Auteur

Olaf Boschman

Hof: AFM had onvoorwaardelijke indexatie opgebouwde rechten moeten handhaven

De AFM mocht de pensioenovereenkomst met haar werknemers eenzijdig wijzigen, oordeelt het gerechtshof. Wel had de onvoorwaardelijke indexatie over opgebouwde rechten van actieven in stand moeten blijven.

Koolmees: uitspraak Europees Hof geen belemmering voor stelselwijziging

Een uitspraak van het Europees Hof bevestigt volgens minister Koolmees dat regulering van het eigendomsrecht van een pensioen te rechtvaardigen is. Hij ziet daarom geen belemmering voor de stelselwijziging.

Rechter: intrekken vrijstelling strijdig met rechtszekerheid

Pensioenfonds Hibin mag een vrijstelling niet met terugwerkende kracht intrekken, vindt de rechter. Dat is in strijd met de rechtszekerheid, omdat het fonds zo nog een procedure voor verplichte deelname kan beginnen.

Kabinet komt met extra keuzemoment voor opname bedrag ineens

Deelnemers die hun pensioen eerder laten ingaan, krijgen alsnog de kans een bedrag ineens op te nemen. Dit extra keuzemoment voorkomt ook dat deelnemers vanwege hun geboortedatum tot 20% extra belasting moeten betalen.

‘Inspraak gepensioneerden bij invaren goed regelen’

Het schrappen van het individueel bezwaarrecht is een zwak punt in de stelselherziening, zeiden hoogleraren woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Vooral voor gepensioneerden moet een goed alternatief komen.

Kamer heeft veel vragen over invaren, compensatie en solidariteit

Ruim tweehonderd vragen heeft de Kamer over de uitwerking van het pensioenakkoord. Met name invaren, compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek en de solidariteit in het nieuwe contract roepen vragen op.

Dekkingsgraad in juni zo goed als stabiel

De dekking van een gemiddeld fonds is in juni zo goed als stabiel gebleven. Veel bedrijfstakfondsen hebben zodoende nog altijd een dekking onder de verlaagde kortingsgrens van 90%. Ondernemingsfondsen staan er vaak beter voor.

Invaren: ‘De laatste grote herverdeling’

Invaren van aanspraken en rechten in het nieuwe contract is ‘de laatste grote herverdeling’. Die gaat discussie geven, verwachten actuarissen. Zorgen zijn er over gebruikte scenario’s en gebrek aan ruimte voor maatwerk.

Onderzoek naar fouten in administratie legt vooral matige communicatie bloot

Het onderzoek van 50Plus naar pensioenadministraties brengt weinig echte fouten aan het licht. Het legt vooral bloot dat de communicatie tekortschiet met onbegrip en irritatie als gevolg.

Twee weken extra voor FNV hoeven niet te leiden tot vertraging hervormingen

FNV heeft extra tijd gekregen voor een oordeel over het pensioenakkoord. Als het FNV-Ledenparlement 4 juli alsnog instemt, hoeft dat niet te leiden tot vertraging van de stelselherziening.

‘Invaren kan en verplichtstelling is houdbaar’

Het risico van invaren als ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht is zeer beperkt, aldus het kabinet. En de verplichtstelling is houdbaar voor het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling.

‘Betere handhaving verplichtstelling kan witte vlek terugdringen’

Duidelijkere verplichtstellingen zonder overlappende werkingssferen en betere handhaving door pensioenuitvoerders dragen bij aan het terugdringen van de witte vlek, aldus de Stichting van de Arbeid.

Premie-inkomsten in eerste kwartaal teruggelopen naar €9 mrd

Pensioenfondsen en ppi’s kregen in het eerste kwartaal €9 mrd aan premie binnen, 14% minder dan het kwartaal ervoor. Het is te vroeg om de daling toe te schrijven aan het coronavirus dat Nederland sinds maart in de ban houdt.

Reacties politiek op uitwerking verdeeld langs vertrouwde lijn

De politieke reacties op de uitwerking van het pensioenakkoord zijn net zo verdeeld als die op het akkoord zelf: ‘prachtig nieuws’ tegenover ‘gokpensioen’. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer erover.

FNV: ‘Vervangingsratio van 90% in nieuwe contract bij gemiddeld scenario’

Bij het huidige premieniveau is de vervangingsratio in het nieuwe contract zo’n 90% in een gemiddeld economisch scenario, aldus FNV-bestuurder Tuur Elzinga. Een goed resultaat, vindt hij. Het doel was 80%.

CNV: uitwerking pensioenakkoord deze week afronden

Onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord gaan vandaag verder. CNV hoopt die deze week tot een goed einde te brengen. De vakcentrale wil in elk geval soepelere kortingsregels afspreken.

PME terug naar normale betalingstermijn

Werkgevers moeten pensioenpremies aan PME weer binnen twee weken betalen. Vanwege het coronavirus was dit verlengd naar acht weken. Ook PMT hanteert weer de reguliere betaaltermijn. Andere fondsen wachten nog.

‘Verdienmodel onder druk door plicht adequate pensioenregeling payrollbedrijf’

Volgens payrollbedrijf Persoonality komt het verdienmodel onder druk te staan met de plicht payrollwerknemers een adequate pensioenregeling te bieden. Een probleem is dat Persoonality bij veel bpf’en niet vrijwillig kan aansluiten.

Koolmees: belangrijk dat uitvoerders administratie regelmatig controleren

Pensioenadministraties moeten zo min mogelijk fouten bevatten en om dat te verwezenlijken is het belangrijk regelmatig controles uit te voeren, aldus minister Koolmees.

Dekking in mei opnieuw iets omhoog

De dekking van een gemiddeld pensioenfonds was eind mei iets hoger dan eind april. De toename blijft voor de meeste fondsen beperkt tot maximaal 2%-punt. Hogere aandelenkoersen leveren de voornaamste bijdrage.

Uitwerking pensioenakkoord dreigt minder concreet te worden dan bedoeld

Een jaar geleden presenteerden kabinet en sociale partners het pensioenakkoord. Onderhandelaars moeten komende weken veel werk verzetten om te voorkomen dat de uitwerking ervan op cruciale punten vaag blijft.

Waardering rechten voor invaren lastig puzzelstuk bij uitwerking pensioenakkoord

Een van de moeilijke punten bij de uitwerking van het pensioenakkoord is hoeveel opgebouwde rechten en aanspraken waard zijn in het nieuwe contract.

Hoge Raad wijst claim Vervoer over premie onregelmatigheidstoeslagen af

Tien DHL-ondernemingen hoeven over 2006 tot en met 2009 definitief geen premie te betalen over toeslagen voor onregelmatig werk, aldus de Hoge Raad. Vanaf 2010 zijn de bedrijven die wel verschuldigd aan bpf Vervoer.

PMT: verplicht invaren met opt-out voor opf’en

De overheid moet invaren verplichten met een opt-out voor ondernemingspensioenfondsen, vindt PMT. Faciliteren alleen is onvoldoende, aldus het fonds. Oude en nieuwe rechten gescheiden houden, is niet uit te voeren.

Alleen succesvol akkoord redt Koolmees uit pensioenmoeras

Wouter Koolmees heeft niet zijn politiek stempel op het pensioendossier kunnen drukken. Een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord kan dat veranderen, maar de tijd dringt.

Nederland voor Europees hof gedaagd om belasting op buitenlandse waardeoverdracht

Het is in strijd met de regels voor vrij verkeer dat Nederland belasting heft op waardeoverdracht van pensioen naar andere landen, aldus de Europese Commissie. Die daagt Nederland daarom voor het Europees hof.

Vakcentrale VCP waarschuwt voor vertraging bij uitwerking pensioenakkoord

Gezien de vele vragen die openstaan, is mogelijk meer tijd nodig voor het uitwerken van het pensioenakkoord, aldus de VCP. Andere betrokkenen verwachten echter nog altijd de uitwerking voor de zomer af te ronden en te presenteren.

‘Conclusie a-g Europees Hof voedt twijfel over juridische haalbaarheid invaren’

Korten van pensioenen tast eigendomsrecht aan, aldus de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU. Volgens Hans van Meerten maakt de conclusie invaren van oude rechten bij stelselherziening in Nederland lastiger.

Vordering pensioenpremie van tien jaar terug nog niet verjaard voor schoonmaakbedrijf

Een bedrijf moet nog premie over 2010 en 2011 betalen, nadat pensioenfonds Schoonmaak hiervoor in 2017 een rekening stuurde. De late nota was te billijken omdat loongegevens misten, aldus het gerechtshof.

Dekking in april enkele procentpunten omhoog

De dekking van een gemiddeld fonds was eind april enkele procentpunten hoger dan eind maart, toen die op het laagste punt stond sinds de invoering van het ftk. De toename komt vooral door gestegen aandelenkoersen.