Auteur

Sameer van Alfen

ABP en KPN investeren extra in glasvezelaansluitingen

ABP en KPN sluiten nog eens 170.000 Nederlandse huishoudens extra aan op het glasvezelnetwerk. Via deze samenwerking zullen voor eind 2026 1.150.000 adressen het internet op kunnen via glasvezel.

‘Nederlandse verzekeraars willen meer illiquide beleggen’

Nederlandse verzekeraars stappen de komende twee jaar meer in private leningen en vastgoed, verwacht Donné Hendrick van BlackRock. Belangrijkste redenen zijn de lage rente en diversificatie.

Rapportageverplichtingen SFDR gelden vanaf 2023

Pensioenfondsen moeten vanaf 2023 voor het eerst in detail rapporteren over het groene gehalte van hun beleggingen onder de Europese verordening SFDR.

Leaseplan met pensioenen naar ppi LifeSight

Autoleasebedrijf Leaseplan brengt de bestaande pensioenen begin 2022 onder bij LifeSight, de ppi van WTW. De onderneming vertrekt na ruim acht jaar bij de ppi van ABN Amro.

PGIM: ‘Helft groene obligaties heeft amper impact’

Bijna de helft van de groene, sociale en duurzame bedrijfsobligaties maakt zijn beloftes in de praktijk niet of nauwelijks waar, zegt obligatiebelegger PGIM Fixed Income. ‘Beleggers betalen hiervoor onterecht een premie.’

Premie bpfBouw stijgt naar 26%

De pensioenpremie bij bpfBouw stijgt in 2022 van 25% naar 26%. Of het opbouwpercentage van 1,738% gelijk kan blijven, is nog onzeker.

Vleesimporteur moet vpl-aanspraken voormalig werknemer vergoeden

Vleesimporteur FN Global Meat is financieel aansprakelijk voor het vervallen van de vpl-aanspraken van een gepensioneerde oud-werknemer. Dat heeft rechtbank Rotterdam deze maand bepaald.

Inhaalindexatie tot 14% bij liquiderend fonds TNT Express

Deelnemers van opf TNT Express krijgen in 2021 alle gemiste indexaties gecompenseerd, nadat ze zijn overgegaan naar bpf Vervoer. Dit wordt betaald vanuit de dekkingsgraad en een vergoeding van de werkgever.

Total Pensioenfonds Nederland wil overgang naar apf Stap

Deelnemers van Total Pensioenfonds Nederland hebben ingestemd met een collectieve waardeoverdracht naar apf Stap per 1 januari 2022. Het fonds wordt daarna geliquideerd.

Fondsen: versoepelde indexatieregels eerst maar eens goed bestuderen

De verwachtingen van deelnemers over indexatie stijgen. Maar versoepelde indexatieregels moeten in samenhang met de nieuwe pensioenwet bekeken worden, zeggen bpf’en. ‘We nemen de tijd voor een goede afweging.’

PFZW nieuw doelwit klimaatactivisten

Na ABP willen actiegroepen nu bij PFZW proberen af te dwingen dat het fonds per direct uit fossiele brandstoffen stapt. Het zorgfonds gaat vooralsnog niet in op hun eisen, maar is bereid tot dialoog.

‘Nieuwe ftk dreef pensioenfondsen naar hypotheekbeleggingen’

Het nieuwe ftk is voor pensioenfondsen een belangrijke reden geweest om meer in hypotheken te beleggen, meent Netspar-onderzoeker Mauro Mastrogiacomo. Hij vindt dit niet tegenstrijdig met hun rol als lange-termijnbelegger.

‘Custodian en uitvoerder moeten samenwerken in nieuwe stelsel’

Custodians en pensioenuitvoerders moeten in het nieuwe stelsel dagelijks communiceren, terwijl ze dat nu niet gewend zijn. Ze zijn straks van elkaar afhankelijk voor de bepaling van de rendementen per leeftijdscohort.

Aandeel pensioenfondsen in Nederlandse hypotheekschuld verdriedubbeld

Pensioenfondsen zagen hun aandeel in de Nederlandse hypotheekschuld stijgen van 1,9% in 2014 naar 6,6% in 2021, meldt DNB. Ze zitten daarmee weer op niveau van eind jaren negentig.

‘Versnelde verlaging van indexatiegrens onzalig idee’

Grote bpf’en zeggen weinig te hebben aan het voorstel van PvdA-kamerlid Gijs van Dijk om de indexatiegrens per 1 januari te verlagen naar 105%. Andere fondsen zijn terughoudend om de geboden ruimte volledig te benutten.

AFM: ‘Begin nu met nadenken over keuzebegeleiding in nieuwe stelsel’

Pensioenfondsen moeten zich nu al verdiepen in hoe ze in het nieuwe stelsel de open norm voor keuzebegeleiding gaan invullen, zegt AFM-manager pensioentoezicht Anne de Groot.

Vleesverwerkende industrie wil over naar solidaire contract

Sociale partners in de vleesverwerkende industrie hebben gekozen voor de solidaire premieregeling. Ze willen zo snel mogelijk over, als het kan al per 1 januari 2024.

Ombudsman: ‘Pensioenfondsen laten signalen liggen’

Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange wilde ook deelnemers op weg helpen die zij voor klachtenafhandeling moest terugsturen naar hun pensioenfonds. Ze kreeg hiervoor geen steun, wat leidde tot haar vroegtijdige vertrek.

Klimaatscenario’s steeds vaker meegenomen door kleinere fondsen

Middelgrote en kleine pensioenfondsen maken steeds vaker gebruik van scenario-analyses en stresstesten om esg-risico’s in te schatten voor hun beleggingen, blijkt uit onderzoek van custodian Caceis.

ABP verliest geloof in engagement met fossiele bedrijven

In mei meldde ABP trots dat ‘constructief overleg’ met Shell over vermindering van CO2-uitstoot had geleid tot resultaten. Inmiddels vindt het fonds verkopen toch beter dan de dialoog aangaan.

ABP stapt uit producenten van fossiele brandstoffen

ABP stopt met beleggen in producenten van de fossiele brandstoffen olie, gas en kolen. Aanleiding voor dit besluit zijn de recent gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC).

Pimco: ‘Hoge inflatie eind 2022 alweer voorbij’

De inflatie in de eurozone komt dit jaar uit op circa 4% maar zal eind 2022 alweer dalen richting de 1,5%, voorspelt obligatiebelegger Pimco. Ook APG meent dat de opleving van de inflatie tijdelijk is.

‘Beschermen richtdekkingsgraad wordt steeds goedkoper’

De kosten voor het verzekeren van de richtdekkingsgraad met swaptions en putopties zijn sinds begin dit jaar gehalveerd, stelt Sprenkels & Verschuren. ‘Het gesprek over deze strategie wordt bij diverse pensioenfondsen gevoerd.’

Beleidsdekkingsgraad grootste pensioenfondsen nadert 100%

Bij PME steeg de beleidsdekkingsgraad het afgelopen kwartaal van 97,7 naar 100,6%, waardoor het weer mag meewerken aan individuele waardeoverdrachten. ABP, PFZW en PMT naderen deze mijlpaal ook.

ABP verkoopt beleggingen in mijnbouwbedrijf Glencore

ABP heeft zijn belang in het Zwitserse mijnbouwbedrijf Glencore verkocht. Het fonds verwacht dat de onderneming te weinig kan doen om schending van mensenrechten tegen te gaan.

Geen plek voor Alibaba in duurzame benchmark Rabobank-fonds

Het pensioenfonds van de Rabobank heeft een nieuwe, duurzame benchmark voor aandelen doorgetrokken naar opkomende markten. Bedrijven met een esg-waardering lager dan BBB, waaronder Alibaba, vallen buiten de boot.

Beleidsdekkingsgraad blijft anker voor indexatie in transitie-ftk

De beleidsdekkingsgraad blijft leidend voor indexaties in de transitiefase naar het nieuwe stelsel, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Actuarissen en vakbond CNV vinden juist de actuele dekkingsgraad een betere maatstaf.

‘Mensenrechten en governance zullen in China niet snel verbeteren’

Pensioenfondsen die in China willen beleggen, moeten niet te veel verwachten van het land op het vlak van sociale kwesties en governance, zegt Frans-Paul van der Putten van Clingendael. ‘De ruimte voor veranderingen is beperkt’.

Wisselend succes voor diepe spoor IMVB-convenant

Pensioenfondsen die meedoen aan het diepe spoor van het IMVB-convenant hebben gesproken met een autofabrikant en een mijnbouwbedrijf. Bij de eerste bleek meer bereidheid om sociale kwesties aan te pakken dan bij de tweede.

Nieuwe pensioenopbouw Rockwool voorlopig niet naar PGB

De nieuwe opbouw bij Rockwool blijft in 2022 bij het eigen opf, ondanks dat FNV die wil verhuizen naar PGB. Volgens de vakbond weigert Rockwool het contract met het opf op te zeggen; het bedrijf schermt met een cao-afspraak.