Direct naar inhoud

Communicatiebrief Koolmees valt verkeerd — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 5 februari 2018

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn kritisch over het communiceren van scenariobedragen die rekening houden met inflatie en indexatie. Deelnemers vinden zulke reële bedragen lastiger te begrijpen dan nominale en de toepassing kan zo eerdere inspanningen voor duidelijk communiceren teniet doen.

Nog geen toegang? Abonneer u op Pensioen Pro en krijg:

 • Onbeperkt online toegang tot pensioenpro.nl
 • Dagelijks het laatste pensioennieuws, achtergronden en opinie in uw inbox
 • Jaarlijks vier keer Pensioen Pro Magazine (inclusief de Vermogensbeheergids) in de bus
 • Volledig archief van Pensioen Pro en IPNederland vanaf 2009

1 reactie

 1. E. Daae
  6 jaar geleden

  De meeste deelnemers aan een pensioenregeling hechten de meeste waarde aan ‘meer feitelijke, nominale informatie’, aldus een onderzoek van de Pensioenfederatie. ‘Koopkrachtinformatie mag de informatie waar men primair behoefte aan heeft niet vertroebelen.’

  Het geven van inzicht in de omvang van pensioenaanspraken (= inzicht in de vordering op het pensioenfonds) door de pensioenfondsen is al lang mogelijk. Dat weet de Pensioenfederatie natuurlijk ook wel, maar zij houdt dit gegeven kennelijk liever onder de pet.

  Ieder pensioenfonds houdt per individuele deelnemer vanaf dag 1 een actuariële rekening bij waaruit de omvang van de individuele pensioenaanspraak zonneklaar blijkt. Daar is een zgn. hervorming van het stelsel niet voor nodig! DE PENSIOENAANSPRAAK IS HET ONVERVREEMDBAAR EIGENDOMSRECHT VAN IEDERE DEELNEMER. DEELNEMERS ZIJN CREDITEUREN! ZIJ HEBBEN RECHTEN!

  Tot nu toe houden de fondsbestuurders krampachtig vast aan de verplicht gestelde communicatie naar de deelnemers middels het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het UPO is voor de meeste deelnemers een vrijwel onbegrijpelijk document; en het geeft geen correct inzicht in de omvang van de pensioenaanspraak van de deelnemer EN MEN KAN ER GEEN RECHTEN AAN ONTLENEN. Het recente communicatievoorstel van minister Koolhaas maakt de zaak naar onze mening alleen maar onbegrijpelijker.

  Een effectieve pensioencommunicatie – beter nog: pensioenopvoeding – zou kunnen beginnen met het uitleggen van het verschil tussen een pensioenregeling die gebaseerd is op een uitkeringsovereenkomst, een regeling met een sterk sociaal karakter uitgevoerd door non-profit pensioenfondsen en pensioenregelingen die gebaseerd zijn op een premie- of kapitaalovereenkomst, (een financieel product met een geheel andere juridische status dan de uitkeringsovereenkomst) die vrijwel altijd door commerciële verzekeraars worden uitgevoerd met alle extra kosten en risico’s van dien.

  Overigens vragen wij ons al geruime tijd af waarom de bestuurders van de pensioenfondsen zich niet uitlaten over de – in onze ogen – absurde plannen om het huidige stelsel in te ruilen voor een stelsel met individuele potjes. Deze bestuurders moeten, door alle daarin vertegenwoordigde kennis en ervaring, toch beter weten.

  In algemene zin zouden bestuurders zich, als deskundig orgaan, veel krachtiger moeten laten horen als het erom gaat wat goed is voor de deelnemers en zich verre houden van– of zich zelfs, zo nodig in rechte, moeten verzetten tegen- allerlei ondoordachte of risicovolle maatregelen en luchtballonnetjes van politiek Den Haag.

  Zeker, het huidige stelsel behoeft op onderdelen enige aanpassing; dit betekent niet dat het kind met het badwater dient te worden weggegooid.

U moet ingelogd zijn en een geldig abonnement hebben om een reactie te mogen plaatsen.