Auteur

Tjibbe Hoekstra

Dynamic Credit in Franse handen

BNP Paribas AM neemt een meerderheidsbelang in Dynamic Credit. De Franse assetmanager vergroot zijn beheerd vermogen in private schulden daarmee in één klap van €11 mrd naar €20 mrd.

Rechtszaak tegen ABP om fossiele beleggingen

Actiegroep Fossielvrij sleept samen met een groep deelnemers ABP voor de rechter om het te dwingen de beleggingen in fossiele brandstoffen te verkopen. ABP zegt al rekening te hebben gehouden met dit scenario.

Ook MN en APG gaan repo’s centraal clearen

MN en APG gaan in navolging van PGGM repotransacties, waarbij obligaties worden omgewisseld in cash, centraal afwikkelen. Dit moet leiden tot lagere transactiekosten, betere liquiditeit en minder tegenpartijrisico.

Pensioenbeleggers planten bomen voor vastleggen CO2

Het planten van bomen om CO2 vast te leggen is populair bij pensioenbeleggers. De afgelopen maanden zagen onder meer het ‘Horeca & Catering Bos’ en het ‘Zwitserleven-bos’ het levenslicht. Deze week volgde Achmea.

APG lanceert duurzame aandelenindex

APG gaat duurzame aandelenbeleggingen voortaan ook als index aanbieden, in plaats van als actieve belegging. Het is voor het eerst dat APG een indexproduct aanbiedt aan pensioenfondsklanten. BpfBouw stapt in voor €1 mrd.

ABP steekt half miljard extra in ‘smart city’-infrafonds

ABP heeft zijn belegging in het Smart City Infrastructure Fund verdriedubbeld naar €750 mln. Het Smart City Fund, dat in 2018 van start ging, belegt in infrastructuurprojecten die de leefbaarheid in stedelijke gebieden moeten verhogen.

DNB-toezichtskosten pensioenfondsen 15% omlaag

Belangrijkste oorzaak van de kostendaling is het lager uitvallen van de toezichtskosten vorig jaar. Die meevaller wordt nu verrekend.

Loodsen dumpt Robeco-fondsen na overstap naar BlackRock

Beroepsfonds Loodsen heeft de overstap gemaakt naar een volledig passieve aandelenportefeuille. Onder meer de factorfondsen van voormalig fiduciair beheerder Robeco zijn daarbij kind van de rekening.

Pensioenfonds Vervoer grijpt naast ton aan gemiste pensioenpremie

Pensioenfonds Vervoer kan fluiten naar ruim een ton aan gemiste pensioenpremies. De kantonrechter heeft in een zich al jarenlang voortslepende zaak geoordeeld dat een werkgever het fonds slechts €8647 verschuldigd is.

Britse regering wil consolidatie pensioensector bespoedigen

Het Britse ministerie voor werk en pensioen wil afdwingen dat pensioenfondsen tot een omvang van £5 mrd fuseren met andere fondsen als ze weinig toekomstperspectief hebben. Consultants vermoeden een verborgen agenda.

Acties Chinese toezichthouders schrikken beleggers niet af

De koersen van veel Chinese aandelen zijn de afgelopen weken scherp gedaald na maatregelen van lokale toezichthouders. Maar dit is voor beleggers niet direct reden de beleggingen in China te heroverwegen.

Pensioenbeleggers: plannen bedrijven voor nuluitstoot moeten concreter

Ruim vijftig pensioenbeleggers en andere vermogensbeheerders met in totaal $14.000 mrd onder beheer roepen bedrijven op hun CO2-reductieplannen concreter te maken.

Waterbouw betaalde pensioenen door aan overleden deelnemers

Pensioenfonds Waterbouw heeft pensioenen doorbetaald aan deelnemers die al waren overleden. Dit was te wijten aan administratieve fouten bij uitvoerder Centric.

Fonds UWV gaat werken met op Parijs-akkoord afgestemde benchmark

Pensioenfonds UWV is het eerste Nederlandse pensioenfonds dat een zogenoemde Paris Aligned Benchmark invoert. Eind 2022 moet de CO2-uitstoot van de gehele beleggingsportefeuille met 50% zijn verminderd.

Reiswerk gedagvaard om pensioenkorting

Een groep deelnemers heeft pensioenfonds Reiswerk in liquidatie en PGB gedagvaard. Ze verzetten zich tegen de korting op hun pensioenrechten van, afhankelijk van hun leeftijd, 9% of 18% na de overgang naar PGB.

‘Nieuw normaal’ houdt stijging obligatierentes beperkt

Forse inflatie zoals dit jaar voorkwam, is meestal slecht nieuws voor obligaties. Maar in het ‘nieuwe normaal’ blijft dit effect beperkt. Prijsstijgingen leiden niet meer automatisch tot renteverhogingen van centrale banken.

MN en Noors staatsfonds kritisch op mensenrechtenbeleid Pools oliebedrijf

MN en het Noorse staatsfonds bekijken of Poolse oliegigant PKN Orlen nog voldoet aan hun esg-eisen. Het bedrijf nam in maart een mediabedrijf over en de ceo ligt onder vuur. APG vindt dat de ophef niet op feiten is gebaseerd.

Veel onzekerheid in waardebepaling illiquide beleggingen

De waardering van illiquide beleggingen is onzeker en tijdrovend. Dat is een probleem in het nieuwe pensioenstelsel. De simpelste oplossing volgens de accountant: de allocatie naar illiquide beperken.

Pensioenfonds PGB haalt streep door experiment zzp-pensioen

PGB doet niet mee aan een experiment voor het aanbieden van een pensioenregeling voor zzp’ers. Het fonds heeft geconcludeerd dat een kostenefficiënte uitvoering niet mogelijk is. Ook PNO Media lijkt om die reden af te haken.

Menno Snel weg bij ABP om olie- en gasfunctie

Menno Snel vertrekt op 1 september als bestuurslid bij ABP. Het vo had het bestuur gezegd Snels bijbaan als voorzitter van de Nederlandse branchevereniging van olie- en gasbedrijven onverenigbaar te vinden met zijn ABP-werk.

Noors fonds verkoopt zestien bedrijven om activiteiten Westelijke Jordaanoever

Het Noorse pensioenfonds KLP heeft zestien bedrijven die betrokken zijn bij de financiering en/of instandhouding van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever op zijn uitsluitingslijst geplaatst.

Aandelen: voorkeur voor Europa en opkomende markten

Beleggers verwachten dat de aandelenkoersen ook in de tweede helft van dit jaar hun stijgende lijn doorzetten. Met name de beurzen in Europa en opkomende markten zouden moeten profiteren van de uitrol van vaccinatieprogramma’s.

‘Nulmeting sdg-beleggingen is zinloze exercitie’

ABP en PFZW hebben een nulmeting van hun beleggingen in de sdg’s van de VN gedaan. Volgens Tjibbe Hoekstra kunnen andere fondsen beter zoeken naar nieuwe beleggingen binnen een paar duurzaamheidsthema’s.

‘Renteafdekking houdt spilfunctie in nieuwe pensioenstelsel’

Pensioenfondsen gaan minder renterisico afdekken in het nieuwe pensioenstelsel. Tenminste, als het aan de deelnemers aan Pensioen Pro Live over renteafdekking ligt. Panelleden pleitten gisteren juist voor een hogere afdekking.

Hoeveel helpen beleggingen in sdg’s nu echt?

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (sdg’s) worden gretig omarmd door pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders. Toch blijft het vaak gissen in hoeverre beleggingen nu werkelijk bijdragen aan die sdg’s.

Pensioenfonds PostNL spitst groene obligaties toe op sdg’s

Pensioenfonds PostNL verhoogt de beleggingen in groene staats- en bedrijfsobligaties fors. Het fonds heeft bovendien het groene obligatiefonds van NN IP waarin werd belegd omgezet in een mandaat.

‘Complexiteitspremie vervangt illiquiditeitspremie in private beleggingen’

Niet-genoteerde beleggingen zoals private equity en infrastructuur zijn zodanig gegroeid dat er geen sprake meer is van een illiquiditeitspremie. Het overrendement is volgens Schroders te danken aan de complexiteitspremie.

Fondsen krijgen Duitse dividendbelasting terug, maar moeten geduld hebben

De seinen voor de teruggaaf van ingehouden Duitse dividendbelasting aan Nederlandse pensioenfondsen staan op groen. Toch moeten ze, onder meer door te weinig capaciteit bij de Duitse fiscus, nog wachten op hun geld.

Ook rendement pensioenfonds ING gedrukt door factorstrategie

Het gesloten pensioenfonds van ING heeft in 2020 slechts 0,9% rendement geboekt op de aandelenportefeuille. De oorzaak was, net als bij Pensioenfonds Rabobank, een onderpresterende factorstrategie.

Shell Pensioenfonds wil zich inzetten voor ‘klimaatactie’

Shell Pensioenfonds gaat in zijn beleid voor verantwoord beleggen nadruk leggen op vier sdg’s, waaronder ‘klimaatactie’ en ‘betaalbare en duurzame energie’. De precieze invulling in de beleggingen is nog niet duidelijk.