Auteur

Lieuwe Koopmans

Bpf Detailhandel vindt beleggen in kruisraketten acceptabel

Bpf Detailhandel belegt in defensiebedrijven die kruisraketten produceren, ook al kunnen deze raketten worden uitgerust met kernkoppen. Voor ABP, PFZW, PMT en PME is dit een reden om deze bedrijven uit te sluiten.

‘Jaar van pensioenparadox’: hogere dekking met minder vermogen

Vier van de grote vijf fondsen zagen hun dekking afgelopen jaar licht stijgen, bij een flinke daling van het vermogen en indexaties, blijkt uit hun jaarcijfers. ‘Het jaar van de pensioenparadox’, aldus ABP-voorzitter Van Wijnen.

Beleggen in eigen sector: een goed gevoel en rendement

Een aantal bedrijfstakpensioenfondsen belegt in de ‘eigen sector’. Leuk en herkenbaar voor de deelnemer, maar niet helemaal zonder risico. Uitstappen kan een probleem zijn.

Werknemers Fluor vangen bot bij rechter om handhaven eindloon

De rechtbank Haarlem gaat niet mee in de eis van een groep werknemers van bouwbedrijf Fluor om de eindloonregeling van het voormalige opf te handhaven. De rechter doet dat vooral om praktische redenen.

Advocaat-generaal: verplichte deelname detacheerder bij VLEP niet eenduidig

Een Luxemburgs detacheerder voor slachterijpersoneel valt onder de verplichtstelling van bedrijfstakfonds VLEP, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wel raadt hij aan de zaak deels terug te verwijzen naar het hof.

Rechter: Aon mocht middelloonregeling eenzijdig omzetten naar dc

Aon staakte bij het overgenomen Unirobe Meeus de middelloonregeling en voerde de eigen dc-regeling in. Volgens de rechter hoefde Aon daarvoor geen instemming te vragen van de individuele werknemers.

Ook dit jaar flink meer deelnemers voor ppi’s

De groei van het aantal actieve ppi-deelnemers lijkt ook dit jaar in de dubbele cijfers terecht te komen. In de eerste drie kwartalen van 2022 bedroeg de stijging 12%.

Nieuwe cao bij AZL: lonen stijgen 4,5%

Vakbondsleden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat AZL en de bonden sloten over een nieuwe cao voor 2023. De reacties zijn gemengd.

Verzekeraars doen ultieme oproep over compensatie vlakke premie

De Tweede Kamer zou nog voor de stemmingen over de Wtp een weeffout moeten wegnemen over de vlakkepremiecompensatie, vindt het Verbond van Verzekeraars. Dat wil af van de termijn van tien jaar.

Arbeidsparticipatie gepensioneerden al tien jaar op hetzelfde lage niveau

Terwijl steeds meer zestigplussers doorwerken tot hun pensioen, blijft het aandeel gepensioneerden op de werkvloer al jaren stabiel op ongeveer 15%. Dat ligt deels aan sociale normen.

Effecten partnerpensioen nieuwe stelsel bij sociale partners ‘veelal onbekend’

Sociale partners zijn zich onvoldoende bewust van de kwantitatieve gevolgen van het nieuwe partnerpensioen. In sommige gevallen wordt de uitkering wel heel genereus.

5% salarisverhoging voor personeel MN

Werknemers van MN krijgen er volgend jaar gemiddeld zo’n 5% loon bij, na onderhandelingen tussen MN en De Unie. Lagere inkomens gaan er iets meer op vooruit dan de hogere.

UWV biedt loonstijging, maar geen hogere pensioenpremie

Vakbonden zijn boos op het UWV, omdat dat bij cao-onderhandelingen voorlopig weigert te betalen voor een maximale pensioenopbouw. Als het salaris stijgt, is daarvoor een hoger premiepercentage nodig.

Kamer wil dat fondsen minder terughoudend worden met defensiebeleggingen

Pensioenfondsen zouden barrières moeten wegnemen om meer in defensiebedrijven te beleggen. Het kabinet moet daarover in gesprek gaan met de pensioensector, staat in een aangenomen motie.

NN zet werkgever in bij communicatie met deelnemer

Pensioenverzekeraar Nationale-Nederlanden experimenteert met deelnemerscommunicatie op initiatief van de werkgever. Dit concept kan ook geschikt zijn voor ppi’s en bedrijfstakfondsen.

‘Oproep Defensie om meer in wapens te beleggen is gratuit’

PME, PMT en ABP reageren terughoudend op het pleidooi van het ministerie van Defensie en de Navo om de investeringen in wapenfabrikanten op te schroeven.

‘Ook gesloten fondsen zonder werkgever moeten kunnen invaren’

Er zijn voor verreweg de meeste gesloten pensioenfondsen en apf-kringen geen wettelijke blokkades voor invaren. Voor een ‘handvol’ fondsen zijn die er wel, maar ook zij zouden de optie voor invaren moeten krijgen.

Cao-resultaat APG: werknemers krijgen er 8,75% bij

In een razend tempo zijn APG en de vakbonden tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao die loopt tot medio 2024. APG wilde rust vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel.

Garantiefonds levens- en pensioenverzekeraars haalbaar volgens DNB

DNB stelt dat het optuigen van een garantiestelsel voor de verzekeringssector betaalbaar en werkbaar is. Maar verzekeraars vinden dat de huidige regels de klanten voldoende beschermen.

Rechter: online-super Crisp moet zich aansluiten bij fonds Levensmiddelen

Online-supermarkten vallen onder de reikwijdte van de verplichtstelling van het bedrijfstakfonds Levensmiddelen. Dat geldt ook voor het sinds vier jaar bestaande Crisp, oordeelt de rechter.

Fonds Atos kiest Russell als fiduciair manager

Het gesloten ondernemingspensioenfonds van Atos gaat het fiduciair management uitbesteden aan Russell Investments. De beslissing vloeit voort uit een verbeterplan dat het fondsbestuur heeft uitgevoerd.

‘Rente gaat weer dalen en hoge rente-afdekking goed voor jongeren’

Vermogensbeheerder Baillie Gifford verwacht dat de rente weer gaat dalen. Columbia Threadneedle stelt dat een hoge rente-afdekking gunstig uitpakt voor jongeren. Zij spraken onlangs op het congres van Pensioen Pro.

Meer fondsen met onafhankelijk of paritair gemengd bestuursmodel

Het paritaire bestuursmodel verliest terrein aan het onafhankelijke en het paritair gemengde model, blijkt uit cijfers van DNB. Ook het omgekeerd gemengde model daalt in populariteit, tot verbazing van adviseurs.

CPB verwacht 2,5% indexatie van aanvullend pensioen in 2023

De aanvullende pensioenuitkeringen zullen komend jaar naar verwachting met gemiddeld 2,5% worden geïndexeerd. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen die het CPB heeft gemaakt voor het ministerie van Sociale Zaken.

‘Laat blijken dat deelnemer invloed heeft op esg-beleid pensioenfonds’

Onderzoek regelmatig de esg-voorkeuren van deelnemers, gebruik hierbij heldere vragen en doe als bestuur ook iets met de uitkomsten. Dat zijn de conclusies van een Netspar-rapport over dit onderwerp.

‘Regels kostentransparantie pensioenfondsen moeten ook gelden voor ppi’s’

De gegevens die ppi’s momenteel naar buiten brengen over kosten voor pensioen- en vermogensbeheer zijn nauwelijks te vergelijken met die van pensioenfondsen, vindt Eric Veldpaus van het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI).

Fonds Banden en Wielen brengt pensioenuitvoering onder bij Appel

Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche stapt over van uitvoerder AZL naar Appel. Doelen zijn lagere kosten en flexibiliteit bij de transitie naar het nieuwe contract.

Inflation-linked bonds op verlies, ondanks hoge inflatie

Veel aan inflatie gerelateerde staatsobligaties hebben vanaf maart een negatief rendement opgeleverd. Het verlies is wel flink beperkter dan dat op reguliere obligaties.

KLM-fondsen maken zich losser van Blue Sky Group

De drie pensioenfondsen voor het KLM-personeel willen een zakelijkere relatie met Blue Sky Group en hebben daarvoor afgelopen jaar een aantal concrete stappen gezet.

Bestuur AkzoNobel-fonds trekt risicomanagement naar zich toe

Het bestuur van pensioenfonds AkzoNobel haalt de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement weg bij een extern adviseur. Het gaat een bestuurder aanwijzen voor de sleutelfunctie risicobeheer.