Auteur

Maarten van Wijk

AFM kritisch over variabele dc-uitkeringen pensioenfondsen

De AFM heeft veel aanmerkingen op het ontwerp van en de communicatie over variabele uitkeringen bij dc-regelingen van pensioenfondsen. De toezichthouder vindt dat relevant met het oog op het nieuwe stelsel.

Pensioenfonds DNB stapt in inflatiegerelateerde obligaties

Pensioenfonds DNB ruilt een deel van de staatsobligaties in de matchingportefeuille in voor inflatiegerelateerde obligaties en hypotheken. In de returnportefeuille worden beursgenoteerde vastgoedaandelen verkocht.

Reiswerk wint van Booking.com bij Hoge Raad

De Hoge Raad geeft pensioenfonds Reiswerk gelijk: Booking.com is een reisagent. Het pleit rond aansluiting van Booking.com bij het bedrijfstakfonds echter nog niet beslecht.

Pensioenfonds Levensmiddelen kort pensioenen met 0,85%

Het bpf Levensmiddelen verlaagt de pensioenen met 0,85%. Door géén beroep te doen op de tijdelijke kortingsgrens van 90%, voorkomt het fonds dat het een hogere korting van bijna 3% had moeten doorvoeren.

ASR kiest systeem van Keylane voor pensioenadministratie

Verzekeraar ASR brengt de administratie van een miljoen pensioendeelnemers onder in het systeem Plexus van softwarebedrijf Keylane. ASR wordt de tweede en verreweg grootste Nederlandse gebruiker voor dit nieuwe systeem.

‘Invullen sleutelfuncties lastiger bij fondsen met one-tier-board’

Pensioenfondsen met omgekeerd gemengde bestuursmodellen hebben meer problemen gehad met het invullen van sleutelfuncties dan fondsen met paritaire besturen, blijkt uit onderzoek.

Nieuwe ceo: AZL is te bescheiden

AZL wil grote klanten binnenhalen en moet daartoe beter uitleggen wat het kan, zegt de nieuwe ceo Monique Sueters. Onder haar leiding houdt AZL de komende maanden de strategie tegen het licht.

Fonds Van Lanschot stelt toekomstbeslissing uit

Het gesloten pensioenfonds Van Lanschot stelt een keuze voor onderbrenging van de rechten uit. Er is nu nog te veel onduidelijk over de stelselhervorming, vindt het bestuur.

‘Wacht niet tot het monster aan de poort staat’

In de aanloop naar het nieuwe stelsel is het keuzeproces door sociale partners een grote zorg, zegt Toine van der Stee. Hij waarschuwt werkgevers en werknemers om niet te blijven wachten op meer details.

Minister wil afkoop van klein netto pensioen weer toestaan

Pensioenuitvoerders mogen kleine netto pensioenen vanaf volgend jaar gaan afkopen. Deze pensioenen kennen relatief hoge uitvoeringskosten, terwijl waardeoverdracht vaak niet mogelijk is.

DNB: netto profijt ‘heel belangrijk’, maar niet per se nul

Het is heel belangrijk dat met de maatstaf van netto profijt duidelijk wordt wat de generatie-effecten zijn van het nieuwe pensioenstelsel, zegt DNB. Die effecten hoeven echter niet gelijk te zijn aan nul.

Rail & OV is nog lang niet uitverbouwd

Pensioenfonds Rail & OV ontstond na vijf jaar fusieplanning. Klaar is het fonds allerminst: strategie, administratie, vermogensbeheer en duurzaam beleggingsbeleid worden herzien. En dan volgt nog het nieuwe stelsel.

Zwitserleven vergroot ppi-vermogen onder nieuwe vlag Athora

De Zwitserleven PPI heeft in 2020 het vermogen verdubbeld tot ruim €1 mrd. Voor vermogensbeheerder Actiam is de toekomst bij verzekeraar Athora onzeker.

Stuwmeer aan kleine pensioenen gaat vanaf april leeglopen

Pensioenfondsen, ppi’s en verzekeraars beginnen volgende maand met de overdracht van twee miljoen kleine pensioenen die voor 2018 zijn ontstaan. Daartoe heeft het ministerie van Sociale Zaken een planning gepubliceerd.

Lage renteafdekking ABP betaalt zich in februari eindelijk eens uit

ABP heeft afgelopen maand geprofiteerd van zijn lage rentehedge. De dekkingsgraad steeg harder dan bij andere grote fondsen, die in 2020 nog hun renteafdekking ophoogden.

Fondsen met veel flexwerkers zien nieuwe nabestaandenpensioen niet zitten

De fondsen Stipp, Flexsecurity en Horeca & Catering voorzien grote uitvoeringsproblemen met het nieuwe nabestaandenpensioen. Dat houdt geen rekening met de tienduizenden korte dienstverbanden in hun sectoren.

Liberale partijen willen af van pensioenplicht boven €60.000

VVD en D66 willen dat pensioenopbouw vrijwillig wordt voor inkomen boven €60.000. Linkse partijen kiezen voor verplicht zzp-pensioen, ChristenUnie en SGP willen aftopping van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremie.

Zes pijnpunten in de conceptwet

Bijna vijfhonderd reacties ontving het ministerie van Sociale Zaken in de consultatieronde bij de Wet toekomst pensioenen. Zes lastige onderwerpen zijn te vinden in veel reacties uit de pensioensector.

Bakkers en Zoetwaren formeren nieuw bpf Voeding met €8 mrd

De pensioenfondsen Bakkers en Zoetwaren grijpen de stelselhervorming aan om samen te gaan tot een nieuw bedrijfstakpensioenfonds Voeding. Ze nodigen andere fondsen en bedrijven in die sector uit om zich aan te sluiten.

Adviescollege: ‘ernstige tekortkomingen’ in onderbouwing nieuwe pensioenwet

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen kan in de huidige vorm niet naar de Kamer, vindt het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De doelen zijn te weinig concreet, alternatieven zijn niet uitgewerkt en de begrijpelijkheid schiet tekort.

Wisselend resultaat Nederland op ranglijst pensioentransparantie

Nederland is wereldwijd gezien zeer transparant over kosten en duurzaam beleggen. Over de organisatie en de beleggingsresultaten is nog meer openheid mogelijk, aldus een nieuwe ranglijst.

TKP: de twee contracten gaan te veel op elkaar lijken

Keuzes binnen de twee contracten, bijvoorbeeld rond solidariteitsreserve en rendementstoedeling, maken het nieuwe stelsel moeilijk uitvoerbaar en uitlegbaar, meent TKP. De uitvoerder wil graag snoeien in deze keuzes.

PFZW wil meer aandacht voor ambitie en inflatie in nieuwe stelsel

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil dat fondsbesturen eerder en vaker kunnen ingrijpen als het verband tussen premie en ambitie zoek dreigt te raken. Ook wil PFZW meer mechanismen om deelnemers tegen inflatie te beschermen.

Rechter: buffereisen voor pensioenfonds toch wel terecht

Door buffereisen te stellen aan pensioenfondsen die cdc-regelingen uitvoeren, hanteert Nederland geen verkeerde interpretatie van IORP II, oordeelt de rechter. Ouderenbonden lijden daarmee een nederlaag.

ABP wil aanpassing invaarmethode om ‘onnodige kortingen’ te voorkomen

ABP wil de standaardmethode aanpassen, waardoor de grens van 95% voor invaren zonder korting mogelijk lager kan. Afzien van de nieuwe ufr ‘zou een optie kunnen zijn’, aldus hoofd strategie Paul Duijsens.

Bedrijf dat zorgpersoneel uitleent moet ook bij PFZW

Een zorgverlener uit Voorthuizen, Lemeey, moet zich aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, oordeelt de rechter. Het doet er niet toe dat het bedrijf zijn personeel uitleende aan een andere organisatie.

‘Nieuwe nabestaandenpensioen bevat nog grote risico’s’

In het voorgestelde nieuwe nabestaandenpensioen dreigt een inkomensval voor deelnemers die niet tijdig actie ondernemen na einde dienstverband, waarschuwen Theo Nijman, Sander Muns en Bastiaan Starink.

Bernardino: pensioensector ‘te conservatief’, nieuwe Europese regels nodig

Bij de volgende herziening van pensioenrichtlijn IORP moet er een Europees toezichtkader komen voor de tweede pijler, meent scheidend Eiopa-voorzitter Gabriel Bernardino. ‘Laten we de voordelen van de interne markt benutten.’

Scepsis over torenhoge ambities van Capgemini en Detailhandel

‘Een steen in de vijver’ en ‘disruptief’: consultants zijn geïntrigeerd door de start van Capgemini op de uitvoerdersmarkt, maar ze twijfelen aan de ambitieuze doelstellingen voor lage kosten en groei.

Pensioenfonds IBM kiest voor zelfadministratie

Pensioenfonds IBM Nederland, een van de fondsen die moeten vertrekken bij TKP, gaat de eigen administratie verzorgen. Onbekend is nog welke softwareleverancier het fonds inschakelt.