaliteit van pensioenregelingen in kaart brengen. De toezichthouder zal de resultaten van dit onderzoek naar de zogeheten grijze vlek nog dit jaar bekendmaken aan de sector.

AFM ziet stapelrisico assetmanagers door pensioentransitie

De AFM houdt scherp in de gaten hoe assetmanagers en fiduciair beheerders omgaan met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De toezichthouder heeft dit tot een van de prioriteiten benoemd voor dit jaar.

‘Datakoppeling Mijnpensioenoverzicht helpt fondsen bij keuzebegeleiding’

Uitvoerders kunnen straks alle pensioendata van deelnemers uit Mijnpensioenoverzicht.nl halen. Zo kunnen ze die beter begeleiden bij keuzes, zeggen Mladen Sancanin (PGGM) en Stefan Tauber (Pensioenregister).

‘Centraal informatiepunt nodig voor keuzebegeleiding bedrag ineens’

Sociale Zaken overweegt een centraal informatiepunt voor keuzebegeleiding bij het bedrag ineens. Volgens de Pensioenfederatie is dat onontbeerlijk, omdat de sector de gevraagde begeleiding alleen niet kan bieden.

Apf’en passen versoepelde indexatieregels verschillend toe

Bij De Nationale APF maken vijf van de zes kringen gebruik van de mogelijkheid te indexeren bij 105% dekkingsgraad. Bij Centraal Beheer APF en Stap is dat een veel kleiner deel, omdat onduidelijk is of sociale partners willen invaren.

AFM als nieuwe sheriff in pensioenland

De AFM profileert zich steeds sterker als toezichthouder in de pensioensector. Het logisch gevolg van de komst van een nieuw stelsel. ‘De rol van de deelnemer wordt groter, dus ook die van de AFM.’

Apps willen deelnemers activeren met video en games

In de Wet toekomst pensioenen staat dat fondsen moeten zorgen dat deelnemers actief keuzes maken. De inzet van video en games kan daarbij helpen, denken adviesbureau Aon en sociale onderneming Sofie.

Pensioenfondsen wijken af van reglement voor extra indexatie

Pensioenfondsen PGB, ING, PostNL en KLM-grondpersoneel hebben hun bestaande indexatieafspraken voor 2023 aangepast. Zo kunnen zij deelnemers meer compenseren voor de torenhoge inflatie.

Permanent maken geschilleninstantie positief ontvangen

Het besluit van de Tweede Kamer om de nog op te richten geschilleninstantie permanent te maken, kan rekenen op instemming. Zowel de Ombudsman Pensioenen als de eerder kritische Pensioenfederatie en FNV reageren positief.

Driekwart bedrijven betonmortel gaat vrijwillig verder bij BpfBouw

Na het vervallen van de verplichte deelname voor betonmortelbedrijven blijft een groot deel van de werkgevers vrijwillig aangesloten bij BpfBouw. Volgens het fonds heeft driekwart van de circa tachtig bedrijven zich aangemeld.

Gemengde gevoelens over nieuwe leidraad AFM

De AFM heeft een leidraad keuzebegeleiding opgesteld. Florens Voogd (Montae) ziet dat de AFM veel van de open norm heeft ingevuld. Volgens de Pensioenfederatie laat dit document meer ruimte dan een eerdere versie.

Ondernemingskamer wijst verzoek vernietiging jaarrekening PME af

PME hoeft geen nieuwe jaarrekening over 2021 op te stellen met een nieuwe berekening van de verplichtingen. De Ondernemingskamer heeft een verzoek daartoe van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) afgewezen.

‘Heftige stelseldiscussie raakt vertrouwen burger’

Het verhitte debat in de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen ondermijnt het vertrouwen in het stelsel, zeggen experts. ‘De onwetende burger vraagt zich af of alles wel goed gaat.’

‘Pensioenpot als kassabon te ingewikkeld voor deelnemerscommunicatie’

Veranderingen in een persoonlijke pensioenpot tonen in de vorm van een kassabon is handig bij het inrichten van de uitvoering, zegt Pim van Diepen van Cardano. Voor deelnemerscommunicatie is het te ingewikkeld.

AFM waarschuwt voor malafide partijen die azen op bedrag ineens

Deelnemers die straks in een keer een deel van hun pensioen opnemen, zijn kwetsbaar voor oplichting. Fondsen kunnen hun deelnemers daarvoor gaan waarschuwen, zegt AFM-bestuurder Jos Heuvelman.

Onderzoek: Amerikaans orkaanplaatje duidelijker dan navigatiemetafoor

De manier waarop de Amerikaanse overheid burgers informeert over het verwachte pad van een orkaan kan ook effectief zijn om deelnemers inzicht te geven in hun verwachte pensioen.

Check op personeel door MITT zonder ergernis

De jaarlijkse brief van MITT met de vraag of eenpitters personeel in dienst hadden genomen, wekte ergernis. Het pensioenfonds voor de textielsector ontwikkelde samen met uitvoerder AZL een geautomatiseerde checkmethode.

Veel kleine pensioenen niet overdraagbaar, deelnemers vertrokken naar buitenland

Een groot deel van de kleine pensioenen is van deelnemers die met de noorderzon zijn vertrokken. Daardoor is het lastig die pensioenen over te dragen, blijkt uit een SEO-onderzoek.

DNB: fondsen moeten kader datakwaliteit goed volgen

DNB is positief over het nieuwe kader datakwaliteit, maar fondsen moeten wel alle stappen goed uitvoeren. Dit stelt de toezichthouder naar aanleiding van de publicatie van de richtlijnen door de Pensioenfederatie.

Duizenden afroepkrachten komen onder verplichtstelling Particuliere Beveiliging

Afroepkrachten in de beveiliging gaan net als hun collega’s in vaste dienst pensioen opbouwen bij het fonds Particuliere Beveiliging. Het gaat om circa zesduizend beveiligers, zegt fondsbestuurder Peter Priester.

Met alternatief inflatiescenario DNB eerder volledige indexatie en lagere premie

De hoge inflatie kan veel impact hebben op de hoogte van de premie en de mogelijkheden om pensioenen te verhogen. Met een alternatief inflatiescenario kunnen fondsen de gevolgen verzachten.

‘Rente gaat weer dalen en hoge rente-afdekking goed voor jongeren’

Vermogensbeheerder Baillie Gifford verwacht dat de rente weer gaat dalen. Columbia Threadneedle stelt dat een hoge rente-afdekking gunstig uitpakt voor jongeren. Zij spraken onlangs op het congres van Pensioen Pro.

‘Fondsen zien noodzaak persoonlijk contact bij keuzebegeleiding’

De meeste fondsen denken dat zij deelnemers het beste begeleiden bij pensioenkeuzes als ze een vorm van persoonlijk contact kunnen bieden.

ABP en PME geven per leeftijdsgroep inzicht in effect indexatie

Fondsen leggen een AFM-richtlijn over voorlichting rond de versoepelde indexatieregels verschillend uit. ABP en PME melden de gevolgen per leeftijdsgroep, terwijl andere, zoals PFZW en PMT, niet op leeftijd segmenteren.

Foutieve data bestrijden met algoritmes en handwerk

In aanloop naar het nieuwe stelsel zijn pensioenfondsen en uitvoerders druk bezig de datakwaliteit op orde te krijgen. Een geboortedatum van 1900 moet nu al uit de administratie worden gevist.

Belastingdienst wil niet samenwerken met pensioensector voor bedrag ineens

De Pensioenfederatie wil hulp van de Belastingdienst bij de keuzebegeleiding over de uitkering van een bedrag ineens. De overheidsorganisatie ziet daar echter geen mogelijkheden voor.

Jaarsma: ‘Grote groep heeft onjuist beeld pensioen door sociale media’

Door televisie en sociale media leven bij het grote publiek veel misvattingen over pensioen en de sector. Een campagne via Facebook en Instagram moet daar verandering in brengen, zegt Ger Jaarsma.

Brand New Day wil klanten en adviseurs koppelen

Klanten willen sturing, maar Brand New Day mag alleen informatie geven, zegt Joost Tieland. Met een pensioentool die data van het Nibud gebruikt, wil de aanbieder klanten helpen ‘zonder in het vaarwater van advies te komen’.

Raad van toezicht Beton wil beleggingen bij één fiduciair beheerder

De raad van toezicht vindt dat Pensioenfonds Beton het fiduciair beheer moet onderbrengen bij één beheerder. Dat het fonds werkt met een beheerder voor vastgoed en één voor de rest van de beleggingen is volgens de raad onwenselijk.

Goed omgaan met klachten: interne ombudsman, emotieherkenning en klantteams

Voor het goed omgaan met klachten experimenteert PGB met een interne ombudsman. PGGM traint medewerkers op het herkennen van emoties en werkt met specialistische klantteams.