Auteur

Tjibbe Hoekstra

‘Amerikaanse inflatiegolf slaat niet over naar Europa’

De inflatie in de VS stijgt de komende maanden naar zo’n 4%, verwacht Pimco. Maar beleggers hoeven zich geen zorgen te maken dat die inflatiegolf overwaait naar Europa.

‘Swaptions aantrekkelijker door hogere rente en inflatie'

De gestegen rente en de pensioentransitie maken het gebruik van swaptions bij de renteafdekking het overwegen waard, vinden experts. Toch zijn enkele fondsen recent gestopt met dit instrument vanwege de complexiteit.

Columbia Threadneedle neemt Europese tak BMO GAM over

Het Amerikaanse Columbia Threadneedle koopt de Europese activiteiten van BMO Global Asset Management. Hieronder vallen ook de Nederlandse fiduciaire activiteiten van BMO GAM, dat waarschijnlijk een nieuwe naam krijgt.

Pensioenfonds DNB stapt in inflatiegerelateerde obligaties

Pensioenfonds DNB ruilt een deel van de staatsobligaties in de matchingportefeuille in voor inflatiegerelateerde obligaties en hypotheken. In de returnportefeuille worden beursgenoteerde vastgoedaandelen verkocht.

Uitbesteding administratie pensioenfonds Ahold Delhaize kost zeventien banen

Zeventien medewerkers van pensioenfonds Ahold Delhaize verliezen hun baan als gevolg van het eerdere besluit om de pensioenadministratie, die nu nog in eigen beheer is, per 2022 over te zetten naar Achmea Pensioenservices.

Flirt Zoetwaren en Bakkers met andere voedingsfondsen wordt nog niet beantwoord

De meeste pensioenfondsen in de voedingssector weten nog niet of ze zich willen aansluiten bij het nieuw te vormen bedrijfstakpensioenfonds voor de voedingsindustrie.

Voorzichtige waardering coronaklap stuwt rendement op direct vastgoed

Pensioenfondsen behaalden in 2020 veel hogere rendementen op privaat vastgoed dan op beursgenoteerde vastgoedaandelen. Dit komt volgens beleggers deels door te rooskleurige waarderingen voor met name winkelvastgoed.

Veel pensioenfondsen verhoogden renteafdekking in 2020

Pensioenfondsen hebben in groten getale hun renteafdekking verhoogd in 2020. Pensioen Pro telde 55 fondsen die hun afdekking met minimaal 3%-punt hebben verhoogd gedurende het jaar.

Chinese bedrijven weinig transparant over esg

Duurzaam beleggen in China stuit op een gebrek aan betrouwbare gegevens. Maar het wordt langzaam beter door internationale druk, eigen klimaatbeleid en kritische Chinese consumenten.

Stijgend inflatierisico dwingt pensioenfondsen nog niet tot actie

Pensioenfondsen maken zich weinig druk over de mogelijke effecten van een inflatiestijging op hun beleggingen. Dit lijkt deels te komen doordat hun aandacht wordt opgeëist door bijvoorbeeld de pensioentransitie, menen experts.

Pensioenfederatie en vakbonden geen voorstander van ‘Commissie Evenwicht’

De Pensioenfederatie en vakbonden zijn sceptisch over het voorstel van ouderenclubs om een commissie op te richten die moet toezien op evenwichtig invaren van pensioenen. Het plan kreeg vorige week bijval van politici.

Pensioenfonds Ahold Delhaize kiest Achmea IM als nieuwe fiduciair

Pensioenfonds Ahold Delhaize verruilt per 1 juli AXA Investment Managers voor Achmea Investment Management als zijn fiduciair beheerder. Het fonds verwacht hiermee te kunnen besparen op vermogensbeheerkosten.

Bouw en Schoonmaak ontwaren ongewenste eis aan premiedekkingsgraad in transitie-ftk

De fondsen Bouw en Schoonmaak vallen over een passage in de conceptwet, waarin staat dat ze in de overgang naar het nieuwe stelsel moeten laten zien ‘hoe de premiedekkingsgraad bijdraagt aan de financiële positie.’

Stijgende rente stuwt gemiddelde dekkingsgraad met 4%-punt

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in februari gestegen naar 104%. Dat is het hoogste niveau sinds 2019. Medio februari tikte de dekkingsgraad zelfs even 106% aan.

Gesloten fondsen willen af van toeslagdrempel

Vijf gesloten pensioenfondsen die overwegen niet in te varen, willen dat de toeslagdrempel van 110% die geldt onder het huidige ftk wordt gewijzigd voor dit type fondsen.

Annette Mosman nieuwe ceo van APG

Annette Mosman volgt per 1 april Gerard van Olphen op als bestuursvoorzitter van APG. Ze wil voor de zomer een besluit hebben genomen over modernisering van de pensioenadministratie.

Allianz neemt Rabo PGGM PPI over

Allianz neemt de premiepensioeninstelling van Rabobank en PGGM over voor een onbekend bedrag. Deze ppi is met een beheerd vermogen van €480 mln de kleinste ppi van Nederland.

PMT investeert €2 mrd in infrastructuurleningen

PMT investeert de komende twee tot drie jaar €2 mrd in West-Europese infrastructuurleningen. PME doet hier nog eens €0,5 mrd bovenop. Voor beide fondsen is het hun eerste investering in infrastructuurleningen.

Grote fondsen: forse kans op pensioenkortingen komende jaren

ABP en PMT waarschuwen voor een flinke kans op kortingen na 2021 als het transitie-ftk niet wordt versoepeld. PFZW noemt kortingen zelfs ‘bijna niet te voorkomen’, als de omstandigheden niet wezenlijk veranderen.

Wat kost de pensioentransitie? Uitvoerders weten het nog niet

Vertrekkend APG-directeur Gerard van Olphen verwacht dat de transitie naar het nieuwe pensioencontract de uitvoerder tot €100 mln kost. De meeste andere grote en middelgrote uitvoerders kunnen nog geen bedragen noemen.

APG en PGGM stappen in treinleasing

APG en PGGM hebben tegelijkertijd, maar los van elkaar een belang genomen in Alpha Trains. APG had al een belang in het Duitse treinleasebedrijf en krijgt nu indirect een meerderheid van de aandelen in handen.

Pensioenfondsen wachten op terugbetaling Duitse dividendbelasting

De Duitse belastingdienst stelt dat de wettelijke basis ontbreekt ingehouden dividendbelasting terug te betalen aan ABP en PFZW. Andere EU-landen, zoals Spanje en Frankrijk, hebben dat al wel gedaan.

Vooral belegd vermogen in private equity groeit stevig door

Beleggers willen de komende jaren veel meer geld te steken in private equity, wat de rendementsverwachtingen drukt. Vastgoed en infrastructuur zijn minder in trek.

Videobellen bemoeilijkt selectie vermogensbeheerders

Het Noorse oliefonds heeft in 2020 alleen mandaten verstrekt aan vermogensbeheerders die het al voor de coronacrisis fysiek had ontmoet. Ook Achmea IM besloot onbekende managers uit te sluiten, maar bedacht zich.

Obligatiebeleggers hopen op een saai jaar

De basisscenario’s van de meeste vermogensbeheerders voor de obligatiemarkt in 2021 lijken wel een kopie van die van vorig jaar.

Uitstel overgang pensioenfonds NIBC naar De Nationale APF

De voor 1 januari 2021 geplande overgang van pensioenfonds NIBC naar De Nationale APF wordt minimaal drie maanden uitgesteld. De pensioenen van NIBC komen bovendien niet in één kring met die van TrueBlue.

De torenhoge verwachtingen van digitale infrastructuur

De beleggingsmogelijkheden in digitale infrastructuur zullen de komende jaren explosief stijgen. Dan krijgt de belegging wellicht ook meer de karakteristiek van ‘echte’ infrastructuur in plaats van private equity.

Beleggers verwachten draai naar cyclische aandelen

2021 zal in het teken staan van het economische herstel na de coronapandemie. Vooral cyclische aandelen profiteren hiervan, verwachten beleggers.

Reiswerk mag pensioenkorting voor ouderen halveren

Reiswerk Pensioenen moet bij de overgang naar PGB de opgebouwde pensioenen met 18% korten, op basis van het dekkingsgraadverschil op 30 november. De korting voor deelnemers ouder dan 60 jaar wordt gehalveerd.

Esma wil uitstel verplichting tot centrale clearing pensioenfondsen

De Europese toezichthouder Esma heeft de Europese Commissie gevraagd om pensioenfondsen nog minimaal een jaar extra de tijd te geven over te gaan tot centrale clearing van hun derivatentransacties.