Auteur

Lieuwe Koopmans

PensioenLab wil ook mensen zonder financiële opleiding en mbo’ers aanspreken

Aan de activiteiten van PensioenLab deden in de afgelopen jaren vooral hoogopgeleide jongeren uit de financiële sector mee. De doelgroep moet breder zijn, vindt Sacha Heemskerk, bestuurder bij de jongerendenktank.

‘Soft controls maken onderbuikbeslissingen zichtbaar’

Dominante bestuursleden, vastgeroeste vergadercultuur, onduidelijke beleidscommunicatie: ze kunnen de bron zijn van slechte besluiten en conflicten. ‘Soft controls’ kunnen dit helpen voorkomen, zegt Jeroen van der Put.

Dierenartsen willen offensiever beleggen dan eigen fonds

Het pensioenfonds voor de dierenartsen moet noodgedwongen de beleggingswensen van deelnemers terzijde schuiven. De financiële situatie laat meer risico’s niet toe.

PGGM schrapt 20 tot 25% van de banen bij pensioenbeheer

Pensioenuitvoerder PGGM vindt zichzelf te duur op het gebied van pensioenbeheer en haalt daarom de bezem door de organisatie. Ook het vertrek van klanten noopt tot ingrijpen.

Benchmark AWVN: fondsen versoberen pensioenregelingen

Veertig pensioenfondsen hebben in 2021 het opbouwpercentage in hun middelloonregeling verlaagd. De gemiddelde opbouw komt uit op 1,62%, bijna 0,2%-punt lager dan drie jaar geleden.

Combinatie Aon en WTW wordt veruit grootste actuaris in Nederland

Door de verwachte samenvoeging van de Nederlandse pensioendivisies van Aon en Willis Towers Watson ontstaat een partij die bijna de helft van alle certificerende actuarisverklaringen voor pensioenfondsen afgeeft.

SBZ: belangen deelnemers moeten leidend zijn bij keuze contract

Pensioenfonds SBZ is voorstander van de verbeterde premieregeling, omdat die volgens het fonds aansluit bij wensen van de deelnemers. Voorzitter Ties Tiessen zegt dat dit past in de beleidslijn van de vakbonden.

KLM en vakbonden akkoord over cdc-regeling voor grondpersoneel

Het pensioenfonds voor KLM-grondpersoneel maakt zich op voor een overstap van db naar cdc. Werknemers accepteren dat KLM geen bruidsschat meegeeft, omdat het bedrijf in financieel zwaar weer verkeert.

Rechter vervangen in zaak Deliveroo tegen bpf Vervoer na wrakingsverzoek

Het hoger beroep rond de verplichte aansluiting van Deliveroo bij bpf Vervoer loopt flinke vertraging op nu een rechter zich terugtrekt na een wrakingsverzoek. Aanleiding was een reactie van de rechter op LinkedIn.

ABP studeert op overgang naar omgekeerd gemengd bestuursmodel

ABP is een verkenning begonnen naar het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het fonds doet dit onder andere met het oog op het nieuwe pensioencontract.