Auteur

Maarten van Wijk

Pensioenfonds Levensmiddelen moet pensioenen verlagen

Het pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf is 2020 geëindigd op een dekkingsgraad van 87,1%. Hoeveel het fonds moet korten, hangt er onder meer vanaf of het gebruik maakt van de ‘90%-regeling’.

Fondsen VLEP en Schoonmaak balanceren op rand van korten in 2021

De pensioenfondsen VLEP en Schoonmaak zijn het jaar 2020 op respectievelijk 90,1% en 90,3% dekkingsgraad geëindigd. Dit zijn echter voorlopige cijfers, waardoor een kleine korting nog niet kan worden uitgesloten.

Lagere rente en rendementsverwachtingen jagen kosten pensioen op

Bedrijfstakpensioenfondsen hebben dit jaar massaal premies verhoogd en opbouw verlaagd. Bij een aantal is de jaarlijkse opbouw nog maar net boven 1%. ‘Deze sectoren zullen sneller naar het nieuwe stelsel willen overgaan.’

Weinig beweging in dekkingsgraden december

In december zijn dekkingsgraden tot nu toe ongeveer gelijk gebleven of licht gestegen, schatten adviseurs. Dit biedt hoop op het voorkomen van kortingen voor fondsen die eind november net boven 90% zaten, zoals ABP en PFZW.

Opf Atradius naar Dion Pensioenservices

Het ondernemingspensioenfonds van kredietverzekeraar Atradius stapt over van uitvoerder InAdmin-RiskCo naar Dion Pensioenservices.

Pensioenfonds Rail & OV fuseert met eigen uitvoerder

Het pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer fuseert op 31 december met uitvoeringsorganisatie SPF Beheer. Volgens het fonds wordt de organisatie zo efficiënter.

Pensioenfonds van Mars van TKP naar Blue Sky Group

Het ondernemingspensioenfonds Mars, met vierduizend deelnemers, brengt de pensioenuitvoering onder bij Blue Sky Group. Het fonds is een van de kleinere klanten die weg moeten bij TKP.

Discussie over ufr gaat ook volgend jaar door

Sociale partners en minister zijn nog niet uitgepraat over de effecten van de nieuwe ufr in de overgang naar het nieuwe stelsel. Mogelijk komen er aanvullende maatregelen, maar dat wordt pas medio 2021 duidelijk.

Drie ‘impactklassen’ bij nieuw toezicht DNB

Bij de vernieuwde toezichtaanpak van DNB worden pensioenfondsen in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de ‘impact op het vertrouwen’ die eventuele problemen bij dat fonds zouden hebben.

Pensioenen B&S naar Het Nederlandse Pensioenfonds

Groothandel en distributiebedrijf B&S brengt de pensioenopbouw onder bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Ook de rechten uit het ondernemingspensioenfonds B&S gaan naar dit door ASR opgerichte apf.

Worstelen met kleine pensioenen

Pensioenfonds Stipp probeert al jaren het aantal kleine pensioenen te beperken. Automatische waardeoverdracht helpt, maar een kortere wachttijd zal het probleem weer erger maken.

‘Invaren wordt heel spannend, het mag niet fout gaan’

Voor het invaren van rechten in het nieuwe stelsel zullen harde, gedetailleerde regels nodig zijn, aldus PvdA, D66 en VNO-NCW op het Pensioen Pro Jaarcongres. Die moeten borgen dat fondsen niet in juridische problemen komen.

Strijd over rekenrente en ufr gaat voort in aanloop naar nieuwe stelsel

In de plannen voor transitie naar het nieuwe stelsel houden fondsen ook de komende jaren de kortingsgrens van 90%. Maar dan blijft er nog steeds een forse kans op kortingen. Daarom staat nu opnieuw de rekenrente ter discussie.

‘Stilte in sector door angst gedreven’

Het gezicht van de pensioensector vertrekt eind dit jaar. PFZW-directeur Peter Borgdorff over de omgang met de media, dilemma’s rond de renteafdekking en de onzekerheid die bij pensioenen hoort.

TKP-ceo: voer toekomstige wetswijzigingen samen met nieuwe stelsel in

Enkele wetswijzigingen die er nu aankomen, zouden bij pensioenfondsen gebundeld kunnen worden met de start van het nieuwe stelsel, stelt TKP-directeur Paul Everloo.

Dekkingsgraad van 95% op tafel als grens voor invaren

Pensioenfondsen zullen mogelijk vanaf een dekkingsgraad van minimaal 95% mogen invaren in het nieuwe stelsel. Bij die stand kan worden voorkomen dat invaren gepaard gaat met verlaging van de pensioenen.

‘Nieuwe meting risicobereidheid is sterke verbetering op loterijvragen’

Pensioenfonds Rail & OV heeft de risicobereidheid van deelnemers onderzocht met een nieuwe methode. Volgens de ontwikkelaars leidt die tot hogere respons en geeft ze duidelijker richting voor het beleggingsbeleid.

DNB: meer data, minder gesprekken bij toezicht

DNB gaat vanaf 2021 het toezicht meer baseren op informatie die het haalt uit verzamelde data, en minder op reguliere toezichtgesprekken en bezoeken bij pensioenfondsen.

Rechtszaak: ‘Fondsen zijn jarenlang te prudent geweest’

Buffereisen stellen aan de huidige Nederlandse uitkeringsregelingen kan niet, want het zijn de facto premieregelingen, betoogden twee ouderenorganisaties in de rechtbank.

Toezichthouder: lage rente blijft ook in nieuwe stelsel een probleem

Het pensioenakkoord biedt volgens DNB geen oplossing voor de hogere kostprijs van pensioen en is geen panacee voor de langdurig lage rente, aldus de toezichthouder.

Maak proef-deeltijdpensioen mogelijk, adviseren Netspar-onderzoekers

Een mogelijkheid om een jaar lang deeltijdpensioen uit te proberen, zou kunnen helpen om werknemers over te brug te trekken voor deze variant.

Belgische pensioenfonds Alcon draagt Nederlandse rechten over

Pensioenfonds Alcon, een van de oudste en kleinste Belgische cross-borderfondsen, heeft de Nederlandse rechten overgedragen aan United Pensions.

Koolmees ziet niet direct grote gevolgen van arrest nabestaandenpensioen

Of nabestaanden die een partnerpensioen mislopen, nadat dit is omgezet van kapitaal- naar risicobasis, recht op schadevergoeding hebben, hangt helemaal af van de omstandigheden, schrijft de minister.

Booking.com moet wellicht tóch aansluiten bij pensioenfonds voor de reisbranche

Het gerechtshof oordeelde vorig jaar dat Booking.com geen reisbemiddelaar is, die onder het bedrijfstakpensioenfonds valt, maar slechts een ‘digitaal prikbord’. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad maakt daar korte metten mee.

Uitvoerder AGH overgenomen door Appel

De al enige tijd in problemen verkerende uitvoerder AGH wordt overgenomen door branchegenoot Appel. De twee bedrijven denken hiermee hun toekomst veiliggesteld te hebben en sneller nieuwe klanten te kunnen werven.

Dekkingsgraden in de lift door vaccin-optimisme op beurs

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in de eerste helft van november ongeveer 5%-punt gestegen, blijkt uit berekeningen van Aon. Dat is te danken aan hogere beurskoersen als gevolg van hoopvol vaccin-nieuws.

Pensioenfonds reconstrueerde hele administratie na vertrek bij AGH

Uitvoerder AGH en het pensioenfonds Caribisch Nederland hebben flinke ruzie gehad over de uitvoering. Na een vroegtijdig vertrek reconstrueerde het fonds de hele administratie, omdat AGH die niet wilde overdragen.

VVD wil keuzeoptie voor premievakantie

Een mogelijkheid om maximaal vijf jaar geen pensioenpremie te betalen, kan werkenden helpen om ‘meer inkomsten vrij te maken op het moment dat ze die het hardste nodig hebben’, denkt de VVD.

‘Nederland kiest eerder voor korten dan andere landen’

Pensioenverlagingen zijn in andere Europese landen, meer dan in Nederland, echt een laatste redmiddel, concludeert jurist Bas Dieleman. Denemarken is het enige land dat een met Nederland vergelijkbaar beleid voert.

Nieuw pensioenoverzicht op smartphone krijgt communicatieprijs

De ‘Pensioenchecker’, een nieuwe smartphone-app die basisinformatie over het verwachte pensioen geeft, heeft gisteren de ‘PensioenWegwijzer 2020’ gewonnen.