Auteur

Tjibbe Hoekstra

Pensioenfondsen bezorgd en begripvol over huurplannen De Jonge

Pensioenfondsen hekelen de onzekerheid van plannen om de huurmarkt verder te reguleren, houden rekening met waardedalingen, maar tonen ook begrip. ‘Dat dit soort maatregelen nodig is, geeft de ernst van de situatie aan.'

Hybride pensioenfondsen willen duidelijkheid over invaren

De Wet toekomst pensioenen regelt niets over invaren voor pensioenfondsen die meerdere regelingen uitvoeren voor verschillende sectoren. PGB, PNO Media en SBZ Pensioen vragen om duidelijkheid.

‘Pensioenfondsen, profiteer nu van de uitzonderlijk hoge swapspread’

Het renteverschil tussen staatsobligaties en swaps is de afgelopen weken opgelopen tot het hoogste niveau sinds de eurocrisis. Pensioenfondsen kunnen hiervan profiteren door dure staatsobligaties in te ruilen voor goedkopere swaps.

Door AFM gevreesde liquiditeitsproblemen bij rentestijging blijven uit

Vorig jaar waarschuwde de AFM voor liquiditeitsproblemen in geval van een rentestijging bij pensioenfondsen die hun renterisico met swaps afdekken. Een jaar later is de rente fors gestegen, maar van problemen blijkt niets.

Pensioenfondsen beleggen meer in high-yield

Pensioenfondsen hebben hun beleggingen in high-yield obligaties de afgelopen twee jaar opgehoogd. Inmiddels bestaat bijna 11% van het obligatiebezit van pensioenfondsen uit zogenaamde junkbonds.

Verantwoordingsorgaan wil transparantie over criteria duurzaamheid ABP

Het verantwoordingsorgaan van ABP wil meer transparantie over het duurzaamheidsbeleid. Het vo eist dat ABP openbaar maakt welke criteria het gebruikt om een bedrijf te kwalificeren als duurzame koploper of achterblijver.

PGB overtreft doelstelling kostenreductie

De pensioenbeheerkosten van PGB zijn in 2021 met €21 per deelnemer gedaald naar €166. De daling, die groter was dan begroot, was te danken aan de toetreding van circa 30.000 nieuwe deelnemers.

Achmea neemt ppi ABN Amro over

De verzekeraar verwacht de groei van de premiepensioeninstelling te kunnen aanzwengelen en zo winstgevender te maken, omdat pensioen voor Achmea wel een kernactiviteit is.

TotalEnergies weigert klimaatresolutie pensioenbeleggers

TotalEnergies weigert een door MN namens elf voornamelijk Nederlandse pensioenbeleggers ingediende klimaatresolutie in stemming te brengen op zijn aandeelhoudersvergadering. De indieners, waaronder ook PGGM en APG, zijn ‘diep bezorgd’.

PFZW verkoopt 24 bedrijven om esg-redenen

Zorgfonds PFZW heeft in de tweede helft van vorig jaar 24 bedrijven verkocht. In één geval was dit het gevolg van niet-succesvolle engagement. Bij de meeste andere bedrijven was sprake van ‘onverantwoord ondernemingsgedrag’.

Solidaire regeling zou afgelopen jaar flinke pensioenverhoging hebben opgeleverd

Als het nieuwe stelsel vorig jaar was ingevoerd, dan zou het gemiddelde fonds in de solidaire premieregeling een fors negatief beschermingsrendement hebben behaald. Toch konden de uitkeringen door de hogere rente 7,6% omhoog.

‘Pensioenfondsen verhogen risico nauwelijks in transitie-ftk’

Pensioenfondsen mogen straks, vooruitlopend op het nieuwe pensioencontract, alvast meer beleggingsrisico gaan nemen. Maar hiervan zal naar verwachting maar mondjesmaat gebruik worden gemaakt.

Apothekers kiezen voor flexibele premieregeling

De beroepsvereniging voor apothekers wil snel over naar de flexibele premieregeling. Vooruitlopend op die overstap heeft Pensioenfonds Openbare Apothekers het beleggingsbeleid bevroren.

‘Jong pensioenfonds kan al invaren met 85% dekkingsgraad’

Een jong pensioenfonds dat in 2027 wil invaren kan aan een dekkingsgraad van 85% genoeg hebben om dit zonder korten te doen. Dat stelt hoogleraar econometrie Bas Werker.

‘Risicodelingsreserve heeft alleen zin bij hoge dekkingsgraad’

Fondsen die voor de flexibele premieregeling kiezen, hebben alleen iets aan de risicodelingsreserve als ze die direct flink kunnen vullen vanuit hun buffer. Vullen vanuit premie-inkomsten zet onvoldoende zoden aan de dijk.

‘Betere carrièrekansen stoppen uitstroom beleggingsteams NN IP’

Goldman Sachs kan goede beleggers van NN IP behouden omdat het bedrijf hen betere carrièremogelijkheden biedt. Ook wordt Den Haag het Europese centrum voor vermogensbeheer van Goldman Sachs.

Pensioenfondsen zoeken inflatiebescherming in infrastructuur

Meer dan vier op de tien pensioenfondsen is van plan zich de komende twaalf maanden meer in te dekken tegen inflatie. Vooral beleggingen in infrastructuur, private leningen en vastgoed zijn hier geschikt voor, vinden ze.

‘Betrek stagflatie in alm-studie’

Stagflatie komt steeds meer in beeld als aannemelijk economisch scenario naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt. Pensioenfondsen moeten onderzoeken hoe kwetsbaar ze zijn voor stagflatie, vinden hun adviseurs.

‘Ik ben nog te jong voor pensioen’

Voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie toerde vorige week door Nederland om het pensioenevangelie te verkondigen aan mbo'ers die binnenkort de arbeidsmarkt opgaan. Makkelijk blijkt dat niet.

Nederlandse beleggers: olie- en gasbedrijven moeten CO2-neutraal

Zeven grote Nederlandse beleggers willen dat alle olie- en gasbedrijven voor 2024 een strategie hebben om CO2-neutraal te worden. Ook moeten ze dan CO2-reductiedoelen hebben in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Rekenrente breekt door 1%-grens

De rekenrente voor een gemiddeld pensioenfonds is afgelopen week voor het eerst in drie jaar boven de 1% uitgekomen. Dat blijkt uit berekeningen van Sprenkels & Verschuren.

ABP, PME en PMT haken aan bij engagement-initiatief vastgoedsector

ABP, PME, PMT en enkele grote vermogensbeheerders hebben zich aangesloten bij Green, een organisatie die klimaatengagement specifiek richt op genoteerde en niet-genoteerde vastgoedfondsen.

PGGM stapt in producent energiemeters Fudura

PGGM neemt samen met infrastructuurbelegger DIF Capital Partners Fudura over van netbeheerder Enixis. Volgens PGGM heeft de producent van slimme energiemeters voor de zakelijke markt een ‘sleutelrol in de energietransitie’.

Pensioenfonds PostNL investeert €400 mln in nieuwe sdg-fondsen Kempen

Pensioenfonds PostNL stopt €400 mln in twee nieuwe impactfondsen van Van Lanschot Kempen. Het gaat PostNL bij deze nieuwe aandelenbelegging vooral om blootstelling aan sdg 3: goede gezondheid en welzijn.

Fonds houtverwerkende industrie gaat op 1 april samen met Vlakglas

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw draagt op 1 april de opgebouwde rechten over aan pensioenfonds Vlakglas. De combinatie heeft groen licht gekregen, nadat een eerder ingediende zienswijze ongegrond was verklaard.

Sector: rol DNB in pensioentransitie soms verwarrend

Voor sociale partners en andere betrokkenen bij het beleidsproces rond het pensioenakkoord bestond soms verwarring over de rol van DNB. Soms lijkt DNB ook als adviseur of beleidsbepaler te spreken.

Detailhandel houdt vast aan kostendoel van €15

Pensioenfonds Detailhandel verwacht de uitvoeringskosten over maximaal vijf jaar terug te kunnen brengen naar €15 per deelnemer. Maar dat gaat alleen lukken als uitvoerder Capgemini meer klanten weet te winnen.

Pensioenfondsen blijven renteafdekking verhogen

Veel pensioenfondsen hebben in 2021 wederom hun renteafdekking verhoogd. Net als het voorgaande jaar bedroeg de gemiddelde verhoging van alle pensioenfondsen samen 2,5%-punt.

ABP en Shell investeren in Nederlands zonne-energiebedrijf

ABP heeft samen met Shell een belang genomen in Enie.nl, een Nederlands bedrijf dat onder meer zonnepanelen verhuurt en verkoopt aan particulieren en bedrijven.

‘Kijk ook naar negatieve impact bedrijven op sdg’s’

De meeste bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een bepaalde sdg hebben tegelijkertijd een negatieve impact op één of meer andere sdg’s. Het is belangrijk daar systematisch rekening mee te houden.