Auteur

Maarten van Wijk

Pensioenfonds Molenaars mikt op overgang naar BPL

Het bedrijfstakpensioenfonds Molenaars werkt aan een waardeoverdracht naar landbouwfonds BPL. Na enige vertraging in het proces is de richtdatum daarvoor nu 1 januari 2023.

Pensioenfonds HAL verwacht alleen maar nadelen van nieuwe stelsel

Het rijke pensioenfonds HAL, dat al decennia een premievrije eindloonregeling kan bieden, voorziet een verslechtering van de toekomstige opbouw en zekerheden, als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel.

Rechter: iets lagere dekkingsgraad geen reden voor intrekken dispensatie

Pensioenfonds Hibin beriep zich bij het intrekken van de dispensatie van een onderneming onder meer op de lage dekkingsgraad bij het opf waar dit bedrijf aangesloten. De rechter vindt dat onterecht.

Gerechtshof: geen strafrechtelijke vervolging voor gebruik ‘te lage’ rekenrente

Er is geen reden om pensioenfondsen strafrechtelijk te vervolgen voor het hanteren van de DNB-rentetermijnstructuur, oordeelt het gerechtshof Den Haag na aangifte door een deelnemer.

Dekkingsgraad in juli omlaag

De dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds is in juli enigszins teruggezakt. Afgelopen maand daalde de rente, terwijl de beleggingen positief rendeerden.

Nederlandse fondsen wereldwijd meest transparant over kosten en esg

Nederlandse pensioenfondsen scoren wereldwijd het hoogste op het gebied van transparantie over kosten en duurzaam beleggen, blijkt uit een onderzoek van CEM Benchmarking.

‘Pensioenhervorming naar analogie zorgverzekering stuit op juridische bezwaren’

Het optuigen van een pensioenplicht voor alle werkenden, analoog aan het stelsel van de zorgverzekeringen, zou zinvol zijn, maar is zeer waarschijnlijk juridisch onhaalbaar, blijkt uit onderzoek.

Onderzoek: diversiteit ook meenemen bij voordracht en toetsing

Bij het bevorderen van diversiteit in pensioenfondsbesturen kunnen werkgevers en werknemers evenals DNB een belangrijke bijdrage leveren, suggereert Netspar-onderzoek.

Fonds Hoogovens verhoogt pensioenen dit jaar met bijna 10%

Pensioenfonds Hoogovens kent per augustus 4,42% tussentijdse indexatie toe, ter compensatie van de inflatie in het eerste halfjaar van 2022. In totaal verhoogt het fonds dit jaar de pensioenen met 9,75%.

Pensioenvermogen in eerste helft 2022 met €300 mrd geslonken

Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is teruggelopen van €1815 mrd eind 2021 tot €1517 mrd eind tweede kwartaal 2022. De gemiddelde dekkingsgraad nam in dezelfde periode juist toe van 114% tot 122%.

Grote vijf fondsen verliezen €100 mrd

De grote vijf pensioenfondsen hebben het vermogen in het tweede kwartaal met opgeteld ruim €100 mrd zien slinken. Toch stijgen de dekkingsgraden en wordt er geïndexeerd. ‘Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen.’

DNB-uitvraag: systeemwisselingen zijn bijzonder risicovol

De risico’s van overstap naar nieuwe administratiesystemen, voorafgaand aan de komst van het nieuwe pensioenstelsel, zijn ‘zeer hoog’, blijkt uit een enquête van DNB onder pensioenuitvoeringsorganisaties.

Lakeman wil jaarrekening PME, PMT en BpfBouw laten vernietigen

Volgens bedrijvenonderzoeker Pieter Lakeman hanteren PMT, PME en BpfBouw rekenrentes die niet in lijn zijn met Europese pensioenrichtlijn IORP II. Daarom is hij naar de Ondernemingskamer gestapt.

‘Forse’ investering door private equity in IG&H

Private-equityfonds IK Partners neemt een meerderheidsbelang in consultant en technologiebedrijf IG&H. Het Utrechtse bedrijf krijgt daarmee meer investeringsruimte voor uitbreiding.

Ook AZL kiest voor Deense pensioenadministratie

Na APG opteert ook AZL voor het Deense Festina als leverancier van een nieuwe pensioenadministratie. Met Festina kan AZL ‘sneller en meer meters maken’ dan met aanpassing van het eigen systeem Compas.

‘ABP moet zich inzetten voor halvering van de veestapel’

ABP moet als belegger aansturen op halvering van de wereldwijde veestapel in 2040, aldus World Animal Protection. De huidige vee-industrie is namelijk niet houdbaar, onder meer vanuit klimaatoogpunt.

Enquête: nieuwe stelsel waarschijnlijk niet goedkoper

Pensioenfondsen voorzien eerder gelijkblijvende dan dalende kosten in het nieuwe stelsel, blijkt uit een onderzoek van KPMG. Daarnaast is het zeer de vraag of it-systemen op tijd gereed komen.

Ook indexatie bij PMT en BpfBouw

PMT verhoogt de pensioenen per 1 oktober met 1,29%. BpfBouw indexeert met ongeveer 0,8%, in aanvulling op de toeslag die al in januari werd gegeven. Dit fonds moet wel eerst het reglement aanpassen.

Pensioenfonds Rabobank indexeert ruim 6%

Het pensioenfonds Rabobank verhoogt de pensioenen met 6,18% per 1 juli, zonder gebruik te maken van de versoepelde indexatieregels. Het betreft een gedeeltelijke indexatie: de te compenseren inflatie bedroeg 10,9%.

‘Invaren is bij ons een druk op de knop’

Om het nieuwe stelsel uit te voeren, zijn nieuwe systemen nodig. IG&H timmert aan de weg met AllVida. Dat systeem maakt een andere aanpak van invaren mogelijk, zegt partner Frans Liem.

Commissie overweegt Europese eisen aan diversiteit binnen pensioenfonds

De Europese Commissie laat onderzoeken of eisen aan de diversiteit en inclusie in de gremia van pensioenfondsen nodig zijn. Ook wordt gekeken of normen voor duurzaam beleggen dieper verankerd moeten worden.

‘Nieuwe administratie helemaal zelf bouwen zou veel meer tijd kosten’

APG tekende afgelopen week definitief een deal met het Deense Festina Finance voor de ontwikkeling van een nieuw administratiesysteem. ‘De technologie van Festina is indrukwekkend’, zegt rvb-lid Francine van Dierendonck.

PFZW neemt meer voorbereidingstijd voor indexatie

Net als andere fondsen gaat PFZW de pensioenen verhogen, op basis van de versoepelde regelgeving voor indexatie. De toeslag van 2,7% wordt niet al direct in juli gegeven, zoals bij ABP en PME, maar per oktober.

FNV gaat uitkeringsfase solidaire regeling opnieuw bekijken

De FNV gaat onderzoeken of het toch mogelijk is om aan de solidaire premieregeling een collectieve uitkeringsfase toe te voegen. Het ledenparlement heeft daar in een motie op aangedrongen.

Ook ABP indexeert, inclusief nabetaling

Pensioenfonds ABP indexeert de uitkeringen en aanspraken per 1 juli met 2,39%. Daarnaast krijgen gepensioneerde deelnemers een nabetaling over de eerste zes maanden van 2022.

Ontwikkelaar shoarmarobot moet zich aansluiten bij PMT

Een startup uit Capelle aan den IJssel, die werkt aan de ontwikkeling van een slimme shoarma-snijrobot, moet premie betalen aan PMT – ook al werkte de robot in die periode nog niet.

PME en PWRI indexeren op basis versoepelde regels

De fondsen PME en PWRI verhogen per 1 juli de pensioenen met respectievelijk 1,29% en 1,87%, met gebruik van per die datum versoepelde regels. De forse inflatie van afgelopen maanden is daarin nog niet verwerkt.

Rijn- en Binnenvaart zoekt verzekeraar voor vrijwillige regeling

De sociale partners in de Rijn- en Binnenvaart hebben een akkoord bereikt over een nieuwe vrijwillige pensioenregeling in de sector. Ze zijn nog op zoek naar een verzekeraar die deze regeling kan uitvoeren.

Opleiding tot bestuurder PensioenLab zeven maal overtekend

Voor de tweede editie van de PensioenLab Academie, die opleidt tot pensioenfondsbestuurder, hebben zich 112 kandidaten gemeld. Er zijn echter maar vijftien plekken.

Fonds Nedlloyd naar Blue Sky Group

Pensioenfonds Nedlloyd brengt per 2023 de pensioenuitvoering onder bij Blue Sky Group. Het fonds is nu nog klant bij InAdmin RiskCo, maar moet daar vertrekken.