Auteur

Frank van Alphen

Huisartsenfonds brengt uitvoering naar Achmea

Het beroepspensioenfonds voor huisartsen stapt eind 2021 voor de uitvoering over van PGGM naar Achmea Pensioenservices. De overstap valt samen met de overgang naar een beschikbare-premieregeling.

ASR stapt over op dc met 1%-staffel

ASR gaat voor de eigen medewerkers over van verzekerd db-pensioen naar individueel dc op basis van een 1%-staffel. Met name voor jonge werknemers liggen de premies een stuk hoger dan bij de gangbare 2- en 3%-staffels.

Ook PGGM constateert welvaartswinst bij variabele premie

Onderzoek van PGGM toont aan dat een variabele premie leidt tot welvaartswinst. Dit is in lijn met hoogleraren Boot, Teulings en De Beer, die pleiten voor variabele premie zodat meer in aandelen kan worden belegd.

Vier heikele punten bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

De contouren van het nieuwe stelsel zijn duidelijk, maar de weg ernaartoe is ingewikkeld. Een inventarisatie van de heikele punten die de pensioensector de komende vijf jaar in hun greep houden.

‘Maak tweede pijler toegankelijker voor zelfstandigen’

De groeiende groep zzp’er is volgens Mark Boumans een blinde vlek in veel pensioendiscussies. Boumans promoveerde gisteren op het onderwerp zzp’ers en pensioen. ‘Het gaat nog jaren duren voor er iets geregeld is.’

‘Fors lagere pensioenpremies bij bredere risicodeling’

Pensioenpremies kunnen halveren als het beleggingsrisico ook gedeeld wordt met de werkenden, stellen hoogleraren Arnoud Boot, Coen Teulings en Paul de Beer. Voorwaarde is dat de pensioenpremies variabel worden.

Nieuwe AG-sterftetafel levert fondsen 2% hogere dekkingsgraad op

Een gemiddeld pensioenfonds ziet de dekkingsgraad met 2%-punt stijgen dankzij de nieuwe prognosetafel van het AG. Het is de tweede maal dat de stijging van de levensverwachting neerwaarts wordt bijgesteld.

‘Jonge werknemer in dc-regeling stuk duurder in nieuw stelsel’

De extra kosten bij invoering van het nieuwe stelsel voor werkgevers met een verzekerde regeling of een pensioen bij een ppi kunnen oplopen tot 15% van het jaarsalaris. De extra lasten zijn bij jonge werknemers het hoogst.

Raad van State: te strikte voorwaarden bij lumpsum

De Raad van State heeft de nodige bedenkingen bij het wetsvoorstel voor het opnemen van een bedrag ineens. Volgens het adviesorgaan is de toegevoegde waarde gering vanwege alle beperkende voorwaarden.

VCP: zet rente eind dit jaar vast

Om een bodem in de rente te leggen, pleit VCP ervoor de rekenrente eind dit jaar vast te prikken als ondergrens. Dat creëert volgens de vakcentrale rust in de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel.

DNB spreidt impact lage rente op dekkingsgraden

DNB gaat de nieuwe ufr-parameters de komende vier jaar stapsgewijs invoeren. Hierdoor voorkomt de toezichthouder dat de dekkingsgraden begin volgend jaar met ten minste 6% zouden dalen.

CPB en Netspar: Lage rente zet pensioen jongeren onder druk

Jongeren moeten vanwege de lage rente en rendementen rekening houden met een lager pensioen dan nu gebruikelijk is, aldus CPB en Netspar. De lage rente is echter geen aanleiding de kapitaaldekking vaarwel te zeggen.

‘Verbind voorwaarden aan eerder opnemen pensioenkapitaal’

Bij lage inkomens verdampt het tweede-pijlerpensioen als ze eerder met pensioen gaan. Om dat te voorkomen, moet het volgens Netspar voorwaardelijk worden. Die voorwaardelijkheid geeft hogere inkomens juist meer speelruimte.

Toestroom zelfstandigen draagt bij aan groei pensioenfonds Schilders

De toename van het aantal deelnemers bij pensioenfonds Schilders is voor een flink deel te danken aan een groeiend aantal zelfstandigen. Van de actieve deelnemers is nu 41% zzp’er.

Pensioenuitvoering Achmea blijft verlieslatend

De eerste helft van dit jaar moest Achmea €13 mln toeleggen op de afdeling Pensioenservices. Dit bedrijfsonderdeel schrijft al jaren rode cijfers.

Frijns: nieuw stelsel blijft rentegevoelig

Het huidige pensioenstelsel onder het ftk is ontspoord vanwege de lage rente. Het nieuwe stelsel is echter geen oplossing, stelt Jean Frijns. ‘Dat is niet toekomstvast en minstens zo gevoelig voor de rente.’

‘Bevoegdheden sociale partners bij bedrijfstakfonds moeten duidelijker’

Besturen van verplichtgestelde bedrijfstakfondsen hoeven gewenste wijzigingen van sociale partners in de pensioenregeling niet door te voeren, stelt Netspar. Dat kan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel bemoeilijken.

Payroll-bedrijven moeten weg bij Stipp

Met ingang van volgend jaar vervalt de verplichtstelling voor payroll-bedrijven. Dat betekent dat payrollers geen pensioen kunnen opbouwen bij Stipp, het verplichte pensioenfonds voor de uitzendsector.

Gesloten Van Lanschotfonds op zoek naar beste uitvoeringsvorm

Het gesloten pensioenfonds van Van Lanschot wil zichzelf opheffen, maar is er nog niet uit wat de beste uitvoeringsvorm is. Om dat te onderzoeken gaat het fonds pro forma offertes uitsturen.

Dekkingsgraad Pensioenfonds TNT Express omhoog dankzij bijstorting

Koerier TNT/FedEx heeft begin juli €11 mln gestort in zijn pensioenfonds. Mogelijk moet de werkgever dit jaar nog meer bijstorten. Volgend jaar verhuizen de pensioenen naar bedrijfstakfonds Vervoer.

Pensioenfonds Rockwool mogelijk naar PGB

Volgend jaar sluit pensioenfonds Rockwool zich waarschijnlijk aan bij PGB. Dat is mogelijk geworden omdat het dekkingsgraadverschil is geslonken dankzij de coronacrisis.

Volgend jaar hogere premies en lagere opbouw

Hoewel minister Koolmees het liefst ziet dat premie en opbouw gelijk blijven, verwachten veel fondsen dat de premie volgend jaar omhoog moet. Als werkgevers en werknemers die rekening niet oppakken, daalt de opbouw.

Pensioenfonds Telegraaf open voor werkgevers gelieerd aan Mediahuis Nederland

Pensioenfonds Telegraaf, waarvan de naam is gewijzigd in Mediahuis Nederland Pensioenfonds, wil het aantal actieve deelnemers laten groeien door andere uitgevers gelieerd aan Mediahuis te werven.

Dekkingsgraad maakt pas op de plaats

Na het herstel van de dekkingsgraden sinds de uitbraak van de coronacrisis is de dekking van een gemiddeld fonds de afgelopen maand gelijk gebleven, blijkt uit ramingen van Aon en Mercer.

PMT belegt in Rotterdamse kolencentrale

PMT belegt via een fonds van private-equitybeheerder Riverstone in een kolencentrale in Rotterdam. Volgens het fonds gaat het om een ‘zeer beperkt belang’ dat stamt uit de tijd dat beleggingen in kolen nog niet waren uitgesloten.

Ondernemingspensioenfondsen voorzichtig positief over nieuwe pensioenstelsel

De grote bpf'en toonden zich in juni direct enthousiast over het nieuwe stelsel. Ondernemingspensioenfondsen reageren terughoudender, maar laten wel doorschemeren dat rekening is gehouden met hun zorgen.

Gesloten db-fonds Unilever blijft waarschijnlijk in oude stelsel

Progress, het gesloten db-pensioenfonds van Unilever, blijft naar verwachting in het oude stelsel. Dat zegt Hedda Renooij, sinds september vorig jaar directeur van de pensioenfondsen van Unilever.

Corona heeft bij huidige methode geen invloed op nieuwe sterftetafel

In de eerste helft van 2020 overleden meer mensen dan verwacht in de AG-prognosetafel uit 2018. Deze hogere sterfte door corona zal bij de huidige wijze van opstellen echter niet doortikken in de volgende sterftetafel.

Pas op de plaats bij fusie Bakkers en Zoetwaren vanwege dekkingsverschil

De voorgenomen fusie tussen bedrijfstakpensioenfondsen Bakkers en Zoetwaren is in de koelkast gezet als gevolg van het dekkingsgraadverschil van zo’n 10%. Ook het verschil in premiedekkingsgraad is een pijnpunt.

ABP verwacht premiestijging met 1,7%-punt

ABP rekent erop dat de premie volgend jaar stijgt naar 26,6%. De hogere premie is nodig omdat het fonds rekent met een lager verwacht rendement en de vakbonden de regeling niet willen versoberen.