Auteur

Frank van Alphen

DNB slaat negatief advies over renteverlaging in de wind

DNB heeft deze maand de rente voor de haalbaarheidstoets en pensioencommunicatie fors verlaagd ondanks een negatief advies van drie hoogleraren. Die waarschuwen voor onbedoelde neveneffecten, bijvoorbeeld bij het invaren.

Lager verwacht pensioen op upo dit jaar

Het verwachte pensioen op het upo voor 2021 kan 9 tot 15% lager uitvallen bij db-regelingen. Dat komt doordat DNB met ingang van dit jaar een lagere rente voorschrijft in de scenarioset die gebruikt wordt voor de navigatiemetafoor.

‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door maakbedrijven’

Omdat Terry Troost niet verwachtte met gitaar spelen zijn beroep te vinden, ging hij naar de Sociale Academie. Na een loopbaan als hr-directeur bij grote maakbedrijven is hij sinds begin dit jaar werkgeversvoorzitter bij PMT.

Nieuwe ufr leidt eind deze maand tot 1,5%-punt lagere dekking

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds daalt per eind januari met zo’n 1,5%-punt. Dit is te wijten aan de invoering van de nieuwe ufr-methode door DNB, waardoor de marktrente een grotere invloed krijgt.

‘Zet de deur voor experimenten met pensioen voor zzp’ers verder open’

Mark Boumans vindt het een gemiste kans dat volgend jaar slechts één variant van een tweedepijlerpensioen voor zzp’ers kan worden uitgeprobeerd. ‘Laten we ook experimenteren met automatische deelname.’

‘Grappig dat ik via duurzaamheid terecht kwam in de pensioenwereld’

Jacqueline van Voorthuizen werkte tientallen jaren als belegger voor goede doelen. Sinds 2016 is ze duurzaamheidsexpert in de pensioensector. Onlangs verruilde ze PGB voor APG.

PMT stapt uit ExxonMobil omdat engagement niets oplevert

Volgens PMT en uitvoerder MN strookt het beleid van ExxonMobil niet met de doelen uit het Parijse klimaatakkoord. Metaalfonds PME had het Amerikaanse oliebedrijf al eerder de rug toegekeerd.

Invoering convenant duurzaamheid loopt flink achter bij planning

De monitoringcommissie die de implementatie van het zogeheten IMVB-convenant volgt, vindt het zorgelijk dat nog geen enkel fonds erin is geslaagd de richtlijnen uit dit convenant volledig op te nemen in het beleggingsbeleid.

Hoogstens bij enkele fondsen kleine verlagingen

Bij de bedrijfstakfondsen Vleeswaren, Levensmiddelen, Schoonmaak en APF-kring Bavaria gaan de pensioenen dit jaar mogelijk iets omlaag. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Pensioenfederatie.

ABP en PFZW hoeven niet te verlagen

De grootste twee pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen. Hun dekkingsgraad was eind vorig jaar ruim een procent hoger dan de kortingsgrens van 90%.

‘De praktijk schiet alle kanten op’

Eva Schram volgt pensioenadvocaat René Maatman op bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze wilde iets doen met de Franse taal, maar een bijvak rechten groeide uit tot een loopbaan in de advocatuur. ‘Er klikte iets.’

‘Op veel vragen van deelnemers hebben we nu nog geen antwoord’

Terry Troost is vanaf 1 januari voorzitter van PMT. Als hr-directeur is hij gewend aan veel contact met medewerkers. ‘Ik ga graag het gesprek aan met deelnemers. Ik wil weten waar hun zorgen zitten en wat wij beter kunnen doen.’

‘Verbreding begrip diversiteit is nodig’

De eis uit de Code Pensioenfondsen dat een bestuur minimaal één jongere in de gelederen heeft, kan vervallen als diversiteit op andere manieren wordt gewaarborgd, zegt Margot Scheltema.

VGZ betaalt extra premie om opbouwverlaging te beperken

Zorgverzekeraar VGZ betaalt de komende twee jaar ruim €3 mln meer aan pensioenpremie om een forse verlaging van de opbouw deels te voorkomen. Leden van de vakbonden hebben hiermee ingestemd.

Zelfstandigen verliezen hoger beroep tegen verplichte deelname pensioenfonds Schilders

De verplichte aansluiting van zelfstandigen bij bedrijfstakpensioenfonds Schilders is niet in strijd met de vrije mededinging. Dat staat in een arrest in het hoger beroep van Zelfstandigen Bouw tegen het pensioenfonds.

Ook opbouwverlagingen bij ABN Amro, Volksbank en Athora

De pensioenfondsen van ABN Amro en SNS Reaal verlagen volgend jaar het opbouwpercentage. Al eerder hadden de fondsen van Rabobank en ING verlagingen bekendgemaakt vanwege de lage rente.

‘Focus op invaren is focus op de korte termijn’

Fondsen die vlak voor het invaarmoment zitten, zullen hun dekkingsgraad scherp in de gaten houden, verwacht Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME. ‘Dan is de korte termijn opeens belangrijk.’

DNB: betere beheersing it-risico’s nodig

Bij de helft van de pensioenfondsen is de risicobeheersing rond it-systemen niet op orde. Ook maakt DNB zich zorgen over de wendbaarheid van administraties.

Extra inspraak gepensioneerden en slapers bij invaren

Gepensioneerden en slapers krijgen een zogeheten hoorrecht bij het invaarplan opgesteld door sociale partners. Die moeten bezwaren van deze groepen serieus betrekken in hun besluitvorming.

PMT zet in op forse vermindering CO2-uitstoot per sector

PMT heeft de reductiedoelen voor CO2 zo geformuleerd dat onder meer energie-, staal- en autobedrijven hun uitstoot van kooldioxide tientallen procenten per producteenheid moeten verlagen.

‘Afscheid PME van MN is geen start van trend’

Dat PME begin november aankondigde MN de rug toe te keren voor pensioenbeheer is volgens deskundigen geen begin van een trend. ‘Ik zie eerder een omgekeerde ontwikkeling.’

‘Kosten kunnen kwart lager in nieuwe stelsel’

De uitvoeringskosten van PGGM kunnen in het nieuwe stelsel met een kwart omlaag, volgens ceo Edwin Velzel. Hij verwacht dat PGGM-klant PFZW al in 2025 over kan naar het nieuwe stelsel.

‘Vraag deelnemer vroeg in traject naar voorkeuren’

In het nieuwe stelsel gaat de risicohouding van de deelnemer zwaar wegen. Josje Wijckmans van Blue Sky Group raadt fondsen aan niet alleen de risicohouding, maar ook andere deelnemersvoorkeuren tijdig te peilen.

Borgdorff: ‘Geen kortingen? Eerst zien, dan geloven’

Transitie naar het nieuwe stelsel zonder verlagingen van pensioenen is volgens Peter Borgdorff een enorme uitdaging. ‘Geen kortingen is een boeiende uitspraak, die staat voor zover ik weet niet in het Pensioenakkoord.’

‘Stilte in sector door angst gedreven’

Het gezicht van de pensioensector vertrekt eind dit jaar. PFZW-directeur Peter Borgdorff over de omgang met de media, dilemma’s rond de renteafdekking en de onzekerheid die bij pensioenen hoort.

Opbouw bij zorgverzekeraars naar 1,1%

Het opbouwpercentage voor de pensioenopbouw bij zorgverzekeraars daalt van 1,875% naar 1,085%. Dit hebben bonden en werkgevers afgesproken. Sociale partners willen over naar een beschikbare-premieregeling.

‘Het is pensioencommunicatie dus onbegrijpelijk’

Het valt niet mee teksten over het nieuwe stelsel op te stellen die goed vallen bij de deelnemers, blijkt uit een drietal onderzoeken. De meeste deelnemers zitten niet te wachten op een lange uitleg over het stelsel.

'Maak van solidariteitsreserve een overheidsfonds'

De invoering van een solidariteitsbuffer is een stukje omslag binnen de tweede pijler, stelt emeritus hoogleraar Frank den Butter. Dat is meer de taak van de overheid. Die kan het fonds goedkoop vullen door obligaties uit te geven.

Keylane blijft Lifetime ondersteunen

It-leverancier Keylane komt terug op het besluit de ondersteuning van administratiesysteem Lifetime op termijn te staken. Lifetime blijft in de lucht naast het nieuwere platform Plexus.

Pensioenfonds NEG naar PGB

Het kleine ondernemingspensioenfonds NEG sluit zich volgend jaar aan bij Pensioenfonds PGB. Het Verantwoordingsorgaan en DNB moeten nog instemmen met dit besluit.