Auteur

Sameer van Alfen

Kortingsspook doemt op bij enkele pensioenfondsen

Voor de fondsen Banden en Wielen, Kappers, Levensmiddelen en Medewerkers Apotheken dreigen volgend jaar kortingen, nu de pensioenwet met een halfjaar is uitgesteld. Zij willen dat minister Schouten ingrijpt.

‘Pensioenfonds bij slechte rendementen vaak geduldig met externe manager’

Twee derde van de grote beleggers accepteert dat een aandelenmanager drie jaar of langer slechter presteert dan de benchmark, blijkt uit onderzoek van Ramon Tol (Blue Sky Group). Europese beleggers zijn strenger dan Amerikaanse.

Forse stijging franchise vanaf 2023

De verhoging van het minimumloon met 10,15% in 2023 leidt tot een fors hogere franchise voor het aanvullend pensioen. Als het salaris niet even hard stijgt, daalt de pensioengrondslag en ook de premie, zegt Deloitte.

Volledige indexatie van 12% bij ABP

ABP verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari met 11,96%. In tegenstelling tot andere grote fondsen compenseert het fonds de prijsinflatie volledig. PME kent een gedeeltelijke indexatie toe van 6,2%.

‘ABP-deelneming Interparking aast op verdubbeling via Spaanse fusie’

Het Belgische parkeerbedrijf Interparking, voor 39% in handen van ABP, en zijn Spaanse sectorgenoot Saba willen fuseren. Dat melden Belgische en Spaanse media. Hierdoor zou een grote Europese parkeerreus ontstaan.

Fondsen worstelen met herbalanceren illiquide beleggingen

Goed renderende illiquide beleggingen zijn bij veel fondsen door hun bandbreedtes geschoten. BpfBouw stapt daarom de komende twee jaar voor bijna €3 mrd uit hedgefondsen, maar is terughoudender bij private equity en vastgoed.

AOW-leeftijd vanaf 2028 verder omhoog

De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt in 2028 naar 67 jaar en drie maanden, blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS over de levensverwachting. De pensioenrichtleeftijd blijft in 2024 68 jaar.

Dekkingsgraad na terugval opnieuw in de lift

Na een dip in september steeg de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds in oktober naar circa 128%, aldus consultants. De dekking profiteerde vooral van een goede maand voor aandelen ontwikkelde markten.

‘Twijfelachtig of private equity leidt tot hoger rendement pensioenfonds’

Pensioenfondsen die in private equity beleggen vanwege het hogere verwachte netto rendement denken te kortzichtig, meent hoogleraar Alfred Slager. Overtuigend bewijs voor dat hogere rendement ontbreekt.

Prestatievergoeding stuwt kosten vermogensbeheer naar €13,5 mrd

In 2021 stegen de vermogensbeheerkosten inclusief transactiekosten 46% naar €13,5 mrd, vooral veroorzaakt door hogere prestatievergoedingen voor private equity. Consultant Bell ziet een trendbreuk.

FrieslandCampina moet definitief schade vergoeden aan pensioenfonds

Pensioenfonds Campina heeft recht op schadevergoeding van FrieslandCampina, na de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst in 2015, vindt de Hoge Raad. Het fonds bereidt een procedure voor om de schade te verhalen.

Bpf Schilders met fiduciair beheer naar Van Lanschot Kempen

Bpf Schilders wil op 1 januari 2023 volledig zijn overgestapt met fiduciair beheer naar Van Lanschot Kempen. Het moest weg bij PGGM, dat alleen nog PFZW wil bedienen.

‘Combineer twee methodes voor berekenen beschermingsrendement’

Een pensioenfonds hoeft niet per se voor één van de twee methodes te kiezen om het beschermingsrendement in het solidaire contract uit te rekenen. Volgens Anita Joosten van Philips Pensioenfonds is ook een combinatie mogelijk.

Hogere levensverwachting kost 1%-punt dekkingsgraad

In de tweejaarlijkse prognosetafel van het AG is de levensverwachting, ondanks covid-19, gestegen. Een gemiddeld pensioenfonds levert daarmee circa 1%-punt dekkingsgraad in.

Achmea en PGB stoppen ontwikkeling gezamenlijke pensioenadministratie

Achmea Pensioen Services en Pensioenfonds PGB beëindigen hun project om samen een nieuw systeem voor de pensioenadministratie te bouwen. Een reden is dat de ontwikkeling te veel vertraging heeft opgelopen.

‘Nieuwbouw loopt vertraging op door huurmarktplannen De Jonge’

Volgens Bouwinvest hebben de kabinetsplannen om de huurmarkt te hervormen nog niet geleid tot het definitief afblazen van Nederlandse nieuwbouwprojecten. Wel duren onderhandelingen met ontwikkelaars langer.

Nyenrode neemt pensioenopleider SPO over

Pensioenopleider SPO wordt vanaf 1 september onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Onder meer kennis bij Nyenrode over transities in andere sectoren gaf voor SPO de doorslag.

‘Hoge esg-rating zegt niets over groen gehalte bedrijf’

Pensioenfondsen moeten minder blindvaren op esg-ratings in hun beleid voor duurzaam beleggen, stelt promovendus Bram van der Kroft. Volgens hem stroken hoge ratings voor bedrijven vaak niet met hun groene prestaties.

Federatie: ‘DNB-leidraad voor esg-beleid moeilijk toepasbaar voor kleinere fondsen’

De Pensioenfederatie is nog niet tevreden over de ‘Good practices voor esg-beheer’, waarvan DNB een aangepaste versie heeft gepubliceerd. Zo kunnen kleinere fondsen die passief beleggen weinig doen bij overschrijding van normen.

‘Fondsen laks met aankaarten mensenrechtenschendingen bij oliebedrijven’

De grootste pensioenfondsen ondernemen maar weinig actie tegen olie- en gasbedrijven die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen, aldus de Eerlijke Pensioenwijzer.

KLM-fondsen maken zich losser van Blue Sky Group

De drie pensioenfondsen voor het KLM-personeel willen een zakelijkere relatie met Blue Sky Group en hebben daarvoor afgelopen jaar een aantal concrete stappen gezet.

Pensioenfederatie bepleit EU-register voor teruggave bronbelasting

De Pensioenfederatie wil een Europees register waarin staat welke pensioenfondsen recht hebben op teruggave van geheven belasting op dividenden en rentebetalingen. Dit moet de administratieve lasten aanzienlijk verlagen.

Bpf Vervoer steekt $300 mln in kredietverstrekking opkomende markten

Pensioenfonds Vervoer stopt $300 mln in kredietverlening aan banken, mkb-bedrijven en projecten in armere landen. De financiering, die moet bijdragen aan diverse sdg’s, loopt via ontwikkelingsbanken.

Twee van de drie directieleden Blue Sky Group uitgevallen

Bij Blue Sky Group zijn directieleden Orpa Bisschop en Jack Jonk in 2021 thuis komen te zitten met naar verluidt burn-outachtige verschijnselen. Jonk heeft de pensioenuitvoerder vorige maand verlaten.

‘Aanhoudend hogere rente gunstig voor invaren’

De kapitaalmarktrente stijgt naar verwachting licht de komende jaren. Hierdoor kunnen pensioenfondsen tegen relatief hoge dekkingsgraden invaren. Dat maakt invaren makkelijker, omdat er geen pijn hoeft te worden verdeeld.

Verlies voor Blue Sky Group in 2021

Blue Sky Group boekte in 2021 een verlies van €2,3 mln, onder meer vanwege het betalen van een afkoopsom aan het eigen opf voor de opzegging van het uitvoeringscontract. Ook liepen de kosten voor inhuur van personeel fors op.

Pensioenfondsen in gesprek met DWS over beschuldiging groenwassen

Pensioenfondsen PWRI, PME, Gasunie en Flexsecurity zijn in gesprek met DWS over de verdenking van groenwassen bij deze vermogensbeheerder. Hun beleggingen bij DWS worden niet geraakt, maar ze willen meer duidelijkheid.

Raad van toezicht BpfBouw zet vraagtekens bij innovatiekracht APG

De raad van toezicht van BpfBouw is kritisch op de innovatiekracht bij APG. Een zorgpunt is het tempo waarin nieuwe projecten van de grond komen.

Pensioenfonds Shell: onvoorwaardelijke indexatie voor werknemers tot 2025

Shell-werknemers die pensioen opbouwen in het db-fonds krijgen dit jaar alsnog 2% indexatie. Deze verhoging, die de werkgever betaalt, zit ook in het vat voor 2023 en 2024.

ABP steunt klimaatresolutie Follow This bij Shell

ABP heeft gisteren voor het eerst de klimaatresolutie van actiegroep Follow This bij Shell gesteund. Waarschijnlijk voor het laatst, want het fonds zal naar verwachting over een jaar niet meer in het olieconcern zitten.