Auteur

Frank van Alphen

PMT moet MN financieel steunen

PMT moet als grootaandeelhouder van MN eind juni bijna €5,5 mln overmaken naar deze uitvoerder. Ook ontvangt PMT geen dividend. Beide zijn het gevolg van strengere kapitaalseisen waaraan MN moet voldoen.

PMT neemt PME-belang in MN over voor één euro

PMT heeft het PME-belang van 16,5% in uitvoerder MN overgenomen voor €1. PMT is nu met een belang van 95% bijna volledig eigenaar van MN.

Hogere renteafdekking leidt tot lager rendement PMT

PMT heeft vorig jaar de renteafdekking opgekrikt van 52% naar 60%. Dit had een nadelig effect op het rendement omdat de rente vorig jaar is gestegen. Het rendement van PMT was beduidend lager dan het gemiddelde in de sector.

Regels rond invaren dc-kapitaal ‘onduidelijk en inconsistent’

De voorschriften rond het invaren van ruim €8 mrd dc-kapitaal in een flexibele of solidaire premieregeling zijn volgens het Actuarieel Genootschap ‘onduidelijk en inconsistent.’

Onduidelijkheid over gedispenseerde werkgevers in nieuwe stelsel

Adviseurs zetten vraagtekens bij de wijze waarop de gelijkwaardigheid van vrijgestelde regelingen in het nieuwe stelsel moet worden vastgesteld. FNV is tegen. ‘Uitholling van die toets is onacceptabel’, aldus de vakbond.

Twee derde vermogensbeheerkosten PFZW naar private equity

Als gevolg van de verviervoudiging van de prestatievergoedingen stegen de totale beheerkosten bij PFZW naar 0,75% van het vermogen. Dat is meer dan de 0,5% die het fonds als bovengrens hanteert.

Kritiek op monopolie accountant bij datacontrole

FNV en actuarissen verzetten zich tegen het plan accountants aan te wijzen als de enigen die zekerheid kunnen geven over de datakwaliteit. Accountants zelf temperen de verwachtingen over hun werkzaamheden.

Hoge inflatie duwt grens volledige indexatie omhoog

De dekkingsgraad waarbij pensioenfondsen volledig kunnen indexeren, stijgt van circa 125% naar ruim 140% als de inflatie hoog blijft, aldus WTW.

Dekkingsgraden verder omhoog dankzij gestegen rente

Net als in de eerste maanden van het jaar is de actuele dekkingsgraad van een gemiddeld fonds in april gestegen. De stijging van de rente maakte verliezen op aandelen en obligaties ruimschoots goed.

Adviesorgaan: begrijpelijkheid en werkbaarheid wet nog steeds onder de maat

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk, dat zich eerder uiterst kritisch uitliet over de concept-Wet toekomst pensioenen, is evenmin te spreken over de lagere wetgeving.

PNO-voorzitter Snellen: ‘Tussen servet en tafellaken is voordeel bij transitie’

PNO Media stapt over op een omgekeerd gemengd bestuursmodel en haalt de scheidingswanden tussen fonds en uitvoerder weg. ‘We willen doorpakken in aanloop naar het nieuwe stelsel’, zegt de nieuwe voorzitter André Snellen.

Kamerleden bedolven onder visies experts op pensioenwet

Achttien deskundigen vertellen in de Kamer over de stelselhervorming, in bijdragen die variëren van technisch tot fundamenteel. ‘De beoogde hervorming is niet te volgen en door vrijwel niemand te controleren.’

‘Nieuwe stelsel biedt meer bescherming tegen inflatie dan huidige contract’

De solidariteitsreserve kan een eenmalige inflatieschok van 6 of 9% opvangen, meldt minister Schouten in antwoord op vragen van Pieter Omtzigt. Het duurt dan wel tien tot vijftien jaar voor de buffer weer op het oude niveau is.

Bas Werker: schrap de vba-methode

Opname in de wet van de value-based-alm-methode als middel om vermogens toe te delen bij invaren, leidt tot een ‘onacceptabel operationeel risico’, waarschuwt hoogleraar econometrie Bas Werker.

Streven naar compleet contract leidt tot veel discussies

Sociale partners moeten vóór de overgang naar het nieuwe stelsel afspraken maken hoe de pijn te verdelen als zaken tegenvallen. Het contract dat ze maken moet immers compleet zijn. ‘Dat leidt tot lastige discussies.’

‘Kapitaalgedekte basisregeling oplossing witte vlek en zzp-probleem’

Tot een kwart van de werkenden bouwt geen pensioen op omdat hun werkgever dat niet hoeft te regelen, of omdat ze zzp’er zijn. Hoogleraar Bastiaan Starink pleit voor een semi-verplichte basisregeling zoals in Zweden en IJsland.

Nieuwe wet: enkele aanpassingen en veel niet gehonoreerde wensen

De memorie van toelichting bij de Wet toekomst pensioenen is flink uitgebreid sinds de eerste consultatieversie van eind 2021. Dat wil niet zeggen dat de wet sterk verschilt van de eerste versie.

Dekkingsgraad schiet 5%-punt omhoog dankzij gestegen rente

De actuele dekkingsgraad steeg in maart ruim 5%-punt naar circa 119%, als gevolg van de stijging van de rente. Ook aandelen en vastgoed droegen een steentje bij aan deze opmerkelijke stijging.

Raad van State: geen bezwaar tegen beperking individueel bezwaarrecht

In de Wet toekomst pensioenen blijft het individueel bezwaarrecht geschrapt ondanks bezwaren van ouderenorganisaties en juristen. De Raad van State heeft geen bezwaren tegen deze inperking bij invaren.

‘Ik kan makkelijk in de huid van een ander kruipen’

Met ingang van 1 april schuift Vandena van der Meer-Gangapersadsing aan bij het ABP-bestuur. ‘Door op te groeien in twee culturen kan ik me goed verplaatsen in de ander.’

‘Nieuwe stelsel beschermt niet tegen inflatie’

Het nieuwe stelsel negeert het inflatierisico, waarschuwt voormalig ABP-directielid Jelle Mensonides. Hij vreest bovendien dat pensioenfondsen risico gaan afbouwen vanwege de individualisering van het stelsel.

‘Ik ben minder gericht op inhoud en meer op mensen’

Sinds begin dit jaar is Harry Vossebeld chief operational officer bij PGB Pensioendiensten. Hij zoekt graag naar mooie oplossingen. Eerst vooral inhoudelijk, de laatste jaren meer samen met mensen.

Wouter Koolmees en Provisum winnen gouden Pensioen Pro Awards

Ex-minister Wouter Koolmees heeft de Pensioen Pro Award voor ‘uitzonderlijke bijdrage aan de sector’ ontvangen. Pensioenfonds Provisum ontving voor de tweede maal de prijs voor ‘Pensioenfonds van het jaar’.

Actuele dekking grote bpf’en licht gestegen in februari

Ondanks gedaalde aandelenkoersen is de actuele dekkingsgraad van ABP, PFZW, PMT en PME in februari iets gestegen. Dat is met name te danken aan de gestegen rente.

Verlies Achmea Pensioenservices licht gestegen

Achmea Pensioenservices zag het verlies vorig jaar stijgen van €26 naar €28 mln. Dit is met name te wijten aan toename van de kosten. Ook bij Achmea Investment Management stegen de kosten.

NN-medewerkers willen solidaire én flexibele regeling

Uit een enquête onder het personeel van NN Group blijkt dat de werknemers zowel elementen uit het solidaire als het flexibele contract willen. De bal ligt weer bij de bonden en de werkgever.

Fondsen reageren wisselend op Oekraïne-oorlog

De wijze waarop fondsen hun deelnemers informeren over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne loopt uiteen. Sommige melden niets, terwijl andere vermelden hoeveel ze beleggen in Rusland en wat ze van plan zijn met die effecten.

APG, PGGM, MN en TKP overleggen over ‘uniforme aanpak’ transitie

De coo’s van de vier grootste uitvoeringsorganisaties overleggen regelmatig met elkaar over zaken als invaren, datakwaliteit en communicatie. De uitvoerders streven naar een ‘uniforme aanpak’ van de pensioentransitie.

‘Bij solidariteitsreserve dreigt invoering omslagelement’

Als de solidariteitsreserve voornamelijk wordt gevuld uit premies en benut wordt om ingegane uitkeringen stabiel te houden, sluipt er een substantieel omslagelement in het nieuwe stelsel, waarschuwen onderzoekers.

‘Maak onderscheid tussen belegger en bedrijf in Europese esg-regels’

De pensioensector steunt de EU-richtlijn voor duurzaam ondernemen, maar dan wel met een duidelijk onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van belegger en bedrijf. APG merkte dat vakbonden daar anders naar kijken.