Auteur

Peter Westhof

‘Te veel rauwe kanten aan nieuwe nabestaandenpensioen’

Het nieuwe nabestaandenpensioen is een verbetering ten opzichte van de huidige, verwarrende regelingen, menen experts. Maar er zijn nog wel wat losse eindjes. Zoals het ruime partnerbegrip en de risico’s bij werkloosheid.

PME ziet vermogensbeheerkosten flink stijgen

De vermogensbeheerkosten van PME zijn het afgelopen jaar opgelopen van 0,41 naar 0,49% van het vermogen. Dat is het gevolg van hogere transactiekosten, meer illiquide beleggingen en hogere prestatiegerelateerde vergoedingen.

Werknemer krijgt twintig jaar aan pensioenrechten alsnog

Bedrijfstakpensioenfonds Meubel moet aan een voormalige werknemer van houtbedrijf Rowood met terugwerkende kracht pensioen uitkeren. Dat volgt uit een arrest van het gerechtshof Amsterdam.

‘Keuzemogelijkheid opnemen pensioengeld kan huizenprijzen verder opjagen’

Tussentijdse opname van pensioenvermogen kan de huizenprijzen opdrijven, een tijdelijke premievakantie is fiscaal nadelig en keuze in beleggingsprofiel gaat niet samen met solidariteit.

Jonge belastingadviseurs: ‘pensioenakkoord kan beter voor jongeren’

Jonge fiscalisten van het Register Belasingadviseurs zetten onder meer vraagtekens bij de compensatie voor 45-plussers en het vullen van de solidariteitsreserve met premies, in plaats van overrendementen.

Bpf Houtverwerkende industrie wint verplichtstellingszaak van verpakkingsbedrijf

Bpf Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw heeft een rechtszaak tegen verpakkingsbedrijf Meilink gewonnen. De rechtbank oordeelde dat het bedrijf uit Borculo onder de werkingssfeer van het fonds valt en verplicht aangesloten is.

Universiteit Maastricht en IBI willen kosten pensioenfondsen inzichtelijker maken

Kostenbenchmarkbureau IBI en de Universiteit Maastricht gaan een model ontwikkelen voor het communiceren van uitvoerings- en vermogensbeheerkosten. Daarbij maken ze gebruik van visualisaties.

Monica Swalef nieuw hoofd pensioenadvies bij KPMG

Monica Swalef wordt per 4 juni hoofd pensioenadvies bij KPMG. Zij volgt Pieter Kiveron op die na de zomer KPMG verlaat. Het adviesbedrijf van Swalef wordt opgeheven.