Auteur

Lieuwe Koopmans

Pensioenfonds Atos versterkt bestuur met twee externe deskundigen

Op één persoon na bestaat het bestuur van pensioenfonds Atos sinds deze zomer volledig uit nieuwe gezichten. Ook zijn er voor twee bestuurszetels verkiezingen.

Pensioenfondsen vrezen lang beslisproces sociale partners bij stelseltransitie

Fondsbestuurders zien de mogelijk lange duur van het transitie-overleg van sociale partners over contractkeuze, premie en invaren als een risicofactor. Werkgevers en vakbonden vinden de zorgen daarover voorbarig.

Bedrijf overweegt afschaffing progressieve premie te compenseren via salaris

Een aantal grote werkgevers denkt eraan de afschaffing van de leeftijdsafhankelijke premie bij verzekerde regelingen in het nieuwe stelsel te compenseren buiten de pensioensfeer. Dat zeggen het Verbond van Verzekeraars en AWVN.

DNB: meer afstemming nodig over risicomanagement

De risico’s die voortvloeien uit uitbesteding moeten intensiever en gestructureerder besproken worden tussen uitvoeringsorganisaties en pensioenfonds, concludeert DNB na onderzoek.

Bpf Schilders houdt uitvoering tot na stelseltransitie bij PGGM

Ondanks kritische geluiden over de it-systemen van PGGM, is het bestuur van Bpf Schilders niet van plan de uitvoering te verhuizen. ‘Wat ons betreft zijn daar flinke stappen vooruit gezet’, stelt voorzitter Dick Vis.

Harmen van Wijnen nieuw boegbeeld ABP

Harmen van Wijnen wordt per 1 januari voorzitter van het nieuw te vormen uitvoerend bestuur van ABP. Hij is nu nog directeur van het bestuursbureau. Corien Wortmann blijft onafhankelijk voorzitter van het hele bestuur,

Bpf Banden en Wielen onderzoekt opties voor uitbesteding pensioenbeheer

Het bestuur van bpf Banden en Wielen bekijkt of het de uitbesteding van de pensioenuitvoering anders kan inrichten. Aanleiding voor de verkenning zijn de gestegen kosten per deelnemer.

Verantwoordingsorgaan floot ABP terug: beloning bestuurders niet boven WNT-norm

Bij invoering van het omgekeerd gemengd bestuursmodel wilde ABP aanvankelijk de nieuw te benoemen uitvoerend bestuurders 20% meer laten verdienen dan het maximale WNT-salaris van €209.000. Dat plan is van de baan.

Orpa Bisschop (Blue Sky Group) over datalek: ‘Heel triest dat dit gebeurt’

De it-systemen van Blue Sky Group stonden er qua beveiliging goed op bij toezichthouder DNB. Toch was er eind juli een fors datalek. Orpa Bisschop van Blue Sky Group legt uit hoe dit kon gebeuren.

Fondsen hoeven geen btw te betalen voor sommige ingehuurde functionarissen

Sinds mei van dit jaar ziet de fiscus veel toezichthouders en andere benoemde functionarissen bij pensioenfondsen niet meer als ondernemer en hoeven zij voor hun werkzaamheden geen btw in rekening te brengen.

PPI Aegon flink verliesgevend en zegt ‘zeker niet de enige te zijn’

Met 270.000 deelnemers en een beheerd vermogen van bijna €5 mrd is de premiepensioeninstelling van Aegon desalniettemin flink verliesgevend. Aegon Cappital noteert een verlies van €9,7 mln.

Aparte pensioenregeling payrollers bij fonds Flexsecurity

Payrollers die in dienst zijn van uitzendbedrijven Randstad en Tempo Team kunnen vanaf dit jaar deelnemen aan een speciaal voor hen in het leven geroepen pensioenregeling.

KLM-fondsen worden kritischere klanten voor Blue Sky Group

De pensioenfondsen van KLM willen een zakelijker relatie met uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group, met meer afrekenen op prestaties en concrete afspraken over kosten.

Vijf jaar geen premieverhoging voor medisch specialisten

Na een paar jaar van flinke premieverhogingen bij het pensioenfonds voor medisch specialisten wordt er nu op de rem getrapt.

Lagere indexatielasten voor zuivelwerkgevers in ruil voor hogere pensioenpremie

Oudere werknemers in de zuivelindustrie zien hun jaarlijkse gegarandeerde indexatie van 1,75% afnemen naar 1,25% en per 2036 stopt de toeslaggarantie helemaal. In ruil daarvoor gaat de premie omhoog.

Flinke daling pensioendeelnemers bij door corona getroffen sectoren

De coronacrisis zorgt voor een fikse afname van het aantal werkenden bij het pensioenfonds voor de horeca en het voormalige fonds voor de reisbranche. Bij het fonds voor de detailhandel zijn er ondanks de lockdowns meer actieven.

Risicobeheer voor veel besturen van kleine pensioenfondsen een hamerstuk

Bij veel besturen van kleine en middelgrote fondsen is het gesprek over risicomanagement nog niet diepgaand, constateren twee adviseurs. ‘Het is voor bestuurders te complex, rapporten zijn te dik of te specialistisch.’

Paritair bestuur ligt weer onder de loep

De komst van een nieuw pensioenstelsel is voor een aantal fondsen reden om kritisch naar het eigen paritaire bestuursmodel te kijken. Maar dat betekent niet per se ruim baan voor iets anders.

Nieuw uitvoerend bestuur ABP valt onder WNT-beloningsnormen

Het bestuur van ABP gaat vanaf begin volgend jaar over naar het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Voor de nieuw aan te trekken dagelijks bestuurders gaat een salarisplafond gelden.

Slikken voor ex-Delta Lloyd’ers: geen indexatie en lagere opbouw bij NN-fonds

De ruim tweeduizend Delta Lloyd’ers die nu werken voor Nationale-Nederlanden merken vanaf dit jaar de gevolgen van hun verplichte overstap naar het NN cdc-fonds. Zij hebben een flink lagere pensioenopbouw en geen indexatie.

Buitenlandse experts over transitie: geef deelnemers instemmingsrecht

Om steun te winnen voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, moeten politiek en sociale partners de deelnemers een keuzemogelijkheid bieden. Dat adviseren buitenlandse pensioendeskundigen.

PensioenLab wil ook mensen zonder financiële opleiding en mbo’ers aanspreken

Aan de activiteiten van PensioenLab deden in de afgelopen jaren vooral hoogopgeleide jongeren uit de financiële sector mee. De doelgroep moet breder zijn, vindt Sacha Heemskerk, bestuurder bij de jongerendenktank.

‘Soft controls maken onderbuikbeslissingen zichtbaar’

Dominante bestuursleden, vastgeroeste vergadercultuur, onduidelijke beleidscommunicatie: ze kunnen de bron zijn van slechte besluiten en conflicten. ‘Soft controls’ kunnen dit helpen voorkomen, zegt Jeroen van der Put.

Dierenartsen willen offensiever beleggen dan eigen fonds

Het pensioenfonds voor de dierenartsen moet noodgedwongen de beleggingswensen van deelnemers terzijde schuiven. De financiële situatie laat meer risico’s niet toe.

PGGM schrapt 20 tot 25% van de banen bij pensioenbeheer

Pensioenuitvoerder PGGM vindt zichzelf te duur op het gebied van pensioenbeheer en haalt daarom de bezem door de organisatie. Ook het vertrek van klanten noopt tot ingrijpen.

Benchmark AWVN: fondsen versoberen pensioenregelingen

Veertig pensioenfondsen hebben in 2021 het opbouwpercentage in hun middelloonregeling verlaagd. De gemiddelde opbouw komt uit op 1,62%, bijna 0,2%-punt lager dan drie jaar geleden.

Combinatie Aon en WTW wordt veruit grootste actuaris in Nederland

Door de verwachte samenvoeging van de Nederlandse pensioendivisies van Aon en Willis Towers Watson ontstaat een partij die bijna de helft van alle certificerende actuarisverklaringen voor pensioenfondsen afgeeft.

SBZ: belangen deelnemers moeten leidend zijn bij keuze contract

Pensioenfonds SBZ is voorstander van de verbeterde premieregeling, omdat die volgens het fonds aansluit bij wensen van de deelnemers. Voorzitter Ties Tiessen zegt dat dit past in de beleidslijn van de vakbonden.

KLM en vakbonden akkoord over cdc-regeling voor grondpersoneel

Het pensioenfonds voor KLM-grondpersoneel maakt zich op voor een overstap van db naar cdc. Werknemers accepteren dat KLM geen bruidsschat meegeeft, omdat het bedrijf in financieel zwaar weer verkeert.

Rechter vervangen in zaak Deliveroo tegen bpf Vervoer na wrakingsverzoek

Het hoger beroep rond de verplichte aansluiting van Deliveroo bij bpf Vervoer loopt flinke vertraging op nu een rechter zich terugtrekt na een wrakingsverzoek. Aanleiding was een reactie van de rechter op LinkedIn.