Auteur

Maarten van Wijk

Nieuw administratiesysteem Achmea en PGB komt later

Achmea Pensioenservices en PGB lopen vertraging op bij de invoering van hun nieuwe administratiesysteem RAP. Het laatste fonds bij Achmea zal niet met ingang van 2024, maar per 2027 overgestapt zijn.

ABP loopt uit op PFZW en metaalfondsen

De dekkingsgraden van de grote fondsen zijn in april opnieuw gestegen. Met name bij ABP was een flinke toename te zien: de actuele dekkingsgraad liep op naar 123%, meer dan bij PFZW, PMT en PME.

Pensioenfonds Aon wil ‘opt-out’ bieden voor zekerheid

Pensioenfonds Aon is van plan eind dit jaar de rechten over te dragen naar apf Stap. Voor de deelnemers die meer zekerheid willen, wordt gestudeerd op een ‘opt-out’.

Sociale partners PFZW gaan voor solidaire regeling

Sociale partners in de sectoren verbonden aan pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben een ‘voorlopige voorkeur’ uitgesproken voor de solidaire premieregeling en voor invaren.

Eigen medewerkers Blue Sky Group bouwen voortaan pensioen op in ppi

Uitvoerder Blue Sky Group heeft de pensioenregeling voor de eigen medewerkers ondergebracht in een dc-regeling bij BeFrank. De bestaande rechten gaan naar het Centraal Beheer APF.

LCP hernoemd tot Bell

Actuariskantoor LCP Netherlands gaat vanaf vandaag door het leven als Bell Pension Consultants & Actuaries. De licentieovereenkomst die het bedrijf had met Lane Clark & Peacock in Londen is afgelopen.

‘Nieuwe stelsel telt te veel verschillende buffers’

In het nieuwe stelsel krijgen fondsen te maken met ten minste drie buffers: de solidariteitsreserve, de operationele buffer en het mvev. Het is beter om daar één buffer van te maken, menen het AG en de Pensioenfederatie.

Federatie: regeloverdaad dreigt nieuwe stelsel onuitvoerbaar te maken

Te gedetailleerde regels, onduidelijke rolverdeling tussen fonds en sociale partners, ‘bijna onbegrensd’ extern toezicht: de Pensioenfederatie heeft veel klachten over de lagere regelgeving bij het nieuwe stelsel.

‘Ik hoop en geloof dat we hiermee het vertrouwen in het pensioenstelsel herstellen’

Aan de Wet toekomst pensioenen kunnen nog zaken worden veranderd, maar de kern staat, meent minister Carola Schouten van Pensioenen. ‘We zetten alles op alles voor invoering in 2023.’

‘Oordeel Europees Hof over btw ook van belang voor buffereisen’

Het Europees Hof van Justitie gaat oordelen over btw bij pensioenfondsen. Dat heeft ook consequenties voor de buffereisen aan fondsen, betoogde Hans van Meerten vorige week bij het gerechtshof Den Haag.

‘De derde pijler wordt een geschikt alternatief voor de tweede’

De fiscale premieruimte in de derde pijler gaat vanaf 2023 fors omhoog, van 13,3% naar 30% van de grondslag. Aanbieders van lijfrentes verheugen zich op groei.

‘Nieuwe stelsel biedt meer bescherming tegen inflatie dan huidige contract’

De solidariteitsreserve kan een eenmalige inflatieschok van 6 of 9% opvangen, meldt minister Schouten in antwoord op vragen van Pieter Omtzigt. Het duurt dan wel tien tot vijftien jaar voor de buffer weer op het oude niveau is.

Indexatie gloort na dekkingsgraadwinst eerste kwartaal

De dekkingsgraden van de vier grote fondsen ABP, PFZW, PMT en PME zijn afgelopen kwartaal fors gestegen: ABP kwam zelfs op 117,4%. Indexatie later dit jaar hangt in de lucht, maar de grote fondsen houden de concrete plannen nog even voor zich.

Pensioenfonds Vervoer mag niet meedoen aan rechtszaak FNV en Uber

Een verzoek van pensioenfonds Vervoer om zich te voegen in de rechtszaak tussen Uber en FNV is afgewezen door het gerechtshof Amsterdam. Het fonds hoopte daarmee eerder duidelijkheid te krijgen over aansluiting van het taxibedrijf.

Werkgevers verdeeld over contracten nieuwe stelsel

Bedrijven bij een bpf neigen naar het solidaire contract, bedrijven met dc-regelingen mikken veelal op het flexibele. Ook bedrijven met opf’en lijken interesse te hebben voor het flexibele contract.

Nieuwe wet: enkele aanpassingen en veel niet gehonoreerde wensen

De memorie van toelichting bij de Wet toekomst pensioenen is flink uitgebreid sinds de eerste consultatieversie van eind 2021. Dat wil niet zeggen dat de wet sterk verschilt van de eerste versie.

Pensioenfondsen in nieuwe stelsel eindelijk van btw af

Pensioenfondsen worden in het nieuwe stelsel grotendeels vrijgesteld van btw over de rekeningen van uitvoerders en vermogensbeheerders. Dat scheelt jaarlijks meer dan een half miljard.

‘Veel meer ontmoetingen mogelijk in nieuw APG-kantoor’

Sinds medio maart heeft APG een futuristisch ogend nieuw kantoor in gebruik bij station Amsterdam Sloterdijk. De buurt is minder inspirerend dan de Zuidas, maar het mooie, open interieur maakt dat meer dan goed, denkt APG.

Centric gooit handdoek in de ring, fondsen over naar Appel

Centric stopt met de uitvoering voor pensioenfondsen, vijf jaar nadat het it-bedrijf daarmee begon. De drie fondsen die Centric nog als klant heeft, worden overgedragen aan concurrent Appel.

Gerechtshof: ‘pech met omrekenfactoren’ was geen communicatiefout

Het Algemeen Pensioenfonds KLM hoefde twee deelnemers niet apart, persoonlijk te wijzen op aanpassingen in de omrekenfactoren, die betekenden dat hun pensioen lager uitviel als het na een bepaalde datum inging.

PFZW in de clinch met twee zorgvakbonden over plek in bestuur

Pensioenfonds Zorg en Welzijn verkleint het bestuur en wil dat zorgvakbonden NU’91 en FBZ daarin een zetel gaan delen. De twee bonden zien dat helemaal niet zitten. FBZ verloor hierover gisteren een kort geding.

Lumera: ‘Zweden en Noorwegen hebben ervaring met overgang db naar dc’

Na het Deense Festina meldt zich een tweede Scandinavisch bedrijf op de markt voor pensioenadministratiesystemen: Lumera uit Zweden.

Maltaroute pensioen is doodgelopen

De eerste en enige Nederlandse werkgever met een pensioenregeling die op Malta is ondergebracht, bouwbedrijf Plegt-Vos, is daar vorig jaar mee gestopt.

Aanzienlijk aantal personen met slechts kleine pensioentjes

Ongeveer 20% van de 55-plussers met pensioenaanspraken heeft niet meer dan €1000 bruto per jaar aan pensioen opgebouwd. In totaal zijn dit ongeveer 450.000 mensen.

Ortec: zeer goede resultaten met nieuwe invulling solidariteitsreserve

Als de solidariteitsreserve in het nieuwe stelsel gericht wordt ingezet in de uitkeringsfase, kan dit het risico op pensioenverlagingen minimaliseren, aldus Ortec Finance.

AFM: schone administratie volstaat niet voor foutloze communicatie

Missers in de communicatie naar deelnemers komen niet altijd door onzuiverheden in de pensioenadministratie zelf, maar ook door fouten in de vertaalslag van administratie naar communicatie. De AFM wil verbeteringen zien.

Pepp kan in maart van start, maar animo onder aanbieders is minimaal

Vermogensbeheerders hebben vooralsnog geen interesse om een pan-Europees pensioenproduct (pepp) aan te bieden, blijkt uit een rondvraag door IPE. Ook pensioenfondsen en verzekeraars zijn terughoudend.

Eiopa ziet vragen voor toezicht bij multi-pensioenfondsen

Europees toezichthouder Eiopa gaat onderzoek doen naar pensioenfondsen met meerdere werkgevers, zoals apf’en in Nederland. Volgens de toezichthouder roept dit soort fondsen diverse toezichtsvragen op.

Werkgroep: moeilijke keuzes voor de boeg bij scenariosets

De Commissie Parameters zal bij het opstellen van scenariosets lastige keuzes moeten maken, die veel invloed kunnen hebben op onder meer het invaren en de premie in het nieuwe stelsel.

Eerlijke Pensioenwijzer blijft ontevreden over klimaatbeleid fondsen

ABP, PME en Horeca & Catering sloten dit jaar producenten van fossiele brandstoffen uit als belegging. Toch krijgen PME en Horeca nog steeds onvoldoendes in de Eerlijke Pensioenwijzer.