Auteur

Olaf Boschman

Hof: buffereisen pensioenfondsen zijn terecht

Pensioenfondsen verzekeren biometrische risico’s, oordeelt het gerechtshof in Den Haag. Om die reden is het terecht dat fondsen een buffer moeten aanhouden, zoals de Europese pensioenfondsenrichtlijn voorschrijft.

Kamerleden: 1 januari 2023 is haalbaar, maar ‘niet in beton gegoten’

Ook als zorgvuldigheid boven snelheid gaat, is het mogelijk de Wet toekomst pensioenen te laten ingaan op 1 januari 2023, denken Kamerleden Bart Smals en Hilde Palland. Maar die datum is ‘niet in beton gegoten’.

VVD en CDA: fondsen moeten kunnen kiezen voor carve-out

Pensioenfondsen moeten bij de stelselherziening de mogelijkheid krijgen voor een carve-out, vinden regeringspartijen VVD en CDA. Zo kunnen zij ‘een beter pensioenperspectief’ creëren voor deelnemers.

‘Dispensatie van bpf verliest aantrekkingskracht in nieuwe stelsel’

Voor werkgevers is een vrijstelling van het bpf in hun sector veel minder aantrekkelijk na invoering van de Wet toekomst pensioenen, aldus Bas Dieleman. De overstap naar vlakke premie is één van de redenen.

‘Vervang vba-methode door aangeklede standaardmethode’

Aan de vba-methode voor de verdeling van pensioenvermogen bij invaren kleven bezwaren. Het is beter die te vervangen door een ‘aangeklede’ standaardmethode, vinden Agnes Joseph en Jacintha van Bijnen.

DNB wil verzwaring governance voor invaarbesluit gemengd bestuur

Voor fondsen met een gemengd bestuursmodel is verzwaring nodig van de governance bij het invaarbesluit, vindt DNB. De toezichthouder wil verder dat lagere regelgeving complete besluitvorming eist over de transitie.

Pensioenadministratie als nutsvoorziening

Uitvoerders zoeken in de aanloop naar de stelselherziening meer samenwerking en twijfelen openlijk of ze bij de transitie wel met elkaar moeten concurreren. Hoe verhoudt zich dat tot de vrije markt? ‘Er kan en mag best veel.’

Afromen dc-kapitaal om reserve te vullen niet toegestaan

Bij het invaren mogen fondsen geen individuele dc-kapitalen afromen om een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve te vullen, aldus het kabinet. Overzetten van dc-kapitaal gebeurt ‘een-op-een’, zonder omrekenmethode.

Coalitie wil vaart houden bij behandeling Wet toekomst pensioenen

Net als minister Schouten willen regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de vaart erin houden bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Onder meer PvdA en GroenLinks hebben minder haast.

Individueel bezwaar tegen invaarbesluit DNB uitgesloten met wetswijziging

Minister Schouten wil uitsluiten dat deelnemers bij de bestuursrechter individueel bezwaar kunnen maken tegen een invaarbesluit van DNB. Dit kan beter bij de onafhankelijke geschilleninstantie of civiele rechter, vindt ze.

Honderden miljoenen gereserveerd voor onvindbare gepensioneerden

De grote vijf fondsen hebben samen honderden miljoenen gereserveerd om pensioenen te kunnen betalen van deelnemers die onvindbaar zijn. Ze bevestigen berichtgeving hierover in de Telegraaf.

Kamer: fondsen moeten indexeren als dat kan

De Tweede Kamer vindt dat pensioenfondsen ook echt moeten indexeren, als dat na versoepeling van de regels mogelijk is. De minister moet daartoe in gesprek met de fondsen, aldus een motie van Liane den Haan.

Kring van Pensioenspecialisten hekelt opheffen leenrestrictie

Opheffen van de leenrestrictie betekent volgens de Kring van Pensioenspecialisten dat de wetgever deelnemers stimuleert te beleggen in een constructie waar AFM en DNB particulieren voor waarschuwen, en dat is ‘vreemd’.

PvdA en GroenLinks willen grotere rol overheid bij stelselherziening

Deelnemers moeten altijd compensatie krijgen voor afschaffing van de doorsneesystematiek: dat willen PvdA en GroenLinks bij wet bepalen. Ook andere partijen hebben veel vragen en wensen bij het wetsvoorstel.

Omtzigt: veel te weinig tijd om pensioenwet goed te behandelen

Informatie- en tijdgebrek brengen de controletaak van de Kamer bij de Wet toekomst pensioenen in gevaar, meent Pieter Omtzigt. Grote pensioenhervormingen leidden elders tot ongelukken, waarschuwt hij.

Rechter: geen aantasting eigendom bij uitblijven indexatie

Het jarenlang uitblijven van indexatie is geen aantasting van het eigendomsrecht, oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak tussen vijf gepensioneerden en PMT.

Kamerleden bedolven onder visies experts op pensioenwet

Achttien deskundigen vertellen in de Kamer over de stelselhervorming, in bijdragen die variëren van technisch tot fundamenteel. ‘De beoogde hervorming is niet te volgen en door vrijwel niemand te controleren.’

Hoorrecht vanaf duizend leden of 10% slapers of gepensioneerden

Sociale partners moeten bij hun transitieplan hoorrecht geven aan verenigingen die minimaal 10% van de gepensioneerden of slapers bij het fonds als lid hebben of tenminste duizend leden.

Geen afstand van pensioen bij overdracht zonder financiering voorwaardelijke indexatie

Overdracht van pensioen in eigen beheer zonder financiering van voorwaardelijke indexatie leidt niet tot naheffing, aldus de Hoge Raad. Het arrest zou ook relevant zijn voor collectieve waardeoverdrachten bij fondsen.

Kabinet laat fondsen vrij bij onderbouwing eerder indexeren

Fondsen die de soepelere indexatieregels willen toepassen, moeten de gevolgen hiervan kwantitatief onderbouwen, maar hoeven geen netto-profijtberekeningen te maken. Verplicht gebruik van het transitie-ftk is van de baan.

PvdA: steun voor stelselherziening als meer werkenden pensioen gaan opbouwen

Er moet meer gebeuren om de witte vlek terug te dringen, vindt de PvdA. De partij stelt dat als voorwaarde voor steun aan de stelselherziening. Ook VVD, GroenLinks en SP willen dat meer werkenden pensioen gaan opbouwen.

Nieuwe wet: verplichtgesteld fonds moet buffer aanhouden bij flexibele regeling

Bedrijfstakfondsen en beroepsfondsen met een verplichtstelling moeten een buffer aanhouden en het micro-langlevenrisico delen of verzekeren als ze kiezen voor de flexibele premieregeling.

Gepensioneerden PMT bij rechter: niet indexeren tast eigendom aan

Vijf gepensioneerden van PMT willen dat de rechter verklaart dat het jarenlang uitblijven van indexatie hun eigendom aantast en daarmee onrechtmatig is. Hun koopkracht is door niet te indexeren ‘tot wel 25%’ uitgehold.

Omtzigt wil inzage in gevolgen hoge inflatie voor invaren

Kamerlid Pieter Omtzigt wil berekeningen zien die onder meer uitleggen wat de hoge inflatie betekent voor invaren in het nieuwe pensioenstelsel. ‘Er wordt daarin veel te weinig rekening gehouden met extremen.’

Uitvoerders: bij transitie samenwerken in plaats van concurreren

Een soepele transitie van deelnemers naar het herziene stelsel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sector waarbij uitvoerders prima kunnen samenwerken. ‘Het gaat om de reputatie van de pensioensector als geheel.’

‘Zoek naar de grens tussen informeren en adviseren’

Puur informeren kan het voor veel deelnemers al snel te complex maken, aldus hoogleraar Wolfgang Ebbers. Hij is daarom benieuwd in hoeverre fondsen grenzen tussen informeren en adviseren kunnen en mogen opzoeken.

Schouten: lagere regelgeving ‘zo spoedig mogelijk’ in consultatie

Als het wetsvoorstel voor de stelselherziening bij de Kamer ligt, gaat ‘zo spoedig mogelijk’ daarna lagere regelgeving in consultatie, aldus minister Schouten, in elk geval die voor uitvoering van nettopensioen en experimenten met zzp’ers.

Derde van de fondsbesturen voldoet aan diversiteitsnorm

De diversiteit in besturen blijft nog altijd achter bij de doelstelling in de Code Pensioenfondsen. Tot ongenoegen van de Monitoringcommissie hebben ruim twintig fondsen zelfs vrouw noch jongere in het bestuur.

Hoge Raad: premieschuld aan bpf buiten schot bij schuldsanering

Premieschuld aan een bpf is uitgezonderd van een akkoord met schuldeisers om een faillissement af te wenden, aldus de Hoge Raad. Het kabinet was al van plan om dit ondubbelzinnig in de wet vast te leggen.

‘Grote verschillen in risicobereidheid binnen leeftijdscohorten’

Onderzoek bij negentien fondsen laat grote verschillen in de risicobereidheid binnen leeftijdscohorten zien. Volgens onderzoeker Paul Geurtsen is dat belangrijke input voor de discussie over het contract in het nieuwe stelsel.