Auteur

Maarten van Wijk

Fondsen stellen transitieplannen voorlopig niet uit

Grote pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen passen hun planning voor overgang naar het nieuwe stelsel voorlopig niet aan. De vertraging van de wetgeving betekent wel iets langer ‘sturen in onzekerheid’.

Pensioenfondsklanten van InAdmin RiskCo moeten vertrekken

InAdmin RiskCo wil per eind 2022 geen pensioenuitvoering meer doen: het bedrijf levert vanaf dan alleen nog software. Voor pensioenfondsklanten betekent dit, dat ze een andere uitvoerder moeten zoeken, of liquideren.

Ook CNV en VCP willen decentrale keuze voor het nieuwe contract

Vakcentrales CNV en VCP vallen de FNV bij: ook zij zien in de sectoren en bedrijven het liefst een keuze voor het nieuwe contract. Werkgevers leggen de nadruk op ‘maatwerk’ per sector en bedrijf.

FNV zet in op keuze voor nieuwe contract in alle sectoren

De FNV wil dat de eigen cao-onderhandelaars in de sectoren zich de komende jaren hard maken voor het nieuwe contract en niet voor de Wvp. Afwijken van dit beleid kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

VCP: onderzoek hogere grens voor ‘klein pensioen’

Sociale partners moeten onderzoeken of de grens voor automatische waardeoverdracht en afkoop van pensioen omhoog kan, vindt vakcentrale VCP. De limiet ligt nu op ruim €500.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.

Ook hof oordeelt: pannenkoek is geen koek

Het pensioenfonds Zoetwaren heeft in hoger beroep opnieuw het onderspit gedolven tegen pannenkoekfabrikant Cérélia. De onderneming hoeft zich niet bij het bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten.

‘Uitstel dreigt voor wetgeving nieuwe pensioenstelsel’

De kans is groot dat de wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaat, met inwerkingtreding medio 2022 of 2023. Dat meldt het FD op basis van bronnen.

Klachtenprocedure pensioenfondsen nog steeds moeilijk vindbaar

Ondanks een aanbeveling uit 2018 van de ombudsman is het bij veel fondsen nog steeds zoeken naar de klachtenprocedure. ‘Pijnlijk te zien hoeveel moeite sommige mensen moeten doen om hun klacht behandeld te krijgen.’

AFM naar Hoge Raad over aanpassing oude pensioenrechten

De AFM heeft €2,2 mln gereserveerd om ruim zeshonderd (oud-)werknemers alsnog onvoorwaardelijke indexatie te betalen, vanwege een vorig jaar verloren rechtszaak. Tegen deze uitspraak is de AFM in cassatie gegaan.

AFM kritisch over variabele dc-uitkeringen pensioenfondsen

De AFM heeft veel aanmerkingen op het ontwerp van en de communicatie over variabele uitkeringen bij dc-regelingen van pensioenfondsen. De toezichthouder vindt dat relevant met het oog op het nieuwe stelsel.

Pensioenfonds DNB stapt in inflatiegerelateerde obligaties

Pensioenfonds DNB ruilt een deel van de staatsobligaties in de matchingportefeuille in voor inflatiegerelateerde obligaties en hypotheken. In de returnportefeuille worden beursgenoteerde vastgoedaandelen verkocht.

Reiswerk wint van Booking.com bij Hoge Raad

De Hoge Raad geeft pensioenfonds Reiswerk gelijk: Booking.com is een reisagent. Het pleit rond aansluiting van Booking.com bij het bedrijfstakfonds echter nog niet beslecht.

Pensioenfonds Levensmiddelen kort pensioenen met 0,85%

Het bpf Levensmiddelen verlaagt de pensioenen met 0,85%. Door géén beroep te doen op de tijdelijke kortingsgrens van 90%, voorkomt het fonds dat het een hogere korting van bijna 3% had moeten doorvoeren.

ASR kiest systeem van Keylane voor pensioenadministratie

Verzekeraar ASR brengt de administratie van een miljoen pensioendeelnemers onder in het systeem Plexus van softwarebedrijf Keylane. ASR wordt de tweede en verreweg grootste Nederlandse gebruiker voor dit nieuwe systeem.

‘Invullen sleutelfuncties lastiger bij fondsen met one-tier-board’

Pensioenfondsen met omgekeerd gemengde bestuursmodellen hebben meer problemen gehad met het invullen van sleutelfuncties dan fondsen met paritaire besturen, blijkt uit onderzoek.

Nieuwe ceo: AZL is te bescheiden

AZL wil grote klanten binnenhalen en moet daartoe beter uitleggen wat het kan, zegt de nieuwe ceo Monique Sueters. Onder haar leiding houdt AZL de komende maanden de strategie tegen het licht.

Fonds Van Lanschot stelt toekomstbeslissing uit

Het gesloten pensioenfonds Van Lanschot stelt een keuze voor onderbrenging van de rechten uit. Er is nu nog te veel onduidelijk over de stelselhervorming, vindt het bestuur.

‘Wacht niet tot het monster aan de poort staat’

In de aanloop naar het nieuwe stelsel is het keuzeproces door sociale partners een grote zorg, zegt Toine van der Stee. Hij waarschuwt werkgevers en werknemers om niet te blijven wachten op meer details.

Minister wil afkoop van klein netto pensioen weer toestaan

Pensioenuitvoerders mogen kleine netto pensioenen vanaf volgend jaar gaan afkopen. Deze pensioenen kennen relatief hoge uitvoeringskosten, terwijl waardeoverdracht vaak niet mogelijk is.

DNB: netto profijt ‘heel belangrijk’, maar niet per se nul

Het is heel belangrijk dat met de maatstaf van netto profijt duidelijk wordt wat de generatie-effecten zijn van het nieuwe pensioenstelsel, zegt DNB. Die effecten hoeven echter niet gelijk te zijn aan nul.

Rail & OV is nog lang niet uitverbouwd

Pensioenfonds Rail & OV ontstond na vijf jaar fusieplanning. Klaar is het fonds allerminst: strategie, administratie, vermogensbeheer en duurzaam beleggingsbeleid worden herzien. En dan volgt nog het nieuwe stelsel.

Zwitserleven vergroot ppi-vermogen onder nieuwe vlag Athora

De Zwitserleven PPI heeft in 2020 het vermogen verdubbeld tot ruim €1 mrd. Voor vermogensbeheerder Actiam is de toekomst bij verzekeraar Athora onzeker.

Stuwmeer aan kleine pensioenen gaat vanaf april leeglopen

Pensioenfondsen, ppi’s en verzekeraars beginnen volgende maand met de overdracht van twee miljoen kleine pensioenen die voor 2018 zijn ontstaan. Daartoe heeft het ministerie van Sociale Zaken een planning gepubliceerd.

Lage renteafdekking ABP betaalt zich in februari eindelijk eens uit

ABP heeft afgelopen maand geprofiteerd van zijn lage rentehedge. De dekkingsgraad steeg harder dan bij andere grote fondsen, die in 2020 nog hun renteafdekking ophoogden.

Fondsen met veel flexwerkers zien nieuwe nabestaandenpensioen niet zitten

De fondsen Stipp, Flexsecurity en Horeca & Catering voorzien grote uitvoeringsproblemen met het nieuwe nabestaandenpensioen. Dat houdt geen rekening met de tienduizenden korte dienstverbanden in hun sectoren.

Liberale partijen willen af van pensioenplicht boven €60.000

VVD en D66 willen dat pensioenopbouw vrijwillig wordt voor inkomen boven €60.000. Linkse partijen kiezen voor verplicht zzp-pensioen, ChristenUnie en SGP willen aftopping van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremie.

Zes pijnpunten in de conceptwet

Bijna vijfhonderd reacties ontving het ministerie van Sociale Zaken in de consultatieronde bij de Wet toekomst pensioenen. Zes lastige onderwerpen zijn te vinden in veel reacties uit de pensioensector.

Bakkers en Zoetwaren formeren nieuw bpf Voeding met €8 mrd

De pensioenfondsen Bakkers en Zoetwaren grijpen de stelselhervorming aan om samen te gaan tot een nieuw bedrijfstakpensioenfonds Voeding. Ze nodigen andere fondsen en bedrijven in die sector uit om zich aan te sluiten.

Adviescollege: ‘ernstige tekortkomingen’ in onderbouwing nieuwe pensioenwet

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen kan in de huidige vorm niet naar de Kamer, vindt het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De doelen zijn te weinig concreet, alternatieven zijn niet uitgewerkt en de begrijpelijkheid schiet tekort.