Auteur

Olaf Boschman

‘Als Kamerlid wil ik sector en politiek verbinden’

Uit onvrede over de Wet toekomst pensioenen en de berekeningen die ze daarvoor als actuaris moet maken, besloot Agnes Joseph zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. ‘Ik wil graag dat de pensioenwet beter wordt.’

Kabinet laat onderzoeken of vervangingsratio van 75% passend is

Het demissionaire kabinet vraagt zich af of een vervangingsratio van 75% voor iedereen passend is. Het kabinet wil ook weten wat het betekent voor de overheidsfinanciën als werknemers met geen of te weinig pensioenopbouw meer gaan sparen, en omgekeerd.

BBB wil invoering pensioenwet terugdraaien

Terugdraaien van de pensioenwet, afschaffing van aparte pensioenregels voor politici en meer invloed van deelnemers op beleggingskeuzes van fondsen. Die wensen staan in het concept-verkiezingsprogramma van BBB.

Kamer vindt behandelen herziening bedrag ineens niet controversieel

De behandeling van de Wet herziening bedrag ineens kan doorgaan na de val van het kabinet. Ook tegen behandelen van de Wet pensioenverdeling bij scheiding is geen bezwaar.

PFZW kiest overbruggingsplan om eerder te kunnen indexeren

Pensioenfondsen kunnen dit jaar een overbruggingsplan indienen of gebruikmaken van versoepelde indexatieregels om eerder te kunnen indexeren. PFZW koos als één van de weinige voor een overbruggingsplan.

‘AFM moet toezichtantecedent versoepelde indexatie heroverwegen’

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken vindt dat zijn bestuurders en toezichthouders ten onrechte een toezichtantecedent kregen van de AFM voor communicatie over versoepelde indexatie. Het sluit een juridische procedure niet uit.

Kort geding huisartsenfonds tegen Achmea Pensioenservices

Op 1 september dient een kort geding tussen pensioenfonds Huisartsen en Achmea Pensioenservices over de pensioenuitvoering. Als gesprekken tussen fonds en uitvoerder voor die tijd tot resultaat leiden, gaat de rechtszaak niet door.

Omtzigt wil weten wat landsadvocaat in 2011 adviseerde over invaren

Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat minister Schouten openbaar maakt wat de landsadvocaat in 2011 adviseerde over invaren. Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen kregen senatoren die daarnaar vroegen nul op het rekest.

Henk Krol wil opnieuw de Kamer in

Oud-50Plus-leider Henk Krol is bij de Kamerverkiezingen in november kandidaat voor de nieuwe partij van Wybren van Haga. Hij wil vanuit de Tweede Kamer de strijd voortzetten tegen de risicovrije rente.

Honderdduizenden pensioenen niet uitgekeerd

Honderdduizenden gepensioneerden hebben hun pensioen nog niet opgevraagd, aldus de AFM. De waarde van deze pensioenen bedroeg eind 2021 zo’n €2,5 mrd, vooral in beheer van pensioenfondsen.

Fondsen communiceren sterk verschillend over berisping AFM

Fondsen die volgens de AFM de wet overtraden met hun communicatie over indexatie berichten in hun jaarverslagen sterk verschillend over de berisping van de toezichthouder. De meeste houden het bij een beknopte melding.

Carola Schouten weg uit politiek als er nieuw kabinet is

Minister Schouten stapt uit de politiek als er een nieuw kabinet is, maakte ze afgelopen vrijdag bekend. Ook Kamerlid Bart Smals, pensioenwoordvoerder voor de VVD, verlaat de politiek.

Schouten vindt verplicht pensioenlabel geen optie

Een pensioenlabel is geen objectieve maatstaf en geeft slechts een oordeel over één aspect van de arbeidsvoorwaarde pensioen, aldus minister Schouten. Ze wil dit daarom niet verplicht stellen.

Uitvoering pensioenwet gaat gewoon door na val kabinet

De val van het kabinet heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de pensioenwet en alles wat daarmee samenhangt, aldus Sociale Zaken. De Kamer kan de behandeling van de herziening van het bedrag ineens controversieel verklaren.

Bedrag ineens voor vierde keer uitgesteld

Deelnemers kunnen op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 een bedrag ineens opnemen, meldt minister Schouten. Het half jaar uitstel is tot ongenoegen van Kamerlid Bart Smals. Hij denkt dat mensen op het bedrag ineens gerekend hadden.

Fondsen zien af van overbruggingsplan na verlenging van versoepelde indexatieregels

Als gevolg van de verlenging van de versoepelde indexatieregels zullen minder fondsen dit jaar een overbruggingsplan indienen, verwacht DNB. Een rondgang langs fondsen met een reservetekort bevestigt die verwachting.

Roos Vermeij voorzitter transitiecommissie

Minister Schouten heeft oud-PME-bestuurder Roos Vermeij benoemd als voorzitter van de commissie die kan bemiddelen en bindend adviseren als sociale partners vastlopen bij het opstellen van een transitieplan.

Schouten verlengt versoepeling indexatie tot 2024

Pensioenfondsen kunnen tot 2024 versoepelde indexatieregels toepassen zonder een overbruggingsplan in te dienen. Minister Schouten verlengt hiervoor het besluit dat indexeren bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% mogelijk maakt.

Nieuw D66-Kamerlid: ‘Onacceptabel dat in meeste besturen nog geen jongere zit’

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over pensioenen, onder meer over diversiteit in fondsbesturen. Sjoerd Warmerdam, de nieuwe pensioenwoordvoerder van D66, vindt het onacceptabel dat de meeste geen jongere in de gelederen hebben.

Schouten: extra transitietijd alléén voor uitvoering

Het jaar extra voor de transitie naar het vernieuwde stelsel is alleen bedoeld voor de uitvoering, aldus minister Schouten. De deadlines voor transitieplan (1 januari 2025) en implementatieplan (1 juli 2025) blijven staan.

Senaat geeft pensioenwet groen licht

De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli ingaan na groen licht in de Eerste Kamer. De senaat wil nabestaandenpensioen standaard vrijwillig voortzetten, een verbeterd wezenpensioen regelen en politieke pensioenen ook onder de Wtp brengen.

Senaat lijkt twee derde meerderheid niet nodig te vinden

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen, tenzij senatoren besluiten dat hiervoor een twee derde meerderheid nodig is. De kans dat dit gebeurt en de wet op de valreep strandt is zeer klein.

Hoogleraar staatsrecht: regering moet pensioenwet intrekken

De regering moet de Wet toekomst pensioenen intrekken, omdat die geen twee derde meerderheid kreeg in de Tweede Kamer, stelt hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert. Zo’n meerderheid is nodig omdat de wet ook raakt aan het pensioen van politici.

Fondsen krijgen jaar extra voor transitie

Minister Schouten geeft pensioenfondsen tot 2028 voor de overstap naar het herziene stelsel. De nieuwe datum komt in een Algemene Maatregel van Bestuur in plaats van in de wet, zodat de transitietermijn makkelijker aan te passen is.

Senatoren willen mogelijkheid om meer tijd te nemen voor transitie

Pensioenfondsen moeten ook later dan 2027 kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel, vinden CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP. De partijen willen dat minister Schouten de transitietermijn verlengt als dit nodig blijkt.

Wetenschappelijk bureau CDA kritisch op pensioenwet aan vooravond debat in senaat

Het wetenschappelijk instituut van het CDA vindt dat de partij in de Eerste Kamer tegen de Wet toekomst pensioenen moet stemmen. CDA-senator Ria Oomen reageert verbaasd, omdat het instituut haar niets heeft laten weten.

BBB vraagt uitstel stemming pensioenwet

In een brief aan de senaat heeft BBB gevraagd de stemming over de Wet toekomst pensioenen uit te stellen tot de nieuwe Eerste Kamer is begonnen. De partij wil ‘volledige erkenning van de laatste verkiezingsuitslag’.

FNV-voorzitter: oproep bezwaar te maken tegen invaren is ‘volksverlakkerij’

De oproep van vakbond CMHF om bezwaar te maken tegen invaren is ‘volksverlakkerij’, bedoeld voor een sterkere onderhandelingspositie, aldus FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Deelnemers schieten er niets mee op, denkt hij.

Verplichtingen pensioenfonds De Fracties naar PGB

Ondernemingspensioenfonds De Fracties heeft zijn pensioenverplichtingen vorig jaar overgedragen aan PGB. De koopsom voor de collectieve waardeoverdracht bedroeg €192 mln.

Hof tikt Stipp op de vingers in zaak over verplichte deelname

Pensioenfonds Stipp heeft onterecht een dochteronderneming van een gemeente willen aansluiten, oordeelt het gerechtshof in Arnhem.