Auteur

Sameer van Alfen

Deze fondsen willen al in 2025 over naar het nieuwe stelsel

Van alle 43 bedrijfstakpensioenfondsen willen er 14 in 2025 over naar het nieuwe stelsel. Van de dertig grootste opf’en zit slechts één fonds in deze kopgroep, die wordt aangevuld met vier beroepspensioenfondsen.

Pensioenfonds Abbott verruilt eindloon voor premieregeling

Farmaceut Abbott is deze zomer overgestapt van eindloon naar een dc-regeling met stijgende premie. Door dit nu al te doen, voorkomt het bedrijf dat het compensatie moet betalen bij een regeling met vlakke premie in het nieuwe stelsel.

Fonds Bisdommen beste belegger over afgelopen vijftien jaar

Van alle pensioenfondsen leverde dat van de Bisdommen sinds 2008 de beste beleggingsprestatie, blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau OverRendement. Het fonds was het meest succesvol in het realiseren van een nominale pensioenuitkering.

Pensioenfonds DHL kiest Aegon AM voor fiduciair beheer

Pensioenfonds DHL heeft ervoor gekozen het gehele fiduciair beheer uit te besteden aan Aegon Asset Management. Het bestuur wil zo de druk op zichzelf verminderen in aanloop naar het nieuwe stelsel.

Pensioenfonds Gasunie groeit, ondanks stopzetten gaswinning

De gaskraan in Groningen gaat dicht, maar dat zet de toekomst van pensioenfonds Gasunie volgens het bestuur niet onder druk. ‘Deze maand krijgen wij er in een keer ruim vijftig actieve deelnemers bij’, zegt voorzitter Joost Hooghiem.

Vastgoedbeleggers onder vuur om ‘oneerlijke’ huurverhogingen

Naast Bouwinvest en Amvest zijn ook Vesteda en ASR verwikkeld in rechtszaken over hun beleid voor huurverhogingen van vrijesectorwoningen. Diverse rechters hebben clausules hierover in contracten als oneerlijk bestempeld.

APG ontwikkelt duurzame index voor vastgoedaandelen

APG heeft een duurzame index gemaakt voor beursgenoteerd vastgoed, die wordt gebruikt door het eigen personeelspensioenfonds en het fonds voor de woningcorporaties. ABP behoudt zijn eigen actieve strategie.

Rechters: Beleid huurverhogingen Bouwinvest oneerlijk

Bouwinvest hanteert maatstaven voor huurverhogingen die volgens kantonrechters oneerlijk zijn. In twee zaken zijn de huurverhogingen teruggedraaid, omdat de huurders aan de ‘willekeur van de vastgoedbelegger waren overgeleverd’.

Stoppen ABN Amro Pension Services komt fondsen slecht uit

Zeker acht pensioenfondsen hebben te horen gekregen dat ABN Amro Pension Services wil stoppen als uitvoerder van hun dc-regeling. Ze moeten nog voor het invaarmoment over naar een andere uitvoerder, maar er is weinig interesse vanuit de markt.

Aegon AM ziet resultaat 37% dalen

Aegon Asset Management heeft het eerste halfjaar van 2023 zijn resultaat voor belastingen 37% zien dalen naar €74 mln. De vermogensbeheerder had last van ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en klanten die geld weghaalden.

AOW-uitkering in 1 op de 5 gevallen niet maximaal

Van alle 3,6 mln AOW-gerechtigden in het afgelopen kwartaal, had 19% geen recht op de maximale uitkering. Deze gekorte uitkeringen groeien al jaren sneller dan de volledige, blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank.

‘Kwart Nederlandse huizenmarkt geraakt door klimaatrisico’s’

Volgens hypotheekbelegger Dynamic Credit loopt een kwart van de Nederlandse woningen risico op waardeverlies als de temperatuur op aarde meer dan 2 graden stijgt. Extreem weer is het grootste gevaar.

WTW wil Nederlandse pensioensector toch wel bedienen met fiduciair beheer

WTW zet anders dan voorheen in op het aanbieden van alle fiduciaire dienstverlening voor Nederlandse pensioenfondsen. Dat zegt Catheleyne van Erp, in juni aangesteld om deze strategiewijziging door te voeren.

‘Vooruitzichten voor Europese staatsobligaties verder verbeterd’

Het aantal vermogensbeheerders dat positief is over staatsobligaties was in tien jaar niet zo hoog. Zij zien dat het effectief rendement op de Duitse bund verder is gestegen, en ze verwachten koersstijgingen als de Europese economie verder afkoelt.

Zwarte cijfers voor vijf grootste pensioenfondsen

De vermogens van ABP, PFZW, PMT, PME en BpfBouw stegen het afgelopen halfjaar harder dan de verplichtingen, waardoor hun dekkingsgraden stegen. Over een mogelijk lastig te communiceren indexatiebesluit dit najaar willen ze weinig kwijt.

Fondsen maken rendementen niet beter vergelijkbaar

De vijf grote fondsen zien het niet zitten om de manier waarop zij kwartaalrendementen berekenen meer op elkaar af te stemmen. Ze hebben hierover gesproken, maar besloten om op eigen wijze te blijven rapporteren.

Céline van Asselt: ‘Werken voor Goldman Sachs heel anders dan voor APG’

Celine van Asselt stapte in februari over van APG AM naar het commerciëler gedreven Goldman Sachs. Ze ervaart duidelijk het verschil tussen beide vermogensbeheerders, vertelt ze in podcast Pensioen Pro In Gesprek.

‘Australische markt voor huurwoningen nog in beginfase’

Bouwinvest en APG investeren in Australische huurwoningen. In deze sector zijn nog maar weinig institutionele beleggers actief, zegt Robert Koot, directeur Azië-Pacific bij Bouwinvest.

‘Stugge ECB vormt risico voor dekkingsgraad pensioenfonds’

Financiële markten verwachten dat de inflatie komend jaar vanzelf daalt, maar de ECB houdt vast aan zijn krappe rentebeleid. Volgens beleggers kan dit negatief uitpakken voor de economie én de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Provisum evalueert actieve beleggingsstijl

De actieve beleggingen van pensioenfonds Provisum presteerden de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,2%-punt minder dan de benchmark. Dit is reden voor het bestuur om zich te beraden op stappen.

Vermogensbeheerkosten bij grote fondsen gehalveerd

Bij tien grote fondsen zijn de vermogensbeheerkosten exclusief transactiekosten vorig jaar gehalveerd naar bijna €5 mrd, aldus consultant Bell. De pensioenbeheerkosten stegen gemiddeld 11% naar €553 mln.

Europa wil dat fondsen derden toegang geven tot pensioendata

Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten pensioenfondsen verplicht data beschikbaar maken voor andere financiële partijen, als een deelnemer daarom vraagt. Dit kan waarschijnlijk lopen via Mijnpensioenoverzicht.

Grote beleggers niet blij met Europese duurzaamheidseisen voor bedrijven

Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen bedrijven vanaf 2024 zelf bepalen over welke duurzaamheidsindicatoren ze willen publiceren. Grote beleggers zijn ontevreden, want zij hebben die informatie nodig voor eigen rapportages.

Opf Heineken discussieert over verdeling buffer

Pensioenfonds Heineken verwacht dat sociale partners de nieuwe pensioenregeling eind dit jaar afronden. Het fonds is daar volop bij betrokken, onder meer bij de vraag hoe bij invaren een buffer het best kan worden ingezet.

MN-topman: ‘Op termijn blijft zeer beperkt aantal uitvoerders over’

De verhuizing van MN Pensioenbeheer naar PGGM is zeker niet de laatste consolidatie onder pensioenuitvoerders, voorspelt MN-ceo Frits van Bruggen in de podcast Pensioen Pro In Gesprek. ‘Het ligt zó voor de hand om schaal te creëren.’

Pensioenkoepel blij met Europese regels voor teruggaaf dividendtaks

De Pensioenfederatie is zeer tevreden met een voorstel van de Europese Commissie waarmee beleggers vanaf 2027 gemakkelijker belasting op dividenden en rentebetalingen kunnen terugvragen in andere EU-landen.

Einde aan bilaterale handel in renteswaps

Vandaag vervalt de vrijstelling voor pensioenfondsen voor het centraal afwikkelen van nieuwe renteswapcontracten. Het is vooral een symbolische dag, menen ldi-experts, al kunnen er ook gevolgen zijn voor renteswaps die eerder direct zijn afgesloten met een bank.

‘Rendementsaannames nieuwe stelsel te rooskleurig’

Dat alle generaties er in het nieuwe stelsel op vooruit gaan, komt mede door positieve rendementsaannames in de rekenmodellen voor het verwachte pensioen, stellen Jeroen Koopmans en Agnes Joseph.

Criteria voor aansluiting bij fonds gedateerd

Hoeveel omzet of medewerkers moet een onderneming in een sector hebben om onder het verplichte pensioenfonds te vallen? De veranderde economie eist duidelijker criteria.

Europees Parlement stemt in met regels voor duurzaam ondernemersgedrag

Europese regels die pensioenfondsen verplichten in gesprek te gaan met bedrijven over schending van mensenrechten en milieuschade zijn een stap dichterbij gekomen.