Auteur

Olaf Boschman

Hoogleraren: ‘Bezwaarrecht tegen invaren voorkomt maatschappelijk verzet’

Behoud van bezwaarrecht, individueel of collectief, voorkomt verzet tegen invaren, aldus drie juristen. Fondsen kunnen het vermogen van deelnemers met bezwaren aanhouden in een collectiviteitskring met de huidige spelregels.

VCP en AVV vinden dat kabinet te hoge verwachtingen schept

De richting van de beoogde stelselherziening is goed, vinden VCP en AVV. De vakbonden zien wel de nodige verbeterpunten en waarschuwen beide voor te hoge verwachtingen.

‘Hoorrecht gepensioneerden als inspraak bij invaren is te mager’

Gepensioneerden moeten meer zeggenschap krijgen als sociale partners besluiten tot invaren, vinden meerdere verenigingen van gepensioneerden. Alleen een hoorrecht is te mager.

D66, PvdA en CDA twijfelen of stelselherziening op 1 januari kan beginnen

De stelselherziening eist een zorgvuldige wetsbehandeling, vinden Kamerleden. Het kan zijn dat 1 januari 2022 als ingangsdatum onder druk komt te staan. ‘Ik weet in alle oprechtheid niet of het gaat lukken.’

Hof: Duitse chauffeurs vallen onder verplichtstelling bpf Vervoer

Werknemers die meestal in het buitenland werken, vallen onder de verplichtstelling als zij een arbeidsovereenkomst hebben naar Nederlands recht. Dat oordeelt hof Arnhem in een proefproces dat was aangespannen door Bpf Vervoer.

Koolmees: wetsvoorstel stelselherziening ná zomer naar Kamer

Het wetsvoorstel voor de stelselherziening gaat na de zomer naar de Kamer, heeft minister Koolmees laten weten. De planning hoeft niet in gevaar te komen, meent FNV-bestuurder Elzinga. ‘Die was al krap.’

Val kabinet vertraagt stelselherziening niet, maar tijd dringt voor overgangsregels

ABP-voorzitter Wortmann ziet in de val van het kabinet een risico voor de voortgang van de stelselherziening. Volgens Gerard Riemen verandert de val niets aan de voortgang, al dringt de tijd voor de overgangsregels.

‘Een verplichting om het transitie-ftk te gebruiken is transparanter en eerlijker’

Fondsen kunnen kiezen of en wanneer ze gebruik maken van het transitie-ftk. Volgens Monique van der Poel is dat onwenselijk. Zij vindt het transparanter en eerlijker om de overgangsregels in principe te verplichten.

Invoering bedrag ineens schuift op naar 2023

Onder druk van de Eerste Kamer stelt minister Koolmees de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen een jaar uit. In de tussentijd wil hij kijken of de uitvoering eenvoudiger en daarmee goedkoper kan.

OR KLM Catering vangt bot in zaak over gemiste indexatie

KLM Catering Services heeft geen verkeerde verwachtingen gewekt over indexatie bij de wijziging van de excedentregeling, aldus de rechter. De ondernemingsraad eiste €1,2 mln van de werkgever voor de gemiste indexatie.

Beloningen pensioensector gestegen

Pensioenfondsen zijn bestuurders in 2019 opnieuw beter gaan belonen. Het werk wordt complexer, geldt als voornaamste argument. Maar hoeveel uur een bestuurder moet werken voor zijn geld is zelden duidelijk.

‘Verplichtstelling premieregeling beter te rechtvaardigen met extra solidariteit’

Bij een ‘kale’ verbeterde premieregeling is de verplichtstelling lastiger te rechtvaardigen dan bij het nieuwe contract. Voor een ‘zo vrij mogelijke keuze’ is het mogelijk extra solidariteit toe te voegen, meent het kabinet.

Langere overgangsperiode voor alle regelingen met progressieve premie

Ook bij verzekerde uitkeringsovereenkomsten is het mogelijk langer vast te houden aan een progressieve premie. Opbouw daarin eindigt uiterlijk in 2026; werkgevers moeten dan zijn overgestapt op een premieregeling.

Koolmees wil hulp sector bij ‘moeilijkste fase’ stelselherziening

Het maken van wetten en die vervolgens implementeren is wellicht ‘de moeilijkste fase’ in de stelselherziening, vindt minister Koolmees. Hij roept de sector op om mee te denken om de wetgeving nog beter te maken.

Polishouders Optas geen belanghebbenden bij fusie met Aegon, aldus DNB

DNB blijft erbij dat polishouders geen belanghebbenden zijn bij de fusie tussen Aegon en Optas. Bovendien is het volgens de toezichthouder praktisch ondoenlijk als polishouders individueel bezwaar kunnen maken.

Hof: AFM had onvoorwaardelijke indexatie opgebouwde rechten moeten handhaven

De AFM mocht de pensioenovereenkomst met haar werknemers eenzijdig wijzigen, oordeelt het gerechtshof. Wel had de onvoorwaardelijke indexatie over opgebouwde rechten van actieven in stand moeten blijven.

Koolmees: uitspraak Europees Hof geen belemmering voor stelselwijziging

Een uitspraak van het Europees Hof bevestigt volgens minister Koolmees dat regulering van het eigendomsrecht van een pensioen te rechtvaardigen is. Hij ziet daarom geen belemmering voor de stelselwijziging.

Rechter: intrekken vrijstelling strijdig met rechtszekerheid

Pensioenfonds Hibin mag een vrijstelling niet met terugwerkende kracht intrekken, vindt de rechter. Dat is in strijd met de rechtszekerheid, omdat het fonds zo nog een procedure voor verplichte deelname kan beginnen.

Kabinet komt met extra keuzemoment voor opname bedrag ineens

Deelnemers die hun pensioen eerder laten ingaan, krijgen alsnog de kans een bedrag ineens op te nemen. Dit extra keuzemoment voorkomt ook dat deelnemers vanwege hun geboortedatum tot 20% extra belasting moeten betalen.

‘Inspraak gepensioneerden bij invaren goed regelen’

Het schrappen van het individueel bezwaarrecht is een zwak punt in de stelselherziening, zeiden hoogleraren woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Vooral voor gepensioneerden moet een goed alternatief komen.

Kamer heeft veel vragen over invaren, compensatie en solidariteit

Ruim tweehonderd vragen heeft de Kamer over de uitwerking van het pensioenakkoord. Met name invaren, compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek en de solidariteit in het nieuwe contract roepen vragen op.

Dekkingsgraad in juni zo goed als stabiel

De dekking van een gemiddeld fonds is in juni zo goed als stabiel gebleven. Veel bedrijfstakfondsen hebben zodoende nog altijd een dekking onder de verlaagde kortingsgrens van 90%. Ondernemingsfondsen staan er vaak beter voor.

Invaren: ‘De laatste grote herverdeling’

Invaren van aanspraken en rechten in het nieuwe contract is ‘de laatste grote herverdeling’. Die gaat discussie geven, verwachten actuarissen. Zorgen zijn er over gebruikte scenario’s en gebrek aan ruimte voor maatwerk.

Onderzoek naar fouten in administratie legt vooral matige communicatie bloot

Het onderzoek van 50Plus naar pensioenadministraties brengt weinig echte fouten aan het licht. Het legt vooral bloot dat de communicatie tekortschiet met onbegrip en irritatie als gevolg.

Twee weken extra voor FNV hoeven niet te leiden tot vertraging hervormingen

FNV heeft extra tijd gekregen voor een oordeel over het pensioenakkoord. Als het FNV-Ledenparlement 4 juli alsnog instemt, hoeft dat niet te leiden tot vertraging van de stelselherziening.

‘Invaren kan en verplichtstelling is houdbaar’

Het risico van invaren als ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht is zeer beperkt, aldus het kabinet. En de verplichtstelling is houdbaar voor het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling.

‘Betere handhaving verplichtstelling kan witte vlek terugdringen’

Duidelijkere verplichtstellingen zonder overlappende werkingssferen en betere handhaving door pensioenuitvoerders dragen bij aan het terugdringen van de witte vlek, aldus de Stichting van de Arbeid.

Premie-inkomsten in eerste kwartaal teruggelopen naar €9 mrd

Pensioenfondsen en ppi’s kregen in het eerste kwartaal €9 mrd aan premie binnen, 14% minder dan het kwartaal ervoor. Het is te vroeg om de daling toe te schrijven aan het coronavirus dat Nederland sinds maart in de ban houdt.

Reacties politiek op uitwerking verdeeld langs vertrouwde lijn

De politieke reacties op de uitwerking van het pensioenakkoord zijn net zo verdeeld als die op het akkoord zelf: ‘prachtig nieuws’ tegenover ‘gokpensioen’. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer erover.

FNV: ‘Vervangingsratio van 90% in nieuwe contract bij gemiddeld scenario’

Bij het huidige premieniveau is de vervangingsratio in het nieuwe contract zo’n 90% in een gemiddeld economisch scenario, aldus FNV-bestuurder Tuur Elzinga. Een goed resultaat, vindt hij. Het doel was 80%.