Auteur

Maarten van Wijk

Pensioenfonds Essity: ‘meer controle over beleggingen met vernieuwde dc-regeling’

Het pensioenfonds van Essity vernieuwt het dc-deel van zijn regeling samen met BlackRock en AZL. Voor alle drie is het project een prelude op het nieuwe stelsel.

Winst en omzet blijven op peil bij AZL

Uitvoerder AZL heeft in 2020 de omzet iets zien stijgen, terwijl de winst ongeveer gelijk bleef. De NN-dochter verwacht na de zomer een vernieuwde strategie bekend te maken.

Einde nadert voor eigen fondsen van MN en Blue Sky Groep

De pensioenfondsen voor het eigen personeel van MN en Blue Sky Group houden binnenkort waarschijnlijk op te bestaan. Waar de pensioenopbouw naartoe gaat, is nog niet bekend.

Nieuwe vormgeving voor website Pensioen Pro

Vanaf vandaag heeft Pensioen Pro een nieuwe kleur. De webpagina’s gaan van zalmroze naar ijsblauw. Inhoudelijk verandert er niets.

Pensioenfonds Gasunie gunt uitvoering aan AZL

Het pensioenfonds Gasunie stapt over van TKP naar AZL. Het fonds koos voor AZL na een keuzetraject met gescheiden fases voor selectie en gunning.

Kosten tien grote fondsen nemen met €1,1 mrd toe

De totale kosten bij tien grote pensioenfondsen zijn gestegen van €6,3 mrd naar €7,4 mrd in 2020. Met name hogere prestatievergoedingen bij ABP, BpfBouw en PMT zijn daaraan debet, evenals hogere transactiekosten.

Nieuw directielid bij de Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie stelt naast algemeen directeur Edith Maat een directeur Bedrijfsvoering aan: David Versluis. Voor de post van voorzitter wordt deze maand met kandidaten gesproken.

Vermogen Nederlandse pensioenfondsen nu meer dan twee keer bbp

De verhouding tussen vermogen in pensioenfondsen en nationaal inkomen in Nederland is in 2020 gestegen van 191% tot 210%. Dat is het hoogste percentage onder de OESO-landen.

Gesloten fonds Henkel wil snel liquideren nu dekkingsgraad hoog is

Pensioenfonds Henkel moest vanwege de coronacrisis liquidatieplannen uitstellen. Nu de dekkingsgraad teruggeveerd is naar 124% wil het fonds vaart maken met waardeoverdracht naar een verzekeraar of bpf.

Pensioenfondsen storen zich aan harmonisatiedrang Eiopa

Europees toezichthouder Eiopa probeert met lobbywerk aan te sturen op geharmoniseerd Europees toezicht op pensioenfondsen, zegt de Pensioenfederatie. Dat is absoluut niet de bedoeling, meent de koepel.

MN gaat werken met administratiesysteem van PGGM

Uitvoerder MN gaat gebruik maken van MAP, de administratiesoftware van PGGM. De samenwerking moet de kosten drukken voor beide uitvoerders. Het helpt MN bovendien om tijdig klaar te zijn voor het nieuwe stelsel.

Vernieuwd Mijn Pensioenoverzicht beoogt persoonlijker communicatie

Het ontwerp van Mijn Pensioenoverzicht is sinds gisteren geheel vernieuwd. Belangrijke verandering is dat de website er voor elke leeftijdsgroep wat anders uitziet.

Plannen voor beter pensioen uitzendkrachten voorlopig gestrand

Een opwaardering van het karige pensioen voor uitzendkrachten komt er voorlopig niet, nu de onderhandelingen over de cao vastgelopen zijn én de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld.

TKP verwacht verlies door ‘herijkt’ project TKP Connect

TKP heeft de planning voor het ict-project TKP Connect aangepast, waardoor enkele onderdelen later uitgevoerd worden. De pensioenuitvoerder verwacht in 2021 een verlies van zo’n €3 mln vanwege de kosten voor het project.

Pensioenfonds General Electric gaat op in apf

General Electric (GE) stopt met het eigen ondernemingspensioenfonds in Nederland. De opbouw van nieuwe pensioenrechten gaat over naar een apf, evenals de bestaande rechten en het vermogen van het fonds.

Fondsen stellen transitieplannen voorlopig niet uit

Grote pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen passen hun planning voor overgang naar het nieuwe stelsel voorlopig niet aan. De vertraging van de wetgeving betekent wel iets langer ‘sturen in onzekerheid’.

Pensioenfondsklanten van InAdmin RiskCo moeten vertrekken

InAdmin RiskCo wil per eind 2022 geen pensioenuitvoering meer doen: het bedrijf levert vanaf dan alleen nog software. Voor pensioenfondsklanten betekent dit, dat ze een andere uitvoerder moeten zoeken, of liquideren.

Ook CNV en VCP willen decentrale keuze voor het nieuwe contract

Vakcentrales CNV en VCP vallen de FNV bij: ook zij zien in de sectoren en bedrijven het liefst een keuze voor het nieuwe contract. Werkgevers leggen de nadruk op ‘maatwerk’ per sector en bedrijf.

FNV zet in op keuze voor nieuwe contract in alle sectoren

De FNV wil dat de eigen cao-onderhandelaars in de sectoren zich de komende jaren hard maken voor het nieuwe contract en niet voor de Wvp. Afwijken van dit beleid kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

VCP: onderzoek hogere grens voor ‘klein pensioen’

Sociale partners moeten onderzoeken of de grens voor automatische waardeoverdracht en afkoop van pensioen omhoog kan, vindt vakcentrale VCP. De limiet ligt nu op ruim €500.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.

Ook hof oordeelt: pannenkoek is geen koek

Het pensioenfonds Zoetwaren heeft in hoger beroep opnieuw het onderspit gedolven tegen pannenkoekfabrikant Cérélia. De onderneming hoeft zich niet bij het bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten.

‘Uitstel dreigt voor wetgeving nieuwe pensioenstelsel’

De kans is groot dat de wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaat, met inwerkingtreding medio 2022 of 2023. Dat meldt het FD op basis van bronnen.

Klachtenprocedure pensioenfondsen nog steeds moeilijk vindbaar

Ondanks een aanbeveling uit 2018 van de ombudsman is het bij veel fondsen nog steeds zoeken naar de klachtenprocedure. ‘Pijnlijk te zien hoeveel moeite sommige mensen moeten doen om hun klacht behandeld te krijgen.’

AFM naar Hoge Raad over aanpassing oude pensioenrechten

De AFM heeft €2,2 mln gereserveerd om ruim zeshonderd (oud-)werknemers alsnog onvoorwaardelijke indexatie te betalen, vanwege een vorig jaar verloren rechtszaak. Tegen deze uitspraak is de AFM in cassatie gegaan.

AFM kritisch over variabele dc-uitkeringen pensioenfondsen

De AFM heeft veel aanmerkingen op het ontwerp van en de communicatie over variabele uitkeringen bij dc-regelingen van pensioenfondsen. De toezichthouder vindt dat relevant met het oog op het nieuwe stelsel.

Pensioenfonds DNB stapt in inflatiegerelateerde obligaties

Pensioenfonds DNB ruilt een deel van de staatsobligaties in de matchingportefeuille in voor inflatiegerelateerde obligaties en hypotheken. In de returnportefeuille worden beursgenoteerde vastgoedaandelen verkocht.

Reiswerk wint van Booking.com bij Hoge Raad

De Hoge Raad geeft pensioenfonds Reiswerk gelijk: Booking.com is een reisagent. Het pleit rond aansluiting van Booking.com bij het bedrijfstakfonds echter nog niet beslecht.

Pensioenfonds Levensmiddelen kort pensioenen met 0,85%

Het bpf Levensmiddelen verlaagt de pensioenen met 0,85%. Door géén beroep te doen op de tijdelijke kortingsgrens van 90%, voorkomt het fonds dat het een hogere korting van bijna 3% had moeten doorvoeren.

ASR kiest systeem van Keylane voor pensioenadministratie

Verzekeraar ASR brengt de administratie van een miljoen pensioendeelnemers onder in het systeem Plexus van softwarebedrijf Keylane. ASR wordt de tweede en verreweg grootste Nederlandse gebruiker voor dit nieuwe systeem.