Auteur

Lieuwe Koopmans

‘Laat blijken dat deelnemer invloed heeft op esg-beleid pensioenfonds’

Onderzoek regelmatig de esg-voorkeuren van deelnemers, gebruik hierbij heldere vragen en doe als bestuur ook iets met de uitkomsten. Dat zijn de conclusies van een Netspar-rapport over dit onderwerp.

‘Regels kostentransparantie pensioenfondsen moeten ook gelden voor ppi’s’

De gegevens die ppi’s momenteel naar buiten brengen over kosten voor pensioen- en vermogensbeheer zijn nauwelijks te vergelijken met die van pensioenfondsen, vindt Eric Veldpaus van het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI).

Fonds Banden en Wielen brengt pensioenuitvoering onder bij Appel

Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche stapt over van uitvoerder AZL naar Appel. Doelen zijn lagere kosten en flexibiliteit bij de transitie naar het nieuwe contract.

Inflation-linked bonds op verlies, ondanks hoge inflatie

Veel aan inflatie gerelateerde staatsobligaties hebben vanaf maart een negatief rendement opgeleverd. Het verlies is wel flink beperkter dan dat op reguliere obligaties.

KLM-fondsen maken zich losser van Blue Sky Group

De drie pensioenfondsen voor het KLM-personeel willen een zakelijkere relatie met Blue Sky Group en hebben daarvoor afgelopen jaar een aantal concrete stappen gezet.

Bestuur AkzoNobel-fonds trekt risicomanagement naar zich toe

Het bestuur van pensioenfonds AkzoNobel haalt de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement weg bij een extern adviseur. Het gaat een bestuurder aanwijzen voor de sleutelfunctie risicobeheer.

Bestuur Rabo-fonds maakt meer tijd voor strategische zaken

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds besteedde te veel tijd aan discussies over uitvoerende zaken, waardoor gesprekken over strategie in het gedrang kwamen. Dat moet veranderen, vindt het bestuur.

Rabobank houdt nieuwe dc-regeling binnen eigen pensioenfonds

Rabobank stapt volgend jaar over van een cdc- naar een dc-regeling voor de nieuwe pensioenopbouw. De keuze tussen solidair en flexibel ligt volgens de bank nog open.

Weinig vertrouwen bij zzp’ers in pensioenfondsen en verzekeraars

Slechts een derde van de zzp’ers verwacht via pensioenfondsen, banken of verzekeraars voldoende pensioen op te bouwen. Ze sparen liever zelf of werken langer door.

Loonstijging van 3% voor werknemers AZL

Na een zeer moeizaam onderhandelingstraject hebben bonden en AZL toch een cao-resultaat bereikt. Het pensioendossier wordt doorgeschoven.

‘Arbeidsmarktcampagne nodig om vergrijsde sector te verjongen’

De pensioensector vergrijst: veel oudere werknemers en weinig instroom van jongeren. Tijd voor een actieplan om de branche bij jongeren op de radar te krijgen, vindt recruiter Peter van Solinge.

‘Functies senator en vo-lid bijten elkaar niet’

Senator Martin van Rooijen treedt toe tot het vo van ABP. Volgens hem zitten de functies elkaar niet in de weg. 'De rol en verantwoordelijkheid van een individueel lid van dit adviesorgaan is relatief beperkt.’

Pensiontech richt zich op gemak deelnemer

Fintech heeft in de Nederlandse pensioensector nog geen revolutionair spoor van disruptie getrokken. Innovatieve apps en toepassingen zijn vooral gericht op meer eigen regie voor de deelnemer.

Meer dan twintig pensioenfondsen indexeren meer dan 3%

De fondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of hoger een toeslag van 3% of meer.

NN kiest flexibele premieregeling voor eigen werknemers

NN Group wil dat de eigen werknemers per 1 oktober pensioen gaan opbouwen bij ppi-dochter BeFrank. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid voor vrijwillige waardeoverdracht uit het NN CDC-fonds.

Martin van Rooijen gekozen in verantwoordingsorgaan ABP

Namens de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen zal Eerste Kamerlid Martin van Rooijen vanaf juli zitting nemen in het vo van ABP. Hij is verkozen op basis van voorkeurstemmen.

Vakbondsleden stemmen voor Rabo-cao; pensioen wordt dc

De leden van De Unie en CNV hebben met een kleine meerderheid ingestemd met de nieuwe Rabo-cao. Een belangrijk element is sluiting van de huidige cdc-regeling en de overgang naar een dc-regeling.

Pauze in pensioenoverleg NN vanwege ‘behoefte aan coördinatie’ bij bonden

Het overleg tussen NN Group en de bonden over een nieuwe pensioenregeling verloopt nog steeds moeizaam. Een gepland overleg in april ging niet door. FNV Finance wil niet te snel definitieve contractkeuzes maken.

Rabobank wil volgend jaar al naar dc-regeling

Rabobank en bonden De Unie en CNV hebben afgesproken om per begin 2023 over te stappen op een beschikbare-premieregeling. De cdc-regeling van het ondernemingspensioenfonds wordt dan gesloten.

Nieuwkomers verrassen bij vo-verkiezingen PMT

Het verantwoordingsorgaan van PMT is door de recente verkiezingen aanzienlijk opgeschud. Vakbonden moeten een flinke veer laten ten gunste van nieuwelingen.

Tien jaar ppi: veel deelnemers maar weinig winst

Sinds hun entree op de pensioenmarkt hebben premiepensioeninstellingen een stormachtige groei doorgemaakt, maar echt winstgevend willen ze maar niet worden. Het nieuwe pensioenstelsel moet uitkomst bieden.

Partnerverklaring onderdeel standaardisering nabestaandenpensioen

In de definitieve versie van de Wet toekomst pensioen blijft, net als in het concept, standaardisatie het uitgangspunt. Wel zijn er enkele verschillen met de conceptversie, waaronder de invoering van de partnerverklaring.

Recht op vroegpensioen voor arbeidsongeschikten verschilt per fonds

Bij PFZW komen arbeidsongeschikten niet in aanmerking voor vroegpensioen, bleek uit een zaak bij de ombudsman Max. Volgens PFZW zou dat leiden tot een hogere premie. Toch kennen veel andere fondsen deze beperking niet.

DNB: pensioensector interessant voor ransomware-aanvallers

Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties zijn aantrekkelijke doelwitten voor hackers die met gijzelsoftware operationele systemen platleggen. DNB adviseert om simulaties te spelen als voorbereiding op zo’n incident.

Premies arbeidsongeschiktheid met kwart gestegen sinds 2018

Door de hoge instroom in de WIA zijn pensioenfondsen geconfronteerd met fiks hogere kosten voor de regelingen van arbeidsongeschikte deelnemers. Dit geldt voor fondsen die dit risico herverzekeren of zelf dragen.

Intern toezichthouder zet soms ook pet van beleidsbepaler op

Leden van intern toezichtsorganen die bij een pensioenfonds vaker in persoon dan schriftelijk communiceren met het bestuur en verantwoordingsorgaan, zijn vaker geneigd zich als beleidsbepaler te gedragen.

Pensioenfonds Niemeyer harmoniseert regelingen na sluiting shagfabriek

Door de aangekondigde sluiting van de Groningse fabriek van BAT Niemeyer, overweegt het pensioenfonds Niemeyer de route van liquidatie en collectieve waardeoverdracht.

Voorkeur voor solidaire contract bij beroepsfondsen loodsen en specialisten

De leden van de beroepspensioenverenigingen van loodsen en medisch specialisten opteren voor het solidaire contract. De fondsbesturen willen snel aan de slag met de transitie.

Kifid: Aegon wees onvoldoende op risico’s variabel pensioen

Aegon heeft klanten onvoldoende gewezen op de risico’s van een pensioenproduct, stelt het Kifid. Verzekeraars werpen tegen dat ze de communicatie over variabele pensioenproducten hebben verbeterd. De AFM blijft kritisch.

Nieuwe opbouw opf De Fracties naar PGB

Werknemers van Bunge Loders Croklaan bouwen per 1 maart dit jaar hun pensioen op bij pensioenfonds PGB. Of de bestaande aanspraken ook meegaan naar PGB is nog onduidelijk.