Auteur

Frank van Alphen

‘Rekenen op de basisschool ging voor mij te langzaam’

Sinds juni is Daan Kleinloog voorzitter van het Actuarieel Genootschap. Met 33 jaar is de Ajax-fan en André Hazes-liefhebber de jongste AG-voorzitter ooit. Hij moet het vak populairder maken onder studenten.

‘Sdg als leidraad leidt tot duurzamer beleggen dan hoge esg-score’

Scores gebaseerd op de sdg-invloed van bedrijven zijn meer in lijn met het duurzaamheidsbeleid van beleggers dan esg-scores. Dat concludeert Robeco uit een vergelijking tussen beide meetmethodes.

Sector horeca en catering kiest voor solidair contract

Werkgevers en bonden in de horeca en contractcatering hebben gekozen voor het solidaire contract als vertrekpunt. De solidariteitsreserve die de pensioenen van ouderen op peil moet houden, wordt gevuld uit overrendement.

‘Solidair contract beschermt koopkracht blijkt uit alm-studies’

Het solidaire contract biedt meer koopkrachtbescherming dan het huidige contract. Dit concludeert Ortec Finance op basis van alm-studies. Dat sluit volgens de onderzoekers aan bij de wijze waarop fondsen hun beleggingsbeleid vaststellen.

ASR stopt met ZZP Pensioen

ASR zet eind dit jaar een streep door ZZP Pensioen. Deze aanbieder van derde pijlerpensioen die is opgericht door vier zzp-organisaties, was bij ASR terechtgekomen na de overname van APG-dochter Loyalis.

Koopkracht-antwoord Sociale Zaken roept vragen op over 0% projectierendement

Bij de onderbouwing van koopkrachtig pensioen gebruikte Sociale Zaken een projectierendement van 0%, wat ongebruikelijk laag is. Senator Martin van Rooijen (50Plus) wil weten waarom het ministerie hiervoor heeft gekozen.

‘Nieuw stelsel leidt in meeste scenario’s tot koopkrachtig pensioen’

Op basis van nieuwe gevoeligheidsanalyses van DNB naar onder meer de invloed van hoge inflatie concludeert minister Carola Schouten dat de kans op een koopkrachtig pensioen in de meeste gevallen groter is dan onder de huidige regels.

Twijfels over SZW-onderbouwing koopkrachtig pensioen

Er is volgens het ministerie van Sociale Zaken niets mis met een tabel waaruit moet blijken dat de pensioenen in het nieuwe stelsel de inflatie zullen bijhouden. Wel erkent het dat informatie over de cijfers ontbreekt.

Trouwen en eerste kind leiden tot verandering risicohouding

Kersverse ouders nemen iets meer risico rond financiën dan stellen zonder kind. Na een trouwerij neemt de risicobereidheid juist iets af.

Oude rechten pensioenfonds MN ook naar PMT

Ondernemingspensioenfonds MN, dat sinds begin dit jaar gesloten is, wil de opgebouwde rechten overdragen naar PMT. Nieuwe opbouw vindt al plaats bij deze klant van uitvoerder MN.

DNB: bijna kwart werkenden bouwt geen pensioen op

In 2020 bouwde 24% van de werkenden geen tweedepijlerpensioen op blijkt uit berekeningen van DNB. De helft van deze 1,7 miljoen mensen bestaat uit werknemers en de andere helft uit zzp’ers.

Commissie Parameters laat zich niet opjagen

De commissie Parameters zegt niet te kunnen voldoen aan het verzoek van de Tweede Kamer op 1 september met een rapport te komen. De commissie laat weten vast te houden aan het vierde kwartaal als publicatietijdstip.

SBZ kiest Achmea IM als fiduciair beheerder

SBZ Pensioen heeft Achmea IM aangewezen als nieuwe fiduciair manager voor alle regelingen. Ervaring met dc-beleggingen was vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel een belangrijk selectiecriterium.

PWRI ziet aantal bedrijven met insluitingsbeleid stijgen

Het aantal ondernemingen dat structureel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst neemt, is gestegen in de zogeheten insluitingsportefeuille van PWRI.

Metro wordt gesloten fonds

Pensioenfonds Metro wordt met ingang van volgend jaar een gesloten fonds. Werkgever Makro heeft de uitvoeringsovereenkomst opgezegd en stapt over op een beschikbare premieregeling.

‘Na invoering wet wil ik vinger aan de pols houden’

Kamerlid Marijke van Beukering (D66) is ervan overtuigd dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari volgend jaar ingaat. ‘Laten we beginnen en tijdens de transitieperiode bijsturen als dat nodig is.’

Bijna dertig fondsen maken gebruik versoepeling indexatieregels

Uit een inventarisatie van de Pensioenfederatie blijkt dat 29 fondsen de versoepeling van de regels aangrijpen om te indexeren. Het aantal kan verder oplopen, omdat bijna twintig fondsen nog geen knoop hebben doorgehakt.

Reële dekkingsgraad spreekt boekdelen sinds oplopen inflatie

De reële dekkingsgraad is in onbruik geraakt. Vaak is ze alleen te vinden in het jaarverslag. Nu de inflatie oploopt, biedt deze dekkingsgraad een beter inzicht in de mate waarin een fonds die geldontwaarding kan bijbenen.

Aftopping duikt op in strijd tegen vermogensongelijkheid

De aftopping van pensioen op €68.000 is volgens een overheidsonderzoek een van de manieren om te toegenomen vermogensongelijkheid te beteugelen. De pensioensector is tegen verlaging van het ambitieniveau.

Netspar: ‘Hoge esg-score leidt niet tot hoger rendement’

De afgelopen twintig jaar was het rendement op aandelen met een hoge esg-score niet hoger dan het marktrendement. Dit is in strijd met de claims dat duurzaam beleggen financieel meer oplevert.

Groothandelsfonds stapt vlak voor ingang stelselhervorming over op dc

Het deels verplichte Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel wil per 1 december de huidige middelloonregeling beëindigen. Nieuwe pensioenen worden vanaf die datum opgebouwd in een individuele dc-regeling.

Engagement: openheid versus achterkamertjes

Van oudsher onttrekt engagement zich aan het oog van de buitenwereld. Nadeel is dat deelnemers niet weten wat hun pensioenfonds doet en of het ook vruchten afwerpt. Vandaar dat fondsen opener worden over engagement.

Adviseurs: ‘Invaren op 1 januari 2024 vrijwel onmogelijk na uitstel parameters’

Het uitstel van het advies van de Commissie Parameters maakt invaren op 1 januari 2024 zeer lastig, aldus adviseurs. Zo zijn de bevindingen van de commissie onder meer nodig voor berekeningen die verplicht zijn bij invaren.

Aandelen harder naar beneden dan verplichtingen

Na vier achtereenvolgende maanden van stijging is de actuele dekkingsgraad in juni enigszins gedaald. De lagere verplichtingen als gevolg van de hogere rente konden de dalingen op aandelen- en obligatiemarkten niet goed maken.

‘Leeftijdsafhankelijke premie blijft populair onder werkgevers’

Bijna 30% van de werkgevers die niet zijn aangesloten bij een verplicht bedrijfstakfonds handhaaft of stapt over naar de leeftijdsafhankelijke premie. Op die manier kopen ze tijd, aldus Montae & Partners.

‘Zonder Nederlandse pensioenfondsen waren oliebedrijven niet in beweging gekomen’

Het is met name te danken aan grote Nederlandse pensioenbeleggers dat oliebedrijven ook naar de uitstoot van hun klanten zijn gaan kijken. Dat zegt Mark van Baal, oprichter van activistische belegger Follow This.

Evaluatie: groei en kostenreductie apf’en blijven achter bij verwachting

Werkgevers zijn bij een apf minder kwijt aan uitvoeringskosten. Maar die daling is minder groot dan verwacht. De oorzaak is onder meer dat de groei van commerciële apf’en tegenvalt.

‘Standaardisering partnerpensioen werkt niet bij verzekerde regeling en ppi’

Veel werkgevers met een verzekerde regeling hechten aan het beschikbaar komen van het opgebouwde kapitaal aan de partner als hun werknemer overlijdt. In het nieuwe stelsel is die optie niet meer mogelijk, waarschuwt Aon.

DNB en AFM krijgen tientallen miljoenen extra vanwege transitie

Minister Kaag heeft DNB en AFM extra geld toegezegd tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel. Beide toezichthouders ontvangen samen de komende jaren circa €10 mln extra.

‘In Nederland hoef ik niet te kiezen tussen werk en gezin’

Natasha van der Linde is geboren in Kiev en groeide op in New York. Na haar studie kwam ze bij ING Real Estate in Nederland terecht. Eind vorig jaar stapte ze over naar MFS Investment Management. ‘Nederland is een hele fijne plek.’