Auteur

Maarten van Wijk

Contracten nieuwe stelsel worden omgedoopt

De twee contracten van het nieuwe pensioenstelsel krijgen andere namen. Het nieuwe contract zal door het leven gaan als de ‘solidaire premieregeling’, de verbeterde premieregeling wordt de ‘flexibele premieregeling’.

Federatie: zorgen over vele details in Europese regels voor ict-risico

De Pensioenfederatie is bezorgd over hogere toezichtlasten die kunnen ontstaan door DORA, de voorgestelde nieuwe Europese regels voor ‘digitale weerbaarheid’ van financiële instellingen.

Uber moet mogelijk bij pensioenfonds Vervoer aansluiten

De rechtbank Amsterdam oordeelde gisteren dat taxichauffeurs bij Uber onder de cao Taxivervoer vallen. Bpf Vervoer wil niets over Uber zeggen, maar meldt dat als een bedrijf onder de cao valt, ook de verplichtstelling geldt.

Hielkema: consumentenbescherming en grensoverschrijdend pensioen zijn prioriteiten

Bescherming van consumenten verdient aandacht bij de overgang van db- naar dc-pensioen, zegt de nieuwe Eiopa-voorzitter Petra Hielkema. Ook het aanmoedigen van grensoverschrijdend pensioen is een prioriteit voor Eiopa.

‘Nieuwe contract komt niet door productproces verzekeraars’

Het nieuwe contract kan niet uitgevoerd worden door ppi’s en verzekeraars, stellen Erik Lutjens en Herman Kappelle. Omdat de solidariteitsreserve bij waardeoverdracht niet meegaat, zal het product niet geschikt bevonden worden.

Pensioenfonds GE opteert voor apf Stap

Het pensioenfonds General Electric heeft de rechten van 2600 deelnemers deze maand overgedragen aan het apf Stap. Met overgang is €650 mln gemoeid.

Grootste fondsen deden het vorig jaar wereldwijd beter

In 2020 hebben de twintig allergrootste pensioenfondsen ter wereld flink meer rendement gemaakt dan kleinere fondsen. Binnen Nederland was die verhouding vorig jaar omgekeerd.

Rechter: ook werknemersdeel dc-premie mag stijgen met leeftijd

Bij een beschikbare-premieregeling mag de werknemersbijdrage toenemen met de leeftijd, oordeelt de rechter in Arnhem. Dat gaat in tegen eerdere uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling.

‘Realiteitsgehalte risicobereidheidsonderzoek nog niet aangetoond’

Het is niet duidelijk of risicobereidheidsonderzoeken ook meten hoeveel risico mensen in de werkelijkheid willen nemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van wetenschappelijke literatuur door Netspar.

Aegon heft expertisecentrum Adfis op

Aegon stopt met het fiscaal-juridische expertiseplatform Aegon Adfis. Deze kennisgroep, die sinds 1995 onder leiding van Herman Kappelle stond, hield zich veel met pensioen bezig.

Verplichtstelling pensioen rijn- en binnenvaart vervalt

De verplichtstelling van de pensioenregeling van het bedrijfstakfonds Rijn- en Binnenvaart vervalt per 1 januari 2025. Sociale partners werken nu aan een vervangende vrijwillige pensioenregeling.

Nieuw bedrijf Organon & Co naar PGB

Zo’n 1100 Nederlandse medewerkers van Organon & Co, een recente afsplitsing van het Amerikaanse farmaciebedrijf MSD, zijn overgegaan van het ondernemingspensioenfonds MSD naar pensioenfonds PGB.

Cartigny: Goldman Sachs heeft geleerd van verleden en gaat nu voor groei

Klanten van NN IP kunnen na de overname door Goldman Sachs profiteren van nieuwe beleggingsopties, zegt hoofd Benelux Gerald Cartigny. Na affaires uit het verleden ervaart hij weer vertrouwen van pensioenfondsen in Goldman.

Pensioenfonds Hoogovens indexeert alsnog uit toeslagdepot

Actieve deelnemers bij pensioenfonds Hoogovens hebben deze zomer 1,02% indexatie ontvangen. Die konden ze eerder niet krijgen, omdat de beleidsdekkingsgraad te laag was.

Goldman Sachs koopt NN IP

Goldman Sachs betaalt €1,7 mrd om de Haagse vermogensbeheerder NN Investment Partners over te nemen. Het Amerikaanse bedrijf maakt daarmee een grote rentree op de Nederlandse pensioenmarkt.

Britse fondsen: diversiteit criterium bij keus vermogensbeheerder

Een groep Britse pensioenfondsen gaat onder meer geslacht en etnische achtergrond onder werknemers meewegen bij de selectie van vermogensbeheerders.

Pensioenfonds Fluor heft zichzelf op, na uitblijven actie bij sociale partners

Het pensioenfonds van ingenieursbureau Fluor draagt de rechten over aan PGB. Het opf zegde de uitvoeringsovereenkomst zelf op, omdat sociale partners het niet eens werden over de toekomst van de eindloonregeling.

Weinig informatie op websites over gemiste premievrijstelling

Veertien pensioenfondsen hebben informatie online gezet over hun beleid voor deelnemers die vergeten zijn zich te melden voor premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, blijkt uit een telling door de Ombudsman Pensioenen.

Minder sociale partners, meer financiële sector in pensioenfondsbesturen

Het percentage pensioenfondsbestuurders met een achtergrond in de financiële sector is sinds 2014 gestegen. Het aandeel van bestuurders met voorgaande carrières bij vakbonden of werkgevers slonk juist.

Sociale partners ABP willen stabiele premie tot 2026

Sociale partners bij ABP gaan verkennen of ze een premiestijging in 2022 kunnen dempen en daarnaast de premie stabiliseren tot invoering van het nieuwe stelsel.

Aon en WTW gaan toch niet samen

Aon blaast het plan voor een overname van Willis Towers Watson (WTW) af. Aanleiding zijn mededingingsbezwaren van het Amerikaanse ministerie van justitie.

ABP profiteert flink van grondstoffenrally

Pensioenfonds ABP heeft in de eerste helft van 2021 ruim 33% rendement gemaakt op grondstoffen. De winst op deze categorie draagt bij aan de dekkingsgraadstijging van 4%-punt bij het fonds afgelopen kwartaal.

Aanwijzing DNB voor Centraal Beheer APF

In de langlopende discussie over buffers bij de dc-kring heeft DNB het geduld met het Centraal Beheer APF verloren. Het apf kreeg vorig jaar een aanwijzing, die deze week is gepubliceerd.

Deelnemers hebben belangstelling voor meer keuzeopties bij nabestaandenpensioen

Meer uitkeringsvarianten voor het nabestaandenpensioen zijn welkom bij deelnemers, blijkt uit onderzoek in opdracht van Sociale Zaken. Men wil echter niet direct na overlijden van de partner voor deze keuze gesteld worden.

Koolmees herhaalt: pensioenfondsen mogen geen rvu uitvoeren

De Pensioenwet staat niet toe dat pensioenfondsen regelingen voor vervroegde uittreding (rvu) uitvoeren. Dat bevestigt minister Koolmees, na vragen uit de Eerste Kamer.

Fonds Henkel maakt indexatieachterstand goed met liquidatie

De rechten van pensioenfonds Henkel worden overgedragen aan verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dat levert deelnemers 10,13% inhaalindexatie op, plus ten minste 1,2% vaste indexatie per jaar.

‘Nieuwe stelsel is kans om rijkdom te delen’

De dekkingsgraad van Provisum, het pensioenfonds van C&A en andere Brenninkmeijer-bedrijven, staat op eenzame hoogte. ‘Theoretisch gezien kan bij invaren het pensioen 40% omhoog.’

Hoogovensfonds: gevaar voor omwonenden is een ‘no-go’ bij beleggingen

Pensioenfonds Hoogovens wil zich in het duurzaam-beleggingsbeleid richten op een gezonde leefomgeving en klimaatrisico. Volgens het fonds zijn die thema's ‘herkenbaar en dichtbij’ voor werknemers en werkgever Tata Steel.

SBZ: ‘nieuwe contract kan, als opdrachtgever het per se wil’

Pensioenfonds SBZ gaat toch ook het nieuwe contract aanbieden, ondanks een voorkeur bij het fonds voor de verbeterde premieregeling. Sociale partners in de sector zorgverzekeraars willen beide opties openhouden.

Eerste klant draait op nieuwe dc-administratie TKP

TKP heeft per 1 juni de eerste klant, de ppi Aegon Cappital, overgezet op de geheel vernieuwde dc-administratie. ‘Alles kan nu op dagbasis. We hoeven niet meer te wachten tot het einde van de maand.’