Auteur

Ilse Akkermans

Gevolgen val kabinet voor pensioenbeleid

De uitvoering van de Wtp gaat na de kabinetsval door. ING verwacht 20% hogere pensioenen in nieuwe stelsel. En wisselende effecten slecht beleggingsjaar 2022 op variabele uitkeringen dc-regelingen. Dit en meer in De Dekkingsgraad.

De pensioenwet, de grijze vlek, en de gepensioneerden van Philips

Tot 2024 kunnen fondsen soepele indexatieregels toepassen zonder overbruggingsplan. En twee derde van de deelnemers in dc-regelingen heeft een beperkte premie-inleg. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

De grootste tekortkomingen in de transitieplannen volgens DNB

In de transitieplannen van pensioenfondsen schort het nog aan details, zegt DNB. De omvang van de verplichte operationele reserve valt mee, denkt de Pensioenfederatie. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

De pensioenwet, bestuursmodellen en de bonussen van APG

Huisartsen kiezen voor het omgekeerd gemengde bestuursmodel. APG keert ondanks een negatief rendement meer bonussen uit. En de stand van zaken rond de nieuwe pensioenwet. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

Over het grootste datalek ooit in de pensioensector

Een datalek bij een softwareleverancier treft PME en PFZW. En klanten van Achmea Pensioenservices vinden de kostenindicaties voor de transitie te hoog. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

Wat de winst van BBB betekent voor de nieuwe pensioenwet

Na de verkiezingen resteert een krappe meerderheid voor de nieuwe pensioenwet in de senaat. APG wil zijn twee grootste klanten niet in hetzelfde jaar overzetten naar het nieuwe stelsel. Dit en meer in podcast De Dekkingsgraad.

Waarom een collectieve oplossing voor shoprecht niet mag

De duurzaamheidsclassificatie van veel beleggingsfondsen is verlaagd. DNB geeft zichzelf volgens de Pensioenfederatie te veel macht. En collectief oplossen van het shoprecht mag niet. Dit in podcast De Dekkingsgraad.

Hoe pensioenfondsen afspraken aanpassen om meer te indexeren

Onder meer PGB en PostNL pasten indexatieafspraken aan. PMT en PME verhogen hun beleggingen in woningen. En alle pensioenfondsen in het Klimaatcommitment hebben een actieplan. Dit alles in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Het hete hangijzer van de nieuwe pensioenwet

Het afrondende debat over de Wet toekomst pensioenen komt eraan. Sommige fondsen worstelen met hun indexatieplafonds, andere dreigen te moeten korten. Hierover meer in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Over de afwegingen van pensioenfondsen bij hun indexatiebesluiten

Grote pensioenfondsen kennen forse indexaties toe. En bij veel fondsen schieten goed renderende illiquide beleggingen door hun bandbreedtes. Hierover meer in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Waarom de Tweede Kamer de pensioenwet in stukken knipt

De Kamer gaat de pensioenwet per artikel behandelen. PFZW indexeert 6%. En fondsen reageren terughoudend op de oproep van Defensie meer te investeren in wapens. Dit en meer in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Hoe de oproep van prominenten het pensioendebat kan beïnvloeden

Prominenten roepen op om de Wtp niet door te zetten. Met de solidaire premieregeling zouden de uitkeringen verlaagd zijn. ASR neemt Aegon Nederland over. Dit en meer in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Gemiste indexatie dreigt flink op te lopen

Naar verwachting stijgt de totale niet verleende indexatie aanzienlijk, omdat de meeste pensioenfondsen de inflatie dit jaar slechts gedeeltelijk kunnen goed maken. Bij sommige grote bedrijfstakfondsen komt de achterstand boven 30%.

Hoe het aantal werknemers zonder pensioen omlaag moet

Minister Schouten wil 450.000 minder werknemers zonder pensioenopbouw. En Nederlandse pensioenfondsen moeten nagaan of ze bij een rentestijging liquiditeitsproblemen kunnen krijgen. Dit in nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

De Dekkingsgraad: Indexatieverwachting en 10%-eis van FNV

Uitstel van de Wet toekomst pensioenen wordt steeds waarschijnlijker. En de aanvullende pensioenuitkeringen stijgen volgend jaar naar verwachting gemiddeld 2,5%. Dit en meer in deze aflevering van nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

De Dekkingsgraad: loopt de stelselherziening verder vertraging op?

De behandeling van de Wet toekomst pensioenen kost meer tijd dan was ingeschat. Loopt de stelselherziening hierdoor verder vertraging op? Over de ontwikkelingen rondom de Wtp gaat deze derde aflevering van nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

De Dekkingsgraad: de drie indexaties van pensioenfonds Hoogovens

Pensioenfondsen verloren in de eerste helft van dit jaar liefst €300 mrd. Tegelijk stijgen de uitkeringen bij Hoogovens dit jaar bijna 10%. Deze onderwerpen in de tweede aflevering van nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

De Dekkingsgraad: nieuwspodcast voor de pensioensector

AZL kiest voor Festina, pensioenfonds IBM dekt inflatierisico volledig af en in het nieuwe stelsel zullen de kosten wellicht toch niet dalen. Dat alles in deze aflevering van nieuwspodcast De Dekkingsgraad.

Kans op nieuwe korting bij pensioenfonds Levensmiddelen

Pensioenfonds Levensmiddelen moet eind dit jaar mogelijk opnieuw de pensioenen verlagen. Een aanhoudend dekkingstekort speelt het fonds parten.

‘Verzamelen mailadressen is dweilen met kraan open’

Pensioenfondsen willen toegang tot mailadressen die de overheid van hun deelnemers heeft, maar vragen daar tot nu toe tevergeefs om. SBZ Pensioen kan slechts de helft van zijn deelnemers digitaal bereiken en trekt aan de bel.