Auteur

Tjibbe Hoekstra

Renteafdekking pensioenfondsen schiet omhoog

Pensioenfondsen hebben het afgelopen kwartaal massaal hun renteafdekking verhoogd, gemiddeld met zo’n 3 %-punt. Reden is de sterke stijging van de rente.

‘Variabele pensioenuitkering volgend jaar tot 10% omlaag’

Gepensioneerden die bij pensionering voor doorbeleggen hebben gekozen, krijgen in 2023 te maken met een fors lagere uitkering indien de gedaalde aandelenkoersen zich niet herstellen.

Waarom je ook niet meer in China moet beleggen

Veel pensioenfondsen zijn naar aanleiding van oplopende geopolitieke spanningen en toenemende aandacht voor duurzaam beleggen hun landenbeleid aan het aanscherpen. Pensioenfonds PostNL en verzekeraar ASR hebben al zo'n beleid.

‘Ik ben hier omdat ik bestolen word’

De eerste inhoudelijke behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer trok maandag vooral veel boze pensionado’s. Het tijdelijke Tweede Kamergebouw blijkt niet op hun komst berekend.

FNV en ABU ruziën over uitzendpensioen

Afspraken over pensioen zijn het knelpunt bij de verdere uitwerking van het Ser-advies waarin is afgesproken de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten gelijk te trekken met die van vaste werknemers.

Pensioenfondsen verkopen opnieuw massaal aandelen

Pensioenfondsen hebben volgens DNB in de eerste helft van 2022 voor €88 mrd aan beleggingen verkocht. Een groot deel van de opbrengsten is gebruikt voor onderpandstortingen voor derivatencontracten.

40% meer deelnemers voor Stipp door verkorting wachttijd

Het verkorten van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendkrachten van 26 naar 8 weken heeft geleid tot een stijging met 40% van het aantal deelnemers bij Stipp, het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendsector.

Pensioenfondsen zoeken vooral in private markten naar nieuwe managers

Van de selectietrajecten voor nieuwe vermogensbeheerders was het afgelopen jaar 68% gericht op private markten, aldus consultant bfinance.

Vertraging pensioenhervorming leidt tot extra overstappers naar dc

Een stijgend aantal pensioenfondsen maakt nog vóór de invoering van het nieuwe pensioenstelsel de overstap naar een dc-regeling. Met name werkgevers zijn niet bereid nog langer db-regelingen te financieren.

Dekkingsgraden stijgen naar recordniveau

Dankzij een stevige stijging van de rente is de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds met zo’n 6 %-punten gestegen naar circa 125-128%. Dit is het hoogste niveau sinds de financiële crisis.

PME belegt €300 mln in hernieuwbare energie

PME stopt €300 mln in hernieuwbare energieprojecten. De belegging is onderdeel van een investeringsprogramma dat dient ter vervanging van de €1,2 mrd aan fossiele beleggingen die het fonds vorig jaar verkocht.

Pensioenfederatie: advies Commissie Parameters niet nodig voor behandeling wtp

De Tweede Kamer kan ook zonder het advies van de Commissie Parameters de Wet toekomst pensioenen behandelen, vindt de Pensioenfederatie. ‘Wachten op de uitkomst van deze commissie heeft echt geen enkele meerwaarde.’

SNS Reaal stapt uit fossiele bedrijven in opkomende markten

Pensioenfonds SNS Reaal belegt niet langer in producenten van fossiele brandstoffen in opkomende markten. Volgens het pensioenfonds heeft engagement met die bedrijven geen zin.

‘Fonds moet al starten met operationele uitwerking vóór definitieve keuze regeling’

Pensioenfondsen onderschatten de tijd die nodig is om de regeling in het nieuwe stelsel startklaar te maken. Daarom moeten ze al beginnen aan de uitwerking vóór ze een definitieve keuze voor solidair of flexibel hebben gemaakt.

‘In 2040 is er nog maar één pensioenregeling’

Is het nieuwe pensioenstelsel slechts een tussenstap op weg naar volledig individueel dc? Sommigen denken van wel. ‘Het oorspronkelijke idee was ook dat er maar één regeling zou zijn.’

Administratiesysteem Capgemini voor Detailhandel vertoonde kuren

Pensioenfonds Detailhandel kampte het afgelopen jaar met aanloopproblemen bij de invoering van het nieuwe administratiesysteem van Capgemini. Ook waren de uitvoerder en het fonds lange tijd slecht bereikbaar.

Huisartsen sluit China uit om schendingen mensenrechten

Pensioenfonds Huisartsen heeft zijn uitsluitingsbeleid voor landen aangescherpt. Het fonds belegt niet meer in staatsobligaties en staatsbedrijven van 34 landen. Eén van de nieuw uitgesloten landen is China.

Centric trof schikking voor €1 mln met Waterbouw

IT-bedrijf Centric heeft vorig jaar een miljoen euro terugbetaald aan pensioenfonds Waterbouw als onderdeel van de afwikkeling van het contract voor pensioenadministratie.

Private equity: kleinere deals en minder rendement

Nederlandse pensioenfondsen verloren dit jaar fors op hun beursgenoteerde aandelenbeleggingen. Belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven, oftewel private equity, laten tot nu toe juist positieve rendementen zien.

‘Nieuwe stelsel leidt niet tot kaalslag onder ondernemingsfondsen’

Deelnemers en bedrijven hechten, ook in het nieuwe stelsel, aan een eigen fonds. Een keuze voor de flexibele regeling betekent wel eerder discussie over het toekomstperspectief. ‘Daarin zijn minder mogelijkheden voor eigenheid.’

BPL verkoopt staatsobligaties met lagere rating

BPL Pensioen heeft zijn beleggingen in staatsobligaties met een rating lager dan AA- verkocht. Het fonds wilde daarmee voorkomen binnen de matchingportefeuille te veel te beleggen in landen met een relatief hoge staatsschuld.

Cdc-pensioen: op de terugtocht in Nederland, nieuw in VK

Nederlandse fondsen stoppen met cdc-regelingen, maar Groot-Brittannië voorziet een grootse toekomst voor collective defined contribution. ‘Cdc-fondsen kunnen het Britse pensioenlandschap transformeren.’

Is de stelselhervorming het laatste zetje voor kleinere pensioenfondsen?

De komst van het nieuwe stelsel kan vervroeging van consolidatieplannen betekenen, maar ook juist uitstel. ‘Het is niet logisch om op het spannendste moment van de pensioenhistorie de sleutels uit handen te geven.’

Succesvol esg-engagement stuwt aandelenkoers met 2,5%

Beleggers die bedrijven met engagement weten te bewegen tot een beleidsverandering, worden daarvoor beloond met een extra stijging van de koers van het aandeel van de onderneming in kwestie.

PGGM en MN gaan samen externe managers beoordelen

PGGM en MN gaan samen de operationele kwaliteit beoordelen van externe vermogensbeheerders waarbij zij allebei beleggen. De samenwerking moet leiden tot efficiëntievoordelen voor alle betrokkenen.

‘Gebruik derivaten in transitie-ftk geeft rust bij invaren’

Pensioenfondsen die in het nieuwe stelsel meer risico willen nemen, kunnen in het transitie-ftk met aandelenderivaten alvast hun nieuwe beleggingsmix invoeren, bij gelijkblijvend beleggingsrisico, stelt Achmea IM.

Zweeds fonds AP1 verkocht aandelen op tijd

Het Zweedse pensioenfonds AP1 heeft het verlies op de beleggingen in het eerste halfjaar weten te beperken tot 9,4%. Het deed dat onder meer, door begin dit jaar een deel van de aandelenportefeuille te verkopen.

Apothekersfonds verhoogt aandelenrisico fors in flexibele premieregeling

Pensioenfonds Openbare Apothekers heeft als eerste beroepsfonds een pensioenregeling vastgesteld voor het nieuwe stelsel. Het aandelenrisico wordt opgeschroefd naar minimaal 80% in het begin van de opbouwfase.

Pensioenfonds IBM dekt inflatierisico helemaal af

Pensioenfonds IBM heeft in 2021 de inflatieafdekking verhoogd van 75% tot 100%. Het fonds kan daardoor de komende decennia de pensioenen volgens de doelstelling indexeren, verwacht directeur Wouter van Eechoud.

40% institutionele beleggers wil in 2050 klimaatneutraal zijn

Vier op de tien institutionele beleggers wereldwijd hebben beloofd in 2050 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te hebben. Nog eens 20% heeft minder vergaande CO2-reductiedoelen vastgelegd.