Auteur

Olaf Boschman

Carola Schouten, minister in ‘politiek mijnenveld’

Als Kamerlid namens de ChristenUnie noemde Carola Schouten het pensioendossier een politiek mijnenveld. Vanaf vandaag is ze als minister verantwoordelijk voor de stelselherziening.

Bedrijf hoeft betalingsonmacht niet altijd te melden aan pensioenfonds

Als een pensioenfonds weet dat een aangesloten werkgever in financiële problemen zit, dan kan een melding van betalingsonmacht achterwege blijven, aldus de Hoge Raad.

Advocaat-generaal: Euronext hoeft gepensioneerden niet te compenseren

Het hof in Amsterdam heeft Euronext ten onrechte veroordeeld tot compensatie voor het wegvallen van perspectief op indexatie van slapers en gepensioneerden. Dat vindt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Wetsvoorstel automatische waardeoverdracht álle kleine pensioenen bij Kamer

Het kabinet heeft de Kamer de wet gestuurd die automatische waardeoverdracht uitbreidt naar alle kleine pensioenen én die afkoop van kleine netto pensioenen en lijfrentes mogelijk maakt.

Coalitie wil ‘goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties’

Uitvoering van het pensioenakkoord voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties. Dat is de summiere verwijzing naar het pensioendomein in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Advocaat-generaal: premieschuld aan bpf valt buiten dwangakkoord

Premieschuld aan een bpf moet uitgezonderd zijn van een akkoord met schuldeisers om een faillissement af te wenden, vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad.

Gepensioneerden uitzonderen van invaren voor sociale partners onbespreekbaar

Sociale partners zijn eensgezind dat het inkopen van een vaste uitkering voor gepensioneerden met een carve-out of buy-out ‘zeer onwenselijk’ is.

Ook hof geeft Vlep gelijk in zaak tegen buitenlandse bedrijven

Vier buitenlandse bedrijven die mensen lieten werken bij Nederlandse vleesverwerkers moeten van het hof in Arnhem alsnog premie betalen aan Vlep. De rechters verwierpen onder meer een beroep op vrijstelling wegens detachering.

DNB: compensatie doorsneesystematiek kan ook in loon plaatsvinden

Het zijn sociale partners die afspraken maken over compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek, aldus Hans de Boer van DNB. Die compensatie hoeft daarom niet per se uit het pensioendomein te komen.

Wet toekomst pensioenen naar Raad van State

De ministerraad stuurt de Wet toekomst pensioenen voor advies naar de Raad van State. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel met het advies komend voorjaar bij de Tweede Kamer kan liggen.

Pieter Omtzigt en Partij voor de Dieren stemmen tegen eerder indexeren

Op Pieter Omtzigt en de Partij voor de Dieren na stemde de Tweede Kamer unaniem in met een oproep eerder indexeren mogelijk te maken. Omtzigt wil niet vooruitlopen op de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

‘Invaarbesluit is bij sociale partners in goede handen’

Sociale partners kunnen prima beslissen over invaren, vindt pensioenjurist Erik Lutjens. Zij maken immers afspraken over de pensioenregeling. Volgens zijn vakgenoot Eric Bergamin hoort de zeggenschap bij deelnemers.

Kabinet wil eerder indexeren mogelijk maken

Fondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% kunnen volgend jaar met terugwerkende kracht indexeren. Het kabinet maakt dit mogelijk met een besluit dat samen met de Wet toekomst pensioenen naar de Kamer gaat.

PvdA koppelt steun pensioenakkoord aan verlaging indexatiegrens in 2022

De indexatiegrens moet volgend jaar van 110% naar 105%, vindt de PvdA. Als hier geen politieke meerderheid voor is, dan voelt de partij zich niet meer gebonden aan het pensioenakkoord.

‘Uitsluiten fossiele industrie door PME heeft vooral signaalwaarde’

De verkoop van beleggingen in de fossiele industrie door PME heeft geen impact zolang andere pensioenfondsen het voorbeeld niet volgen. Er gaat wel een duidelijk signaal van uit, meent het panel op het Pensioen Pro-beleggersberaad.

AFM wil meer inzet fondsen voor Europese duurzaamheidsregels

Pensioenfondsen kunnen nog wel een tandje bijzetten om te voldoen aan Europese duurzaamheidsregels. Maar zolang die niet goed zijn uitgekristalliseerd, gaat de AFM niet ‘handhaven met de hakbijl’, zegt voorzitter Laura van Geest.

‘De cloud is onontkoombaar voor pensioenfondsen’

Na aanvankelijke koudwatervrees bij bestuurders maakt dataopslag in de cloud snel opgang in de pensioensector. Dat biedt voordelen, maar kent ook risico’s, bijvoorbeeld in afhankelijkheid van grote Amerikaanse technologiebedrijven.

Kabinet: over 2022 met terugwerkende kracht indexeren vanaf 105%

Als het parlement instemt met de stelselherziening, dan wil het kabinet indexatie over 2022 met terugwerkende kracht mogelijk maken vanaf 105% dekkingsgraad. Die toezegging deed staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken) gisteren.

Kamer wil grotere rol seniorenorganisaties bij uitwerking pensioenakkoord

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om seniorenorganisaties nauwer te betrekken bij het pensioenakkoord. Ook moet er snel meer duidelijkheid komen over meer zeggenschap voor gepensioneerden.

‘Nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiding beter uitstellen’

De nieuwe regels voor pensioenverdeling bij scheiding kunnen beter ingaan als de stelselherziening echt begint, vindt de Pensioenfederatie. Een verzoek van de PvdA om uitstel heeft vooralsnog onvoldoende steun in de Kamer.

Splinterpensioen

Het nieuwe kabinet moet de pensioenwet door de Kamer zien te loodsen. Een wankele coalitie zal daarbij misschien een beroep moeten doen op een van de splinterpartijen. Daar staat pensioen niet echt bovenaan het prioriteitenlijstje.

CPB rekent op verdere stijging premies in 2022

De pensioenpremies gaan volgend jaar verder omhoog, verwacht het CPB. Premiedekkingsgraden blijven onder druk staan door de lage rente. Kortingen zijn onwaarschijnlijk, de ruimte voor indexatie is beperkt.

Koolmees overweegt technische briefing over uitvoerbaarheid nieuw stelsel

De Kamer krijgt mogelijk een technische briefing over de uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel voor het definitieve wetsvoorstel bij de Kamer ligt. Dit moet wel relevant zijn, aldus minister Koolmees.

ABP start in najaar met publiceren behandelde klachten

Vanaf het najaar gaat ABP samenvattingen publiceren van klachten waarover zijn beroepscommissie zich heeft uitgesproken. PMT gaat dit onderzoeken; privacy is daarbij een aandachtspunt.

Koolmees tempert verwachtingen over eerder ingaan delen nieuw stelsel

Het kabinet dient één wetsvoorstel in voor de stelselherziening, met de optie dat onderdelen eerder ingaan als daar na behandeling in Tweede en Eerste Kamer tijd voor is én dat wenselijk is.

Hof: verjaringstermijn premie start als fonds weet van verplichte deelname

De verjaringstermijn van vijf jaar voor premievorderingen gaat lopen als een fonds redelijkerwijs kan weten dat een bedrijf onder de verplichtstelling valt, vindt het hof in Leeuwarden. Een vordering is pas vanaf dan opeisbaar.

Ombudsman pleit voor publicatie van alle uitspraken en adviezen

Publicatie van klachten en bindende uitspraken geeft inzicht aan deelnemers en beleidsmakers en scherpt het oordeel van beroepscommissies, vindt de Ombudsman Pensioenen. Van pensioenfondsen vraagt dat meer openheid.

Rechter: pensioenfonds Bakkers heeft recht op aftrek voorbelasting

Pensioenfonds Bakkers mag voorbelasting aftrekken, vindt de rechtbank in Groningen. Het fonds is geen verzekeraar met btw-vrijstelling, aldus de rechters. De uitspraak staat haaks op die in een vergelijkbare zaak van een opf.

Kamer wil duidelijkheid over eerder ingaan onderdelen nieuw stelsel

Minister Koolmees moet duidelijk maken welke onderdelen van het nieuwe stelsel eventueel eerder kunnen ingaan, en of er voor de overgangsregels een aparte wet komt, vinden Tweede-Kamerleden.

‘Richt communicatie nabestaandenpensioen óók op partner’

Achter pensioen- en spaargedrag zit een huishoudeconomie en daarom is het logisch communicatie over de opties voor nabestaandenpensioen ook te richten op partners, vindt onderzoeker Raymond Montizaan.