Auteur

Frank van Alphen

Dekkingsgraden blijven nagenoeg gelijk in mei

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in mei nauwelijks van zijn plaats gekomen. Aegon AM meldt een minimale daling, Mercer komt uit op een lichte stijging en Aon constateert stilstand.

Nieuwe leerstoel pensioentransitie bij Nyenrode met SPO-geld

Nyenrode Business Universiteit zoekt een hoogleraar pensioentransitie. Deze nieuwe leerstoel wordt de eerste vijf jaar gefinancierd vanuit de reserves opgebouwd door opleider SPO, die is samengegaan met Nyenrode.

Vakbond CMHF roept op bezwaar te maken bij ABP tegen invaren

CMHF, een bond aangesloten bij vakcentrale VCP, roept de 55.000 leden op pro forma bezwaar te maken tegen invaren. De bond vreest voor onvoldoende compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Rob Bauer: ‘Duurzaam beleggen leidt niet noodzakelijkerwijs tot hoger rendement’

Kiezen voor een duurzame focus heeft ook nadelen, aldus hoogleraar Rob Bauer. Daar moeten pensioenfondsen transparant over zijn. ‘Nu krijgen deelnemers alleen maar het mooie verhaal te horen.’

ABP als indexbelegger, Achmea kiest IG&H en DNB let op transitie

ABP gelooft niet meer in actief beleggen. Achmea Pensioenservices kiest voor het it-systeem van IG&H. DNB wil verrassingen voorkomen in het toezicht op de transitie. Dit in de podcast De Dekkingsgraad.

Toplieden regelmatig bijeen om toezichtdilemma’s te bespreken

DNB en AFM gaan een overlegplatform opzetten. Als de pensioenwet wordt aangenomen, gaan ze regelmatig praten met de koepels en zes fondsen over toezichtszaken rond de transitie waarmee pensioenuitvoerders worstelen.

Dekkingsgraad tikje hoger dankzij gestegen rente

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds steeg in de loop van april met zo’n 1,5%-punt naar circa 118% als gevolg van de iets hogere rente. Ook de gestegen aandelenkoersen hielpen een handje.

‘Minder macht aandeelhouder beter voor duurzaamheid’

Pensioenfondsen stimuleren bedrijven zich duurzamer te gedragen. Hoogleraar Ewald Engelen noemt de resultaten bedroevend. 'De financiële sector maakt goede sier met constructies die niet leiden tot meer duurzaamheid.'

Ewald Engelen: ‘Minder macht aandeelhouder beter voor duurzaamheid’

De resultaten van duurzaam beleggen zijn volgens Ewald Engelen bedroevend. Volgens de hoogleraar financiële geografie profiteert vooral de financiële sector door goede sier te maken met complexe duurzaamheidconstructies.

DNB: beleid datakwaliteit niet concreet genoeg

Het beleid dat pensioenfondsen hebben opgesteld over datakwaliteit is volgens DNB in 80% van de gevallen onvoldoende uitgewerkt. Zo ontbreken vaak essentiële onderdelen zoals beleid voor het meten van de datakwaliteit.

‘Nieuwe stelsel is niet getoetst in extreme omstandigheden’

Jean Frijns, andere voormalig ABP-bestuurders en een grote verzameling hoogleraren hebben nog steeds grote moeite met de pensioenwet, blijkt op een levendig congres. ‘De doelstellingen van de Wtp zijn vaag en fluïde.’

Achmea draait vanaf 2025 op voor kosten indexatie deel werknemers

Achmea heeft bijna €150 mln gereserveerd voor indexatie van de pensioenen van vanaf 2025. Aanvankelijk dacht de verzekeraar alleen nog maar de cdc-premie te hoeven betalen.

Hoogte dekkingsgraad bepalend voor vertrouwen

Deelnemers van een pensioenfonds met een hoge dekkingsgraad hebben meer vertrouwen in hun fonds dan deelnemers aangesloten bij een fonds met een lage dekkingsgraad. Dit geldt vooral voor oudere deelnemers.

PFZW zet overlegorgaan sociale partners op afstand

PFZW riep ruim een jaar geleden een commissie met vertegenwoordigers van de sociale partners in het leven die over de regeling moest beslissen. Na kritiek heeft het fonds deze commissie weer uit de statuten gehaald.

Regels voor berekening verwacht pensioen versoepeld

Pensioenfondsen mogen bij de berekening van het verwachte pensioen in drie scenario’s werken met cijfers uit het vorige kwartaal. Dit is beter uitvoerbaar dan gebruik van cijfers uit het kwartaal waarin de berekening wordt gemaakt.

Meer ngo’s welkom bij vervolg IMVB-convenant

De Pensioenfederatie bestendigt de samenwerking met belangenorganisaties die is ontstaan tijdens het IMVB-convenant. Er komt een overlegplatform voor fondsen, ngo’s, vakbonden en overheid over duurzame thema’s.

Invaarpiek schuift naar 2026

Van de 92 fondsen die een invaardatum hebben vastgesteld, willen er 50 begin 2026 over naar het nieuwe stelsel. Vorig jaar oktober lag de invaarpiek nog in 2025.

‘Dit is een bijzondere datamigratie’

APG heeft de datamigratie naar het nieuwe administratiesysteem en rond het invaren uitbesteed aan Data eXcellence. Het bedrijf verwacht dat meer fondsen en uitvoerders het overzetten van data apart gaan uitbesteden.

‘Stop meer geld in de buffer als die bijna leeg is, en minder als hij bijna vol is’

De solidariteitsreserve is beter op het gewenste peil te houden door bij het vullen ervan rekening te houden met de omvang, stelt Daan Kleinloog van Sprenkels.

‘Deelnemer bereid te betalen voor persoonlijke keuzebegeleiding’

Deelnemers voelen zich zekerder na hulp van een keuzebegeleider bij hun online-pensioenkeuze en twee derde wil hiervoor €100 of meer betalen, blijkt uit onderzoek onder deelnemers die ruim bovenmodaal verdienen.

ABP draait op voor extra kosten nabetaling

ABP gaat de vervolgschade betalen die is ontstaan bij ruim achtduizend deelnemers als gevolg van een eenmalige nabetaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

‘Communicatie en keuzebegeleiding niet langer ondergeschikt’

Lisa Brüggen is sinds 1 maart directeur van Netspar. De in Duitsland geboren Brüggen combineert die baan met het hoogleraarschap pensioencommunicatie aan de Universiteit Maastricht. ‘Ik ben in het pensioenonderzoek gerold.’

Veel grote fondsen verkochten Credit Suisse afgelopen jaren al

De val van Credit Suisse raakt grote pensioenfondsen nauwelijks. ABP deed in 2021 het grootste deel van zijn aandelen van de hand. PME nam al in 2017 afscheid van deze Zwitserse bank.

‘Communiceren moet, ondanks gebrek aan concrete bedragen’

De AFM gaat communicatieplannen die op een afgesproken tijd zijn ingeleverd, in maximaal acht weken beoordelen. De toezichthouder verwacht dat de plannen meestal voldoen aan de voorschriften.

‘Draaf niet door met dat duurzame gedoe’

Pensioenfondsen afficheren zich graag als duurzame beleggers. Maar niet alle deelnemers zijn gecharmeerd van klimaatmaatregelen of de verkoop van fossiele bedrijven. Hoe gaan fondsen om met tegenstanders?

PME: beleggen in Nederlandse scale-ups goed mogelijk, maar vergt een lange adem

Na vijf jaar kijkt PME tevreden terug naar de stap durfkapitaal in Nederlandse techbedrijven te steken. Toch vindt dit initiatief nog weinig navolging. Bovendien zet ABP een vergelijkbaar fonds niet voort.

Wetgeving moet klimaatbeleid beleggers versterken

Minister Kaag gaat met de financiële sector in gesprek over wetgeving, zoals verplichte engagement, die beleggers aanzet meer werk te maken van hun klimaatambities. Hun CO2-reductieplannen zijn nog onvoldoende concreet.

Grotere rol inflatiebestrijding in scenario’s Cardano

De hoge inflatie speelt een voorname rol in de nieuwste scenario’s van Cardano. Te harde of te slappe inflatiebestrijding door de centrale banken pakt in twee scenario’s slecht uit voor pensioenfondsen.

Pensioenfonds ING grotendeels uit fossiele bedrijven

Pensioenfonds ING heeft vorig jaar een groot deel van de aandelen van olie- en gasbedrijven verkocht. Dit is volgens het fonds een uitvloeisel van het onderschrijven van het Parijse klimaatakkoord.

Loek Sibbing volgt Corien Wortmann op bij ABP

Loek Sibbing is deze week benoemd tot onafhankelijk bestuursvoorzitter van ABP. Hij volgt Corien Wortmann op, die begin dit jaar is teruggetreden.