Direct naar inhoud

Behandeling pensioenwet in senaat duurt tot na Statenverkiezingen

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 2 februari 2023

De Eerste Kamer houdt deze maand twee deskundigenbijeenkomsten en start in maart met schriftelijke vragen. Dit betekent dat de behandeling van de pensioenwet in de senaat doorloopt na de Statenverkiezingen op 15 maart.

Eerder deze week besloot de vaste commissie voor Sociale Zaken in de Eerste Kamer deskundigen uit te nodigen voor bijeenkomsten op dinsdag 14 en dinsdag 21 februari. Twee weken later, op dinsdag 7 maart, leveren de senatoren schriftelijke vragen aan over de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

De week erna, op woensdag 15 maart, vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Het is daarmee praktisch uitgesloten dat de Eerste Kamer klaar is met de behandeling van de Wtp vóór de Statenverkiezingen.

CDA-senator Ria Oomen zei eerder tegen Pensioen Pro dat het mogelijk moet zijn de behandeling in de senaat voor die tijd af te ronden. Ze voegde eraan toe dat de behandeling vermoedelijk langer duurt.

De planning zover die nu bekend is bevestigt dat.

Indicatie nieuwe Eerste Kamer

Hertelling bij de Statenverkiezingen in Flevoland in 2019; aangevraagd door het CDA dat toen tien stemmen tekort kwam voor een vierde zetel in de provincie. ANP / ANP

De uitslag van de Statenverkiezingen geeft een indicatie van de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. Statenleden kiezen op 30 mei de nieuwe senatoren. Volgens een peiling van Maurice de Hond van afgelopen weekeinde houden de partijen die de pensioenwet steunden in de Tweede Kamer een meerderheid in de senaat. Die is wel kleiner dan in de huidige senaat: 42 in plaats van 46 van de 75 zetels.

De senaat komt voor het laatst in de huidige samenstelling bijeen op 30 mei. Als de stemming over de Wtp die dag plaatsvindt, dan kan die op 1 juli in werking treden, zoals minister Schouten wil.

Deskundigenbijeenkomsten

De deskundigenbijeenkomst op 14 februari heeft als thema’s uitvoerbaarheid, handhaafbaarbeid en implementatie. Een week later, op 21 februari, gaat de bijeenkomst over rechtmatigheid en effecten van de wet. Welke deskundigen die dagen naar de senaat komen is nog onbekend. Volgens een woordvoerder vindt bekendmaking plaats de vrijdag vóór de bijeenkomsten.

‘Artikelsgewijze behandeling werkt goed’

De vaste commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer hield deze week een besloten ‘strategische procedurevergadering’. Bij die vergadering is onder meer gesproken over de behandeling van de Wtp. Volgens de, openbare, besluitenlijst van de vergadering hebben Kamerleden ‘de artikelsgewijze behandeling ervaren als een goede werkwijze om een (technisch) complexe wet te behandelen’.