Auteur

Lieuwe Koopmans

‘Lastige scheidslijn tussen informatie en advies bij pensioenfondsen’

Veel pensioenfondsen geven hun deelnemers voorlichting over de eigen pensioenregeling. Ze proberen daarbij wel weg te blijven van het terrein van de traditionele financieel adviseur.

Onderzoek datalek BSG: wel dubieuze telefoontjes, geen misbruik gegevens

Zo'n duizend deelnemers namen contact op met Blue Sky Group nadat deze uitvoerder een datalek had gemeld. Volgens Blue Sky Group zijn er geen aanwijzingen voor ernstige gevolgen zoals identiteitsfraude.

Eén pensioenregeling voor e-commerce nog ver weg

Binnen de e-commercebranche zijn gesprekken gaande over een eigen cao. Maar het is onzeker of het ook tot een gezamenlijke pensioenregeling voor internetwinkels en - platformen komt.

Amundi zinspeelt op uitsluiten bedrijven vanwege belastingbeleid

Multinationals die met allerlei constructies de belastingen ontwijken, vergroten de ongelijkheid in de maatschappij. Zeer ongewenst, aldus Jean-Jacques Barbéris van Amundi.

Deliveroo wil dat rechter verplichtstelling bpf Vervoer ongeldig verklaart

In de zaak rond de verplichte deelname aan bpf Vervoer kiest Deliveroo een ongebruikelijke insteek. Volgens de maaltijdbezorger is de verplichtstelling van het fonds ongeldig vanwege een te lage representativiteit.

Pensioenfonds NN: opbouwambitie sociale partners niet meer uitvoerbaar

Het cdc-pensioenfonds van NN Group stelde sociale partners voor de keus: of de premie moet fors omhoog of de opbouw omlaag. Werkgever en bonden stemmen in met een tijdelijke verlaging van de opbouw.

Verplichte deelname poeliers bij bpf Slagersbedrijf bijna rond

Vanaf volgend jaar moeten circa tweehonderd poeliersbedrijven en negenhonderd werknemers zich aansluiten bij het bedrijfstakfonds voor het slagersbedrijf. De aanvraag voor de verplichtstelling ligt nu bij SZW.

Zorgverzekeraars stappen over naar premieregeling

In de aanloop naar de keuze tussen het solidaire of het flexibele contract, stappen de sociale partners voor de pensioenregeling bij zorgverzekeraars tijdelijk over op een beschikbare premieregeling.

‘Pensioenfondsen hebben amper beleid voor behoud biodiversiteit’

De schade die het bedrijfsleven toebrengt aan de biodiversiteit staat nauwelijks op de radar van de pensioensector. Het beleid beperkt zich tot extreme milieu-incidenten.

Bunge zegt eenzijdig uitvoeringsovereenkomst op met opf De Fracties

Na een jarenlang lopende toekomstoriëntatie bij pensioenfonds De Fracties hakt het agrarisch concern Bunge eenzijdig de knoop door met de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever wil overstappen op een dc-regeling.

Hof: zeevarenden Greenpeace vallen toch onder verplichtstelling Koopvaardij

De welbekende schepen van Greenpeace zoals de Rainbow Warrior en de Arctic Sunrise worden door het Gerechtshof gezien als zeeschepen. Daardoor valt de bemanning onder de pensioenregeling van bedrijfstakfonds Koopvaardij.

Combinatie certificering en advies wringt

Actuarissen mogen controle- en advieswerk voor dezelfde pensioenfondsklant combineren. Een gedragscode moet de onafhankelijkheid garanderen, maar niet iedereen gelooft dat die code alle risico’s wegneemt.

Lumpsum-opnemers willen liever zelf beleggen met bedrag ineens

De belangrijkste reden om op de pensioendatum een bedrag ineens op te nemen is niet hypotheekaflossing of een grote uitgave, maar de wens om dat vermogen zelf te beheren. 'Iedereen denkt een goede belegger te zijn.'

Ook bij natuurschade lopen bedrijven risico op gestrande activa

In de discussie over klimaatverandering zijn ‘stranded assets’ al een bekend begrip. Maar ook bij de afname van biodiversiteit en natuurschade is dit inmiddels een erkend financieel risico.

Fiscaal beleid stelt pensioenfondsen voor dilemma’s

Ingewikkelde belastingconstructies staan in een slecht daglicht. Voor pensioenfondsen is de vraag welke constructies ze wel en niet acceptabel vinden. Zowel bij het beoordelen van beleggingen als in het eigen belastingbeleid.

Pensioenfonds Atos versterkt bestuur met twee externe deskundigen

Op één persoon na bestaat het bestuur van pensioenfonds Atos sinds deze zomer volledig uit nieuwe gezichten. Ook zijn er voor twee bestuurszetels verkiezingen.

Pensioenfondsen vrezen lang beslisproces sociale partners bij stelseltransitie

Fondsbestuurders zien de mogelijk lange duur van het transitie-overleg van sociale partners over contractkeuze, premie en invaren als een risicofactor. Werkgevers en vakbonden vinden de zorgen daarover voorbarig.

Bedrijf overweegt afschaffing progressieve premie te compenseren via salaris

Een aantal grote werkgevers denkt eraan de afschaffing van de leeftijdsafhankelijke premie bij verzekerde regelingen in het nieuwe stelsel te compenseren buiten de pensioensfeer. Dat zeggen het Verbond van Verzekeraars en AWVN.

DNB: meer afstemming nodig over risicomanagement

De risico’s die voortvloeien uit uitbesteding moeten intensiever en gestructureerder besproken worden tussen uitvoeringsorganisaties en pensioenfonds, concludeert DNB na onderzoek.

Bpf Schilders houdt uitvoering tot na stelseltransitie bij PGGM

Ondanks kritische geluiden over de it-systemen van PGGM, is het bestuur van Bpf Schilders niet van plan de uitvoering te verhuizen. ‘Wat ons betreft zijn daar flinke stappen vooruit gezet’, stelt voorzitter Dick Vis.

Harmen van Wijnen nieuw boegbeeld ABP

Harmen van Wijnen wordt per 1 januari voorzitter van het nieuw te vormen uitvoerend bestuur van ABP. Hij is nu nog directeur van het bestuursbureau. Corien Wortmann blijft onafhankelijk voorzitter van het hele bestuur,

Bpf Banden en Wielen onderzoekt opties voor uitbesteding pensioenbeheer

Het bestuur van bpf Banden en Wielen bekijkt of het de uitbesteding van de pensioenuitvoering anders kan inrichten. Aanleiding voor de verkenning zijn de gestegen kosten per deelnemer.

Verantwoordingsorgaan floot ABP terug: beloning bestuurders niet boven WNT-norm

Bij invoering van het omgekeerd gemengd bestuursmodel wilde ABP aanvankelijk de nieuw te benoemen uitvoerend bestuurders 20% meer laten verdienen dan het maximale WNT-salaris van €209.000. Dat plan is van de baan.

Orpa Bisschop (Blue Sky Group) over datalek: ‘Heel triest dat dit gebeurt’

De it-systemen van Blue Sky Group stonden er qua beveiliging goed op bij toezichthouder DNB. Toch was er eind juli een fors datalek. Orpa Bisschop van Blue Sky Group legt uit hoe dit kon gebeuren.

Fondsen hoeven geen btw te betalen voor sommige ingehuurde functionarissen

Sinds mei van dit jaar ziet de fiscus veel toezichthouders en andere benoemde functionarissen bij pensioenfondsen niet meer als ondernemer en hoeven zij voor hun werkzaamheden geen btw in rekening te brengen.

PPI Aegon flink verliesgevend en zegt ‘zeker niet de enige te zijn’

Met 270.000 deelnemers en een beheerd vermogen van bijna €5 mrd is de premiepensioeninstelling van Aegon desalniettemin flink verliesgevend. Aegon Cappital noteert een verlies van €9,7 mln.

Aparte pensioenregeling payrollers bij fonds Flexsecurity

Payrollers die in dienst zijn van uitzendbedrijven Randstad en Tempo Team kunnen vanaf dit jaar deelnemen aan een speciaal voor hen in het leven geroepen pensioenregeling.

KLM-fondsen worden kritischere klanten voor Blue Sky Group

De pensioenfondsen van KLM willen een zakelijker relatie met uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group, met meer afrekenen op prestaties en concrete afspraken over kosten.

Vijf jaar geen premieverhoging voor medisch specialisten

Na een paar jaar van flinke premieverhogingen bij het pensioenfonds voor medisch specialisten wordt er nu op de rem getrapt.

Lagere indexatielasten voor zuivelwerkgevers in ruil voor hogere pensioenpremie

Oudere werknemers in de zuivelindustrie zien hun jaarlijkse gegarandeerde indexatie van 1,75% afnemen naar 1,25% en per 2036 stopt de toeslaggarantie helemaal. In ruil daarvoor gaat de premie omhoog.