Auteur

Maarten van Wijk

ABP profiteert flink van grondstoffenrally

Pensioenfonds ABP heeft in de eerste helft van 2021 ruim 33% rendement gemaakt op grondstoffen. De winst op deze categorie draagt bij aan de dekkingsgraadstijging van 4%-punt bij het fonds afgelopen kwartaal.

Aanwijzing DNB voor Centraal Beheer APF

In de langlopende discussie over buffers bij de dc-kring heeft DNB het geduld met het Centraal Beheer APF verloren. Het apf kreeg vorig jaar een aanwijzing, die deze week is gepubliceerd.

Deelnemers hebben belangstelling voor meer keuzeopties bij nabestaandenpensioen

Meer uitkeringsvarianten voor het nabestaandenpensioen zijn welkom bij deelnemers, blijkt uit onderzoek in opdracht van Sociale Zaken. Men wil echter niet direct na overlijden van de partner voor deze keuze gesteld worden.

Koolmees herhaalt: pensioenfondsen mogen geen rvu uitvoeren

De Pensioenwet staat niet toe dat pensioenfondsen regelingen voor vervroegde uittreding (rvu) uitvoeren. Dat bevestigt minister Koolmees, na vragen uit de Eerste Kamer.

Fonds Henkel maakt indexatieachterstand goed met liquidatie

De rechten van pensioenfonds Henkel worden overgedragen aan verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dat levert deelnemers 10,13% inhaalindexatie op, plus tenminste 1,2% vaste indexatie per jaar.

‘Nieuwe stelsel is kans om rijkdom te delen’

De dekkingsgraad van Provisum, het pensioenfonds van C&A en andere Brenninkmeijer-bedrijven, staat op eenzame hoogte. ‘Theoretisch gezien kan bij invaren het pensioen 40% omhoog.’

Hoogovensfonds: gevaar voor omwonenden is een ‘no-go’ bij beleggingen

Pensioenfonds Hoogovens wil zich in het duurzaam-beleggingsbeleid richten op een gezonde leefomgeving en klimaatrisico. Volgens het fonds zijn die thema's ‘herkenbaar en dichtbij’ voor werknemers en werkgever Tata Steel.

SBZ: ‘nieuwe contract kan, als opdrachtgever het per se wil’

Pensioenfonds SBZ gaat toch ook het nieuwe contract aanbieden, ondanks een voorkeur bij het fonds voor de verbeterde premieregeling. Sociale partners in de sector zorgverzekeraars willen beide opties openhouden.

Eerste klant draait op nieuwe dc-administratie TKP

TKP heeft per 1 juni de eerste klant, de ppi Aegon Cappital, overgezet op de geheel vernieuwde dc-administratie. ‘Alles kan nu op dagbasis. We hoeven niet meer te wachten tot het einde van de maand.’

Pensioenfonds Essity: ‘meer controle over beleggingen met vernieuwde dc-regeling’

Het pensioenfonds van Essity vernieuwt het dc-deel van zijn regeling samen met BlackRock en AZL. Voor alle drie is het project een prelude op het nieuwe stelsel.

Winst en omzet blijven op peil bij AZL

Uitvoerder AZL heeft in 2020 de omzet iets zien stijgen, terwijl de winst ongeveer gelijk bleef. De NN-dochter verwacht na de zomer een vernieuwde strategie bekend te maken.

Einde nadert voor eigen fondsen van MN en Blue Sky Groep

De pensioenfondsen voor het eigen personeel van MN en Blue Sky Group houden binnenkort waarschijnlijk op te bestaan. Waar de pensioenopbouw naartoe gaat, is nog niet bekend.

Nieuwe vormgeving voor website Pensioen Pro

Vanaf vandaag heeft Pensioen Pro een nieuwe kleur. De webpagina’s gaan van zalmroze naar ijsblauw. Inhoudelijk verandert er niets.

Pensioenfonds Gasunie gunt uitvoering aan AZL

Het pensioenfonds Gasunie stapt over van TKP naar AZL. Het fonds koos voor AZL na een keuzetraject met gescheiden fases voor selectie en gunning.

Kosten tien grote fondsen nemen met €1,1 mrd toe

De totale kosten bij tien grote pensioenfondsen zijn gestegen van €6,3 mrd naar €7,4 mrd in 2020. Met name hogere prestatievergoedingen bij ABP, BpfBouw en PMT zijn daaraan debet, evenals hogere transactiekosten.

Nieuw directielid bij de Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie stelt naast algemeen directeur Edith Maat een directeur Bedrijfsvoering aan: David Versluis. Voor de post van voorzitter wordt deze maand met kandidaten gesproken.

Vermogen Nederlandse pensioenfondsen nu meer dan twee keer bbp

De verhouding tussen vermogen in pensioenfondsen en nationaal inkomen in Nederland is in 2020 gestegen van 191% tot 210%. Dat is het hoogste percentage onder de OESO-landen.

Gesloten fonds Henkel wil snel liquideren nu dekkingsgraad hoog is

Pensioenfonds Henkel moest vanwege de coronacrisis liquidatieplannen uitstellen. Nu de dekkingsgraad teruggeveerd is naar 124% wil het fonds vaart maken met waardeoverdracht naar een verzekeraar of bpf.

Pensioenfondsen storen zich aan harmonisatiedrang Eiopa

Europees toezichthouder Eiopa probeert met lobbywerk aan te sturen op geharmoniseerd Europees toezicht op pensioenfondsen, zegt de Pensioenfederatie. Dat is absoluut niet de bedoeling, meent de koepel.

MN gaat werken met administratiesysteem van PGGM

Uitvoerder MN gaat gebruik maken van MAP, de administratiesoftware van PGGM. De samenwerking moet de kosten drukken voor beide uitvoerders. Het helpt MN bovendien om tijdig klaar te zijn voor het nieuwe stelsel.

Vernieuwd Mijn Pensioenoverzicht beoogt persoonlijker communicatie

Het ontwerp van Mijn Pensioenoverzicht is sinds gisteren geheel vernieuwd. Belangrijke verandering is dat de website er voor elke leeftijdsgroep wat anders uitziet.

Plannen voor beter pensioen uitzendkrachten voorlopig gestrand

Een opwaardering van het karige pensioen voor uitzendkrachten komt er voorlopig niet, nu de onderhandelingen over de cao vastgelopen zijn én de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld.

TKP verwacht verlies door ‘herijkt’ project TKP Connect

TKP heeft de planning voor het ict-project TKP Connect aangepast, waardoor enkele onderdelen later uitgevoerd worden. De pensioenuitvoerder verwacht in 2021 een verlies van zo’n €3 mln vanwege de kosten voor het project.

Pensioenfonds General Electric gaat op in apf

General Electric (GE) stopt met het eigen ondernemingspensioenfonds in Nederland. De opbouw van nieuwe pensioenrechten gaat over naar een apf, evenals de bestaande rechten en het vermogen van het fonds.

Fondsen stellen transitieplannen voorlopig niet uit

Grote pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen passen hun planning voor overgang naar het nieuwe stelsel voorlopig niet aan. De vertraging van de wetgeving betekent wel iets langer ‘sturen in onzekerheid’.

Pensioenfondsklanten van InAdmin RiskCo moeten vertrekken

InAdmin RiskCo wil per eind 2022 geen pensioenuitvoering meer doen: het bedrijf levert vanaf dan alleen nog software. Voor pensioenfondsklanten betekent dit, dat ze een andere uitvoerder moeten zoeken, of liquideren.

Ook CNV en VCP willen decentrale keuze voor het nieuwe contract

Vakcentrales CNV en VCP vallen de FNV bij: ook zij zien in de sectoren en bedrijven het liefst een keuze voor het nieuwe contract. Werkgevers leggen de nadruk op ‘maatwerk’ per sector en bedrijf.

FNV zet in op keuze voor nieuwe contract in alle sectoren

De FNV wil dat de eigen cao-onderhandelaars in de sectoren zich de komende jaren hard maken voor het nieuwe contract en niet voor de Wvp. Afwijken van dit beleid kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

VCP: onderzoek hogere grens voor ‘klein pensioen’

Sociale partners moeten onderzoeken of de grens voor automatische waardeoverdracht en afkoop van pensioen omhoog kan, vindt vakcentrale VCP. De limiet ligt nu op ruim €500.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.