Direct naar inhoud

‘Hoge premies onderstrepen noodzaak nieuw pensioenstelsel’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 25 november 2016
De inhoud van dit artikel is gemigreerd. Lijkt er iets mis te gaan, of onderdelen te missen? Neem dan contact met ons op.

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt de dure pensioenen steeds lastiger uit te leggen aan deelnemers. ‘Het onderstreept de noodzaak om snel naar een nieuw stelsel te gaan.’

Ambtenaren en leraren gaan fors meer betalen voor hun pensioen de komende jaren. Volgend jaar stijgen de premies van 18,8% naar 21,1% van het salaris minus AOW, meldt ambtenarenpensioenfonds ABP. En dat is nog maar het begin. Het staat nu al vast dat de premie de jaren erna nog enkele procentpunten verder omhoog moet door de gedaalde rente en de lagere rendementsverwachting. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt de dure pensioenen steeds lastiger uit te leggen aan deelnemers. ‘Het onderstreept de noodzaak om snel naar een nieuw stelsel te gaan.’

Hoe kan een nieuw stelsel soelaas bieden?

‘Het huidige stelsel is erg rentegevoelig. Voor een 25-jarige moeten we nu al rekening houden met de huidige rente voor pensioeninkoop over vijfenveertig jaar. De lage rente drijft de premies op. In een nieuw stelsel moeten we af van die rentegevoeligheid. Door mensen geen vast pensioen meer te beloven, maar ze een persoonlijke pensioenpot te geven waarbij de premie wordt belegd, haal je die angel eruit. Daarbij kunnen deelnemers dan ook gemakkelijker hun potje meenemen als ze van baan wisselen en ontstaat er in zo’n stelsel meer ruimte voor keuzes. Dit betekent overigens niet dat we voor een individueel stelsel zijn. We vinden het wel belangrijk dat deelnemers verplicht pensioensparen en de risico’s samen blijven delen. We spreken daarom van een persoonlijk pensioen met bescherming.’

De sector beraadt zich al maanden op zo’n collectief stelsel met eigen potjes, tot nu toe zonder resultaat.

‘Er worden wel stappen gezet. Ik ben voorzichtig optimistisch. Er wordt op dit moment druk gerekend hoe zo’n stelselwijziging op fondsniveau uitpakt. Dat is van belang. Je wilt niet dat het kabinet met een ambitieus plan komt en de pensioenfondsen vervolgens met de gebakken peren zitten als het niet uitvoerbaar blijkt.’

‘Voor een 25-jarige moeten we nu al rekening houden met de huidige rente voor pensioeninkoop over vijfenveertig jaar. De lage rente drijft de premies op’

‘Een nieuw stelsel moet overigens niet alleen afrekenen met de rentegevoeligheid, een nieuw regime moet ook beter aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het huidige stelsel is nog geënt op het idee dat mensen veertig jaar als kostwinner bij een zelfde baas werken. Die werkelijkheid bestaat niet meer.’

Voor sommige vakbonden lijken de eigen potjes een brug te ver. Die koersen op een stelsel zoals het huidige, maar dan zonder harde beloftes.

‘De verschillen tussen deze varianten zijn minder groot dan ze lijken. Voor een goed en stabiel pensioen is het allerbelangrijkst dat we verplicht sparen en samen risico’s delen. Het maakt dan voor het pensioenresultaat uiteindelijk niet zo veel uit of je het premiestelsel noemt of een uitkeringsstelsel.’

Wanneer moet het nieuwe stelsel uiterlijk ingaan?

‘Wat ons betreft in 2020. Onder de huidige regels moeten pensioenfondsen met een dekkingsgraad onder de 105% namelijk na vijf jaar korten, zelfs als hun dekkingsgraad op dat moment alweer boven de 100% staat. Dat is niet uit te leggen aan de deelnemers. Voor ons zou dat moment in 2021 zijn, we hopen dat niet te hoeven meemaken.’

ABP heeft eerder dit jaar voor kortingen in 2017 gewaarschuwd. Hoe staat het er nu voor?

‘Het blijft spannend. Op dit moment gaat de dekkingsgraad elke week 1 procentpunt omhoog, maar we hebben in januari gezien dat die ook in één maand 7 procentpunt omlaag kan gaan. Het referendum in Italië komt er nog aan in december.’

Moet het kabinet de hersteltermijnen oprekken, zodat er minder kortingen nodig zijn? Een plan dat nu voorligt.

‘Laten we eerst 31 december afwachten en kijken hoe we er dan voorstaan, voordat we dat soort als-danvragen gaan stellen.’

ABP heeft een relatief lage renteafdekking met 25%. Is dat geen slecht besluit geweest?

‘Nee, dat was niet slecht. Onze dekkingsgraad ontloopt die van andere bedrijfstakpensioenfondsen niet zo veel. En pensioenfondsen die hun rente fors hebben afgedekt en zwaar in obligaties zitten, maken zich nu grotere zorgen dan wij.’