Direct naar inhoud

Meer dan twintig pensioenfondsen indexeren meer dan 3%

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 16 mei 2022

De pensioenfondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of hoger een toeslag van 3% of meer.

Foto iStock

Dat blijkt uit een inventarisatie door Pensioen Pro onder pensioenfondsen die eind vorig jaar een beleidsdekkingsgraad van 125% of meer hadden. De top drie bestaat uit Shell met een toeslag van 5,7% (waarvan 0,7% inhaalindexatie), ABN Amro met 6,4% en Philips, dat de pensioenuitkeringen indexeerde met 7,4%.

Alle drie de fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die volledige indexatie mogelijk maakt. Philips verleende toeslag op basis van een dekkingsgraad van 125,8%, Shell deed dat bij 127,5% en ABN Amro zat op 134%.

Belangrijk verschil is dat ABN Amro ook de aanspraken van de actieven met hetzelfde percentage indexeert als de gepensioneerden. Bij Philips is dit bij de actieven slechts 1,6%, bij Shell ontbreekt toeslag voor de actieven volledig. Bij Philips en Shell correleert de indexatie voor actieven met de salarisontwikkeling bij de onderneming en niet met de prijsindex.

Referentieperiode

De meeste fondsen met een beleidsdekkingsgraad van meer dan 125% (per eind vorig jaar) houden hun indexatie bescheidener. Het merendeel beperkt zich tot een toeslag tussen de 1% en 3,5%. Fondsen die iets meer indexeren zijn die van kantoorartikelenbedrijf Staples (4%), het fonds voor de medisch specialisten (3,7%, waarvan 3% jaarlijks onvoorwaardelijk) en bedrijfstakfonds Rijn- en Binnenvaart (3,58%).

Een van de oorzaken van het indexatieverschil tussen enerzijds Shell, ABN Amro en Philips en anderzijds de overige ‘125%+-fondsen’ is de gekozen inflatieperiode. Bij de eerste drie telt de maand januari 2022 (toen de inflatie omhoog schoot) nog mee bij het vaststellen van de indexatiedoelstelling.

Veel andere fondsen bepaalden hun indexatie op basis van de situatie van een maand of twee maanden eerder. De percentages 3,42% en 3,28% corresponderen met prijsindexcijfers van het CBS over oktober 2020-oktober 2021, respectievelijk inclusief of juist exclusief btw en accijnzen.

Sla ingesloten LocalFocus-inhoud over
Ingesloten LocalFocus-inhoud overgeslagen

Iets minder ruimhartig

Net onder de 3,5% zitten onder meer de ondernemingspensioenfondsen Provisum (C&A), Pensura, Yara en Huntsman Rozenburg (alle vier 3,42%). Unilever APF-kring Progress en de fondsen Delta Lloyd, HAL, Avery Dennison en Aon Groep Nederland volgen met 3,28% en een inhaaltoeslag. Ook het fonds voor de huisartsen, opf’en DHL en Niemeyer en de gesloten pensioenfondsen van Campina, Croda en ING halen nog nipt de 3% indexatie.

Waarschijnlijk komt ook het toeslagpercentage van het pensioenfonds Sportfondsen boven de 3% uit, maar daar moet nog een definitief besluit over worden genomen. In totaal zijn er daarmee 21 fondsen of apf-kringen bekend die gepensioneerden 3% of meer indexatie toekennen.

Opvallend is de apf-kring Chemours, waar alleen het vroegpensioen meer dan 3% verhoogd wordt (3,42%). Gepensioneerden bij deze kring moeten het doen met 2,57% en bij de actieven is in het geheel geen indexatie. De fondsen van Nedlloyd en Calpam en de apf-kringen RBS, General Electric Nederland en Pensioenfondsenkring 1 (Centraal Beheer APF) blijven met een toeslag van 2,7% net onder de grens van 3%.

Veel fondsen maken in hun indexatiebesluiten nog eens duidelijk dat indexatie voorwaardelijk is en dat de verleende toeslagen voor 2022 niks zeggen over komende jaren, ondanks de huidige inflatiecijfers. Zo benadrukt het bestuur van het ABN Amro-fonds alvast dat in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet volledig wordt geïndexeerd wanneer de inflatie zo hoog blijft als nu.

Economische dekkingsgraad

Het bestuur van het ABN Amro-fonds verwijst daarbij naar de eigen indexatierichtlijn en het samenspel hierin tussen drie verschillende dekkingsgraden. Zo is de mate van indexatie afhankelijk van de verhouding tussen de beleidsdekkingsgraad en de ‘toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad’ (tbi). ‘De tbi geeft aan bij welke hoogte van de beleidsdekkingsgraad volledig kan worden geïndexeerd’, aldus het fonds. ‘Dit is gebaseerd op het principe dat bij die hoogte volledige indexatie niet eenmalig, maar naar verwachting ook in de toekomst kan worden gegeven.’

Bij ABN Amro is de tbi momenteel 123%. De beleidsdekkingsgraad was ten tijde van het recente indexatiebesluit aanzienlijk hoger (134%).

Maar het ABN Amro-fonds stelt ook dat er geen of minder indexatie wordt verleend als ‘de economische dekkingsgraad in gevaar komt’. Deze dekkingsgraad wordt berekend op basis van de actuele marktrente, legt het fonds uit.

Het fonds geeft in de indexatierichtlijn noch in de pensioenregeling aan hoe hoog de economische dekkingsgraad dient te zijn voor volledige indexatie. Wel blijkt uit cijfers op de site van het fonds dat de economische dekkingsgraad dit voorjaar flink daalde, van 139% in maart naar 134% in april. Dit hangt samen met de indexatie, die ook per april is verleend.