Auteur

Sameer van Alfen

Pensioenfondsen behaalden 3,5% rendement in tweede kwartaal

Bijna alle pensioenfondsen lieten een positief beleggingsrendement zien in het tweede kwartaal, blijkt uit een analyse van LCP. ABP behoorde tot de fondsen met de hoogste rendementen.

PGB wil premieverhoging 2022 schrappen

De kans is groot dat pensioenfonds PGB de premie voor de basisregeling in 2022 op 28% houdt. Eind 2020 kondigde het fonds nog een verhoging aan naar 30%.

BpfBouw als eerste fonds genoemd door Ombudsman na niet opvolgen advies

De Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, heeft voor het eerst de naam van een pensioenfonds genoemd dat haar advies niet opvolgt. BpfBouw zegt geen bezwaar te hebben tegen deze transparantie.

Uitvoeringskosten voor het eerst meer dan €10 mrd

Pensioenfondsen betaalden vorig jaar €10,3 mrd aan kosten voor pensioen- en vermogensbeheer. De fondsen betaalden bijna 17% meer aan assetmanagers dan een jaar eerder.

Angst voor reputatieschade belangrijke drijfveer voor esg-beleggen

Het voorkomen van reputatieschade speelt bij institutionele beleggers een grote rol in de keuze voor groen beleggen, blijkt uit onderzoek van BNP Paribas. Bij pensioenfondsen wat meer dan bij verzekeraars en vermogensbeheerders.

Ortec: ‘Veel pensioenfondsen zullen leenrestrictie opheffen’

Het opheffen van de leenrestrictie in het nieuwe contract leidt tot een 7% hoger pensioenresultaat, verwacht Ortec Finance. De consultant schat in dat veel fondsen daarom voor opheffing kiezen, ondanks de risico’s op korte termijn.

‘Als wij een rode kaart uitdelen, valt de vermogensbeheerder meestal af’

Pensioenfondsen schakelen steeds vaker iemand in om de organisatie van externe vermogensbeheerders te beoordelen. Lestrade, een van deze partijen, waarschuwt voor goudzoekers onder groene private-equityfondsen.

Inflation linked bonds winnen terrein

De afgelopen jaren was het rendement op inflatiegerelateerde obligaties lager dan op vergelijkbaar nominaal schuldpapier. Sinds 2020 is dat veranderd.

Jonge werknemer wil op zestigste met pensioen

Als het aan werknemers onder de 35 jaar ligt, gaan ze op hun zestigste met pensioen, blijkt uit onderzoek van SD Worx. Werknemers ouder dan 45 jaar zouden dat pas vier jaar later willen, als ze 64 jaar zijn.

APG roept Zuid-Korea op te stoppen met bouw kolencentrales

APG dringt er bij de Zuid-Koreaanse overheid op aan de bouw van drie kolencentrales te staken. Die centrales schaden de beleggingen van APG in Zuid-Korea, aldus de pensioenbelegger in een brief aan de overheid.

Norbert Hoogers vertrekt bij MN

Directievoorzitter Norbert Hoogers vertrekt op 1 oktober bij MN. Hij wordt vanaf 1 december ceo bij HumanTotalCare, een groot arbo-dienstverleningsbedrijf.

Fonds verloskundigen heeft moeite om alternatief voor grondstoffen te vinden

Pensioenfonds Verloskundigen besloot vorig jaar uit grondstoffen te stappen, maar kan vooralsnog geen goede alternatieve belegging vinden. Inflation linked bonds blijken na onderzoek ongeschikt.

Merknaam Brand New Day PPI verdwijnt in 2022

ASR, dat op 1 april volledig eigenaar werd van Brand New Day PPI, zal in 2022 een nieuwe naam en strategie voor deze premiepensioeninstelling presenteren. Vanaf 2023 mag de verzekeraar deze naam niet meer gebruiken.

Aantal werkende 65-plussers stijgt naar 300.000

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk, meldt het CBS. In 2020 waren het er 300.000; dat is 3,3% van alle werkenden. In 2003 lag het aantal werkende 65-plussers nog op 75.000.

Goldman in de Nederlandse pensioensector: opkomst, neergang en comeback

Goldman Sachs AM timmerde begin deze eeuw aan de weg met fiduciair beheer bij Nederlandse pensioenfondsen. Maar de Amerikanen raakten na 2010 weer klanten kwijt en belandden in een rechtszaak met pensioenfonds Vervoer.

Zes collectieve waardeoverdrachten voor pensioenfonds HP

Pensioenfonds HP wil de middelloonregeling onderbrengen in drie afzonderlijke kringen bij Centraal Beheer APF. Deelnemers die sinds 2010 opbouwen in dc-regelingen gaan over naar de ppi’s van ABN Amro en BeFrank.

Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange vertrekt voortijdig

Henriëtte de Lange maakt haar eerste termijn van vijf jaar als Ombudsman Pensioenen niet af. Zowel De Lange als de SER wil niet zeggen waarom ze al per 1 november vertrekt. Ze is nog geen drie jaar in functie geweest.

Fonds fysiotherapeuten compenseert voor door corona niet gemaakte reisuren

Pensioenfonds Fysiotherapeuten heeft begin dit jaar de bestuurdersvergoeding over 2020 verhoogd naar het niveau van 2019, om te compenseren voor door de coronacrisis niet gemaakte reisuren naar vergaderingen.

Een op vijf werknemers wil ‘bedrag ineens’ op pensioendatum

22% van de werknemers wil op pensioendatum eenmalig een bedrag opnemen, blijkt uit onderzoek van Nationale Nederlanden. Bij zestigplussers is maar 13% hiervoor te porren. Zij vinden dat hun pensioenuitkering te veel daalt.

Macro-outlook: ‘Oplopende inflatie eurozone eenmalige uitschieter’

De inflatie in de eurozone zal de komende maanden oplopen, maar keert daarna terug naar de niveaus van voor de coronacrisis, verwachten beleggingsstrategen. Er zijn te veel tegenkrachten aan het werk die prijsstijgingen dempen.

Pensioenfonds kan verwarrende term fiduciair beheer beter vermijden

Pensioenfondsen verschuilen zich te makkelijk achter ‘fiduciair beheer’ als ze praten over vermogensbeheer, vindt Sameer van Alfen. Hij daagt fondsen uit te benoemen welk deel van het beleggingsproces aan wie is uitbesteed.

Geraldine Leegwater: ‘We willen anonieme beleggingen een gezicht geven’

PGGM wil zijn beleggingen herkenbaarder maken voor deelnemers. ‘Ons vermogen moet meer kleur krijgen’, zegt chief investment management Geraldine Leegwater.

Pensioenfonds Thales verruilt NN IP voor BlackRock

Pensioenfonds Thales heeft eind 2020 afscheid genomen van NN Investment Partners als vermogensbeheerder. De rendementen bleven achter bij de verwachtingen én bij die van BlackRock, de andere asset manager van het fonds.

Pensioenfonds Eriks wil met bestaande opbouw naar De Nationale APF

Opf Eriks wil de opgebouwde pensioenen per 1 oktober onderbrengen bij De Nationale APF. De pensioenen belanden in een kring met die van NIBC, terwijl samenvoeging met True Blue eigenlijk het plan was.

AFM presenteert eerste sectorbeeld premieregelingen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar beschikbare-premieregelingen en de keuzes die deelnemers daarin kunnen maken. Dit moet sociale partners en aanbieders handvatten bieden in aanloop naar het nieuwe stelsel.

PwC koopt hr-adviesbureau Focus Orange

PwC neemt hr-consultant Focus Orange per 1 juli over. PwC wil hiermee groeien met advies over personeelsbeleid waarbij pensioenen en arbeidsvoorwaarden zijn geïntegreerd.

Zorgen over ‘spanning’ tussen pensioenfonds Notariaat en sociale partners

De forse premiestijging bij pensioenfonds Notariaat in 2021 heeft de relatie tussen het bestuur en sociale partners onder druk gezet, aldus de raad van toezicht en het vo. Dit kan de transitie naar het nieuwe stelsel beïnvloeden, menen zij.

‘Nederlandse pensioenfondsen richten blik op Aziatisch vastgoed’

Blue Sky Group gaat voor circa €250 mln extra in Aziatisch vastgoed beleggen. Ook andere Nederlandse pensioenfondsen verschuiven hun vastgoedinvesteringen meer naar het verre oosten.

Tandartsen verhuizen met fiduciair beheer naar nieuwkomer Roccade

Pensioenfonds Tandartsen is op 1 maart voor fiduciair beheer verhuisd van Lombard Odier, waar het plots moest vertrekken, naar Roccade Advies. Dat bestaat uit twee voor zichzelf begonnen ex-werknemers van Lombard Odier.

FrieslandCampina in cassatie tegen eigen pensioenfonds

Zuivelbedrijf FrieslandCampina is naar de Hoge Raad gestapt in een conflict met het eigen gesloten opf. Het gerechtshof oordeelde eerder dat het bedrijf in de fout ging bij het opzeggen van het uitvoeringscontract per 2015.