Auteur

Maarten van Wijk

Miljoenenkosten voor transitie liggen klanten Achmea zwaar op de maag

Pensioenfondsklanten van Achmea vinden de rekening die zij krijgen voor de overgang naar het nieuwe stelsel erg hoog. Kleine fondsen storen zich eraan dat zij even veel betalen als de grote.

Bovenberg: nieuwe stelsel moet er dringend komen, maar wel met aanpassingen

Het beoogde nieuwe pensioenstelsel is een broodnodige verbetering, zegt econoom Lans Bovenberg. De inflatiebescherming moet echter beter en het invaren anders, adviseert hij.

Pensioensector begint warm te lopen voor gebruik loonaangifte

Als pensioenfondsen salarisgegevens niet meer zelf opvragen bij bedrijven, maar meeliften met de fiscus, bespaart dat veel geld en moeite. Praktische bezwaren stonden tot nu toe in de weg, maar dat verandert.

Hoge indexaties brengen werkgevers met dispensatie in problemen

De hoge indexatie bij onder meer BpfBouw leidt tot problemen bij werkgevers met oude rechten bij een verzekeraar. Zij moeten de indexatie zelf ophoesten en willen daarvan af.

Winst laat langer op zich wachten bij Achmea Pensioenservices

Winst maken lukt uitvoerder Achmea alleen als de klanten over zijn naar het nieuwe stelsel, in een nieuw computersysteem. Dit duurt langer dan gedacht. Een positief resultaat in 2025 lijkt daardoor niet meer haalbaar.

Knot: ouderen profiteren nu van risicodeling met jongeren, maar dit gaat veranderen

De stijgende rente doet de verplichtingen van met name jongeren dalen en daar hebben ouderen in het huidige stelsel voordeel van, zegt DNB-president Klaas Knot. In het nieuwe stelsel verdwijnt deze vorm van risicodeling.

Federatie: DNB trekt te veel macht naar zich toe rond invaren

DNB geeft zichzelf te veel beleidsruimte om invaren bij een fonds te verbieden. Ook vraagt de toezichthouder ‘extreem veel’ doorrekeningen van de pensioenregeling in het nieuwe stelsel, stelt de Pensioenfederatie.

‘Gelaagde kassabon is goede communicatie-aanpak in nieuwe stelsel’

Een kassabon kan een goede metafoor zijn om deelnemers te tonen hoe het met hun persoonlijk pensioenvermogen gaat. De bon moet dan informatie in lagen bieden, of direct afgestemd zijn op de behoeften van de deelnemer.

Gezamenlijk systeem moet verdeling pensioen bij echtscheiding makkelijker maken

Een groep fondsen en uitvoerders ontwikkelt samen een systeem waarmee deelnemers eenvoudig de verdeling van pensioen bij scheiding kunnen regelen, voor al hun pensioenrechten bij meerdere uitvoerders.

Harde prijsconcurrentie noopt tot verdere schaalvergroting bij ppi’s

Het aantal ppi’s gaat komend decennium waarschijnlijk verder dalen, en ze zullen meer integreren met verzekeraars. Dat is nodig voor lage kosten in een concurrerende markt, aldus onderzoeksbureau SEO.

Bfinance komt in handen van management en werknemers

Beleggingsconsultant Bfinance is overgenomen door dertig van de eigen medewerkers. Private-equity-investeerder Baird Capital is uitgekocht.

Rechter vernietigt instemming DNB met fusie Aegon-Optas

DNB is ten onrechte akkoord gegaan met de overdracht van rechten van pensioenverzekeraar Optas naar Aegon, aldus de rechter. Reden is onder meer dat geplaatste advertenties onvoldoende waren om polishouders te informeren.

Monitoringcommissie herhaalt: diversiteitsnorm moet anders

Leeftijd op het moment van benoeming moet het criterium zijn voor jongeren in pensioenfondsbesturen, aldus de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Ook moet culturele diversiteit in het beleid worden opgenomen.

Europees pensioenregister live met België, nog 26 landen te gaan

Europese burgers hebben sinds kort toegang tot een Europees pensioenoverzicht. Nu zitten daar alleen nog pensioenen uit België in. De komende jaren wordt dit uitgebreid.

Dion werft Belgische en Luxemburgse pensioenklant

Uitvoerder Dion Pensioen Services heeft er per 1 januari twee klanten voor pensioenbeheer bijgekregen. Het gaat om pensioenfonds DuPont uit België en verzekeraar Integrale Luxembourg.

Kosten ppi’s onder Europees gemiddelde

Nederlandse ppi’s zitten met hun gecombineerde kosten voor administratie en vermogensbeheer onder het Europees gemiddelde voor premieregelingen. Dat blijkt uit data van Europees toezichthouder Eiopa.

Kleine verzekeraar Onderlinge stopt met pensioen tweede pijler

Verzekeraar Onderlinge ’s-Gravenhage stopt, met het nieuwe pensioenstelsel in zicht, met pensioen in de tweede pijler. Zwitserleven neemt de portefeuille over van Onderlinge 's Gravenhage.

Premie stabiel, opbouw fractie hoger

Door de bank genomen zijn de pensioenpremies dit jaar nauwelijks gestegen. Wel heeft een derde van de bedrijfstakfondsen de opbouw iets kunnen verhogen dankzij de hogere rente.

Nederlandse pensioenen Deutsche Bank naar Centraal Beheer APF

Pensioenfonds Deutsche Bank gaat dit jaar over naar een eigen kring bij Centraal Beheer APF. De zakenbank wil met zijn pensioenen eerst over naar een nieuwe uitvoerder en pas daarna werken aan het nieuwe stelsel.

Dekkingsgraad stijgt iets in januari

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in januari licht gestegen. Een rentedaling dreef de verplichtingen op, maar dat werd meer dan gecompenseerd door winst op de beleggingen.

Deelnemers Particuliere Beveiliging krijgen flink meer pensioen voor hun premie

Bij pensioenfonds Particuliere Beveiliging daalt dit jaar het premiepercentage over de grondslag met 15%, terwijl de opbouw 19% omhoog kan. Aanleiding is onder meer de in 2022 gestegen rente.

Nederlandse pensioenpremies in Europese middenmoot

De totale pensioenpremie voor de eerste en twee pijler is in Nederland vergeleken met andere landen gemiddeld. De werknemersbijdrage is relatief hoog.

Mogelijkheid voor lumpsum weer uitgesteld

De wettelijke mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen is opnieuw uitgesteld, naar begin 2024. De behandeling in de Kamer en de voorbereiding door pensioenuitvoerders vergen meer tijd.

TKP kiest Keylane voor administratie nieuwe stelsel

Pensioenuitvoerder TKP gaat Plexus van softwaremaker Keylane als administratiesysteem gebruiken. Belangrijk criterium was de ervaring van Keylane in Nederland.

Dc-stelsel biedt verzekeraars meer ruimte

Verzekeraars kunnen de vruchten plukken van de overgang op dc en van de verwachte liquidatie van pensioenfondsen. Mits ze de juiste producten in huis hebben.

Invoering pensioenwet leidt tot verliezen bij TKP

Pensioenuitvoerder TKP leed in 2021 een verlies van ruim €6 mln. Het resultaat is slechter dan verwacht, doordat de uitvoerder moet toeleggen op de invoering van de Wet toekomst pensioenen.

Verlenging tijdelijke regel voorkomt kortingen

Minder Schouten verlengt in 2023 de tijdelijke regels voor versoepelde indexatie en het voorkomen van ‘onnodige pensioenkortingen’. Een klein aantal fondsen vermijdt daarmee pensioenverlagingen, die tot voor kort dreigden.

Pensioensoftware-maker AxyWare in Zweedse handen

AxyWare, een Nederlandse ontwikkelaar van software voor pensioenfondsen, wordt overgenomen door het Zweedse Lumera. Scandinavische bedrijven veroveren een groot deel van de Nederlandse markt voor pensioenprogrammatuur.

Apf Het Nederlandse Pensioenfonds heeft nu vier verschillende uitvoerders

De pensioenen van Xerox gaan naar Het Nederlandse Pensioenfonds. De bestaande rechten komen in een besloten kring, die zal worden uitgevoerd door Dion. Daarmee komt het aantal uitvoerders voor het apf op vier.

Kamer verspijkert Wet toekomst pensioenen

Na een lobby vanuit de pensioensector wordt gelijke aanpassing van uitkeringen mogelijk, evenals het vullen van de buffer uit pensioeninkoop. De geschilleninstantie die was ingesteld voor de transitieperiode wordt permanent.