Auteur

Sameer van Alfen

Anthos: ‘Groei vermogen niet ultieme doel’

Pensioenfondsen zijn welkom bij vermogensbeheerder Anthos Fund & Asset Management, die is gelieerd aan de familie Brenninkmeijer en die zich sinds kort openstelt voor derden. ‘Maar we voeren daar niet actief acquisitie voor.’

Opf Philips indexeert gepensioneerden fors meer dan werknemers

Het ondernemingspensioenfonds van Philips heeft de pensioenen van gepensioneerden per 1 april 7,4% verhoogd. Werknemers krijgen er slechts 1,6% bij.

Kempen weert Brazilië uit index met opkomende landen

Van Lanschot Kempen heeft een nieuw uitsluitingsbeleid voor landen ontwikkeld, dat de meeste pensioenfondsklanten gaan volgen. Zij beleggen dan bijvoorbeeld niet meer in Braziliaanse staatsobligaties.

Jaarlijkse toets op onbedoeld delen van renterisico in nieuwe stelsel

Pensioenfondsen moeten jaarlijks toetsen of de toedeling van beschermingsrendement niet leidt tot onbedoeld herverdelen van renterisico. Zij moeten hier vooraf grenzen aan stellen.

Fonds Detailhandel belegt €100 mln in mkb-bedrijven armere landen

Met de belegging in Symbiotics, een fonds dat leningen verstrekt, heeft het pensioenfonds zijn plan om €300 mln te investeren in de reële economie voltooid.

APG vreest gebrek aan personeel voor pensioentransitie

Het lukt APG niet om alle vacatures op het gebied van digitalisering in te vullen. Dat zet druk op de organisatie, temeer omdat het huidige personeel moet helpen met het herstel van fouten in de administratie bij ABP.

Deze fondsen behaalden in 2021 de hoogste en laagste rendementen

Nederlandse pensioenfondsen boekten vorig jaar na aftrek van kosten een beleggingsrendement van gemiddeld 7,3%, aldus LCP. Rendementen varieerden van 7,8% negatief tot 15,4% positief.

Fonds mag inflatieschok opvangen via solidariteitsreserve

Pensioenfondsen kunnen de solidariteitsreserve ook gebruiken om onverwachte inflatieschokken op te vangen, blijkt uit de nieuwe pensioenwet.

Oprichters apf’en betaalden bijna €50 mln om verliezen af te dekken

Achmea, ASR, Aegon, AZL en NN Investment Partners hebben afgelopen vijf jaar in totaal €48,1 mln overgemaakt aan hun apf om exploitatietekorten af te dekken. Achmea schonk bijna €21 mln aan Centraal Beheer APF.

Ortec: maak bij invaren met ruime buffers eerst keuzes over indexatie

Fondsen met hoge buffers moeten bij invaren eerst duidelijke standpunten innemen over indexatie, zegt Ortec Finance. Bijvoorbeeld of jongeren veel toekomstige inflatie meekrijgen en ouderen recht hebben op inhaalindexatie.

Belegd vermogen apf’en opnieuw met kwart gestegen

Het belegd vermogen van de vier overgebleven apf’en is in 2021 26% gestegen naar €25,9 mrd. Ze rapporteren nog geen grote nieuwe klanten voor dit jaar.

Nibud: maak opname lumpsum fiscaal neutraal

Gepensioneerden die eenmalig een groot bedrag uit hun pensioenpot opnemen, zouden niet moeten worden gekort op hun toeslagen in dat jaar. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

PFZW belegt €3 mrd extra in hypotheken

PFZW heeft zijn mandaat voor hypotheekbeleggingen bij Syntrus Achmea verdubbeld naar €6 mrd. Deze speciale leningen voor werknemers in de zorg voorzien volgens het fonds in een grote behoefte.

Vermogensbeheerders verwachten nog geen stagflatie

De oorlog in Oekraïne jaagt de inflatie op en vertraagt de economische groei. Toch is stagflatie nog geen onderdeel van het basisscenario van beleggingsstrategen.

‘Grote variëteit in risicobereidheid per leeftijdscohort is op te lossen’

De risicobereidheid van deelnemers bij Philips Pensioenfonds loopt flink uiteen. Toch is een lifecycle die aansluit bij het gemiddelde van een leeftijdscohort uitlegbaar, vindt directeur beleggingen Anita Joosten.

Grote pensioenbeleggers positief over benchmark voor hypotheekbelegging

AF Advisors en Hypoport lanceren vandaag een benchmark waartegen pensioenfondsen hun rendementen op hypotheken kunnen afzetten. APG en PGGM waren nauw betrokken bij de ontwikkeling daarvan.

Pensioenfondsen waren klap op aandelenbeurzen voor

Veel pensioenfondsen hebben al eind 2021 een deel van hun aandelen verkocht, omdat ze moesten herbalanceren of ervoor kozen hun dekkingsgraad te beschermen. Daardoor werden ze minder geraakt door de recente koersdalingen.

Dekkingsgraad niet geraakt door oorlog in Oekraïne

De Russische inval in de Oekraïne heeft tot nu toe geen impact op de actuele dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds. De stijging van 2%-punt in februari, naar 114%, werd al voor het begin van de oorlog behaald.

AFM start onderzoek naar implementatie SFDR bij pensioenfondsen

De AFM gaat onderzoeken of pensioenfondsen de Europese rapportageregels over duurzaamheid (SFDR) goed naleven. Dit moet leiden tot een algemeen beeld van implementatie in de sector, evenals handreikingen over verbeterpunten.

Hypotheken blijven in trek bij pensioenfondsen

Pensioenfondsen hebben in 2021 opnieuw miljarden extra belegd in hypotheken. Zij verkiezen deze leningen steeds vaker boven staatsobligaties en bedrijfsobligaties, zeggen hypotheekfondsen.

Strengere eisen PFZW voor fossiele bedrijven ‘stevig’ en ‘teleurstellend’

Activistisch aandeelhouder Follow This is positief over de aanpak van PFZW om fossiele bedrijven met harde deadlines te dwingen tot vergroening. Aan de andere kant zijn actiegroepen ‘diep teleurgesteld’.

Geen straf voor activisten die kantoor PGGM bezetten

De rechtbank heeft veertien klimaatdemonstranten die in november het pand van PGGM bezetten, ontslagen van rechtsvervolging. De officier van Justitie eiste een geldboete van €150 voor elke demonstrant.

Omroepen: PNO Media moet alle fossiele beleggingen verkopen

Acht publieke omroepen willen dat pensioenfonds PNO Media uiterlijk binnen drie jaar uit alle beleggingen in fossiele brandstoffen stapt. Het fonds wil ze voorlopig aanhouden en kiest voor dialoog met bedrijven.

Opgeheven opf heeft fors lagere kosten in apf-kring

Ondernemingspensioenfondsen die zijn overgestapt naar een apf rapporteerden in de jaren daarna gemiddeld 23% lagere pensioenbeheerkosten. De vermogensbeheerkosten zonder transactiekosten daalden 20%.

Britse pensioenfondsen boos om lagere inflatievergoeding op linkers

De Britse regering wil de prijsindex wijzigen die geldt voor de inflatievergoeding op inflation linked bonds. De opf’en van British Telecom, Ford en Marks & Spencer stappen naar de rechter.

Gemengde reacties op keuze APG voor Deens it-systeem Festina

Consultants vinden het moedig dat APG het hart van zijn deelnemersadministratie wil inkopen bij het Deense Festina Finance. ‘De keuze voor een buitenlandse partij met weinig ervaring in Nederland is echter ook risicovol.’

Pensioenfonds Detailhandel steekt €100 mln in circulaire economie

Het pensioenfonds is de eerste belegger in een fonds van impactinvesteerder Polestar Capital dat leningen verstrekt aan Nederlandse innovatieve projecten in de circulaire economie.

Fiduciair moet meebewegen met nieuwe stelsel

Fiduciair managers blijven ook in het nieuwe stelsel relevant voor pensioenfondsen. Maar ze zullen veel meer moeten samenwerken met pensioenuitvoerders.

Cardano adviseert pensioenfondsen om dekkingsgraad te beschermen

Het is een goed moment om de gestegen dekkingsgraden van de afgelopen maanden te beschermen met putopties en swaptions, stelt adviseur Pim van Diepen. De kosten hiervoor zijn relatief laag.

‘AMvB niet gericht op indexatie met terugwerkende kracht’

De regels waarmee fondsen in 2022 sneller kunnen indexeren, zijn niet in de geest van de motie die Tweede Kamerleden vorig jaar indienden, zeggen actuarissen. Ze zijn niet gericht op compensatie van de inflatie over 2021.