Auteur

Frank van Alphen

Soepele liquidatie staat of valt met goede voorbereiding

Er zijn nu zo'n twintig pensioenfondsen in liquidatie. De afwikkeling na een collectieve waardeoverdracht verloopt meestal volgens plan. Maar soms vertragen onverwachte obstakels het opheffingsproces.

Premieberekening pensioenfonds Robeco op de schop

Omdat de premie in 2022 bij pensioenfonds Robeco zou stijgen naar ruim 60% is de rekenwijze herzien. Door gebruik van de gemiddelde rente zou de premie onder de huidige marktomstandigheden stijgen tot circa 46%.

Rendement pensioenfonds Robeco valt tegen door actieve beleggingen bij werkgever

Het rendement van pensioenfonds Robeco was vorig jaar 3,4%-punt lager dan de benchmark. Dat was met name te wijten aan beleggingen in actieve aandelenfondsen van werkgever Robeco.

‘Rapportage niet-financiële risico’s kan overzichtelijker’

Middelgrote pensioenfondsen scoren laag op de rapportage over niet-financiële risico’s. Volgens KPMG valt dat te verbeteren met behulp van rapportage-software.

‘Automatische deelname zzp’ers kan beginnen bij bedrijfstakfondsen’

Automatische deelname door zelfstandigen wordt vaak genoemd als oplossing van het zzp-pensioenprobleem. Toch is niet eerder onderzocht hoe dat in Nederland moet worden ingevoerd, aldus Mark Boumans.

‘Het voelt alsof ik op kamers ga’

Emmie Lewin werkte ruim twintig jaar bij PGGM. Ze klom op tot master pensioenbeleid. Nu is ze manager van het bestuursbureau van pensioenfonds PostNL, dat ze nog moet optuigen. ‘En ik heb tijd voor hulp aan vluchtelingen.’

‘Zorgplicht voor alle partijen in pensioendomein’

Keuzebegeleiding en financieel advies worden de komende decennia steeds belangrijker. Het maakt daarbij niet uit of de overheid of de markt dominant wordt op de pensioenmarkt.

Koopvaardij: samenwerking MN en PGGM biedt zekerheid

Bedrijfstakfonds Koopvaardij onderzocht vorig jaar wat te doen als het MN niet lukt de it-vernieuwingen door te voeren. Die zorgen zijn nu grotendeels weggenomen dankzij de aangekondigde samenwerking van MN met PGGM.

Nieuw stelsel onbekend en onbemind

Bijna 90% van de werknemers weet weinig tot niets over het pensioenakkoord. Bovendien zijn de verwachtingen laag gespannen. De helft van degenen die kennis hebben genomen van het stelsel verwacht een lager pensioen.

Meer verzet tegen fossiele beleggingen ABP

Vanmiddag staan er wederom demonstranten voor de deur bij ABP. Dit protest is een van de vele acties tegen de beleggingen in de olie- en gassector door het pensioenfonds.

‘Verzekeraar serieuze optie voor opf’en met hoge dekkingsgraad’

In aanloop van het nieuwe stelsel komen verzekeraars weer in beeld als partijen die opgebouwde rechten kunnen overnemen, meent Montae. ‘Dat geldt zeker voor fondsen met een hoge dekking en een focus op nominale rechten.’

AVV-voorzitter Pikaart: ‘PFZW-info over nieuwe contract te positief’

De informatie die sociale partners bij PFZW ontvangen over de keuze tussen het nieuwe contract en de Wvp is volgens Martin Pikaart eenzijdig en soms misleidend. ‘Alleen de voordelen van het nieuwe contract komen aan bod.’

Grote spreiding rendementen lifecycle-pensioenen

De rendementen van beschikbare-premieregelingen bij ppi’s en verzekeraars varieerden vorig jaar meer dan gemiddeld. De laagste negatieve rendementen waren mede te wijten aan een lage afdekking van het valutarisico.

APG wil beleggingen in bos en landbouw ruimschoots verdubbelen

De beleggingen in productiebossen en landbouw van APG moeten de komende jaren groeien van €1,8 mrd naar €3 tot €5 mrd. Onlangs is een productiebos in Chili aangekocht.

Unilever stort ruim €61 mln in gesloten db-fonds

Omdat de dekkingsgraad van het gesloten db-fonds Progress onder een grenswaarde is gezakt, moet Unilever dit jaar €61,6 in dit fonds storten. De aandelenbeleggingen rendeerden minder dan benchmark.

Eenmalige kostenstijging Philipsfonds door overgang naar Blue Sky Group

Pensioenfonds Philips was vorig jaar €3,4 mln extra kwijt aan kosten als gevolg van de verhuizing van PGGM naar Blue Sky Group. Hierdoor stegen de kosten per deelnemer met ruim 50%.

Consumentenbond: richt een onafhankelijke Pensioenautoriteit op

De Consumentenbond pleit voor de snelle komst van een onafhankelijke instelling, die één loket biedt voor vragen en klachten van deelnemers en die ook assisteert bij de overgang naar het nieuwe stelsel.

‘Verplicht minimumpensioen nodig voor flexwerkers’

Een verplicht basispensioen bovenop de Aow is volgens een Netspar-studie de manier om de groeiende groep flexwerkers op de langere termijn te beschermen tegen een forse inkomensval na hun pensionering.

Vertrouwen gepensioneerden in fondsen en overheid gestegen

Vorig jaar is ondanks de coronacrisis en onrust op financiële markten het vertrouwen van gepensioneerden in pensioenfondsen toegenomen. Dit kan het gevolg zijn van de maatregelen om verlagingen te voorkomen.

Kritiek op olie- en gasfunctie van ABP-bestuurder Menno Snel

ABP-bestuurder Menno Snel wordt voorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie voor olie en gas. Volgens actiegroep Fossielvrij NL is sprake van belangenverstrengeling. ABP ziet geen probleem.

Experimenten zzp-pensioen vertraagd

Het uitstel van de nieuwe pensioenwet naar 2023 betekent ook dat experimenten met tweede-pijlerpensioen voor zzp'ers pas later kunnen beginnen. Ook wordt de experimenteerperiode vaak krapper.

Meerdere grote pensioenfondsen stappen uit omstreden Chinese bedrijven

ABP, PMT, PME, Detailhandel en Woningcorporaties hebben Chinese bedrijven van de hand gedaan die betrokken zouden zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren. Dit meldt nieuwssite Follow the Money.

MN verwacht daling omzet met ruim een kwart

Het vertrek van PME en afbouw van sociale-verzekeringsactiviteiten drukken de omzet van uitvoerder MN volgend jaar met ruim een kwart. MN kampt daarnaast weer met vertragingen bij de it-vernieuwing.

Pensioenfederatie aan nieuw kabinet: torn niet aan pensioenambitie

De Pensioenfederatie wil dat een nieuw kabinet niet gaat sleutelen aan het pensioenakkoord. ‘Wijzigingen maken het complexer en brengen de uitvoerbaarheid in gevaar’, aldus voorzitter José Meijer.

Metaalfonds PME maakt zich hard voor hout

De gemeente Amsterdam wil dat een vijfde van de nieuwe woningen van hout is. PME en BPL willen dolgraag beleggen in houtbouw. Toch komt deze duurzame bouwmethode maar moeizaam op gang.

Rendement PFZW 1%-punt lager dan benchmark

PFZW boekte vorig jaar een rendement van 5,6%. Dat was bijna 1%-punt lager dan de benchmark. Dit is te wijten aan enkele actieve aandelenportefeuilles en beleggingen in infrastructuur.

Kring Unisys gaat op in multi-klantkring bij De Nationale APF

Kring Unisys haakt aan bij de kleinere kring AZL van De Nationale APF. De dekkingsgraad van Unisys is een fractie hoger dan die van Kring AZL. Dit leidt tot een geringe verhoging van de Unisys-pensioenen.

Schaalvoordelen beleggingskosten vrijwel verdampt

De vermogensbeheerkosten voor grote fondsen zijn nauwelijks lager dan die voor kleinere fondsen, blijkt uit onderzoek. ‘Schaalvoordelen zijn geen reden voor consolidatie’, stellen de onderzoekers.

‘Bij een koepelorganisatie ben je spin in het web’

Kirsten Wilkeshuis is sinds begin april lobbyist bij de Pensioenfederatie. Daarnaast zit ze namens D66 in de provinciale staten van Zuid-Holland. ‘Het is nuttig ook te weten hoe een politicus lobbywerk ervaart.’

Pensioenfonds Total niet naar PGB, maar naar apf

Werkgevers bij Total, werknemers en het ondernemingspensioenfonds willen de opgebouwde pensioenen en nieuwe regeling onderbrengen bij een apf. De optie Pensioenfonds PGB is afgevallen.