Auteur

Maarten van Wijk

Rechter: kappersfonds mocht weigeren regeling uit te voeren

Pensioenfonds Kappers stond in zijn recht toen het weigerde om de ‘drempelregeling’ uit te voeren die sociale partners willen. De bezwaren van het fonds waren voldoende onderbouwd.

AFM: eerst gesprek, dan pas handhaven bij norm keuzebegeleiding

De AFM verwacht niet van pensioenfondsen dat ze direct alles goed doen bij het bieden van keuzebegeleiding. ‘Het is een nieuwe norm en het is een lerend proces.’

‘Snellere systeemmigratie nodig bij overgang op nieuwe stelsel’

Bij pensioenfonds DNB duurt de overstap van het systeem van TKP naar AZL zo’n tien maanden. ‘Dat is heel normaal, maar bij de stelselovergang moet zoiets sneller kunnen’, vindt voorzitter Roeland van Vledder.

Juridisch gevecht over pensioen voor kappers onder 21 jaar

Sociale partners in de kappersbranche hebben pensioenfonds Kappers en TKP voor de rechter gesleept. Bonden en werkgevers willen een regeling die volgens het fonds en TKP onuitvoerbaar is.

‘Beperkingen aan activiteiten pensioenfondsen achterhaald’

Het zou voor deelnemers nuttig zijn, als pensioenfondsen en ppi’s vrijer werden gelaten bij het aanbieden van individueel pensioensparen. Dat stellen Erik Lutjens en Hans van Meerten.

Van Olphen: ‘Strategie voor toekomst onderbelicht bij pensioenfondsen’

Fondsen en raden van toezicht besteden veel tijd en aandacht aan de overgang naar het nieuwe stelsel, maar vergeten soms na te denken over wat daarna komt, waarschuwt Gerard van Olphen.

Huisartsen en Achmea begraven de strijdbijl

Het kort geding dat pensioenfonds Huisartsen had aangespannen tegen Achmea Pensioenservices over uitvoeringsproblemen gaat niet door. Beide partijen zeggen na overleg weer vertrouwen in de samenwerking te hebben.

Nieuwe kostenmaatstaf roept veel kritiek op

De Pensioenfederatie adviseert sinds eind vorig jaar een nieuwe maatstaf voor de kosten: de ‘totale kostenratio’. Consultants zijn niet enthousiast. ‘Dit voegt niets toe. Een stap terug in de transparantie.’

Impasse over keuze nieuwe regeling bij veel ondernemingspensioenfondsen

Bij veel ondernemingen met een eigen cao en pensioenfonds zitten de onderhandelingen over het nieuwe stelsel vast, signaleren adviseurs. Werkgevers hebben een voorkeur voor de flexibele regeling, vakbonden willen de solidaire regeling.

Adviseurs: verzekerde rechten dreigen weg te smelten

Honderdduizenden deelnemers in verzekerde regelingen krijgen geen indexatie. Inflatie dreigt deze rechten de komende decennia ernstig aan te tasten, waarschuwen adviseurs. ‘Deze mensen moeten kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel.’

Ambachtsheer: pensioenfondsen moeten zich meer verdiepen in geothermie

Vele kilometers ondergronds boren naar aardwarmte kan dé oplossing worden in de zoektocht naar meer duurzame energie, denkt Keith Ambachtsheer. Veel pensioenfondsen onderschatten de mogelijkheden, zegt hij.

Pensioenfonds Vervoer: ‘Resultaten nieuwe regeling zien er goed uit’

In de nieuwe premieregeling van pensioenfonds Vervoer hebben pensioengerechtigden nauwelijks kans op kortingen en gaat vrijwel iedereen er in het mediane scenario op vooruit.

Herverzekering en vrijwillige aansluitingen stellen fonds Nederlandse Groothandel voor vragen

De transitie bij bedrijfstakpensioenfonds Nederlandse Groothandel wordt niet rechttoe rechtaan. Er zijn herverzekerde rechten en relatief veel vrijwillig aangesloten werkgevers. Een fusie met een ander fonds is nog niet uitgesloten.

Deelnemers overspoeld met getallen rond invaarmoment pensioen

Twee keer minimaal twintig bedragen: zoveel getallen moeten deelnemers verwerken bij de transitie naar het nieuwe stelsel. Hoe legt een pensioenfonds de verschillen uit? Marjan Krol van TKP schetst de dilemma’s.

Juli was een goede maand voor pensioenfondsen

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds ging in juli behoorlijk omhoog, met 3 à 4%-punt. Zowel aandelenkoersen als de rente stegen.

Fonds Mediahuis geniet vertrouwen van deelnemers, maar heeft zorgen over de sector

De pensioensector is ‘communicatief heel zwak’ en moet veel meer de media opzoeken, stelt Arno Reekers, voorzitter van pensioenfonds Mediahuis Nederland en nieuwschef bij De Telegraaf. ‘We missen de kans om onrust weg te nemen. Enorm zonde.’

Fonds DSM Nederland neemt eigen uitvoerder over

Pensioenfonds DSM Nederland neemt de aandelen in uitvoerder DSM Pension Services over van werkgever DSM-Firmenich. Het pensioenfonds blijft de komende jaren klant bij de eigen uitvoeringsorganisatie.

TKP gaat minder externe medewerkers inhuren

Uitvoerder TKP brengt het aantal externe medewerkers in de organisatie terug. Mensen met veel kennis en in ‘bedrijfskritische rollen’ heeft de uitvoerder liever zelf in dienst.

Rechter: pensioenverlaging bij Reiswerk was ‘noodzakelijke ingreep’

De klacht van deelnemers van pensioenfonds Reiswerk tegen de korting van 18% op hun pensioenen bij overgang naar PGB is afgewezen door de rechtbank in Amsterdam.

Rechter verbiedt Kappersfonds om negatieve dingen te zeggen over Appel en AGH

Pensioenfonds Kappers heeft zijn voormalige uitvoerder AGH/Appel ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor gebreken in de administratie, oordeelt de rechter. Het fonds mag geen negatieve dingen meer zeggen over deze bedrijven.

IT-investeringen drukken op resultaat AZL

Als gevolg van investeringen in IT heeft AZL in 2022 een verlies gemaakt van €1,5 mln. De komende jaren steekt het bedrijf ‘enkele tientallen miljoenen’ in voorbereiding op het nieuwe stelsel.

ABP stelt overgang naar nieuwe stelsel met een jaar uit

Pensioenfonds ABP stelt de overgang naar het nieuwe stelsel uit van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Daarmee ontstaat een betere spreiding in de planning van uitvoerder APG.

Variabele dc-uitkeringen schieten alle kanten uit in 2023

De effecten op variabele uitkeringen bij dc-regelingen van het beleggingsrampjaar 2022 wisselen sterk. De aanpassingen in 2023 liepen uiteen van 19% pensioenverlaging tot juist 6% verhoging van de uitkeringen.

Daling pensioenvermogen vorig jaar het sterkst in Nederland

De daling van het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen in 2022 was de grootste onder de OESO-landen. De in vergelijking met andere landen hoge renteafdekking is een voorname oorzaak, stelt Mercer.

Lichte stijging dekkingsgraad in juni

De actuele dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in juni 1 à 2%-punt gestegen. De lange rente daalde wat, maar aandelen deden het goed.

Federatie: geen Europees IT-toezicht op pensioenuitvoerders graag

Uitvoeringsorganisaties voor pensioenfondsen moeten geen ‘cruciale IT-dienstverleners’ worden na de invoering van DORA, de Europese regelgeving voor digitale veiligheid van de financiële industrie. Daarvoor waarschuwt de Pensioenfederatie.

Claimstichting verliest kort geding over rekenrente

De Nederlandse rekenrente is niet evident in strijd met de Europese pensioenrichtlijn IORP, oordeelt de rechtbank Den Haag in kort geding. Claimstichting PensioenVoldoen wil doorprocederen.

Hoge Raad beveelt vergelijking tussen Nederlands en Luxemburgs pensioen

Om te bepalen of de werknemers van een Luxemburgse detacheerder vallen onder de verplichtstelling van een Nederlands pensioenfonds, moet ook gekeken worden naar waar het pensioen feitelijk beter is, oordeelt de Hoge Raad.

Fonds Verloskundigen weg bij Achmea Pensioenservices

Het pensioenfonds voor Verloskundigen haalt de administratie weg bij Achmea Pensioenservices. Het fonds vindt de kosten bij Achmea te hoog, met name de verwachte prijs voor de transitie.

AFM: premie-inleg dc-deelnemers relatief laag

Van de deelnemers in dc-regelingen heeft 65% een ‘beperkte’ premie-inleg van 10% of minder, blijkt uit een onderzoek door de AFM. De beschikbare fiscale ruimte wordt in dc-regelingen veel minder benut dan bij db-regelingen.