Auteur

Maarten van Wijk

Ook Koolmees wil ‘onnodige’ kortingen voorkomen

‘Als pensioenverlagingen met het oog op het nieuwe stelsel niet nodig zijn, hoeven ze nu niet te worden doorgevoerd.’ Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel.

Pensioenfonds Waterbouw van Centric naar Visma Idella

Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw stapt over naar Visma Idella voor pensioenadministratie en -communicatie. Het fonds is nu nog klant voor pensioenuitvoering bij Centric.

D66-verkiezingsprogramma: meer invloed deelnemer en keuzevrijheid bij pensioen

D66 wil zich in een volgende regeerperiode inzetten voor de mogelijkheid tot premievakanties en invloed van de deelnemer op het duurzaam beleggingsbeleid. Het pensioenakkoord wil de partij ‘onverkort uitvoeren’.

Sociale partners: maak haast met overgangsregime

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel samen een overgangsregime naar het nieuwe stelsel te ontwikkelen, om onnodige kortingen en premiestijgingen te voorkomen.

Onderzoek: ‘standaardopties’ kunnen leiden tot niet passende pensioenkeuze

Bij de vraag of een deelnemer kiest voor een premiestop of juist extra premie-inleg maakt het niet uit of die persoon nu al weinig of juist veel spaart voor pensioen. De keuze die vooraf is ingevuld heeft wél veel invloed.

Concept-wetgeving pensioenhervorming eind dit jaar openbaar

Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel wordt eind 2020 ter consultatie voorgelegd. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer.

Dekkingsgraad grote fondsen zit rond kortingsgrens

Bij PMT liep in augustus de dekkingsgraad op tot 91,1%, bij ABP en PFZW tot 88%. De fondsen krijgen daar later nog een plus van de nieuwe AG-sterftetafels bij.

Opnieuw te lage representativiteit bij pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart

De representativiteit van de sociale partners in de Rijn- en Binnenvaart is ook bij een herhalingstoets te laag gebleken. Toch vragen pensioenfonds en sociale partners het ministerie om de verplichtstelling voorlopig niet in te trekken.

Visma Idella betreedt markt voor pensioenadministratie

Softwareontwikkelaar Visma Idella breidt zijn diensten voor pensioenfondsen uit. Het bedrijf gaat ook administratie en communicatie verzorgen, maar doet geen volledige pensioenuitvoering.

Pensioensector krijgt centrale website voor waardeoverdrachten

Op het binnenkort te lanceren Mijnwaardeoverdracht.nl kunnen deelnemers veel eenvoudiger dan voorheen een individuele waardeoverdracht regelen. De site is ontwikkeld door APG, samen met PGGM, Blue Sky Group en NN.

Nettopensioen vijf jaar na invoering nog weinig geliefd

Nettopensioenregelingen zijn ingewikkeld, duur in de uitvoering en de participatie is laag, staat in een evaluatie door WTW. Als de aftoppingsgrens omlaag gaat, kan het belang van deze regelingen echter toenemen.

Gemiddelde dekking terug op niveau van kort voor corona-lockdown

De dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds is in augustus met 3%-punt gestegen tot 96%. Dat is dezelfde stand als eind februari.

‘Slotspel aan de gang op de uitvoerdersmarkt’

Het pensioenakkoord werpt zijn schaduw vooruit op de uitvoerdersmarkt. De komende anderhalf jaar vindt een laatste stoelendans plaats, verwachten adviseurs, want niemand stapt graag tijdens de hervorming over.

Precedent Booking.com helpt online reisaanbieder niet in pensioenzaak

Reisaanbieder Basic Travel moet zich aansluiten bij pensioenfonds Reiswerk. Het bedrijf vergeleek zichzelf bij de kantonrechter tevergeefs met Booking.com, dat vorig jaar wél won bij het gerechtshof.

Yarden en Nationale-Nederlanden in de clinch over indexatie

Verzekeraar NN en Yarden zijn verwikkeld in een conflict over het inkooptarief voor indexatie. Yarden won vorige maand een zaak bij de rechtbank Amsterdam, wat de verzekeraar €7,5 mln zou kosten.

Interim-voorzitter moet strategie en wijze van bestuur bij PNO Media doorlichten

PNO Media stelt Roeland van Vledder tijdelijk als voorzitter aan. Hij moet ‘op korte termijn de bestuurlijk effectiviteit vergroten’ en een strategie voor invoering van het pensioenakkoord helpen bepalen.

Deelnemers opf Allianz mochten db-rechten omzetten in individueel vermogen

De actieve deelnemers van pensioenfonds Allianz hebben dit jaar de keuze gehad om hun db-rechten te laten verzekeren, of ze om te zetten in dc-vermogen. Die laatste mogelijkheid werd door 27% van de actieven gekozen.

Toekomst AGH onzeker na vertrek van pensioenfonds Kappers als klant

Pensioenfonds Kappers stapt per 2021 over van uitvoerder AGH naar TKP. Omdat de fondsen Molenaars en AVH consolidatieplannen hebben, dreigt AGH nu drie van de vier klanten te verliezen.

Fonds SNS Reaal zoekt fiduciair beheerder

Het pensioenfonds SNS Reaal zoekt voor volgend jaar een fiduciair beheerder. De huidige vermogensbeheerder Actiam, onderdeel van Vivat, is niet toegerust voor die taak, aldus het fonds.

‘Pensioenfondsen moeten ook mensen met buitenlandse afkomst in bestuur opnemen’

Pensioenfonds Schoonmaak breidt het diversiteitsbeleid uit: naast vrouwen en jongeren wil het minimaal een persoon met een migratieachtergrond in het bestuur. ‘Dit is een maatschappelijke plicht', zegt bestuurslid Tarik Uçar.

Samenwerkingsplan APG, PGGM en MN afgeblazen

APG, PGGM en MN gaan toch geen gezamenlijke organisatie opzetten voor bijvoorbeeld in- en excasso. Het project zou in de aanloop naar implementatie van het pensioenakkoord te veel aandacht vergen.

PGB en Achmea starten samenwerkingsverband voor pensioenadministratie

Achmea en PGB nemen pensioenuitvoerder InAdmin RiskCo over. Met de systemen van dit bedrijf willen zij een gezamenlijke pensioenadministratie opzetten, waar ook andere uitvoerders aan mee kunnen gaan doen.

Kamerdebat brengt weinig extra duidelijkheid over openstaande vragen pensioenakkoord

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tevreden over de uitwerking van het pensioenakkoord, maar zit met veel vragen over onder meer transitie, invaren en dc-regelingen. De minister had dinsdag niet veel extra antwoorden.

Koolmees: maatwerk ontbreekt bij VCP-voorstel compensatie doorsneesystematiek

Maatwerk per pensioenregeling is nodig voor adequate compensatie, aldus Koolmees. Uit Koolmees’ antwoorden op kamervragen blijkt ook, dat het huidige plan voor dc-regelingen nog niet juridisch is doorgelicht.

‘Sluit oude systemen twee jaar na invoering van nieuwe stelsel af’

Bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet er een nazorgtermijn zijn van twee jaar voor vragen en wijzigingen, adviseren grote uitvoerders. Het voorgestelde tijdschema voor invoering noemen de uitvoerders ‘ambitieus’.

Koolmees wil uitgebreide wettelijke definitie partnerbegrip

Personen die meer dan zes maanden ongehuwd samenleven op hetzelfde adres moeten wettelijk in aanmerking komen voor partnerpensioen, schrijft de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Huisartsen al in 2022 over op premieregeling

Het pensioenfonds Huisartsen gaat over anderhalf jaar over op een dc-regeling. Het fonds heeft geen behoefte aan de collectieve buffer uit het pensioenakkoord en kiest niet voor invaren, maar voor ‘ingroeien’.

Ledenparlement FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

Het FNV-ledenparlement is zaterdag met 62% van de stemmen akkoord gegaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. De leden vroegen om snellere invoering dan 2026 en aandacht voor indexatie bij de transitie.

Corona gooit roet in het eten bij liquidatie pensioenfonds Henkel

Het pensioenfonds van chemiebedrijf Henkel vroeg begin dit jaar offertes op voor een overdracht naar een verzekeraar en was naar eigen zeggen ‘dicht bij een deal’. Daarna volgde echter de coronacrisis.

Aon draait salarisverlaging terug

Consultancybedrijf Aon vindt de in april aangekondigde salarisverlaging van 20% voor alle medewerkers niet meer nodig. Het bedrijf ziet de economische gevolgen van het coronavirus inmiddels minder somber in.