Direct naar inhoud

Pensioenfonds Ahold Delhaize voert klimaattransitiebenchmark in

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 23 januari 2023

Pensioenfonds Ahold Delhaize gaat voor de beleggingsportefeuille een klimaat-transitiebenchmark invoeren. Het fonds verplicht zich daarmee de CO2-uitstoot van de beleggingen met 30% terug te brengen.

Dat zegt hoofd beleggingen van het pensioenfonds Eric Huizing. Pensioenfondsen die een dergelijke benchmark invoeren, moeten naast een initiële uitstootreductie van 30% hun emissies elk jaar met nog eens 7% omlaag brengen, om uiteindelijk in 2050 op nul uit te komen.

Het pensioenfonds is op dit moment bezig de nieuwe benchmark te implementeren. ‘We zijn van plan de uitstootreductie te bereiken door de bedrijven met de hoogste CO2-intensiteit in elke sector uit de portefeuille te halen’, zegt Huizing. Het is nog niet duidelijk wanneer die operatie zal zijn afgerond.

Om de invoering van de nieuwe benchmark te vereenvoudigen, heeft het fonds zijn mandaat voor Europese aandelen alvast samengevoegd met de wereldwijde aandelenportefeuille. ‘We vonden het bij nader inzien ook achterhaald om nog een aparte allocatie naar Europa te hebben’, aldus Huizing. ‘Waar een bedrijf is gevestigd, zegt tegenwoordig immers niets meer over waar het zijn omzet vandaan haalt.’

Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerentak van Milieudefensie, overhandigde op 12 juli 2022 een brandbrief met vier klimaateisen aan Ahold Delhaize, omdat het bedrijf nog steeds gevaarlijke, onomkeerbare klimaatverandering veroorzaakt. Ahold haalde een slechte notering op de Klimaatcrisis-Index van Milieudefensie, de eerste inventarisatie van de klimaatplannen van de grootste uitstoters van Nederland. ANP / Kim van Dam

Robeco voor Nordea

Er zijn nog meer veranderingen op til in het beleggingsbeleid. Pensioenfonds Ahold Delhaize ruilde in 2021 Axa IM in voor Achmea IM als fiduciair beheerder. Achmea heeft alle externe vermogensbeheerders kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft alvast geleid tot één wijziging: de high-yieldportefeuille van het fonds verhuist dit kwartaal van Nordea naar Robeco. Huizing: ‘Achmea IM had wat opmerkingen bij Nordea. Op basis van hun beoordeling waren er goedkopere en betere actieve managers beschikbaar.’

Belangrijk voordeel is verder dat Robeco meer maatwerk biedt. Huizing: ‘We zitten nu nog in een actief beheerd beleggingsfonds bij Nordea, maar krijgen straks bij Robeco een mandaat. Hierdoor kunnen we de transitiebenchmark ook direct in onze high-yieldportefeuille implementeren.’

Ook in opkomende markten belegt het pensioenfonds nog via passief beheerde fondsen, van State Street (obligaties) en BlackRock (aandelen). Het fonds bekijkt momenteel de mogelijkheden om ook hier de overstap naar een mandaat te maken. ‘Dat is nog werk in uitvoering’, aldus Huizing.

Parijsakkoord

Pensioenfonds Ahold Delhaize is niet het eerste dat een klimaat-transitiebenchmark heeft ingevoerd. Vorig jaar deed pensioenfonds Medisch Specialisten dit al voor de aandelenportefeuille. Ook Stipp, het pensioenfonds voor de uitzendbranche, hanteert voor de portefeuille aandelen ontwikkelde markten een dergelijke benchmark.

De klimaat-transitiebenchmark is het minder strikte broertje van de Parijsbenchmark (Paris Aligned Benchmark). Pensioenfondsen die de laatste benchmark volgen, moeten naast de jaarlijkse CO2-reductie van 7% hun uitstoot direct met 50% terugbrengen. Ook mogen ze niet meer in fossiele-energiebedrijven beleggen.

Pensioenfonds UWV en pensioenfonds PostNL voerden vorig jaar een Parijsbenchmark in, al belegt PostNL nog steeds ‘beperkt’ in fossiel.

Te vroeg

Pensioenfonds Ahold Delhaize heeft niet voor een op het Parijsakkoord afgestemde benchmark gekozen, omdat het fonds het te vroeg vindt om helemaal afscheid te nemen van fossiele beleggingen. ‘Onze huidige inschatting is dat een aantal grote bedrijven in de fossiele brandstoffen sector een belangrijke rol zal moeten spelen bij de transitie naar duurzame energie. Hun expertise en risicokapitaal is nodig voor deze zeer moeilijke en kostbare omschakeling’, aldus het fonds in een verklaring op de website.

Het pensioenfonds Ahold Delhaize neemt tot 2030 de tijd om de 50% reductie te bereiken, al wil het fonds ‘zodra dat mogelijk is’ de klimaatdoelstellingen aanscherpen richting de iets ambitieuzere Parijsbenchmark.

U moet ingelogd zijn en een geldig abonnement hebben om een reactie te mogen plaatsen.