Auteur

Lieuwe Koopmans

Centraal Beheer APF brengt klantenteam onder eigen dak

De medewerkers die voor Centraal Beheer APF klanten binnenhalen en accountmanagers voor bestaande klanten werken sinds 1 mei bij het apf. Zij vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van Achmea.

Pensioenuitvoerders: extra jaar erbij voor transitie is verstandig

Uitvoerders Achmea, APG en TKP zijn positief over het extra jaar dat minister Schouten geeft voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ze benadrukken dat de extra tijd gebruikt moet worden voor spreiding, niet voor uitstel.

Pensioenopbouw werknemers Aegon naar dc-regeling ASR

Drieduizend werknemers van Aegon stoppen met pensioen opbouwen in ppi Aegon Cappital en gaan deelnemen aan de dc-regeling van ASR, meldt vakbond De Unie.

Hogere renteafdekking en minder private equity voor Shell Pensioenfonds

Shell Pensioenfonds verminderde in 2022 risico’s door verhoging van de renteafdekking en verlaging van het belang in private equity. De wijzigingen passen bij sturen op reële dekkingsgraad, zegt fondsdirecteur Kenan Yildirim.

Werkgever mag zelf een ppi kiezen bij nieuwe pensioenregeling callcenters

Werknemers van callcenterbedrijven aangesloten bij branchevereniging WFC gaan vanaf 1 juli pensioen opbouwen. Bonden zijn teleurgesteld dat de opbouw niet bij een pensioenfonds of apf plaatsvindt.

Pensioenfonds Vervoer heeft last van it-krapte bij TKP

De invoering van de pensioenwet slokt veel it-capaciteit op bij TKP. Daardoor is er minder aandacht voor toepassingen voor persoonlijke communicatie, merkt pensioenfonds Vervoer.

Scildon ziet op pensioenmarkt ruimte voor nichespeler

Pensioenverzekeraars en ppi’s klonteren steeds meer samen. Om als kleine speler een kans te maken, profileert Scildon zich met het onderwerp eenvoudige communicatie. ‘Wij streven naar een 100%-snapgarantie.’

APG en PGGM werven onder breed publiek

Reclamespotjes op radio, filmpjes op YouTube en Instagram en aanwezigheid op sites als Tweakers en Reddit. APG en PGGM werven nadrukkelijk buiten de kring van de pensioensector voor onder meer IT-functies.

Senioren ernstig verdeeld over pensioenwet

Ouderenorganisaties verschillen onderling fors van mening over de Wtp. Het palet bestaat uit kritische voorstanders, zoals de Anbo, en uitgesproken tegenstanders, waaronder afgesplitste KBO-afdelingen en Omroep Max.

Huisartsen eerste beroepsfonds dat overstapt op omgekeerd gemengd bestuur

Na een reeks ondernemings- en bedrijfstakfondsen kiest nu het eerste beroepsfonds voor het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Bij pensioenfonds Huisartsen was het motto: ‘van, voor en door huisartsen’. Dat wordt: ‘van, voor en met’.

Ombudsman Pensioenen pleit voor coulancebeleid na schrijnende gevallen ABP

Pensioenfondsen moeten in beginsel coulant zijn voor deelnemers die in de problemen zijn gekomen als gevolg van foutieve informatie van het fonds. Dat vindt de Ombudsman Pensioenen.

Gezocht: jong pensioentalent

Weinig nieuwe aanwas en een vergrijsd personeelsbestand. De pensioensector ontbeert aantrekkingskracht op jonge arbeidskrachten. ‘We trekken specialisten bij elkaar weg.’

Financiën onderhandelt met sociale partners over extra opties vroegpensioen

Sociale partners en het ministerie van Financiën praten over extra opties voor het opbouwen van vroegpensioen, bijvoorbeeld door geld dat verlofdagen waard zijn apart te zetten. De Belastingdienst houdt dit tot nu toe tegen.

En toen waren er nog vijf

Het landschap van de premiepensioeninstellingen is de laatste twee jaar door overnames aanzienlijk veranderd. Er blijven nog vijf aanbieders over, met voorlopig zeven ppi’s.

Hof oordeelt: deelnemer kan geen rechten ontlenen aan upo

Een pensioenberekening op een upo is juridisch gezien geen toekenning van een pensioenaanspraak voor de deelnemer, aldus het gerechtshof Den Haag. ‘Het upo is een administratieve handeling en geen rechtshandeling.’

‘Pensioenfondsen moeten meebewegen met ingrijpende wijziging beroepsbevolking’

Meer migranten, meer hoger opgeleiden en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het zijn ontwikkelingen waar de pensioenfondsbestuurders van de toekomst iets mee moeten, stelt Daniël van Vuuren.

Meer zestigers werken, maar ‘eerder stoppen’ blijft geliefd

Hoewel de arbeidsdeelname van ouderen volgens CBS-statistieken de laatste jaren sterk toeneemt, laten deze data dat ook zien dat nog steeds een zeer fors deel van de beroepsbevolking er vroegtijdig de brui aan geeft.

Branche technische groothandel wil ‘morele pensioenplicht’ voor werkgevers

Sociale partners in de technische groothandel willen een pensioenplicht voor werkgevers invoeren. Probleem is dat zo’n verplichting juridisch niet afdwingbaar is.

PNO Media stapt over op omgekeerd gemengd model, maar PGB ziet ervan af

PNO Media en opf Essity besloten onlangs over te stappen van het paritaire naar het omgekeerd gemengde model. PGB zag juist na intern beraad af van deze stap. Wat zijn hun overwegingen?

Philips trekt plan voor hogere werknemerspremie voorlopig in

Het voorstel van Philips om de werknemerspremie te verhogen van 2% naar 8% is door de onderneming tijdens cao-gesprekken zelf weer van tafel gehaald, na kritiek van de bonden.

D66 ‘verrast’ door suggesties vakbonden voor vroegpensioen

Het pleidooi van de vakbonden voor ruimere mogelijkheden om eerder te stoppen met werken 'verrast' Kamerlid Marijke van Beukering (D66). Ze oppert juist het idee om pensioengeld te gebruiken voor langer doorwerken.

Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen

Bonden willen meer wettelijke en cao-mogelijkheden om te sparen voor vroegpensioen. Bijvoorbeeld door uitbetaalde verlofdagen en overwerktoeslag in te zetten voor pensioen.

Bpf Detailhandel vindt beleggen in kruisraketten acceptabel

Bpf Detailhandel belegt in defensiebedrijven die kruisraketten produceren, ook al kunnen deze raketten worden uitgerust met kernkoppen. Voor ABP, PFZW, PMT en PME is dit een reden om deze bedrijven uit te sluiten.

‘Jaar van pensioenparadox’: hogere dekking met minder vermogen

Vier van de grote vijf fondsen zagen hun dekking afgelopen jaar licht stijgen, bij een flinke daling van het vermogen en indexaties, blijkt uit hun jaarcijfers. ‘Het jaar van de pensioenparadox’, aldus ABP-voorzitter Van Wijnen.

Beleggen in eigen sector: een goed gevoel en rendement

Een aantal bedrijfstakpensioenfondsen belegt in de ‘eigen sector’. Leuk en herkenbaar voor de deelnemer, maar niet helemaal zonder risico. Uitstappen kan een probleem zijn.

Werknemers Fluor vangen bot bij rechter om handhaven eindloon

De rechtbank Haarlem gaat niet mee in de eis van een groep werknemers van bouwbedrijf Fluor om de eindloonregeling van het voormalige opf te handhaven. De rechter doet dat vooral om praktische redenen.

Advocaat-generaal: verplichte deelname detacheerder bij VLEP niet eenduidig

Een Luxemburgs detacheerder voor slachterijpersoneel valt onder de verplichtstelling van bedrijfstakfonds VLEP, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wel raadt hij aan de zaak deels terug te verwijzen naar het hof.

Rechter: Aon mocht middelloonregeling eenzijdig omzetten naar dc

Aon staakte bij het overgenomen Unirobe Meeus de middelloonregeling en voerde de eigen dc-regeling in. Volgens de rechter hoefde Aon daarvoor geen instemming te vragen van de individuele werknemers.

Ook dit jaar flink meer deelnemers voor ppi’s

De groei van het aantal actieve ppi-deelnemers lijkt ook dit jaar in de dubbele cijfers terecht te komen. In de eerste drie kwartalen van 2022 bedroeg de stijging 12%.

Nieuwe cao bij AZL: lonen stijgen 4,5%

Vakbondsleden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat AZL en de bonden sloten over een nieuwe cao voor 2023. De reacties zijn gemengd.