Direct naar inhoud

Jonge belastingadviseurs: ‘pensioenakkoord kan beter voor jongeren’

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 11 mei 2021

Het pensioenakkoord ziet er positief uit, maar er moeten nog wel stappen worden gezet om het beter te maken voor jongeren. Dat vindt het jongerennetwerk van het Register Belastingadviseurs, Jong RB.

Daniël van Meijgaarden

De jonge belastingadviseurs zetten onder meer vraagtekens bij de compensatie voor 45-plussers en het vullen van de solidariteitsreserve met premies, in plaats van overrendementen.

‘Wij jonge fiscalisten voelen een sterke betrokkenheid bij de ontwikkelingen rond het belastingstelsel. Het onderwerp pensioen krijgt bij jongeren heel weinig aandacht. Maar dat maakt het niet minder belangrijk’, zegt Daniël van Meijgaarden, voorzitter van Jong RB. De RB Jongerencommissie stelde vorig jaar een manifest op, waarin wordt gepleit voor een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel. Hierin kwam ook het pensioenakkoord aan bod.

Begin dit jaar was er een consultatieronde, waarbij partijen hun mening konden laten horen over het pensioenakkoord. Jong RB heeft echter hier niet aan deelgenomen. ‘We vonden dat het middel van een opiniestuk beter past bij hetgeen waar wij aandacht voor vragen’, meent Van Meijgaarden.

Blij met leeftijdsonafhankelijke premie

Jong RB is blij met de invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie. Ze vindt dat bij de huidige pensioenopbouw jongere werknemers als het ware de ouderen subsidiëren. ‘Zolang iedereen bij dezelfde werkgever bleef werken was dit geen probleem, maar dat is niet langer de realiteit. Daarbij zijn er door vergrijzing meer ouderen (die geld uit de pot halen) en minder jongeren (die geld erin stoppen). Een leeftijdsonafhankelijke premie is een goed startpunt’, zo meent Jong RB.

Jong RB zet echter vraagtekens bij de voorgestelde compensatieovereenkomst voor 45-plussers. Waarom moeten 45-plussers ervoor worden gecompenseerd als jongeren niet langer hun pensioen bekostigen? Van Meijgaarden: ‘Het compenseren van oudere werknemers is niet op zijn plaats. Dat gaat ten laste van de jongeren. Die jongeren worden ook niet gecompenseerd voor het feit dat zij jarenlang te veel premie hebben betaald’. Jong RB wil dat er via het pensioenakkoord geen enkele compensatieregeling komt, voor welke groep dan ook.

Geen premies benutten voor solidariteitsreserve

Jong RB roept het kabinet verder met klem op om vast te leggen dat de solidariteitsreserve met name uit overrendement wordt gevuld. Het is onbegrijpelijk dat er hierbij een vrije keuze is, zo menen de jonge belastingadviseurs. ‘Zo’n solidariteitsreserve is op zich een goed idee. Maar als je die gaat vullen met premies, dan kom je aan het geld van de actieve deelnemers. Dat zijn juist veel jongeren. Het is eerlijker als de reserve wordt aangevuld met geld van alle deelnemers, via overrendement’, vindt van Meijgaarden.

Lump-sum

Vanaf 1 januari 2023 mogen pensioengerechtigden op de pensioendatum 10% van de waarde van het ouderdomspensioen opnemen, als ze voldoen aan enkele voorwaarden. Onder deze voorwaarden valt dat ze geen hoog-laagpensioen mogen hebben. Onterecht, stelt Jong RB. Het is volgens Van Meijgaarden ‘je eigen verantwoordelijkheid’, als je bij een hoog-laag pensioen gebruik maakt van die 10% van je ouderdomspensioen. ‘Een hoog-laag pensioen is je eigen keuze en het is niet aan de overheid te bepalen dat je dan niet die 10% mag opnemen. Er blijft bovendien nog 90% aan pensioen over’.

Jong RB vindt ook dat er ruimere mogelijkheden moeten komen om het pensioen aan te vullen via de derde pijler. Zo zou er een vast bedrag ingesteld kunnen worden voor het aftrekken van een lijfrentepremie, ongeacht de hoogte van het inkomen. Hiermee worden volgens de jonge belastingadviseurs onnodig ingewikkelde experimenten met pensioen in de tweede pijler voorkomen.