Auteur

Tjibbe Hoekstra

Reiswerk gedagvaard om pensioenkorting

Een groep deelnemers heeft pensioenfonds Reiswerk in liquidatie en PGB gedagvaard. Ze verzetten zich tegen de korting op hun pensioenrechten van, afhankelijk van hun leeftijd, 9% of 18% na de overgang naar PGB.

‘Nieuw normaal’ houdt stijging obligatierentes beperkt

Forse inflatie zoals dit jaar voorkwam, is meestal slecht nieuws voor obligaties. Maar in het ‘nieuwe normaal’ blijft dit effect beperkt. Prijsstijgingen leiden niet meer automatisch tot renteverhogingen van centrale banken.

MN en Noors staatsfonds kritisch op mensenrechtenbeleid Pools oliebedrijf

MN en het Noorse staatsfonds bekijken of Poolse oliegigant PKN Orlen nog voldoet aan hun esg-eisen. Het bedrijf nam in maart een mediabedrijf over en de ceo ligt onder vuur. APG vindt dat de ophef niet op feiten is gebaseerd.

Veel onzekerheid in waardebepaling illiquide beleggingen

De waardering van illiquide beleggingen is onzeker en tijdrovend. Dat is een probleem in het nieuwe pensioenstelsel. De simpelste oplossing volgens de accountant: de allocatie naar illiquide beperken.

Pensioenfonds PGB haalt streep door experiment zzp-pensioen

PGB doet niet mee aan een experiment voor het aanbieden van een pensioenregeling voor zzp’ers. Het fonds heeft geconcludeerd dat een kostenefficiënte uitvoering niet mogelijk is. Ook PNO Media lijkt om die reden af te haken.

Menno Snel weg bij ABP om olie- en gasfunctie

Menno Snel vertrekt op 1 september als bestuurslid bij ABP. Het vo had het bestuur gezegd Snels bijbaan als voorzitter van de Nederlandse branchevereniging van olie- en gasbedrijven onverenigbaar te vinden met zijn ABP-werk.

Noors fonds verkoopt zestien bedrijven om activiteiten Westelijke Jordaanoever

Het Noorse pensioenfonds KLP heeft zestien bedrijven die betrokken zijn bij de financiering en/of instandhouding van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever op zijn uitsluitingslijst geplaatst.

Aandelen: voorkeur voor Europa en opkomende markten

Beleggers verwachten dat de aandelenkoersen ook in de tweede helft van dit jaar hun stijgende lijn doorzetten. Met name de beurzen in Europa en opkomende markten zouden moeten profiteren van de uitrol van vaccinatieprogramma’s.

‘Nulmeting sdg-beleggingen is zinloze exercitie’

ABP en PFZW hebben een nulmeting van hun beleggingen in de sdg’s van de VN gedaan. Volgens Tjibbe Hoekstra kunnen andere fondsen beter zoeken naar nieuwe beleggingen binnen een paar duurzaamheidsthema’s.

‘Renteafdekking houdt spilfunctie in nieuwe pensioenstelsel’

Pensioenfondsen gaan minder renterisico afdekken in het nieuwe pensioenstelsel. Tenminste, als het aan de deelnemers aan Pensioen Pro Live over renteafdekking ligt. Panelleden pleitten gisteren juist voor een hogere afdekking.

Hoeveel helpen beleggingen in sdg’s nu echt?

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (sdg’s) worden gretig omarmd door pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders. Toch blijft het vaak gissen in hoeverre beleggingen nu werkelijk bijdragen aan die sdg’s.

Pensioenfonds PostNL spitst groene obligaties toe op sdg’s

Pensioenfonds PostNL verhoogt de beleggingen in groene staats- en bedrijfsobligaties fors. Het fonds heeft bovendien het groene obligatiefonds van NN IP waarin werd belegd omgezet in een mandaat.

‘Complexiteitspremie vervangt illiquiditeitspremie in private beleggingen’

Niet-genoteerde beleggingen zoals private equity en infrastructuur zijn zodanig gegroeid dat er geen sprake meer is van een illiquiditeitspremie. Het overrendement is volgens Schroders te danken aan de complexiteitspremie.

Fondsen krijgen Duitse dividendbelasting terug, maar moeten geduld hebben

De seinen voor de teruggaaf van ingehouden Duitse dividendbelasting aan Nederlandse pensioenfondsen staan op groen. Toch moeten ze, onder meer door te weinig capaciteit bij de Duitse fiscus, nog wachten op hun geld.

Ook rendement pensioenfonds ING gedrukt door factorstrategie

Het gesloten pensioenfonds van ING heeft in 2020 slechts 0,9% rendement geboekt op de aandelenportefeuille. De oorzaak was, net als bij Pensioenfonds Rabobank, een onderpresterende factorstrategie.

Shell Pensioenfonds wil zich inzetten voor ‘klimaatactie’

Shell Pensioenfonds gaat in zijn beleid voor verantwoord beleggen nadruk leggen op vier sdg’s, waaronder ‘klimaatactie’ en ‘betaalbare en duurzame energie’. De precieze invulling in de beleggingen is nog niet duidelijk.

AFM waarschuwt voor liquiditeitsrisico renteswaps

Pensioenfondsen die swaps gebruiken om hun renterisico af te dekken, lopen risico op liquiditeitsproblemen bij plotselinge rentestijgingen. Dat stelt de AFM in een rapport over de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector.

‘Hedgefondsen zijn rijp voor een herwaardering’

Veel pensioenfondsen hebben de laatste jaren afscheid genomen van hedgefondsen of zijn bezig dit te doen. Maar inmiddels zijn er redenen om juist weer wat meer in hedgefondsen te beleggen, vinden consultants.

ABP stopt met beleggen in hedgefondsen

ABP is zijn belang in hedgefondsen aan het afbouwen. Het fonds verwacht daar eind 2022 mee klaar te zijn. Het pensioenfonds sluit niet uit incidenteel nog wel in hedgefondsachtige strategieën te beleggen.

PMT minder in obligaties en meer in vastgoed en infraleningen

PMT heeft de weging van de matchingportefeuille verlaagd van 50% naar 42,5% om meer te kunnen beleggen in vastgoed en infrastructuur. Tegelijkertijd is de renteafdekking met 10 %-punt verhoogd naar 60%.

Pensioenconsultants vinden ‘politieke keuze’ voor nieuwe contract voorbarig

Vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben voor hun beurt gesproken door nu al een duidelijke voorkeur voor het nieuwe contract uit te spreken, zeggen consultants. ‘Een politieke keuze die niet in het belang van deelnemers is.’

Consultants: ‘Zet NN IP even niet op de shortlist’

Pensioenfondsen moeten voorzichtig zijn met het gunnen van opdrachten aan NN IP tot er meer duidelijkheid is over zijn toekomstperspectief, menen consultants. Huidige klanten hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken.

ABP zet stop op dalende renteafdekking

Pensioenfonds ABP zal het renterisico verlagen wanneer de dekkingsgraad tot onder de 100% daalt. Het besluit volgt uit een vorig jaar uitgevoerde evaluatie van het rentebeleid, die door de raad van toezicht als ‘summier’ wordt omschreven.

Tekort aan leden belemmert functioneren verantwoordingsorgaan PGB

Pensioenfonds PGB kampt met een tekort aan leden van zijn verantwoordingsorgaan (vo). Vijf van de achttien zetels in het vo zijn vacant. Dit belemmert het functioneren van het orgaan, zo stelt het vo in het jaarverslag van PGB.

PGB zoekt aansluiting bij sdg-platform APG en PGGM

Pensioenfonds PGB sluit zich aan bij het door APG en PGGM opgerichte platform voor beleggingen in duurzame ontwikkelingsdoelen. PGB verwacht daardoor een betrouwbaarder beeld te krijgen van zijn bijdrage aan sdg’s.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.

‘Vastklikken dekkingsgraad niet in belang pensioendeelnemer’

Het vastklikken van de dekkingsgraad tijdens de transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel is meestal niet in het belang van deelnemers, zeiden twee panelleden woensdag tijdens Pensioen Pro Live.

‘Amerikaanse inflatiegolf slaat niet over naar Europa’

De inflatie in de VS stijgt de komende maanden naar zo’n 4%, verwacht Pimco. Maar beleggers hoeven zich geen zorgen te maken dat die inflatiegolf overwaait naar Europa.

‘Swaptions aantrekkelijker door hogere rente en inflatie'

De gestegen rente en de pensioentransitie maken het gebruik van swaptions bij de renteafdekking het overwegen waard, vinden experts. Toch zijn enkele fondsen recent gestopt met dit instrument vanwege de complexiteit.

Columbia Threadneedle neemt Europese tak BMO GAM over

Het Amerikaanse Columbia Threadneedle koopt de Europese activiteiten van BMO Global Asset Management. Hieronder vallen ook de Nederlandse fiduciaire activiteiten van BMO GAM, dat waarschijnlijk een nieuwe naam krijgt.