Auteur

Frank van Alphen

ABP verliest geloof in engagement met fossiele bedrijven

In mei meldde ABP trots dat ‘constructief overleg’ met Shell over vermindering van CO2-uitstoot had geleid tot resultaten. Inmiddels vindt het fonds verkopen toch beter dan de dialoog aangaan.

‘Gebruik levensverwachting beroep bij bepaling pensioenleeftijd’

Het verschil in levensverwachting van 65-jarigen tussen sectoren kan oplopen tot 3,5 jaar, blijkt uit Netspar-onderzoek. ‘Het is eerlijker als deelnemers in sectoren met een lage levensverwachting eerder met pensioen kunnen.’

Dutch Engagement Network rekent op gestage groei

Pensioenfonds Ahold Delhaize is aangehaakt bij het engagementinitiatief van bpf’en Detailhandel en Horeca. ‘Er zijn meer fondsen die op proef meedraaien en overwegen zich aan te sluiten’, aldus Henk Groot van bpf Detailhandel.

‘Solidariteitsreserve kan geen pech- en gelukgeneraties voorkomen’

De solidariteitsreserve biedt welvaartswinst door beleggingsrisico’s te delen tussen generaties, maar het is geen wondermiddel om pechgeneraties te compenseren. Dit blijkt uit een Netspar-onderzoek.

PME: ‘Uitsluiten klinkt zwart-wit, maar ligt genuanceerder’

Critici van het PME-besluit om fossiele bedrijven te verkopen, vinden dat te makkelijk en twijfelen aan het effect. Daan Spaargaren van PME vertelt hoe het besluit tot stand kwam. Groepen deelnemers speelden daarbij een rol.

‘Mijn mening doet er niet toe’

Pieter van der Gaag is Femke de Vries opgevolgd als voorzitter van het IMVB-convenant. Zijn vader verdiende zijn geld met de verkoop van kolengraafmachines. De loopbaan van zijn zoon staat in het teken van duurzaamheid.

‘Kijk verder dan je neus lang is’

David Versluis, afkomstig van Achmea Pensioenservices, is sinds 1 september directeur bedrijfsvoering bij de Pensioenfederatie. ‘Ik zit hier niet om op de winkel te passen.’

‘Ooit gaat het Europese hof zich buigen over de verplichtstelling’

Mededingingsjuristen verwachten dat de grote verplichtstelling onder meer als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel op den duur getoetst zal worden door het Europese Hof van Justitie.

Uitstelregeling voor bedrag ineens eenvoudiger gemaakt

Sociale Zaken heeft de uitstelmogelijkheid bij opname van een bedrag ineens aanmerkelijk vereenvoudigd. Hierdoor kunnen veel minder deelnemers er gebruik van maken, maar is de regeling beter uitvoerbaar.

SER lanceert meldpunt bedrijven zonder pensioenregeling

Sinds vandaag kunnen werknemers die geen pensioenregeling hebben dat melden bij geenpensioen.nl. Dit meld- en infopunt is zowel voor werkgevers als werknemers zonder tweede-pijlerregeling.

‘Prijskaartje voor natuurlijk kapitaal is pas het begin’

Met satellietfoto’s en gestandaardiseerde rekenmodellen kan de waarde van natuurlijk kapitaal worden vastgesteld, en in hoeverre economische activiteiten afhankelijk zijn van ecosystemen. Dat kan beleggers helpen, aldus Lars Hein.

IMVB-aanpak leidt bij KPN-fonds tot engagement over landroof en veilig werk

Veel pensioenfondsen worstelen met invoering van het IMVB-convenant. Pensioenfonds KPN pakt het pragmatisch aan. Het fonds richt zich op bedrijven met veel controverses, zoals landroof en beroerde arbeidsomstandigheden.

Pensioenprognose moet volgend jaar met actuelere gegevens berekend worden

Voor de jaarlijkse berekening van de bedragen op het upo moeten pensioenfondsen vanaf 2022 gebruik maken van de meest recente scenarioset. Ze mogen blijven uitgaan van tweeduizend in plaats van tienduizend scenario’s.

Meer gebruik individuele data leidt tot ethische dilemma’s

Het gebruik van individuele data door pensioenfondsen bij bijvoorbeeld advisering kan leiden tot herverdeling. Dat is een van de ethische dilemma’s voor fondsen bij het benutten van deelnemersgegevens.

‘Discussie in bestuur mag best fel zijn’

Sinds september is FNV’er Eline Lundgren werknemersvoorzitter bij bpfBouw. Daarvoor moest ze haar voorzitterschap bij BPL, het fonds voor de agrarische en groene sector, opgeven.

Creativiteit en doorzettingsvermogen nodig voor passende esg-doelen

Pensioenbestuurders zijn dol op duurzame doelen die bij de deelnemers van het fonds passen. Het is alleen niet makkelijk ze te vinden. Vermogensbeheerders hebben zelden producten die aansluiten bij specifieke esg-wensen.

‘Nieuw nabestaandenpensioen duurder dan huidige opzet’

Het nabestaandenpensioen in het nieuwe stelsel gaat meer kosten dan het huidige partnerpensioen. Sommige werkgevers overwegen de nieuwe regeling daarom te versoberen, aldus Herman Kappelle en Erik Lutjens.

Nabestaandenpensioen blijft taai dossier

De harmonisering van het nabestaandenpensioen is een van de onderwerpen in de wet Toekomst pensioenen waaraan nog wordt gesleuteld. Niet zozeer vanwege onenigheid, maar vanwege de complexiteit en reikwijdte.

Consultants integreren doel nul CO2-uitstoot in advisering

Twaalf beleggingsconsultants, waaronder WTW, LCP, Bfinance en Cardano, gaan zich extra inspannen om CO2-neutraliteit in 2050 te bewerkstelligen. Het wordt een vast onderdeel van hun adviezen.

Vertrek voorzitter Eline Lundgren naar BpfBouw valt zwaar bij BPL

FNV’er Eline Lundgren heeft haar functie als BPL-voorzitter neergelegd om werknemersvoorzitter bij BpfBouw te worden. BPL Pensioen vindt het ‘enorm jammer’ dat de vakbond Lundgren ‘heeft overgeplaatst’.

Zes pensioenfondsen ondersteunen engagement-initiatief in vastgoedsector

Pensioenfondsen Detailhandel, Schilders, Achmea, Philips, TNO en Nedlloyd sluiten zich aan bij Green, een organisatie die klimaatengagement specifiek richt op genoteerde en niet-genoteerde vastgoedfondsen.

Daling pensioenvermogen bij Kempen Capital Management

Na een zes jaar durende stijging daalde het eerste halfjaar het vermogen onder beheer met €2 mrd bij Kempen Capital Management. Dit is voor een groot deel te wijten aan het vertrek van bpf AVH naar PGB.

Veel deelnemers voorzien lager pensioen en minder vertrouwen na stelselwijziging

52% van de werknemers en 44% van de gepensioneerden verwacht dat de uitkering zal afnemen in het nieuwe stelsel. Ook ziet bijna de helft het vertrouwen in het pensioenstelsel slinken door de hervorming, blijkt uit een enquête van Nidi.

AVV wil met steun ‘mede-eisers’ invloed vergroten op ABP-regeling

AVV roept tegenstanders van fossiele beleggingen op zich aan te melden als lid of als mede-eiser van deze vakbond. Zo wil AVV zijn invloed op de ABP-regeling vergroten. De kleine vakbond neemt al deel aan twee overheids-cao-tafels.

Sociale partners in de schoonmaaksector kiezen voor nieuwe contract

Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak wil zo snel mogelijk overstappen op het nieuwe contract. Het is een van de eerste fondsen die een duidelijke keuze heeft gemaakt.

Bijna een op de vijf fondsen kiest voor verlengde hersteltermijn

Van de 160 fondsen die een herstelplan hebben ingediend bij DNB kiezen 33 fondsen voor een hersteltermijn van twaalf in plaats van tien jaar. Overrendement is de belangrijkste bron van het herstel.

Pensioenfonds Woningcorporaties twijfelt over voordelen actief beleggen

Pensioenfonds Woningcorporaties heroverweegt de keuze voor actief beleggen. De afgelopen jaren was het rendement twee van de drie jaren lager dan de benchmark.

‘Geen verschraling van aanbod fiduciair beheer in Nederland’

De reacties op de overname van NN IP door Goldman Sachs zijn voorzichtig positief. Zo is de vrees grotendeels weggenomen dat pensioenfondsen uit minder fiduciaire beheerders zouden kunnen gaan kiezen.

APG: boodschap VN-klimaatpanel ‘confronterend’

De boodschap dat opwarming van de aarde onmiskenbaar te wijten is aan menselijk handelen, is volgens APG confronterend, maar niet verrassend. De belegger verwacht aanscherping van het klimaatbeleid van de klanten.

Beheerd vermogen bij verzekeraars daalt door gestegen rente

De vermogensbeheerders van Achmea en NN Group zagen in het eerste halfjaar hun kapitaal licht slinken, ondanks stijgende aandelenkoersen. Dit was te wijten aan de stijging van de rente.