Auteur

Mariska van der Westen

China en klimaat: brandende kwesties op Pensioen Pro-congres Rotterdam

Pensioenfondsen hebben heel wat op hun bord. Omgaan met China, afrekenen met groenwassen: ga er maar aan staan. Op het congres van Pensioen Pro in de eerste week van oktober worden dit soort kwesties aangepakt.

Nieuwe vormgeving voor website Pensioen Pro

Vanaf vandaag heeft Pensioen Pro een nieuwe kleur. De webpagina’s gaan van zalmroze naar ijsblauw. Inhoudelijk verandert er niets.

Sector in cijfers | Een jaar met twee gezichten

In 2019 waren er uitstekende rendementen, maar werden grootscheepse kortingen alleen voorkomen dankzij een ingreep van minister Koolmees. Ondertussen schreedt de consolidatie voort. Een terugblik op 2019 in cijfers.

Intern vermogensbeheer wint terrein

Steeds meer pensioenfondsen nemen assetmanagement in eigen hand, blijkt uit de jaarlijkse Pensioen Pro-enquête naar uitbesteding van vermogensbeheer. Vooral obligaties en aandelen worden vaker intern gemanaged.

Hoera, Pensioen Pro is vijf jaar

Vijf jaar geleden bundelden zakenkrant FD en pensioenblad IPNederland hun krachten in een gezamenlijke publicatie. Het was toen een hectische tijd, en dat is het nog steeds.

Interview | ‘We zitten op de vierkante millimeter het pensioencontract te verbeteren’

Het Nederlandse pensioensysteem beweegt heel langzaam de goede kant op. ‘Dit soort veranderingen kost doorgaans 25 jaar’, zegt Theo Kocken, die in juli aftrad als ceo bij Cardano. ‘Na twaalf jaar polderen zijn we dus op de helft.’

Stem nu voor de Gouden Pensioen Pro Award

Welk fonds wint dit jaar de Gouden Pensioen Pro Award voor ‘beste pensioenfonds’? Lezers en luisteraars van Pensioen Pro, FD en BNR beslissen. Op de shortlist met kandidaten staan ABP, PWRI en pensioenfonds Thales Nederland.

(G)een afscheid

Mariska

Harde cijfers

Gedachte Mariska

Woelige baren

Beurzen die alle kanten opschoten en een lange rente die zelfs nog iets daalde. Veel pensioenfondsen zitten eind 2018 nog steeds in de gevarenzone.

Verantwoordelijkheid

Het was een verrassing dat politiek Den Haag in oktober ineens een amendement aannam om fiduciair beheer in te perken.

Waar de draken wonen

Mariska

Geavanceerde instrumenten populairder bij esg-beleid

In 2018 heeft drie kwart van de deelnemers aan de jaarlijkse esg-enquête van Pensioen Pro een eigen beleid voor verantwoord beleggen. Nog eens 9% heeft beleid in ontwikkeling. Met de stelling dat verantwoord beleggen tot de kernverantwoordelijkheden van pensioenfondsen behoort, is 78,5% het geheel of gedeeltelijk eens.

‘Geen plaats voor cowboys of diva’s’

Mariska

Laatste kans! Stem nu voor de Gouden Pensioen Pro Award

Tot komende woensdag 16:00 uur kunt u stemmen voor de Gouden Pensioen Pro Award. Op de shortlist staan Heineken Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB en als derde de combinatie PME, PMT en MN.

Het is allemaal mensenwerk

Mariska

Mariska

Verplicht deelnemen aan de Oostvaardersplassen

Verwacht het onverwachte

Ook voor beleggers is de wereld is onvoorspelbaar

Flinterdun laagje

Mariska

Mariska

Snelle jongens

Verantwoord beleggen: met steeds meer overtuiging

Aan deze enquête werkten 37 respondenten mee die een dwarsdoorsnede van de sector vertegenwoordigen: 17 bedrijfstakfondsen, 16 ondernemingsfondsen, twee beroepspensioenfondsen en één apf. Hun belegd vermogen varieert van zeer klein (€110 mln) tot zeer groot (€390 mrd). Gezamenlijk beheren ze €854.326 mln, twee derde van het Nederlandse pensioenvermogen.

Waterkracht

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft sinds maart een nieuwe voorzitter, weggekaapt bij het waterschap Brabantse Delta.

'Als bestuursvoorzitter moet je mensen vertrouwen geven'

De kersverse bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is net een half jaar in functie, maar nu al is duidelijk dat er een nieuwe wind waait. Carla Moonen laat zich zien en zoekt uitdrukkelijk contact met de deelnemers. ‘Vertrouwen vraagt nabijheid.’

Nieuwe PFZW-voorzitter Carla Moonen wil er zijn voor de deelnemers

Carla Moonen is een half jaar bestuursvoorzitter van PFZW. Ze wil meer contact zoeken met de deelnemers van het zorgfonds.

Albert Akkerman overleden

Op 65-jarige leeftijd is Albert Akkerman overleden. Hij was onder meer directeur van SPF Beheer.

Robo-pensioen

Een micro-drone in uw bloed monitort uw gezondheid. Uw keuken regelt zelf de dagelijkse boodschappen. Dat nieuwe pak of die mooie jurk? Die rekent u af via uw onderhuidse chip. Toekomstmuziek. Maar niet lang meer: het meeste is al mogelijk.

Pensioendeskundigheidsdichtheid


‘We kunnen ons een agressief beleggingsbeleid veroorloven’

Het Mars pensioenfonds is een buitenbeentje in Nederland dat dwars tegen de trend in een agressief beleggingsbeleid blijft voeren. ‘Ons model werkt bij de gratie van vertrouwen en een goede governance’, zegt cio Fred Nieuwland.

‘Nederlandse pensioendiscussie is onnodig complex’

De Nederlandse pensioendiscussie wordt onnodig complex gemaakt, vindt Mars-cio Fred Nieuwland. Daarbij is het hoge kennisniveau van pensioenen in Nederland eerder een nadeel dan een voordeel, zegt Nieuwland in een interview met Pensioen Pro Magazine, dat donderdag verschijnt.

Spaghetti