Auteur

Tjibbe Hoekstra

Nobelprijswinnaar: ga witte vlek te lijf met ‘pensioenobligatie’

Een nieuw soort pensioenobligatie, die pas coupons gaat uitkeren na pensionering, kan een simpele oplossing zijn voor mensen die geen pensioen opbouwen en zich er niet in willen of kunnen verdiepen, aldus Robert Merton.

Buitenlandse beleggers ontdekken Nederlandse hypotheken

Buitenlandse institutionele beleggers zijn steeds actiever op de Nederlandse hypotheekmarkt. Voor Nederlandse pensioenfondsen leidt de komst van buitenlandse ‘concurrenten’ tot lagere kosten, zeggen marktkenners.

Grootste Britse opf klimaatneutraal in 2035

Het grootste ondernemingspensioenfonds van Groot-Brittannië British Telecom (BT) wil in 2035 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille hebben. Het fonds is een stuk ambitieuzer dan Nederlandse pensioenfondsen.

‘Olie verliest concurrentie met hernieuwbare energie’

Op termijn moet de olieprijs omlaag naar $10 per vat om te kunnen blijven concurreren met hernieuwbare energie, waardoor de meeste olie- en gasbedrijven wel kunnen inpakken, meent BNP Paribas AM.

‘Beleggers moeten vuile handen maken om energietransitie te versnellen’

Alleen door vuile handen te maken, kunnen beleggers de energietransitie versnellen en zo klimaatverandering tegengaan. Dat is de gedachte achter een nieuwe klimaatindex voor bedrijfsobligaties van HSBC GAM.

DNB: EU-obligaties krijgen geen vrijstelling voor vereiste buffer

De obligaties die de EU later deze maand veilt om de coronacrisis te bestrijden, krijgen geen vrijstelling voor het vereist eigen vermogen. Volgens DNB biedt het huidige wettelijke kader daarvoor geen ruimte.

Vermogensbeheerders zien minieme impact coronacrisis op lange-termijnrendement

De coronacrisis heeft volgens Aegon en Robeco nauwelijks invloed op de rendementsverwachtingen de komende jaren. Hun jaarlijkse lange-termijnoutlook wijkt maar weinig af van die van vorig jaar.

‘Pensioenfondsen gaan veel minder beleggen in staatsobligaties’

Pensioenfondsen hoeven in het nieuwe stelsel niet meer een groot deel van hun vermogen in staatsobligaties te stoppen omdat de harde toezegging verdwijnt. Daarom gaan ze een stuk minder beleggen in staatspapier.

Brexit dreigt derivatenmarkt te splijten

Pensioenfondsen staan voor een dilemma: moeten ze hun lopende renteswaps met Britse banken overzetten naar tegenpartijen in de EU?

Pensioenfederatie boos om ‘forse kostenstijging’ AFM

De Pensioenfederatie beklaagt zich over de almaar stijgende kosten bij toezichthouder AFM. De belangenvereniging vindt de kostenstijging naar €114,7 mln in 2024 onvoldoende onderbouwd.

Beleggen in de energietransitie: veel kaf, weinig koren

Pensioenfondsen staan te trappelen om te investeren in duurzame energie. Maar het aantal aantrekkelijke projecten is beperkt. ‘Van de honderd beleggingsvoorstellen die we voorgeschoteld krijgen, kiezen we er maar één of twee.’

EU verlengt toegang pensioenfondsen tot Britse clearinghuizen

Europese beleggers mogen tot 1 juli 2022 gebruik blijven maken van Britse clearinghuizen voor het afwikkelen van derivatentransacties. Zij krijgen achttien maanden extra de tijd om een alternatief op het Europese vasteland te vinden.

Alleen opf ABN Amro trotseerde dalende rente met genoeg rendement

Van de grote fondsen behaalde alleen ABN Amro pensioenfonds sinds 2007 voldoende rendement om zijn stijgende verplichtingen te verslaan, blijkt uit onderzoek van First Pensions.

FNV bezorgd over vertrek Mediq bij PMA

De leverancier van hulpmiddelen in de zorg Mediq overweegt het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) te verlaten. Vakcentrale FNV is bang dat het bedrijf wil overstappen naar een beschikbare premieregeling.

Pensioenfondsen nog terughoudend met Chinese obligaties

Nederlandse fondsen beleggen nog relatief weinig in China, en al helemaal niet in Chinese obligaties. Is die terughoudendheid terecht? Deze vraag stond centraal in de afgelopen editie van Pensioen Pro Live op 10 september.

Grootste pensioenfondsen groeien het hardst

Hoe groter een pensioenfonds, des te harder het vermogen onder beheer jaarlijks stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson onder de 300 grootste pensioenfondsen ter wereld.

Pensioenfonds KPN stapt over naar ‘best-in-class’ voor Europese aandelen

Pensioenfonds KPN is voor zijn Europese aandelenportefeuille overgestapt van een passieve portfolio naar een best-in-class benadering. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds.

Emd-team van MN verhuist naar NN IP

Het emerging markets debt-team van MN wordt half september overgeheveld naar NN Investment Partners. Voor de metaalfondsen PME en PMT, de belangrijkste pensioenfondsklanten van MN, verandert er niets.

Ierse fintech wil primeur met eerste pepp

De Ierse fintech Tontine Trust wil als eerste een pan-Europees pensioenproduct (pepp) lanceren. Eind dit jaar wil het bedrijf een product aanbieden in ‘enkele Europese markten’. Nederland staat voorlopig nog niet op het lijstje.

Opgebouwde rechten Reiswerk na korting ook naar PGB

Reiswerk Pensioenen, het pensioenfonds voor de reisbranche dat zichzelf gaat opheffen, heeft voor de opgebouwde rechten onderdak gevonden bij PGB. Bij de overgang naar PGB worden de pensioenen flink verlaagd.

Nieuwe opbouw reisbranche naar PGB

Werknemers in de reisbranche gaan vanaf volgend jaar pensioen opbouwen bij PGB. Volgens berekeningen van de ANVR kunnen werknemers bij PGB een kwart meer pensioen opbouwen dan bij het huidige fonds Reiswerk.

Pensioenhervorming maakt Nederland meer als Denemarken

Met de invoering van het nieuwe pensioencontract gaat het Nederlandse tweede-pijlerpensioen meer lijken op dat in Denemarken. Maar er blijven verschillen: Deense deelnemers hebben veel meer keuzevrijheid.

Uitvoeringskosten PNO Media stijgen harder dan verwacht

De uitvoeringskosten van PNO Media zijn in 2019 tegen de verwachting met 18% opgelopen. Volgens het fonds is dat te wijten aan vertraging van projecten bij uitvoerder MPD en extra inhuur van externen.

Meestal geen plafond aan schuldfinanciering private equity bij pensioenbeleggers

Pensioenbeleggers hanteren in de regel geen maximaal percentage schuldfinanciering voor private equity. Het verschilt sterk per bedrijf wat verantwoord is, stellen ze. Ook is een maximum in de praktijk moeilijk af te dwingen.

Brocacef pensioenfonds switcht naar passief in vastgoedportefeuille

Brocacef pensioenfonds is dit jaar uit een actief beheerd vastgoedfonds van Morgan Stanley gestapt, omdat dat al jaren ondermaats presteerde. De manager veranderde desondanks niets aan de strategie.

Nieuwe pensioencontract leidt tot heroverweging renteafdekking

De rol van renteafdekking verandert in het nieuwe pensioencontract, doordat het afdekken van renterisico voor langere looptijden minder nodig is. Pensioenfondsen zullen hun renteafdekking daarom anders inrichten.

APG en PGGM gaan data sdg-beleggingen delen

Een vorig jaar door APG en PGGM opgericht platform voor beleggingen in de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) gaat data over individuele bedrijven vanaf september delen met andere pensioenbeleggers.

PGGM wil hogere winstmarge voor opvangen tegenvallers

PGGM wil toegroeien naar een ‘gezonde winstmarge’ van €10 à 15 mln per jaar. De pensioenuitvoerder wil een risicobuffer opbouwen om eventuele eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen.

Zweeds pensioenfonds slachtoffer van nepnieuws klimaatactivisten

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zich deze week met succes voorgedaan als het Zweedse pensioenfonds AP7. De actiegroep stuurde een persbericht waarin het fonds de verkoop van alle beleggingen in fossiele energie aankondigde.

ABN Amro en pensioenfonds oneens over uitvoeringskosten

ABN Amro Pensioenfonds verschilt van mening met ABN Amro over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de bank aan de uitvoeringskosten. Het geschil is voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut.