Auteur

Geert Dekker

Zonnepensioen uit Zeeland

Nederland is dankzij de ruimhartige SDE+-subsidies in Europa plots het mekka voor zonneparkbouwers. PME en PMT zijn ingenomen met hun deelname in het Zeeuwse zonnepark Scaldia.

Buitenlandse lessen

Duitsers en Fransen zullen nooit vertrouwen op de kapitaalmarkten, zoals Britten en Nederlanders dat doen. Nationale pensioenstelsels laten zich moeilijk vergelijken vanwege verschillen in politiek, economie, cultuur en historie. Maar het buitenland biedt wel degelijk zinvolle voorbeelden.

Thales: ‘Elkaar scherp houden’

Het pensioenfonds van Thales Nederland SPTN won op het Pensioen Pro Jaarcongres de Zilveren Award voor het beste pensioenfonds onder €5 mrd vermogen. Bestuursvoorzitter Dirk Jan de Bruijn: ‘Door het hoge opleidingsniveau van onze achterban kunnen we putten uit een diepe bron van kennis. Het fonds profiteert daarvan.’

Pensioenfondsen worstelen met sleutelfuncties

De invoering van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen verloopt moeizaam. Professionalisering van het risicomanagement krijgt brede steun, maar de gekozen vorm wordt sterk bekritiseerd.

Rechtstreekse impact op de wereld van de deelnemer

PWRI is de winnaar van de Gouden Pensioen Pro Award voor het beste Nederlandse pensioenfonds 2019. ‘Met ons beleggingsbeleid kunnen we direct impact hebben op de leefwereld van onze deelnemers’, zegt bestuurder Hermien Wiselius. ‘Die mogelijkheid gun ik elk pensioenfonds.’

Congres | Meningen verschillen over beste route naar diversiteit in besturen

De wenselijkheid van diversiteit in pensioenfondsbesturen wordt breed onderschreven, maar de meningen lopen uiteen over hoe die diversiteit moet worden gerealiseerd, bleek op een paneldebat op het Pensioen Pro Jaarcongres.

Congres | PWRI beloond voor inclusiviteitsbeleid

PWRI won afgelopen week de Gouden Pensioen Pro Award voor het beste Nederlandse pensioenfonds 2019. ‘Met ons beleggingsbeleid hebben we direct impact op de leefwereld van onze deelnemers. Die mogelijkheid gun ik elk pensioenfonds.’

Bij dreigende korting ligt aanpassing van balanscijfers extra gevoelig

Of pensioenfondsen moeten korten, kan afhangen van tienden van procenten. Bijstelling van vastgoedwaarderingen, sterftetafels of kostenopslagen kan een korting wellicht net voorkomen. Maar DNB en accountants zijn extra alert op oneigenlijke aanpassingen.

Vrijwillige voortzetting nog steeds nauwelijks gebruikt

Pensioenfondsen hebben de hoop opgegeven dat het nog wat wordt met de vrijwillige voortzetting als pensioenvoorziening voor zzp’ers. ‘De vrijwillige voortzetting is geen oplossing. Van die weg zijn we afgestapt.’

Energietransitie laat zich nog moeilijk beleggen

Pensioenfondsen zoeken naar de beleggingsmogelijkheden van de energietransitie. De vraag naar kapitaal is overweldigend, maar die past niet een-twee-drie binnen de kaders van pensioenbeleggen.

Inflatierisico maakt aarzelende rentree

Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren hun bescherming tegen de risico’s van een stijgende inflatie afgebouwd. Nu lopen de inflatieverwachtingen en de dekkingsgraden weer op. Tijd voor bezinning?

Smart beta kan slimmer dan met etf’s

Nederlandse pensioenfondsen laten de hausse in smart beta-etf’s aan zich voorbijgaan. De interesse voor factorbeleggen neemt toe, maar liever niet met ‘simpele’ indexvolgers.

Hindernissen voor dc grotendeels opgeruimd

Beschikbarepremieregelingen worden steeds aantrekkelijker. Op papier is dc een gelijkwaardig alternatief voor middelloon, maar de inleg blijft nog altijd achter.

Nederlandse fondsen blijven weg bij al te exotische real assets

Baltische bossen, Australische veeboerderijen, windparken op de Noordzee: wereldwijd halen pensioenfondsen rendement uit de meest exotische real assets. Nederlandse fondsen kijken de kat uit de boom.

Tastbare bescherming tegen inflatie en grillige markten

Demografische trends stuwen de populariteit van real assets op. Maar het blijft een complexe beleggingscategorie voor pensioenfondsen.

Nog ‘geen deugdelijke business case’ voor beleggen in scholen

De voorwaarden waaronder pensioenfondsen kunnen investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen zijn nog lang niet duidelijk, ook al suggereerde Bernard Wientjes deze week dat er een plan klaarligt.

‘Verwacht pensioeninkomen aangeven in procenten is effectiever’

Het aanduiden van het verwachte pensioeninkomen in procenten van het huidige salaris leidt tot een realistischer beoordeling door deelnemers dan een vermelding in euro's, blijkt uit onderzoek.

PGGM ontloopt strop bij zeesluis IJmuiden

Bouwers BAM en VolkerWessels verwachten €124 mln verlies op de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Partner PGGM zegt echter geen schade te ondervinden.

De grillige markt voor pensioenopleidingen

Bestuurders kunnen op veel plaatsen terecht voor opleidingen. Lastig is dat titels en certificaten moeilijk te vergelijken zijn.

ALM-studie krijgt volwaardige rol in risicobeheersing

De tijd dat de ALM-studie direct na afronding onderin de la werd opgeborgen is voorbij. Sinds de kredietcrisis ligt het document binnen handbereik op de bestuurstafel. Als instrument voor risicomanagement.

PGGM steekt geld in verbranding houtsnippers

Impactbeleggen is populair, maar ingewikkeld. In de uitvoering is het balanceren. Perfect matches zijn zeldzaam. Maar ze zijn er wel, zoals die tussen PGGM en Ennatuurlijk.

Hedgefondsen overal in trek, behalve in Nederland

Wereldwijd bereiken de beleggingen in hedgefondsen recordhoogtes. Maar Nederlandse pensioenfondsen hebben amper interesse. Te duur, te complex. Slechts een handjevol partijen gelooft in de toegevoegde waarde van oplossingen als distressed debt en structured credit.

Trendspotting

Beleggen in indices is beleggen in marktgrillen. Transtrend, het grootste Nederlandse hedgefonds, kiest een compleet tegengestelde benadering en doet het daarom goed in tijden van crisis.

Het fiasco van pensioen in eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer verdwijnt. Pensioengeld in de eigen bv inzetten bleek niet zo’n handige constructie als veel directeur-grootaandeelhouders dachten.

Nederlandse infrastructuur: geen gespreid bedje

Kleinschalig, onvolgroeid, ingewikkeld en riskant. Die eigenschappen weerhouden pensioenfondsen ervan om te investeren in de Nederlandse infrastructuurmarkt. Onterecht, zeggen de fondsen die het wel doen: veel projecten zijn juist geknipt als pensioenbelegging.

Grondgebrek zet rem op groei markt huurwoningen

De vraag is er, de bouwcapaciteit en de financiering ook; pensioenfondsen staan daarvoor zelfs in de rij. Het gebrek aan grond is de enige belemmering om de honderdduizenden huurwoningen te bouwen die nodig zijn.

Beleggers verdringen elkaar op stedelijke woningmarkt

De stad wint. Pensioenfondsen onderkennen de trend en gaan er als belegger vol in mee. Hevige concurrentie, dalende aanvangsrendementen en leegstand liggen op de loer.

Wonen als in ‘Friends’

Op een ijskoude bouwplaats in Amsterdam Noord verheugen oude en nieuwe Amsterdammers zich op hun aanstaande verhuizing naar woontoren B'Mine. Nieuw stedelijk wonen, gefinancierd door PMT.

Pensioenfondsen aan de zijlijn bij beleggen in water

Beleggen in water klinkt prachtig en soms is het dat ook. Maar niet altijd: wie wil er voor zijn drinkwater afhankelijk zijn van een Texaanse miljonair? Pensioenfondsen zoeken naar verantwoorde mogelijkheden op een lastige markt.

Langer leven, chronisch ziek, duurder pensioen

De medische wetenschap blijft onze levensverwachting opstuwen. Maar we brengen een steeds kleiner deel van die extra jaren door in goede gezondheid. Dat maakt langer doorwerken minder vanzelfsprekend.