Auteur

Sameer van Alfen

Risicohouding kan tot dilemma’s leiden in nieuwe stelsel

In het nieuwe stelsel wordt een vijfjaarlijks risico-onderzoek verplicht. Besturen komen voor een lastige keuze als daaruit blijkt dat jongeren veel conservatiever willen beleggen dan nodig is voor een goed pensioen.

Pensioenreuzen sluiten coronajaar af met positieve rendementen

De vijf grootste pensioenfondsen boekten in 2020 rendementen variërend van 5,6 tot 10,6%, ondanks de coronacrisis. Aandelen boerden goed, terwijl vastgoed in mineur was.

Hypotheken krijgen plek in individuele lifecycles

Steeds meer aanbieders van dc-regelingen stoppen hypotheken in hun lifecycles. Deze leningen bieden een hoger rendement dan kredietwaardige staats- en bedrijfsobligaties.

‘Stop deze wet, het is regelrechte diefstal’

De consultatieronde van de Wet toekomst pensioenen levert tot nu toe grotendeels negatieve reacties op. Die zijn vooral afkomstig van particulieren.

Pensioenen verloskundigen 10% gekort

Pensioenfonds Verloskundigen moet de pensioenen 10% verlagen, omdat de dekkingsgraad op 31 december bleef steken op 80%. De kortingen worden gespreid over tien jaar en verrekend met de jaarlijkse onvoorwaardelijke indexatie.

Werkgeversclub AWVN met verzekerde rechten naar apf

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft de opgebouwde pensioenen van honderd medewerkers overgebracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds, het apf van ASR. Daarvoor waren de rechten verzekerd bij ASR.

Werkgevers willen weg bij pensioenfonds HP

De drie aangesloten werkgevers bij pensioenfonds HP hebben de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari opgezegd. Het fonds beraadt zich op vervolgstappen.

Projectierendement voor uitkeringen in nieuwe contract begrensd

Voor het projectierendement dat in het nieuwe contract de hoogte van de pensioenuitkering bepaalt, mag maximaal 35% van het verwachte rendement op aandelen worden ingeboekt. Ook kunnen fondsen een inflatie-afslag hanteren.

Pensioenen AVH toch naar PGB, ondanks tweede rechtszaak

Pensioenfonds AVH verhuist de pensioenen per 1 januari naar PGB. Een nieuwe rechtszaak van het verantwoordingsorgaan om dit te voorkomen, strandde vorige week bij de Ondernemingskamer.

Stevige waardedaling vastgoed door corona

De coronacrisis doet de vastgoedsector pijn. Bestaande trends als online winkelen en thuiswerken worden versterkt. En dat leidt tot stevige afwaarderingen van winkelpanden en kantoren.

Macro-outlook: ‘It is all about vaccines!’

Vermogensbeheerders verwachten veel van de vaccins die de verspreiding van Covid-19 moeten indammen. Zij gaan ervan uit dat daardoor de economische groei in 2021 flink zal aantrekken.

Pensioenfonds krijgt alternatief voor berekening beschermingsrendement

Pensioenfondsen krijgen in het nieuwe contract een extra optie voor de berekening van het beschermingsrendement. Dit mogen ze, naast de DNB-rts, ook baseren op het daadwerkelijk behaalde rendement met de renteafdekking.

Lastig te meten impact geen bezwaar voor beleggen in onderwijs

Vermogensbeheerders M&G en DWS beleggen in het duurzame-ontwikkelingsdoel ‘kwaliteitsonderwijs’ van de Verenigde Naties. Dat de impact van hun investeringen moeilijk te meten is, nemen ze voor lief.

Deze berg werk komt er op uitvoerders af tijdens de stelselherziening

Pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s krijgen te maken met diverse eenmalige kostenposten bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Toekomst pensioenen zet er negen op een rij.

Ombudsman Pensioenen steunt idee van stroppenpot voor fouten

Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange vindt ook dat pensioenfondsen een stroppenpot moeten aanleggen, om deelnemers in het nieuwe stelsel te compenseren voor administratieve fouten uit het verleden.

DNB: extra focus op beleggingsbeleid en complexe transities in nieuw stelsel

DNB zal in zijn toezicht op het nieuwe contract nog meer nadruk leggen op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Daarnaast krijgen transities waarbij bestaande rechten worden ingevaren extra aandacht.

Zicht op coronavaccin verkleint kortingsdreiging

In november is de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds 5%-punt gestegen tot bijna 100%. Het profiteerde van fors hogere beurskoersen, na positief nieuws over coronavaccins, en een wat hogere rente.

‘Verwachtingen nieuwe pensioencontract te hoog gespannen’

Het nieuwe pensioencontract is zeker nog geen gelopen race, stelt Wilse Graveland, hoofd fiduciair management bij Kempen. ‘Langdurige discussies over invaren kunnen leiden tot uitstel of aanpassingen.’

ABP verhoogt premie naar 25,9%

De pensioenpremie bij ABP stijgt in 2021 van 24,9 naar 25,9%. De premie komt lager uit dan een prognose van 26,6% in augustus, vanwege toen nog niet verwerkte sterftecijfers van het Actuarieel Genootschap.

Mercer Nederland voegt afdelingen voor pensioenadvies samen

Mercer Nederland gaat zijn organisatie anders inrichten om in te spelen op het nieuwe pensioenstelsel. Het verwacht groei op het vlak van beleggingen en communicatie, terwijl het traditionele werk voor db-fondsen afneemt.

Werkgevers MITT bieden premieverhoging naar 26,4%

Werkgevers in de mode-, interieur-, textiel- en tapijtindustrie zijn bereid de premie in 2021 te verhogen van 24% naar 26,4%. Als vakbonden het cao-eindbod weigeren, zal bpf MITT de opbouw terugschroeven naar circa 1,4%.

‘Stel een stroppenpot verplicht voor fouten bij invaren’

Deelnemers bij wie achteraf blijkt dat ze te weinig hebben gekregen na het invaren van hun rechten in het nieuwe stelsel, moeten gecompenseerd worden uit een verplichte buffer van het pensioenfonds. Dat zegt Bastiaan Starink.

Oplichting horecafonds vond plaats via afkoop buitenlandse pensioenen

Een ex-medewerker van pensioenfonds Horeca & Catering fraudeerde met afkoopverzoeken voor ouderdomspensioen van deelnemers in het buitenland. Het fonds keerde €75.000 uit, voordat de man in 2018 tegen de lamp liep.

PGGM aast op 50%-belang in publiek-private tak BAM

PGGM is van plan een belang van 50% in BAM Public Private Partnerships te nemen en is bereid daarvoor maximaal €130 mln te betalen. Beide partijen werken al samen in een joint venture voor infrastructuurprojecten.

Britse fintech Smart wil Nederlandse markt voor pensioenadministratie op

Het Britse bedrijf Smart gaat zijn internationale dc-platform aanbieden aan Nederlandse zelfadministrerende fondsen, uitvoerders, ppi’s en apf’en. De fintech denkt beide contracten van het pensioenakkoord te kunnen uitvoeren.

Nog steeds vers geld van Nederlandse pensioenfondsen naar hypotheken

Hoewel de stormachtige groei van hypotheekbeleggingen bij Nederlandse pensioenfondsen voorbij is, zijn er nog altijd fondsen die hun beleggingen in deze leningen ophogen, merken Vista Hypotheken en NN IP.

Pensioenfonds kan straks kiezen uit twee benchmarks voor hypotheken

LoanClear lanceerde gisteren een index waartegen pensioenfondsen hun rendementen op Nederlandse hypotheken kunnen afzetten. AF Advisors, Hypoport en beleggers willen in 2021 ook zo'n benchmark presenteren.

Rabo-fonds gaat eerder indexeren vanwege ‘verwatering’ dekkingsgraad

Rabobank Pensioenfonds gaat eerder indexeren en eventuele kortingen spreiden over tien in plaats van vijf jaar. Dit ter compensatie van oudere deelnemers, die door nieuwe cao-afspraken meer risico lopen met hun pensioen.

Verbond: ‘Veel huidige dc-regelingen over tien jaar niet meer rendabel’

In een stelsel met vlakke premies is het over tien jaar vaak niet meer rendabel om een bestaande dc-regeling voort te zetten bij een verzekeraar of ppi, verwacht het Verbond van Verzekeraars. Deze regelingen zullen vrij snel leeglopen.

PGGM: ‘niet geraakt door vertraagde renovatie Afsluitdijk’

PGGM lijdt geen schade door de vertraagde renovatie van de Afsluitdijk. Voor de pensioenbelegger gaat de financiële teller pas lopen als het project is opgeleverd, zegt een woordvoerder.