Direct naar inhoud

FD Business

  • Partner
Uitgever Pensioen Pro, Mariska van de Westen en CEO Lifetri, Philippe Wits na ondertekening van de sponsorovereenkomst.

Verzekeraar Lifetri wordt hoofdsponsor van het Focuscongres van Pensioen Pro

Amsterdam – Lifetri verbindt zich voor drie jaar aan het congres, dat inzoomt op kwesties rond pensioenuitvoering en jaarlijks plaatsvindt in maart.

Mariska van der Westen, uitgever van Pensioen Pro: “We zijn bijzonder blij met dit commitment van Lifetri. De pensioensector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Als het om de overgang naar het nieuwe stelsel gaat, biedt ons Focuscongres een onafhankelijk platform voor diepgaande kennisdeling en kritische discussie, dat voor pensioenfondsen vrij toegankelijk is en blijft. Die rol kunnen we alleen vervullen dankzij financiële steun vanuit de markt. Dat Lifetri zich nu vastlegt om drie jaar lang het hoofdsponsorship op zich te nemen, is dan ook een enorme opsteker.”

Philippe Wits, CEO Lifetri: “De nieuwe pensioenwet is de grootste pensioenhervorming die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Bestuurders van pensioenfonds staan voor complexe keuzes met mogelijk grote gevolgen voor hun deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat pensioenfondsen precies snappen wat er speelt, zodat ze weloverwogen de juiste keuzes kunnen maken.
Het Pensioen Pro Focuscongres is hét pensioenevenement in Nederland om met elkaar te discussiëren en kennis te delen. Daar verbinden we als Lifetri graag onze naam aan.”

Partner verantwoordelijkheid

FD Business is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Alle uitspraken of meningen die in de inhoud worden geuit zijn uitsluitend van de auteurs en weerspiegelen niet de meningen en overtuigingen van de website of gelieerde bedrijven.