Auteur

Olaf Boschman

Behandeling pensioenwet in senaat duurt tot na Statenverkiezingen

De Eerste Kamer houdt deze maand twee bijeenkomsten met deskundigen en start in maart met schriftelijke vragen. Dit betekent dat de behandeling van de pensioenwet in de senaat doorloopt na de Statenverkiezingen op 15 maart.

Pensioenfonds DSM maakt interne notitie openbaar na ophef

Een interne notitie kreeg na een artikel in NRC zo’n ‘geheimzinnige status’ dat pensioenfonds DSM besloot die openbaar te maken. Voor een groep gepensioneerden bewijst die ‘bewust en stelselmatig uithollen’ van het fonds.

VVD: tel derde pijler mee bij oordeel over afname witte vlek

Het aantal deelnemers in de derde pijler moet ‘volwaardig’ meetellen bij het beoordelen of de witte vlek is afgenomen, vindt de VVD. Minister Schouten is terughoudend, onder meer uit vrees voor ‘afwenteling’ op werknemers.

CDA-senator Oomen: uitvoerbaarheid belangrijkste criterium bij beoordelen Wtp

Deze week begint de Eerste Kamer met de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. CDA-senator Ria Oomen steunt de stelselherziening, maar ‘naar de uitvoerbaarheid moeten we nog goed kijken’.

Ruime steun voor pensioenwet in Kamer vrijwel zeker

Naast coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemmen PvdA en GroenLinks komende week vrijwel zeker voor de Wet toekomst pensioenen. Beide oppositiepartijen geven de wet ‘het voordeel van de twijfel’.

PvdA: voor opbouw fatsoenlijk pensioen is al gauw 25% premie nodig

Met 2% premie kun je geen fatsoenlijk pensioen opbouwen, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Daar is, afhankelijk van sector, fonds en dekkingsgraad, al gauw zo’n 25% premie voor nodig.

‘Volledig gelijke indexatie uitkeringen onmogelijk’

Het is bij de randvoorwaarden in de pensioenwet onmogelijk uitkeringen in de collectieve uitkeringsfase van een solidair contract volledig gelijk aan te passen, aldus minister Schouten. Dit zou leiden tot herverdeling vooraf.

Technisch overleg over pensioenwet met politiek randje

De artikelsgewijze behandeling van de pensioenwet, de eerste in decennia, verliep vrijdag rustiger dan de reguliere wetgevingsoverleggen, vanwege het uitblijven van onderlinge interrupties van Kamerleden.

Artikelsgewijze behandeling levert ruim 250 vragen op

De rapporteurs die de Wet toekomst pensioenen van artikel tot artikel onder de loep namen, hebben ruim 250 vragen gesteld aan minister Schouten. Daar zitten vragen bij die Kamerleden eerder hebben gesteld.

Pensioenwet ontleed in contract, transitie, nabestaandenpensioen en overig

Elf Kamerleden bekijken de pensioenwet per artikel, verdeeld over de onderwerpen contract, transitie, nabestaandenpensioen en overig. In wetgevingsoverleg op 2 december reageert minister Schouten op de bevindingen.

A-G: zeevarende Greenpeace valt onder verplichtstelling Koopvaardij

Gerechtshof Amsterdam heeft de verplichtstellingsbesluiten van pensioenfonds Koopvaardij juist uitgelegd en terecht geoordeeld dat zeevarenden van Greenpeace moeten deelnemen, vindt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Kamer gaat pensioenwet artikel voor artikel behandelen

Gisterenmiddag besloot de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen artikel voor artikel te behandelen. Het is voor het eerst in decennia dat dit gebeurt. Kamerleden gaan in duo’s een deel van de wet onder de loep nemen.

Amendementen pensioenwet: van gegevensdeling tot individueel bezwaarrecht

Kamerleden hebben afgelopen weken meer dan veertig amendementen voorgesteld bij de Wet toekomst pensioenen, variërend van kleine ingrepen tot introductie van individueel bezwaarrecht. Een overzicht.

Nog geen duidelijkheid over pensioenwet

Na het tweede plenaire debat over de Wet toekomst pensioenen is nog onduidelijk hoe die er precies gaat uit zien; bij de leenrestrictie, werkenden zonder pensioen en het nabestaandenpensioen volgen nog wijzigingen.

Bart Smals (VVD): ‘Nu doorgaan met behandelen pensioenwet is logisch’

Voor VVD-Kamerlid Bart Smals is het logisch dat de behandeling van de pensioenwet morgen verdergaat. Hij verwacht dat de Kamer de behandeling dan afrondt, stemmen hoeft voor hem niet ‘onder stoom en kokend water’.

Steun PvdA en GroenLinks voor pensioenwet nog ongewis

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen in de Wet toekomst pensioenen maatregelen opnemen om de groep werkenden zonder pensioen te verkleinen. Over de invulling valt te praten, maar verkleinen is een ‘harde eis’ voor steun.

Herhaling van zetten onvermijdelijk bij plenaire behandeling pensioenwet

Vandaag begint in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Na vijf wetgevingsoverleggen is het de zesde keer dat de Kamer over de wet praat.

Schouten blijft bij weigering om soepele indexatieregels te verlengen

Aannemen van de Wtp is de beste garantie dat fondsen in 2023 kunnen besluiten tot indexeren bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%, aldus minister Schouten. Ze wil deze versoepeling niet verlengen.

Scepsis in Kamer over pogingen om meer werkenden pensioen te laten opbouwen

Minister Schouten wil de groep werkenden zonder pensioen verkleinen, onder meer met aanscherping van het aanvalsplan witte vlek. In de Kamer wordt getwijfeld aan de kans van slagen.

‘Vergroot aandeel omslag in pensioenstelsel’

Een groter deel omslag maakt Nederland minder gevoelig voor de financiële markten en kan bijdragen aan het voorkomen van armoede onder zzp’ers die niet of nauwelijks meedoen in de kapitaalgedekte tweede pijler.

Schouten stelt pensioenwet uit tot 1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen schuift op naar 1 juli 2023, aldus minister Schouten. In het uitstel ziet ze nu geen reden voor verlenging van de soepelere indexatieregels. Ook blijft 1 januari 2027 vooralsnog de uiterste transitiedatum.

Sociale Zaken: ‘Duidelijkheid over wet belangrijker dan invoeringsdatum’

Belangrijker dan de exacte invoeringsdatum van de Wet toekomst pensioenen is voor de sector duidelijkheid over die wet. Bij uitstel is het logisch als de hele planning mee opschuift.

Meer transparantie, grotere werkdruk, stabiele vergoedingen

De stelselherziening leidt tot extra werk voor pensioenbestuurders, maar dat komt nog nauwelijks terug in de beloning. Die blijft redelijk stabiel. De Wet normering topinkomens geldt meer en meer als ijkpunt.

Kamervragen over daling variabele uitkering

Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld over de daling van variabele uitkeringen, die volgens onderzoek in 2023 kan oplopen tot 10%. Een vraag is of dit niet leidt tot onrust onder gepensioneerden en wat dit doet met het vertrouwen.

Hoge Raad: compensatie gepensioneerden Euronext verkeerd gemotiveerd

Hof Amsterdam heeft Euronext met de verkeerde motivatie veroordeeld tot compenseren van gepensioneerden die geen indexatieperspectief meer hadden, vindt de Hoge Raad. Hof Den Haag mag de zaak opnieuw onderzoeken.

‘Pensioen is een achterhaald concept’

De oplopende levensverwachting vraagt om een andere kijk op pensionering. Een oude dag zonder armoede is onbetaalbaar als mensen vasthouden aan het idee dat ze rond hun 65ste kunnen stoppen met werken.

Uitstel pensioenwet steeds waarschijnlijker

De Tweede Kamer gaat volgende maand verder met de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Er komen nog drie dagen met wetgevingsoverleg en daarna valt een besluit over verdere behandeling. Uitstel is steeds waarschijnlijker.

Vertraging stelselherziening tot daaraan toe – als het maar duidelijk is

Onduidelijkheid over de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen hindert de voorbereiding op de transitie, al is mogelijk uitstel slechts één van de onzekerheden waarmee fondsen te maken hebben. ‘Elke duidelijkheid helpt.’

Kabinet maakt nieuwe sommen over koopkrachtbehoud in herzien stelsel

Er komen nieuwe sommen die laten zien welk effect inflatie heeft op de koopkracht van pensioen na de stelselherziening. Minister Schouten laat die maken met 1,5% projectierendement in plaats van de eerder gebruikte 0%.

Minister bereid standaardmethode default te maken

In reactie op breed gedeelde kritiek op de vba-methode is minister Schouten bereid in de wet op te nemen dat de standaardmethode de default is. Gebruik van de vba-methode zullen fondsen moeten motiveren.