Auteur

Maarten van Wijk

Deur op kier om pensioenkapitaal naar nabestaanden te krijgen

Minister Schouten gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van restitutie van opgebouwd pensioenkapitaal aan nabestaanden, als iemand voor pensioendatum overlijdt. Ze denkt echter niet dat dit op korte termijn kan.

Onderzoek: klachtenbehandeling fondsen voldoende, maar kan beter

Pensioenfondsen scoren gemiddeld een 67% op een schaal van 100% in een eerste kwaliteitsmeting van hun omgang met klachten. Het doel voor begin 2024 is 84%.

Rente lager in november, dekking daalt mee

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in november iets gezakt, van 126% naar ruim 124%. De beleggingen stonden op winst, maar de rente daalde.

Nieuwe werknemersvoorzitter voor PMT

PMT-werknemersvoorzitter Jos Brocken vertrekt bij het pensioenfonds voor de Metaal & Techniek. Hij wordt opgevolgd door collega-FNV’er Eunice Bronswijk.

Hoge Raad: pizzaketen Domino’s valt onder pensioenregeling detailhandel

Franchisenemers van pizzaketen Domino’s moeten echt aansluiten bij pensioenfonds Detailhandel, na een oordeel van de Hoge Raad. Volgens de bedrijven wordt de verplichtstelling hiermee veel te ruim uitgelegd.

Fonds Schilders ziet af van gebruik versoepelde indexatieregels

Pensioenfonds Schilders verhoogt de pensioenen volgend jaar met 9,44%. Het fonds maakt geen gebruik van de versoepelde indexatieregels, waarmee het in theorie 17,2% had kunnen indexeren.

IPE komt in handen van FD Mediagroep

De eigenaar van Pensioen Pro, FD Mediagroep, neemt het Britse IPE International Publishers over, een uitgever van diverse internationale publicaties over pensioen en beleggen.

Pensioenen Metaal & Techniek 4,2% omhoog

Metaalpensioenfonds PMT verhoogt de pensioenen volgend jaar met 4,2%. Het fonds neemt voor lief dat de kans op een korting hiermee toeneemt.

‘Geen enkel fonds geeft jongeren 1600% in zakelijke waarden’

‘Ongelofelijk gevaarlijk’ en ‘kamikazepensioen’, zo reageren enkele Kamerleden op sommen waarin de blootstelling van jongeren aan zakelijke waarden 1600% is. Die sommen zijn puur theoretisch en onrealistisch, zeggen deskundigen.

Overname Aegon zonder gevolgen voor apf Stap

Het apf Stap gaat binnen de combinatie van ASR en Aegon Nederland een ‘vergelijkbare positie’ innemen als het nu doet bij Aegon.

PFZW indexeert 6%: ‘inflatie compenseren én buffer behouden’

PFZW verhoogt per 2023 de pensioenen met 6%. Het fonds deelt niet de maximaal mogelijke 10% uit om zo een buffer te houden, voor bij het invaren en als bescherming tegen toekomstige kortingen.

Twijfel CBS over inflatiecijfer kan indexatiebesluit beïnvloeden

Het CBS vermoedt dat de inflatiecijfers een overschatting zijn. Dat kan onderdeel van de argumentatie zijn als niet volledig wordt geïndexeerd, menen consultants. De grote fondsen zullen dit argument echter niet hanteren.

Pensioenplicht onderzocht in strijd tegen witte vlek

Als halvering van de witte vlek niet zou lukken, dan willen sociale partners een algemene pensioenplicht onderzoeken. Over concrete maatregelen rond wachttijd en toetredingsleeftijd is echter nog geen overeenstemming.

ASR grijpt flink deel pensioenmarkt met overname Aegon

ASR neemt de Nederlandse activiteiten van Aegon over. De verzekeraar krijgt daarmee onder meer uitvoerder TKP in huis, de Aegon Cappital PPI en een flinke portefeuille verzekerde regelingen.

PGGM houdt voorlopig twee systemen na verlenging deal met Visma Idella

PGGM heeft voor de administratie van pensioenfonds Stipp het contract verlengd met it-bedrijf Visma Idella. Bedoeling is dat de uitvoering moderner en goedkoper wordt.

Hoge inflatie maakt indexatiebesluit complex

In het derde kwartaal steeg de dekkingsgraad van de vijf grote fondsen opnieuw, met dank aan de gestegen rente. Tegelijk hebben de fondsen inflatiecijfers te compenseren van 12 tot maar liefst 17%.

Rechtspraak verwacht nog steeds de handen vol te krijgen aan de stelselhervorming

De Raad voor de Rechtspraak blijft vrezen voor een forse hoeveelheid civiele procedures na invoering van de Wet toekomst pensioenen. Een externe geschillencommissie zal wel iets helpen, maar onduidelijk is hoeveel.

Visma Idella neemt drie fondsklanten over van InAdmin RiskCo

It-bedrijf Visma Idella gaat de uitvoering doen voor drie pensioenfondsen die weg moeten bij InAdmin RiskCo. Het gaat om de fondsen van Lloyd’s Register, Trespa en AT&T.

Fonds Molenaars toch niet over naar BPL

De overdracht van de pensioenen van het Molenaarspensioenfonds naar BPL is afgeblazen. Door de snelle rentestijging van dit jaar zou een overgang nu een korting hebben betekend voor de deelnemers bij Molenaars.

Rechtbank Gelderland heeft zijn vragen over btw en pensioen af

De rechtbank Gelderland heeft na acht maanden de vragen geformuleerd die het wil stellen aan het Europees Hof van Justitie over btw-heffing bij pensioenfondsen. Het aantal ingediende bezwaren tegen die heffing neemt toe.

Schouten: verlagingen zoals bij variabele dc-uitkering onwaarschijnlijk in nieuwe stelsel

De kans op een daling tot wel 10% van de pensioenen, zoals wordt voorspeld bij de huidige variabele dc-uitkeringen, is in het nieuwe stelsel ‘niet erg hoog’, verwacht minister Schouten van Pensioenen.

‘Jongere is vaak de enige op het bestuursbureau die wil borrelen na het werk’

Een nieuwe vereniging, Jongeren in Institutioneel Pensioen, wil gaan zorgen voor meer onderling contact tussen werkenden onder de 35 jaar in de pensioensector.

Pensioenfonds Molenaars mikt op overgang naar BPL

Het bedrijfstakpensioenfonds Molenaars werkt aan een waardeoverdracht naar landbouwfonds BPL. Na enige vertraging in het proces is de richtdatum daarvoor nu 1 januari 2023.

Pensioenfonds HAL verwacht alleen maar nadelen van nieuwe stelsel

Het rijke pensioenfonds HAL, dat al decennia een premievrije eindloonregeling kan bieden, voorziet een verslechtering van de toekomstige opbouw en zekerheden, als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel.

Rechter: iets lagere dekkingsgraad geen reden voor intrekken dispensatie

Pensioenfonds Hibin beriep zich bij het intrekken van de dispensatie van een onderneming onder meer op de lage dekkingsgraad bij het opf waar dit bedrijf aangesloten. De rechter vindt dat onterecht.

Gerechtshof: geen strafrechtelijke vervolging voor gebruik ‘te lage’ rekenrente

Er is geen reden om pensioenfondsen strafrechtelijk te vervolgen voor het hanteren van de DNB-rentetermijnstructuur, oordeelt het gerechtshof Den Haag na aangifte door een deelnemer.

Dekkingsgraad in juli omlaag

De dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds is in juli enigszins teruggezakt. Afgelopen maand daalde de rente, terwijl de beleggingen positief rendeerden.

Nederlandse fondsen wereldwijd meest transparant over kosten en esg

Nederlandse pensioenfondsen scoren wereldwijd het hoogste op het gebied van transparantie over kosten en duurzaam beleggen, blijkt uit een onderzoek van CEM Benchmarking.

‘Pensioenhervorming naar analogie zorgverzekering stuit op juridische bezwaren’

Het optuigen van een pensioenplicht voor alle werkenden, analoog aan het stelsel van de zorgverzekeringen, zou zinvol zijn, maar is zeer waarschijnlijk juridisch onhaalbaar, blijkt uit onderzoek.

Onderzoek: diversiteit ook meenemen bij voordracht en toetsing

Bij het bevorderen van diversiteit in pensioenfondsbesturen kunnen werkgevers en werknemers evenals DNB een belangrijke bijdrage leveren, suggereert Netspar-onderzoek.