Auteur

Sameer van Alfen

‘Fondsen laks met aankaarten mensenrechtenschendingen bij oliebedrijven’

De grootste pensioenfondsen ondernemen maar weinig actie tegen olie- en gasbedrijven die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen, aldus de Eerlijke Pensioenwijzer.

KLM-fondsen maken zich losser van Blue Sky Group

De drie pensioenfondsen voor het KLM-personeel willen een zakelijkere relatie met Blue Sky Group en hebben daarvoor afgelopen jaar een aantal concrete stappen gezet.

Pensioenfederatie bepleit EU-register voor teruggave bronbelasting

De Pensioenfederatie wil een Europees register waarin staat welke pensioenfondsen recht hebben op teruggave van geheven belasting op dividenden en rentebetalingen. Dit moet de administratieve lasten aanzienlijk verlagen.

Bpf Vervoer steekt $300 mln in kredietverstrekking opkomende markten

Pensioenfonds Vervoer stopt $300 mln in kredietverlening aan banken, mkb-bedrijven en projecten in armere landen. De financiering, die moet bijdragen aan diverse sdg’s, loopt via ontwikkelingsbanken.

Twee van de drie directieleden Blue Sky Group uitgevallen

Bij Blue Sky Group zijn directieleden Orpa Bisschop en Jack Jonk in 2021 thuis komen te zitten met naar verluidt burn-outachtige verschijnselen. Jonk heeft de pensioenuitvoerder vorige maand verlaten.

‘Aanhoudend hogere rente gunstig voor invaren’

De kapitaalmarktrente stijgt naar verwachting licht de komende jaren. Hierdoor kunnen pensioenfondsen tegen relatief hoge dekkingsgraden invaren. Dat maakt invaren makkelijker, omdat er geen pijn hoeft te worden verdeeld.

Verlies voor Blue Sky Group in 2021

Blue Sky Group boekte in 2021 een verlies van €2,3 mln, onder meer vanwege het betalen van een afkoopsom aan het eigen opf voor de opzegging van het uitvoeringscontract. Ook liepen de kosten voor inhuur van personeel fors op.

Pensioenfondsen in gesprek met DWS over beschuldiging groenwassen

Pensioenfondsen PWRI, PME, Gasunie en Flexsecurity zijn in gesprek met DWS over de verdenking van groenwassen bij deze vermogensbeheerder. Hun beleggingen bij DWS worden niet geraakt, maar ze willen meer duidelijkheid.

Raad van toezicht BpfBouw zet vraagtekens bij innovatiekracht APG

De raad van toezicht van BpfBouw is kritisch op de innovatiekracht bij APG. Een zorgpunt is het tempo waarin nieuwe projecten van de grond komen.

Pensioenfonds Shell: onvoorwaardelijke indexatie voor werknemers tot 2025

Shell-werknemers die pensioen opbouwen in het db-fonds krijgen dit jaar alsnog 2% indexatie. Deze verhoging, die de werkgever betaalt, zit ook in het vat voor 2023 en 2024.

ABP steunt klimaatresolutie Follow This bij Shell

ABP heeft gisteren voor het eerst de klimaatresolutie van actiegroep Follow This bij Shell gesteund. Waarschijnlijk voor het laatst, want het fonds zal naar verwachting over een jaar niet meer in het olieconcern zitten.

PGGM: alleen voor PFZW nog vermogensbeheer en fiduciair beheer

PGGM heeft besloten alleen voor PFZW nog fiduciair beheer en vermogensbeheer te doen. De pensioenbelegger is in overleg met andere klanten om de dienstverlening te beëindigen.

Anthos: ‘Groei vermogen niet ultieme doel’

Pensioenfondsen zijn welkom bij vermogensbeheerder Anthos Fund & Asset Management, die is gelieerd aan de familie Brenninkmeijer en die zich sinds kort openstelt voor derden. ‘Maar we voeren daar niet actief acquisitie voor.’

Opf Philips indexeert gepensioneerden fors meer dan werknemers

Het ondernemingspensioenfonds van Philips heeft de pensioenen van gepensioneerden per 1 april 7,4% verhoogd. Werknemers krijgen er slechts 1,6% bij.

Kempen weert Brazilië uit index met opkomende landen

Van Lanschot Kempen heeft een nieuw uitsluitingsbeleid voor landen ontwikkeld, dat de meeste pensioenfondsklanten gaan volgen. Zij beleggen dan bijvoorbeeld niet meer in Braziliaanse staatsobligaties.

Jaarlijkse toets op onbedoeld delen van renterisico in nieuwe stelsel

Pensioenfondsen moeten jaarlijks toetsen of de toedeling van beschermingsrendement niet leidt tot onbedoeld herverdelen van renterisico. Zij moeten hier vooraf grenzen aan stellen.

Fonds Detailhandel belegt €100 mln in mkb-bedrijven armere landen

Met de belegging in Symbiotics, een fonds dat leningen verstrekt, heeft het pensioenfonds zijn plan om €300 mln te investeren in de reële economie voltooid.

APG vreest gebrek aan personeel voor pensioentransitie

Het lukt APG niet om alle vacatures op het gebied van digitalisering in te vullen. Dat zet druk op de organisatie, temeer omdat het huidige personeel moet helpen met het herstel van fouten in de administratie bij ABP.

Deze fondsen behaalden in 2021 de hoogste en laagste rendementen

Nederlandse pensioenfondsen boekten vorig jaar na aftrek van kosten een beleggingsrendement van gemiddeld 7,3%, aldus LCP. Rendementen varieerden van 7,8% negatief tot 15,4% positief.

Fonds mag inflatieschok opvangen via solidariteitsreserve

Pensioenfondsen kunnen de solidariteitsreserve ook gebruiken om onverwachte inflatieschokken op te vangen, blijkt uit de nieuwe pensioenwet.

Oprichters apf’en betaalden bijna €50 mln om verliezen af te dekken

Achmea, ASR, Aegon, AZL en NN Investment Partners hebben afgelopen vijf jaar in totaal €48,1 mln overgemaakt aan hun apf om exploitatietekorten af te dekken. Achmea schonk bijna €21 mln aan Centraal Beheer APF.

Ortec: maak bij invaren met ruime buffers eerst keuzes over indexatie

Fondsen met hoge buffers moeten bij invaren eerst duidelijke standpunten innemen over indexatie, zegt Ortec Finance. Bijvoorbeeld of jongeren veel toekomstige inflatie meekrijgen en ouderen recht hebben op inhaalindexatie.

Belegd vermogen apf’en opnieuw met kwart gestegen

Het belegd vermogen van de vier overgebleven apf’en is in 2021 26% gestegen naar €25,9 mrd. Ze rapporteren nog geen grote nieuwe klanten voor dit jaar.

Nibud: maak opname lumpsum fiscaal neutraal

Gepensioneerden die eenmalig een groot bedrag uit hun pensioenpot opnemen, zouden niet moeten worden gekort op hun toeslagen in dat jaar. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

PFZW belegt €3 mrd extra in hypotheken

PFZW heeft zijn mandaat voor hypotheekbeleggingen bij Syntrus Achmea verdubbeld naar €6 mrd. Deze speciale leningen voor werknemers in de zorg voorzien volgens het fonds in een grote behoefte.

Vermogensbeheerders verwachten nog geen stagflatie

De oorlog in Oekraïne jaagt de inflatie op en vertraagt de economische groei. Toch is stagflatie nog geen onderdeel van het basisscenario van beleggingsstrategen.

‘Grote variëteit in risicobereidheid per leeftijdscohort is op te lossen’

De risicobereidheid van deelnemers bij Philips Pensioenfonds loopt flink uiteen. Toch is een lifecycle die aansluit bij het gemiddelde van een leeftijdscohort uitlegbaar, vindt directeur beleggingen Anita Joosten.

Grote pensioenbeleggers positief over benchmark voor hypotheekbelegging

AF Advisors en Hypoport lanceren vandaag een benchmark waartegen pensioenfondsen hun rendementen op hypotheken kunnen afzetten. APG en PGGM waren nauw betrokken bij de ontwikkeling daarvan.

Pensioenfondsen waren klap op aandelenbeurzen voor

Veel pensioenfondsen hebben al eind 2021 een deel van hun aandelen verkocht, omdat ze moesten herbalanceren of ervoor kozen hun dekkingsgraad te beschermen. Daardoor werden ze minder geraakt door de recente koersdalingen.

Dekkingsgraad niet geraakt door oorlog in Oekraïne

De Russische inval in de Oekraïne heeft tot nu toe geen impact op de actuele dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds. De stijging van 2%-punt in februari, naar 114%, werd al voor het begin van de oorlog behaald.