Auteur

Tjibbe Hoekstra

PMT investeert €2 mrd in infrastructuurleningen

PMT investeert de komende twee tot drie jaar €2 mrd in West-Europese infrastructuurleningen. PME doet hier nog eens €0,5 mrd bovenop. Voor beide fondsen is het hun eerste investering in infrastructuurleningen.

Grote fondsen: forse kans op pensioenkortingen komende jaren

ABP en PMT waarschuwen voor een flinke kans op kortingen na 2021 als het transitie-ftk niet wordt versoepeld. PFZW noemt kortingen zelfs ‘bijna niet te voorkomen’, als de omstandigheden niet wezenlijk veranderen.

Wat kost de pensioentransitie? Uitvoerders weten het nog niet

Vertrekkend APG-directeur Gerard van Olphen verwacht dat de transitie naar het nieuwe pensioencontract de uitvoerder tot €100 mln kost. De meeste andere grote en middelgrote uitvoerders kunnen nog geen bedragen noemen.

APG en PGGM stappen in treinleasing

APG en PGGM hebben tegelijkertijd, maar los van elkaar een belang genomen in Alpha Trains. APG had al een belang in het Duitse treinleasebedrijf en krijgt nu indirect een meerderheid van de aandelen in handen.

Pensioenfondsen wachten op terugbetaling Duitse dividendbelasting

De Duitse belastingdienst stelt dat de wettelijke basis ontbreekt ingehouden dividendbelasting terug te betalen aan ABP en PFZW. Andere EU-landen, zoals Spanje en Frankrijk, hebben dat al wel gedaan.

Vooral belegd vermogen in private equity groeit stevig door

Beleggers willen de komende jaren veel meer geld te steken in private equity, wat de rendementsverwachtingen drukt. Vastgoed en infrastructuur zijn minder in trek.

Videobellen bemoeilijkt selectie vermogensbeheerders

Het Noorse oliefonds heeft in 2020 alleen mandaten verstrekt aan vermogensbeheerders die het al voor de coronacrisis fysiek had ontmoet. Ook Achmea IM besloot onbekende managers uit te sluiten, maar bedacht zich.

Obligatiebeleggers hopen op een saai jaar

De basisscenario’s van de meeste vermogensbeheerders voor de obligatiemarkt in 2021 lijken wel een kopie van die van vorig jaar.

De torenhoge verwachtingen van digitale infrastructuur

De beleggingsmogelijkheden in digitale infrastructuur zullen de komende jaren explosief stijgen. Dan krijgt de belegging wellicht ook meer de karakteristiek van ‘echte’ infrastructuur in plaats van private equity.

Beleggers verwachten draai naar cyclische aandelen

2021 zal in het teken staan van het economische herstel na de coronapandemie. Vooral cyclische aandelen profiteren hiervan, verwachten beleggers.

Reiswerk mag pensioenkorting voor ouderen halveren

Reiswerk Pensioenen moet bij de overgang naar PGB de opgebouwde pensioenen met 18% korten, op basis van het dekkingsgraadverschil op 30 november. De korting voor deelnemers ouder dan 60 jaar wordt gehalveerd.

Esma wil uitstel verplichting tot centrale clearing pensioenfondsen

De Europese toezichthouder Esma heeft de Europese Commissie gevraagd om pensioenfondsen nog minimaal een jaar extra de tijd te geven over te gaan tot centrale clearing van hun derivatentransacties.

Zweeds pensioenfonds AP2 voert ambitieuze klimaatbenchmark in

Het Zweedse pensioenfonds AP2 heeft als eerste pensioenfonds ter wereld zijn beleggingen in buitenlandse aandelen en bedrijfsobligaties in overeenstemming gebracht met het klimaatakkoord van Parijs.

Zorgen over continuïteitsrisico bij klanten Centric

Bij de drie resterende pensioenfondsklanten van Centric leven zorgen over de continuïteit bij de uitvoerder. Pensioenfonds Beton, de grootste klant, heeft een shortlist van alternatieve uitvoerders opgesteld.

Van Olphen ziet ‘coachingsrol’ voor pensioenfondsen in nieuwe stelsel

APG-ceo Gerard van Olphen ziet in het nieuwe pensioenstelsel voor fondsen een ‘coachingsrol’ weggelegd. Hij is geen voorstander van een zorgplicht voor pensioenfondsen, zoals de AFM bepleit.

DNB: risicomanagement pensioenfonds Atos schiet tekort

DNB heeft pensioenfonds Atos een aanwijzing gegeven vanwege gebrekkig financieel risicobeheer. Ook het uitbestedingsbeleid van het fonds krijgt kritiek. Het fonds zegt de aanwijzing inmiddels te hebben opgevolgd.

Infrabeleggers lonken naar de overheid

De coronacrisis versterkt de voorkeur van infrastructuurbeleggers voor investeringen met vaste inkomsten en enige vorm van overheidsregulering. Samen met overheden optrekken is populairder dan ooit.

Pensioenfondsen betalen toch niet voor verbouwing DNB-kantoor

Pensioenfondsen hoeven toch niet mee te betalen aan de verbouwing van het DNB-kantoor. Dat blijkt uit het aangepaste kostenkader voor de DNB, dat minister Hoekstra naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

AZL komt met real-time pensioenplanner

AZL heeft een digitale pensioenplanner ontwikkeld die deelnemers real-time inzicht kan geven in hun pensioenopbouw. Het gesloten pensioenfonds van ING is de eerste klant die de planner gaat gebruiken.

Detailhandel verhoogt premie en verlaagt opbouw

Nadat sociale partners het niet eens konden worden over de hoogte van de premiestijging heeft pensioenfonds Detailhandel de premie verhoogd met 2,25%-punt naar 24,75%. Ook is de opbouw verlaagd. Sociale partners hebben deze maatregelen geaccepteerd.

Nederlands pensioengeld rendeert het best

Nederlands pensioengeld in de tweede en derde pijler heeft de afgelopen tien jaar gecorrigeerd voor inflatie een gemiddeld rendement van 6,2% behaald. Dat is de hoogste score van 53 onderzochte landen.

‘Pensioenfondsen overdrijven met internationale diversificatie’

Nederlandse pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren wat te veel belang gehecht aan internationale diversificatie in hun beleggingsportefeuilles, meent Jaap van Dam van PGGM. Ze kunnen vaak wat meer in Nederland beleggen.

Toekomst ppi van Rabo en PGGM onzeker

De ppi van Rabobank en PGGM moet zijn distributienetwerk uitbreiden om zijn toekomst te waarborgen. De ppi, waarbij uitsluitend mkb-bedrijven zijn aangesloten, is de kleinste van de zeven ppi’s.

Beloning pensioenbestuurders blijft stijgen

Pensioenbestuurders zijn in 2019 opnieuw meer gaan verdienen. Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van The Pensions Ratings Agency. Maar de groep van best verdienende bestuurders is er juist op achteruit gegaan.

Nobelprijswinnaar: ga witte vlek te lijf met ‘pensioenobligatie’

Een nieuw soort pensioenobligatie, die pas coupons gaat uitkeren na pensionering, kan een simpele oplossing zijn voor mensen die geen pensioen opbouwen en zich er niet in willen of kunnen verdiepen, aldus Robert Merton.

Buitenlandse beleggers ontdekken Nederlandse hypotheken

Buitenlandse institutionele beleggers zijn steeds actiever op de Nederlandse hypotheekmarkt. Voor Nederlandse pensioenfondsen leidt de komst van buitenlandse ‘concurrenten’ tot lagere kosten, zeggen marktkenners.

Grootste Britse opf klimaatneutraal in 2035

Het grootste ondernemingspensioenfonds van Groot-Brittannië British Telecom (BT) wil in 2035 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille hebben. Het fonds is een stuk ambitieuzer dan Nederlandse pensioenfondsen.

‘Olie verliest concurrentie met hernieuwbare energie’

Op termijn moet de olieprijs omlaag naar $10 per vat om te kunnen blijven concurreren met hernieuwbare energie, waardoor de meeste olie- en gasbedrijven wel kunnen inpakken, meent BNP Paribas AM.

‘Beleggers moeten vuile handen maken om energietransitie te versnellen’

Alleen door vuile handen te maken, kunnen beleggers de energietransitie versnellen en zo klimaatverandering tegengaan. Dat is de gedachte achter een nieuwe klimaatindex voor bedrijfsobligaties van HSBC GAM.

DNB: EU-obligaties krijgen geen vrijstelling voor vereiste buffer

De obligaties die de EU later deze maand veilt om de coronacrisis te bestrijden, krijgen geen vrijstelling voor het vereist eigen vermogen. Volgens DNB biedt het huidige wettelijke kader daarvoor geen ruimte.