Direct naar inhoud

Pensioenfonds Aon wil ‘opt-out’ bieden voor zekerheid

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 13 mei 2022

Pensioenfonds Aon is van plan eind dit jaar de rechten over te dragen naar apf Stap. Voor de deelnemers die meer zekerheid willen, wordt gestudeerd op een ‘opt-out’.

Dat blijkt uit een brief aan de deelnemers van het fonds en een instemmingsverzoek aan de or van de werkgever, zelf een belangrijk consultancybedrijf in de pensioensector.

Het fonds Aon Groep Nederland (€925 mln vermogen) is sinds de sluiting voor nieuwe deelnemers in 2014 op zoek naar consolidatiemogelijkheden. Er is nu extra reden om vaart te maken, omdat uitvoerder InAdmin RiskCo de dienstverlening beëindigt per eind 2022.

Fonds en werkgever kiezen voor overgang naar een apf, omdat dit leidt tot een hoger verwacht pensioenresultaat dan bij een verzekeraar, de andere optie die nog overwogen werd. ‘Alleen bij voortdurend slechte beleggingsresultaten of heel lage inflatie zal het pensioenniveau bij een verzekeraar over vijftien jaar gemeten gemiddeld hoger zijn’, staat in de deelnemersbrief.

In het instemmingsverzoek aan de or noemt de werkgever ook ‘behoud van invloed’ als reden. De bedoeling is dat de rechten in een eigen kring bij het apf komen, waar sociale partners via een belanghebbendenorgaan nog inspraak hebben.

Indexatie

Een ander beoogd voordeel is ‘geen wijziging van de toezegging en onaangepaste uitvoering van de regeling’. Een bijzonderheid van de Aon-regeling is onder meer dat de werkgever betaalt voor een onvoorwaardelijke indexatie van deelnemers die nog in actieve dienst zijn bij Aon. Dat zijn er 569. De bijna 2600 inactieven hebben een voorwaardelijke indexatie. In 2022 bedroeg die 3,28%.

Over verzekeringsoptie merkt de werkgever nog op: ‘De directie van Aon Groep Nederland herkent de zekerheid die een verzekeraar kan bieden, maar deze kent een prijs. Deze prijs weegt niet op tegen de hogere pensioenresultaten bij continuering van de huidige toezegging.’

De keuze voor Stap is onder meer gemaakt omdat dit het grootste onder de apf’en is, en omdat Stap dezelfde vermogensbeheerder heeft als het fonds. Het eerste maakt de keuze toekomstbestendig, het tweede scheelt transitiekosten, aldus de deelnemersbrief.

De ondernemingsraad van Aon moet zich nog uitspreken: zij heeft daar tot 11 juli de tijd voor, blijkt uit het instemmingsverzoek. De collectieve waardeoverdracht moet in november of december plaatsvinden.

Protest

Aon worstel al jaren met de onderbrenging van het eigen pensioenfonds. Lange tijd werd gemikt op overgang naar België, maar dat werd in 2019 afgeblazen.

Tegen de huidige plannen voor overdracht naar een apf werd eerder fel geprotesteerd door een groep van zeventien deelnemers, vertegenwoordigd door advocaat Mark Heemskerk. Zij vonden een verzekeraar, gezien de comfortabele dekkingsgraad van het fonds (eind maart 133,8%), een aantrekkelijk optie om een gegarandeerde indexatie binnen te halen. De deelnemers hadden het gevoel dat die optie niet serieus werd bekeken.

Voor de deelnemers die graag meer zekerheid willen, onderzoekt het fonds de mogelijkheid van eenmalige ‘opt-out’, meldt de brief. Zij zouden dan alsnog garanties krijgen. ‘Als die mogelijkheid er komt, zal dat waarschijnlijk pas na de overdracht van de pensioenen naar Stap zijn’, schrijft het fonds. De optie is alleen beschikbaar voor de gepensioneerden en slapers.

De werkgever steunt het idee ‘als deze helpt om het draagvlak te vergroten’, schrijft ze aan de or, met als ‘absolute voorwaarde’ dat de optie geen ‘cash-impact mag hebben voor Aon Groep Nederland als werkgever.’

Salamitactiek

Foto Getty Images

Advocaat Heemskerk laat weten dat de deelnemers die hij vertegenwoordigt nog steeds niet overtuigd zijn van de argumenten voor een apf. ‘Dat is een understatement.’ De vragen die de groep eerder stelde zijn niet beantwoord, stelt Heemskerk. ‘Dat wekt geen vertrouwen. De vraag is hoe realistisch deze opt-out is. Ik heb een dergelijke variant nog niet eerder gezien. Het kan een vorm van salamitactiek zijn: hiermee de deelnemers verleiden tot de apf-optie, waarna de opt-out vervolgens niet haalbaar blijkt.’

Ook de Vereniging van Belanghebbende bij het fonds – een andere groep van ongeveer 250 deelnemers – constateert dat de opt-out een ‘geheel nieuwe optie binnen de pensioenwereld’ is. Vragen zijn nog hoe snel de opt-out beschikbaar komt (direct na de waardeoverdracht of pas enkele jaren erna) en wie de garantie biedt (het apf of een herverzekeraar), schrijft de Vereniging aan de leden.

Volgens Vereniging heeft de opt-out als voordeel dat deze dan beperkt zou blijven tot de deelnemers die daarvoor kiezen. Het overgaan van alle gepensioneerden en slapers naar een verzekeraar (een ‘carve out’) zou volgens de Vereniging alleen de voorkeur van een minderheid hebben.

Het pensioenfonds Aon Groep Nederland en werkgever Aon wilden niet reageren op vragen. Zij verwijzen naar de informatie op de eigen website. Ook de Vereniging van Belanghebbenden reageerde niet op een contactverzoek.

U moet ingelogd zijn en een geldig abonnement hebben om een reactie te mogen plaatsen.