Auteur

Sameer van Alfen

Rechter: 5% omzet uit T-shirts te weinig voor verplichtstelling bij MITT

Een groothandel in sportprijzen die 5% van zijn omzet haalt uit het bedrukken van T-shirts, valt niet onder de verplichtstelling van bpf MITT. Volgens de rechter is dit percentage te gering en is er sprake van een bijproduct.

Vastgoedbeleggingen pensioenfondsen bijna 9% minder waard

De vastgoedbeleggingen van Nederlandse pensioenfondsen zijn vorig jaar 8,6% in waarde gedaald. De grootste klappen waren voor beursgenoteerd vastgoed; de verliezen bij direct vastgoed en internationale vastgoedfondsen vielen mee.

-21% beleggingsrendement voor pensioenfondsen in 2022

Pensioenfondsen boekten in 2022 na aftrek van kosten een beleggingsrendement van gemiddeld -21%. Het opf van Heineken en kring Progress van Unilever APF verloren het minst. Zij behaalden ook het hoogste overrendement.

Maureen Schlejen: Actiam moet verdubbelen naar €40 mrd

Begin 2022 kocht risicomanager Cardano duurzaam belegger Actiam. De combinatie heeft zijn aanvalsplan voor de pensioensector klaar. ‘Actiam moet verdubbelen naar €40 mrd belegd vermogen’, zegt cco Maureen Schlejen.

Franse regering omzeilt parlement bij verhoging pensioenleeftijd

De Franse regering heeft gisteren het parlement buitenspel gezet om haar pensioenhervormingen erdoor te drukken. Het gaat onder meer om een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar, te bereiken in 2030.

‘Ook bijna-gepensioneerde profiteert van collectieve uitkeringsfase’

Een collectieve uitkeringsfase in de solidaire regeling leidt niet alleen voor gepensioneerden tot een stabieler pensioen, blijkt uit berekeningen van Sprenkels. In een slechtweerscenario profiteren ook bijna-gepensioneerden.

PFZW krijgt nieuwe mede-eigenaar bij woningbelegger Amvest

PFZW krijgt met ASR een nieuwe medeaandeelhouder in woningbelegger Amvest. Dit is het gevolg van de overname van Aegon Nederland, de huidige mede-eigenaar van Amvest, door ASR.

Allianz kiest Cardano voor vermogensbeheer

Allianz Nederland heeft Cardano-Actiam geselecteerd als vermogensbeheerder voor alle premieregelingen van de verzekeraar en zijn ppi. Het gaat om een mandaat van ruim €2 mrd dat voor de zomer moet ingaan.

Europese waakhond start consultatie voor herziening IORP-richtlijn

Europees toezichthouder Eiopa is begonnen met een consultatie voor de herziening van pensioenfondsenrichtlijn IORP 2. Dit moet leiden tot een advies aan de Europese Commissie in oktober.

KLM-fondsen verwachten vaker te stemmen over belastingmoraal bedrijf

De drie KLM-pensioenfondsen stemden in december voor een aandeelhoudersresolutie die Microsoft opriep tot meer belastingtransparantie. Ze verwachten dit ava-seizoen meer van dit soort resoluties.

AFM: verlaag drempels voor pensioenopbouw in derde pijler

De AFM constateert dat er belemmeringen zijn voor het afsluiten van derdepijlerproducten. Aanbieders moeten daar snel iets aan doen, maar pensioenfondsen kunnen ook helpen de bekendheid van deze producten te vergroten.

Dekkingsgraad stijgt 3,5%-punt in februari

De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds is in februari flink gestegen naar circa 120%. Beleggingen rendeerden negatief, maar de verplichtingen daalden door een hogere rente nog harder.

Stipp belegt minder in aandelen opkomende markten

Door minder te beleggen in aandelen opkomende landen en meer in ontwikkelde markten, voldoet Stipp beter aan zijn duurzame ambities. Ook belegt het fonds zo meer in lijn met de markt en verlaagt het de beheerkosten.

‘30% van de pensioenfondsen haalt nominale toezegging niet’

De fondsen Avebe, TDV en apf-kring Chemours zijn er sinds 2007 met hun rendementen het best in geslaagd een nominaal pensioen te realiseren, aldus beleggings- en dataexpert Anton Kramer. 30% van de fondsen lukte dit niet.

Honderdduizenden extra deelnemers door lagere toetredingsleeftijd

Verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen naar achttien jaar in 2024 leidt tot honderdduizenden extra deelnemers. Vooral Horeca & Catering, Stipp en Detailhandel verwachten veel nieuwe aanwas.

Belegd vermogen apf’en met kwart gedaald

Apf’en zijn vorig jaar hard geraakt door stijgende rentes en negatieve rendementen op aandelen en obligaties. Hun gezamenlijke belegd vermogen daalde 24% naar €19,8 mrd.

BNP Paribas AM: ‘Fiduciair beheer te belangrijk om mee te stoppen’

BNP Paribas AM blijft zich richten op fiduciair beheer in Nederland, ondanks het verlies van grootste pensioenfondsklant SBZ. Wel zegt de assetmanager scherpe keuzes te maken in wat het wel en niet doet.

‘Beursgenoteerd vastgoed laks met stellen groene doelen’

Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft doelen gesteld om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul in 2050, blijkt uit onderzoek van Van Lanschot Kempen. 60% heeft zelfs helemaal geen groene plannen.

Nederlander meest tevreden over pensioen

Nederlanders hebben van alle Europeanen het meeste vertrouwen in de hoogte van hun pensioen, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Eiopa. Zes op de tien meent genoeg geld te hebben voor een comfortabele oude dag.

‘Maak rendementen pensioenfondsen beter vergelijkbaar’

De rendementen voor individuele beleggingen blijken bij de vijf grootste fondsen niet vergelijkbaar, constateert Sameer van Alfen. Volgens hem is het logisch dat naast kosten ook rendementen op dezelfde manier worden gerapporteerd.

‘Geef pensioenfonds rol in verzilveren overwaarde huizen’

Pensioenfondsen zouden het voortouw kunnen nemen in het verstrekken van hypotheken waarmee consumenten de overwaarde van hun huis verzilveren. Dat schrijven verschillende hoogleraren in economenblad ESB.

‘Waardedaling vastgoed noodzakelijk voor behoud risicopremies’

Als beleggers een risicopremie van 1,5 tot 2% op vastgoed willen behouden, dan is bij de huidige rentes een waardedaling van zo’n 20% noodzakelijk. Dat zegt Casper Hesp van Syntrus Achmea.

PGGM steekt meer geld in vliegtuigleasing

De belegging van PGGM in vliegtuigleasebedrijf Macquarie AirFinance kende een lastige start door de coronacrisis. Nu de marktomstandigheden zijn verbeterd, investeert PGGM extra geld, zodat het bedrijf kan uitbreiden en vergroenen.

Grootste fondsen verliezen fors op renteafdekking

De grote vijf pensioenfondsen hebben in 2022 als gevolg van de oplopende rente fors verloren op hun renteafdekking. Hierdoor werden hun toch al flinke negatieve rendementen op aandelen en bedrijfsobligaties extra aangedikt.

Accountants: extra aandacht voor evenwichtigheid indexatiebesluiten

Accountants zullen in hun jaarrekeningcontroles bij pensioenfondsen scherp kijken naar de onderbouwing van indexatiebesluiten. Ze willen in het bestuursverslag teruglezen waarom besluiten evenwichtig zijn.

Bij stranden pensioenwet loopt Nederland EU-coronasteun mis

Mocht de Wet toekomst pensioenen niet doorgaan, dan kan Nederland geen volledige aanspraak maken op €4,7 mrd uit het EU-coronaherstelfonds. Het kabinet heeft de Wtp als voorwaarde aangedragen voor Europese steun.

Fonds Rabobank belegt meer in groene energie

Rabobank Pensioenfonds besloot in 2020 om 35% van zijn infrabeleggingen in hernieuwbare energie te steken. Met een investering van €75 mln in een nieuw impactfonds van Achmea IM wordt dat doel bereikt.

Pensioenkoepel heeft geen behoefte aan meer EU-regels tegen groenwassen

Van de Pensioenfederatie hoeft Europa niet met strengere regelgeving te komen tegen groenwassen. Het AFM-toezicht op de implementatie van SFDR-regels is voldoende om onjuiste claims van pensioenfondsen te voorkomen.

Koepel: ‘Nederland moet wachten met regels voor duurzaam ondernemen’

Nederland moet wachten op Europese regels voor duurzaam ondernemen, vindt de Pensioenfederatie. Het is geen goed plan om eerder met nationale wetgeving te komen, wat politieke partijen in de Tweede Kamer willen.

ABP en PFZW volharden in peperdure private equity

ABP en PFZW verdedigen hun hoge beleggingskosten met de forse rendementen die daarvoor terugkomen. Toch renderen deze pensioenreuzen niet beter dan fondsen met lagere kosten.