Auteur

Frank van Alphen

Politieke plannen voor aftopping vallen slecht in pensioensector

Bonden en Pensioenfederatie zijn faliekant tegen plannen van politieke partijen om de aftoppingsgrens te verlagen. De Pensioenfederatie waarschuwt dat dit zal leiden tot vertraging van de invoering van het nieuwe stelsel.

‘Ik was niet blij met bevriezing AOW-leeftijd’

Na een lange carrière als actuaris en pensioenmanager is Ruud Kruijff (66) sinds begin dit jaar voorzitter van het pensioenfonds van Wolters Kluwer. ‘Ik hoef niet zo nodig uit mijn comfortzone. Dit vind ik leuk en interessant.’

Zes pijnpunten in de conceptwet

Bijna vijfhonderd reacties ontving het ministerie van Sociale Zaken in de consultatieronde bij de Wet toekomst pensioenen. Zes lastige onderwerpen zijn te vinden in veel reacties uit de pensioensector.

Eerlijke Pensioenwijzer: grote fondsen beleggen ruim €8 mrd in landroof

De tien grootste pensioenfondsen beleggen volgens Eerlijke Pensioenwijzer ruim €8 mrd in ondernemingen die zich schuldig maken aan landroof. Volgens de actiegroep laten deze beleggers het na hier iets tegen te ondernemen.

Invest-NL stapt in door PMT en PME opgezet beleggingsfonds

Invest-NL steekt €10 mln in het Innovation Industries fonds II dat belegt in Nederlandse techbedrijven. Het fonds is mede op initiatief van PMT en PME van de grond gekomen.

APG steekt €335 mln in Britse studentenwoningen

APG belegt €335 mln in studentenwoningen in Groot-Brittannië. De pensioenbelegger gaat in zee met Scape, een ontwikkelaar van studentencomplexen. APG had al eerder via Scape belegd.

Fossielvrij: ABP stemt vooral bij energiebedrijven tegen klimaatresoluties

Fossielvrij NL verwijt ABP dat de steun voor het Parijse klimaatakkoord niet blijkt uit het stemgedrag. Volgens ABP voegen de niet-gesteunde resoluties weinig toe aan de gedane toezeggingen van de oliebedrijven.

Nieuwe wet heeft weinig oog voor niet-verplichte fondsen

PGB, PNO Media, SBZ en Rail & OV vinden dat de Wet toekomst pensioenen te weinig rekening houdt met (deels) niet-verplichte fondsen met verschillende werkgevers. Ze pleiten voor een buffer bij de verbeterde premieregeling.

Koolmees: lagere rente voor communicatie staat los van invaren

Minister Koolmees stelt dat de renteverlaging voor de berekening van verwachte pensioenen geen rol gaat spelen bij invaarberekeningen. Een onafhankelijke commissie moet over die uitgangspunten een advies uitbrengen.

‘Zet bestuur niet klem met gedetailleerde regels’

De Pensioenfederatie maakt zich zorgen over alle lagere regelgeving die is aangekondigd bij het nieuwe stelsel. ‘Zorg dat het bestuur genoeg ruimte heeft om zelf afwegingen te maken’, zegt directeur Edith Maat.

‘Kies voor eenvoudige standaardmethode bij invaren’

Pensioenfondsen kunnen kiezen uit twee invaarmethodes. Hoogleraren Theo Nijman en Casper van Ewijk waarschuwen dat de value-based alm-methode leidt tot schijnzekerheid en conflicten.

Netspar: meer in aandelen als doel lifecycle uit zicht raakt

Meer beleggingsrisico nemen als het doel bij een lifecycle niet gehaald dreigt te worden, vergroot de kans op een hogere vervangingsratio, blijkt uit een Netspar-onderzoek naar dynamisch beleggen.

Koolmees: Geen invloed corona op lange-termijnlevensverwachting

Minister Koolmees ziet geen aanleiding de koppeling van AOW-leeftijd aan de levensverwachting te wijzigen zodat die leeftijd ook kan dalen. Bij de huidige systematiek is dat niet mogelijk.

Daling dekkingsgraden door lagere ufr gedempt dankzij rentestijging

De gemiddelde actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen is in januari ongewijzigd geëindigd op zo’n 100%. De negatieve gevolgen van de lagere ufr werden gecompenseerd door een stijging van de marktrente.

DNB: Minder relatieve CO2-reductie door hogere dollar

De daling van de relatieve CO2-uitstoot van pensioenfondsen en verzekeraars is een derde minder dan gerapporteerd, meldt DNB. Dit geldt met name voor fondsen die de reductie relateren aan de omzet of de beurskoers

APG neemt een belang in financieel adviseur Prikkl

APG neemt een belang van 40% in Prikkl, dat werknemers advies geeft over hun financiële situatie. APG doet de overname om deelnemers van aangesloten fondsen beter te kunnen ondersteunen, zoals bij keuzes in het nieuwe stelsel.

‘Ik weet goed wat ik wil’

Sinds begin dit jaar is Tom Bottinga directievoorzitter van Blue Sky Group. Na jaren advies te hebben gegeven, is hij nu verantwoordelijk voor deze groeiende pensioenuitvoerder.

Effect verhoging premiegrens derde pijler ongewis

Volgend jaar mogen zelfstandigen naar verwachting ruim tweemaal zoveel fiscaalvriendelijk opzij zetten dan dit jaar. Verzekeraars hebben geen hooggespannen verwachtingen en waarschuwen voor minder gunstige wetswijzigingen.

Fondsen hebben meer ruimte nodig voor experimenten met zzp-pensioen

PFZW, BpfBouw en PGB vragen zich af of de experimenteerruimte die de Wet toekomst pensioenen gaat bieden, wel voldoende is. Ze willen meer mogelijkheden om fondsen open te stellen voor zelfstandigen.

DNB slaat negatief advies over renteverlaging in de wind

DNB heeft deze maand de rente voor de haalbaarheidstoets en pensioencommunicatie fors verlaagd ondanks een negatief advies van drie hoogleraren. Die waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten, bijvoorbeeld bij het invaren.

Lager verwacht pensioen op upo dit jaar

Het verwachte pensioen op het upo voor 2021 kan 9 tot 15% lager uitvallen bij db-regelingen. Dat komt doordat DNB met ingang van dit jaar een lagere rente voorschrijft in de scenarioset die gebruikt wordt voor de navigatiemetafoor.

‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door maakbedrijven’

Omdat Terry Troost niet verwachtte met gitaar spelen zijn beroep te vinden, ging hij naar de Sociale Academie. Na een loopbaan als hr-directeur bij grote maakbedrijven is hij sinds begin dit jaar werkgeversvoorzitter bij PMT.

Nieuwe ufr leidt eind deze maand tot 1,5%-punt lagere dekking

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds daalt per eind januari met zo’n 1,5%-punt. Dit is te wijten aan de invoering van de nieuwe ufr-methode door DNB, waardoor de marktrente een grotere invloed krijgt.

‘Zet de deur voor experimenten met pensioen voor zzp’ers verder open’

Mark Boumans vindt het een gemiste kans dat volgend jaar slechts één variant van een tweedepijlerpensioen voor zzp’ers kan worden uitgeprobeerd. ‘Laten we ook experimenteren met automatische deelname.’

‘Grappig dat ik via duurzaamheid terecht kwam in de pensioenwereld’

Jacqueline van Voorthuizen werkte tientallen jaren als belegger voor goede doelen. Sinds 2016 is ze duurzaamheidsexpert in de pensioensector. Onlangs verruilde ze PGB voor APG.

PMT stapt uit ExxonMobil omdat engagement niets oplevert

Volgens PMT en uitvoerder MN strookt het beleid van ExxonMobil niet met de doelen uit het Parijse klimaatakkoord. Metaalfonds PME had het Amerikaanse oliebedrijf al eerder de rug toegekeerd.

Invoering convenant duurzaamheid loopt flink achter bij planning

De monitoringcommissie die de implementatie van het zogeheten IMVB-convenant volgt, vindt het zorgelijk dat nog geen enkel fonds erin is geslaagd de richtlijnen uit dit convenant volledig op te nemen in het beleggingsbeleid.

Hoogstens bij enkele fondsen kleine verlagingen

Bij de bedrijfstakfondsen Vleeswaren, Levensmiddelen, Schoonmaak en APF-kring Bavaria gaan de pensioenen dit jaar mogelijk iets omlaag. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Pensioenfederatie.

ABP en PFZW hoeven niet te verlagen

De grootste twee pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen. Hun dekkingsgraad was eind vorig jaar ruim een procent hoger dan de kortingsgrens van 90%.

‘De praktijk schiet alle kanten op’

Eva Schram volgt pensioenadvocaat René Maatman op bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze wilde iets doen met de Franse taal, maar een bijvak rechten groeide uit tot een loopbaan in de advocatuur. ‘Er klikte iets.’