Auteur

Frank van Alphen

DNB legt nieuwe verslagstaten voor aan de sector

DNB voert in 2024 aangepaste verslagstaten in. Er komen extra vragen in te staan, als gevolg van de invoering van het nieuwe contract. De voorgenomen aanpassingen heeft DNB ter consultatie voorgelegd aan de pensioensector.

Premie stabiel, opbouw fractie hoger

Door de bank genomen zijn de pensioenpremies dit jaar nauwelijks gestegen. Wel heeft een derde van de bedrijfstakfondsen de opbouw iets kunnen verhogen dankzij de hogere rente.

Sprenkels schrapt Verschuren

Drie jaar na het vertrek van Frank Verschuren naar AethiQs heeft Sprenkels & Verschuren de naam van deze medeoprichter van de gevel gehaald. De naamswijziging is onderdeel van de nieuwe huisstijl van het adviesbureau.

Uitzendkrachten bouwen 70% meer pensioen op

Als gevolg van een stijging van de premie bouwen uitzendkrachten sinds begin dit jaar 70% meer pensioen op. Per uur betalen werkgevers 65 cent aan pensioenpremie, tegen 37 cent vorig jaar.

Lisa Brüggen volgt Marike Knoef op als Netspar-directeur

Hoogleraar Lisa Brüggen van de Universiteit Maastricht neemt bij Netspar vanaf 1 maart het stokje over van Marike Knoef. ‘Dat wordt veel uren werken in de trein’, aldus Brüggen.

CO2-reductie slechts deels dankzij beleggingskeuzes

De daling van de CO2-uitstoot bij pensioenfondsen is vooral te danken aan emissieverlagingen van beursgenoteerde bedrijven waarin ze beleggen. Minder dan de helft komt van aanpassingen in de beleggingsportefeuille.

Franchise stijgt sneller dan lonen in veel sectoren

Bij de meeste grote bedrijfstakfondsen is de franchise ruim 10% gestegen naar royaal €16.000. Hierdoor slinkt de grondslag waarover deelnemers pensioen opbouwen.

Premie dreigt in 2024 met 11% te stijgen als gevolg van nieuwe parameters

De gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement voor een gemiddeld fonds gaat circa 11% omhoog als fondsen moeten rekenen met het lagere aandelenrendement van de commissie Parameters.

Vroege vogels stellen pensioentransitie uit

De fondsen voor bibliotheken en apothekers, die van plan waren 1 januari 2024 als eerste in te varen, hebben een streep gezet door die streefdatum. Voorname reden is dat de uitvoerder nog niet klaar is.

Ortec Finance: nieuwe parameters leiden tot lager verwacht pensioen

Als gevolg van het lagere aandelenrendement en de hogere rente in de DNB-scenario’s daalt het verwachte pensioen op het uniform pensioenoverzicht. Ook valt het pensioen in een slecht- en goed-weerscenario lager uit.

‘Contact met klant geeft meer energie dan directiefunctie’

Johan van Egmond is bij Van Lanschot Kempen begonnen als directeur institutioneel relatiebeheer. Eerder was hij directielid. Toen was hij jaloers op medewerkers die vrijwel de hele dag contact hadden met klanten.

IMVB-convenant: ngo-kennis over werkvloer versterkt engagement

Bij engagement onder de vlag van het IMVB-convenant werkten pensioenfondsen samen met vakbonden en ngo’s. Pensioenfondsen profiteerden daarbij van de kennis over de werkvloer die deze partijen inbrachten.

Visma Idella neemt eBenefits over

Softwaremaker Visma Idella heeft eBenefits overgenomen. Visma kan daardoor ook portalen aanbieden en de relatief kleine bouwer van portalen kan door de schaalvergroting voldoen aan strengere eisen van klanten.

IMVB-convenant: fondsen willen samenwerking ngo’s bestendigen

Eind vorig jaar liep het vierjarige IMVB-convenant ten einde. Pensioenfondsen willen met name de samenwerking binnen dit duurzaamheidsconvenant met ngo’s zoals Oxfam Novib, Save the Children en Amnesty voortzetten.

DNB dreigde fonds SNS Reaal met boete vanwege te laat inleveren cijfers

Pensioenfonds SNS Reaal heeft vorige zomer de jaarstaten over 2021 te laat ingeleverd volgens DNB. Gisteren publiceerde DNB het boetebesluit dat het gevolg was hiervan.

Een ondoorzichtige bak met cijfers

Pensioenfondsen moeten de nieuwe DNB-scenarioset gebruiken bij de berekening van het verwachte individuele pensioen. Te complex, te braaf en te weinig extreem nare scenario’s, vinden critici.

Alle pensioenfondsen bij Klimaatcommitment hebben CO2-reductieplan ingediend

De veertien pensioenfondsen die het Klimaatcommitment hebben ondertekend, hebben zoals afgesproken voor eind vorig jaar een actieplan ingediend. Enkele vermogensbeheerders hebben dat nog niet gedaan.

Ook deelnemersadministratie Horeca naar IG&H

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft voor de rechtenadministratie gekozen voor software van IG&H. De werkgeversadministratie draait al op dit systeem dat voorbereid is op het nieuwe contract.

Lichte stijging dekkingsgraad dankzij hogere rente

Hoewel aandelen en obligaties het in december slecht deden, steeg de gemiddelde dekkingsgraad in die maand circa 2%-punt. Dit was te danken aan een flinke rentestijging.

‘Meer dwang nodig om alle werkenden pensioen te laten opbouwen’

Ten minste een op de vier werkenden bouwt geen of nauwelijks pensioen op. ‘We moeten meer dwingende systemen overwegen om dat aantal drastisch te verminderen’, aldus emeritus hoogleraar Casper van Ewijk.

Meerderheid Tweede Kamer stemt voor pensioenwet

De Wet toekomst pensioenen is met een royale meerderheid van 93 voorstemmers aangenomen. Behalve de regeringspartijen stemden ook GroenLinks, PvdA, Volt en SGP voor de wet.

Coalitie lijkt verzekerd van steun PvdA en GroenLinks voor pensioenwet

Regeringspartijen stemden gisteren in met drie belangrijke amendementen die PvdA en GroenLinks hadden ingediend bij de nieuwe pensioenwet. Daardoor lijkt de coalitie verzekerd van genoeg steun in de Eerste Kamer.

Nieuwe scenarioset leidt niet tot wezenlijk andere uitkomsten

Uit DNB-berekeningen op basis van de nieuwe cijfers van de commissie Parameters komt net als de vorige keer naar voren dat het nieuwe stelsel beter uitpakt voor deelnemers dan het huidige stelsel.

Pensioenfonds Meubel zet eigen bestuursbureau op

Bedrijfstakfonds Meubel is begonnen met de werving van een directeur voor een nieuw op te richten bestuursbureau. Het fonds ziet dit als logisch vervolg op de overstap naar het omgekeerd gemengd bestuursmodel.

DNB-deelnemers hebben deels andere sdg-prioriteiten dan fonds

De deelnemers van het pensioenfonds van DNB vinden goede gezondheid en verantwoorde productie belangrijke sdg-thema’s. Dat wijkt af van de keuze van het fonds.

Ortec Finance: gedeeltelijke koopkrachtbescherming gepensioneerden is betaalbaar

Gedeeltelijke koopkrachtbescherming voor gepensioneerden uit de buffer is effectief en veel goedkoper dan volledige bescherming tegen prijsinflatie. Ook in scenario’s met hoge inflatie en aandelencrashes.

Wel inflatiepieken in scenario’s, maar gemiddelde blijft 2%

In de nieuwe scenariosets komen veel hogere inflatiecijfers voor dan in die uit 2019. De invloed op de uitkomsten voor het verwachte pensioen zijn gering, omdat de gemiddelde inflatie nagenoeg gelijk blijft.

Commissie Parameters: iets lager rendement op aandelen, ufr aangepast

Pensioenfondsen moeten vanaf volgend jaar rekenen met maximaal 5,4% in plaats van 5,8% rendement op aandelen. Verder gaan marktgegevens zwaarder wegen in de ufr die DNB vanaf volgend jaar voorschrijft.

Grote fondsen leggen de lat hoog met hun toeslagen

De indexaties van bijna 10 tot 14,5% van grote fondsen zoals Detailhandel, ABP en BpfBouw zetten andere fondsen voor het blok. Fondsen met vergelijkbare dekkingsgraden hebben iets uit te leggen als ze minder willen indexeren.

VBDO: slechts 25 pensioenfondsen doen aan impactbeleggen

Van de grootste 44 fondsen steekt ruim de helft geld in illiquide impactfondsen. Gebrek aan gestandaardiseerde meetmethodes en de geringe omvang van impactfondsen zijn enkele obstakels voor pensioenbeleggers.