Auteur

Maarten van Wijk

‘Progressieve staffel voor hele bedrijf kan tot 2037’

Bij de overgang van huidige dc-regelingen naar het nieuwe stelsel is het mogelijk om voor alle werknemers, bestaande én nieuwe, tot 2037 vast te houden aan de progressieve staffel. Dat menen pensioenjuristen Heemskerk en Dekkers.

MN brengt pensioenen eigen personeel onder bij PMT

Pensioenuitvoerder MN brengt de pensioenopbouw van de eigen werknemers over van het ondernemingspensioenfonds MN naar PMT, de grootste klant van MN. De bestaande rechten gaan in principe mee.

Daling dekkingsgraad in november

De actuele dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in november weer wat teruggezakt, melden actuarissen, na enkele maanden van stijgingen.

Pensioensector veel bezorgder geworden over cybercrime

Cybercriminaliteit is volgens pensioenfondsen en ppi’s het belangrijkste integriteitsrisico voor de sector, blijkt uit een DNB-enquête. Het risico van belangenverstrengeling staat nu op de tweede plaats.

Ruim tweehonderd banen weg bij MN door vertrek PME

Bij MN vervallen in 2022 en 2023 ruim tweehonderd van de duizend arbeidsplaatsen als gevolg van het vertrek van PME als klant voor pensioenbeheer. In de toekomst resteert een ‘compacte en wendbare organisatie.’

Proefschrift: Nederlandse belastingregels hinderen grensoverschrijdend pensioen

Nederland maakt grensoverschrijdend pensioen moeilijker dan mag binnen de EU. De vennootschaps- en dividendbelasting kennen te strenge voorwaarden, net als individuele internationale waardeoverdracht.

Deelnemers: pensioenfonds Aon communiceert niet evenwichtig

Bij pensioenfonds Aon Groep Nederland is opnieuw onrust ontstaan onder deelnemers. Eerder ging het over de verhuizing naar België, nu over de keus tussen een apf of een verzekeraar.

DNB heeft soms moeite met toezicht op zichzelf

Toezichthouder DNB staat zelf ook onder toezicht van diverse andere instellingen. Van dit vele toezicht worden de medewerkers van DNB ‘soms een beetje nukkig’.

Schoonmaak: maak vaart met automatiseren premievergoeding UWV

Voor schoonmakers is het aanvragen van achterstallige pensioenpremie bij faillissement van hun werkgever te complex. Het pensioenfonds Schoonmaak loopt daardoor jaarlijks zeven ton premie mis.

‘De pensioensector maakt innovatie veel te moeilijk’

Deze zomer ging Mijnwaardeoverdracht.nl van start. Aan die noviteit ging een zeer langdurig risico- en complianceproces vooraf, zegt initiatiefnemer Hidde Terpoorten. ‘Iedereen wil bewezen techniek. Maar wat als je iets nieuws doet?’

Fonds heeft volgens AFM veel vrijheid bij informeren en begeleiden deelnemer

De Wft en het verbod op nevenactiviteiten hoeven voor fondsen geen reden te zijn om niet meer aan keuzebegeleiding en advies te doen, bleek tijdens een paneldiscussie bij Pensioen Pro.

‘Stop met zeggen dat mensen geen vertrouwen hebben in het stelsel’

De nieuwe voorzitter van de Pensioenfederatie, Ger Jaarsma, wil een dienend leider zijn. Hij is blij met de kamermotie voor eerder indexeren, maar is tegen referenda over invaren.

Omtzigt: deelnemers gaan over invaren, niet sociale partners

Voor invaren van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel is instemming van deelnemers noodzakelijk, meent Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij suggereert een referendum om die instemming te verkrijgen.

Rechter: or kan opzeggen uitvoering door fonds niet tegenhouden

De ondernemingsraad van ingenieursbureau Fluor heeft geen instemmingsrecht als het pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst opzegt, oordeelt de rechter. Als de werkgever had opgezegd, dan was dat anders geweest.

PFZW verliest verplichtstellingszaak van administratiekantoor in de zorg

Een instelling die de administratie doet voor zorgbedrijven waarmee ze in dezelfde groep zit, zonder zelf zorg te verlenen, valt niet onder de verplichtstelling van PFZW. Dat oordeelt het gerechtshof Arnhem.

DNB ziet lacunes in cybersecurity pensioenfondsen

De informatiebeveiliging bij fondsen is nog onvoldoende op orde, constateert DNB na onderzoek. Hetzelfde geldt voor kennis bij bestuurders en toezichthouders over niet-financiële risico’s, waaronder cyberrisico.

IJsland stoot Nederland van de pensioentroon

Nederland heeft volgens de Mercer-ranglijst niet langer het beste pensioenstelsel ter wereld. De score van Nederland is op zich niet verslechterd. Maar IJsland, nieuw in de ranglijst, doet het volgens Mercer nog beter.

Atradius is stelselhervorming voor met overstap op dc

Kredietverzekeraar Atradius stapt per 2022 over op een premieregeling bij een verzekeraar. Sociale partners en fonds denken dat dit beter uitpakt dan wachten op het nieuwe stelsel. Het eigen opf wordt geliquideerd.

Enquête: beloning raad van toezicht is ‘gematigd’, volgens sommigen te laag

Een gemiddeld lid van een rvt krijgt een jaarlijks €13.579, een voorzitter €18.559, blijkt uit een enquête door de VITP. Een significant aantal rvt-leden vindt de vergoeding te laag. ‘Kun je hiervoor de juiste mensen krijgen?’

Eiopa gaat voort op weg naar Europese harmonisatie pensioentoezicht

De Europese toezichthouder Eiopa heeft twee adviezen uitgebracht, die de Europese eenheid moeten bevorderen in het toezicht op kostentransparantie en risicomanagement bij dc-pensioen. De pensioensector heeft hier bezwaren tegen.

Esg-enquête: verdeeldheid over uitsluiten fossiel

Net iets meer pensioenfondsen zijn tegen snel uitstappen uit fossiele brandstoffen dan er vóór zijn. Duurzaam beleggen in China is nog mogelijk, maar er heersen wel enige twijfels. Dat blijkt uit de jaarlijkse esg-enquête van Pensioen Pro.

Overname moet Mastermind meer ‘spierkracht’ bieden

Mastermind, een adviesbureau dat veel werkt voor de Nederlandse pensioensector, is overgenomen door Projective Group, een internationaal consultancybedrijf.

Fonds Houtverwerkende Industrie vindt nieuwe partner in pensioenfonds Vlakglas

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw sluit aan bij pensioenfonds Vlakglas. Het fonds blies eerder een overgang naar pensioenfonds Meubel af.

Netspar: verbeter sobere pensioenregelingen in ‘vrouwensectoren’

In sectoren waarin veel vrouwen werken, zijn de pensioenen minder genereus, schrijven onderzoekers van Netspar. Volgens hen is dit een belangrijk aandachtspunt bij het dichten van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen.

Uber wil bedrijfstakspensioen voor taxi-apps in Verenigd Koninkrijk

Taxi-bedrijf Uber heeft besloten om Britse chauffeurs voortaan een pensioenregeling te bieden. Het bedrijf wil bovendien dat concurrenten meewerken aan een regeling voor de hele sector.

Samengaan van Wonen en Detailhandel lijkt nu wél te lukken

De opgebouwde rechten van pensioenfonds Wonen gaan eind dit jaar naar pensioenfonds Detailhandel. Daarmee lijkt de waardeoverdracht, die afgelopen tien jaar steeds niet lukte, nu eindelijk ophanden.

Alle pensioenfondsen mogen buffer gaan aanhouden binnen flexibele premieregeling

De flexibele premieregeling krijgt een optionele ‘risicodelingsreserve’, die toegankelijk wordt voor alle pensioenfondsen. De buffer kent wel beperkingen: ze mag alleen met premie gevuld worden en niet met rendementen.

Gerard Riemen stapt over naar FNV

Gerard Riemen verlaat Sprenkels & Verschuren en treedt per 1 november in dienst van FNV. Hij gaat deelnemen in het beleidsteam pensioenen van FNV, maar wordt ook pensioenfondsbestuurder namens de bond.

Contracten nieuwe stelsel worden omgedoopt

De twee contracten van het nieuwe pensioenstelsel krijgen andere namen. Het nieuwe contract zal door het leven gaan als de ‘solidaire premieregeling’, de verbeterde premieregeling wordt de ‘flexibele premieregeling’.

Federatie: zorgen over vele details in Europese regels voor ict-risico

De Pensioenfederatie is bezorgd over hogere toezichtlasten die kunnen ontstaan door DORA, de voorgestelde nieuwe Europese regels voor ‘digitale weerbaarheid’ van financiële instellingen.