Direct naar inhoud

Dit zijn de nominaties voor de Pensioen Pro Awards

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 31 mei 2023

De pensioenfondsen Wolters Kluwer, Mediahuis Nederland en Rabobank zijn kandidaat voor de prijs ‘Pensioenfonds van het jaar 2023’.

De shortlist met drie fondsen is opgesteld door een vakjury. Ze vormt een selectie uit de veertig nominaties die er zijn voor de diverse categorieën van de Pensioen Pro Awards. De prijzen worden op donderdagavond 15 juni uitgereikt, na afloop van het Pensioen Pro Jaarcongres.

Pensioenfonds Rabobank is genomineerd vanwege de overstap op een ‘Wtp-bestendige’ dc-regeling voor nieuwe opbouw. De aanpak van het fonds is vooruitstrevend, aldus de nominatie, ook op andere terreinen zoals verduurzaming van de portefeuille en interactie met deelnemers.

Pensioenfonds Mediahuis Nederland kan volgens zijn nominatie bogen op een hoge dekkingsgraad bij een bescheiden premie, strakke uitvoering waardoor de klachtencommissie werkeloos blijft en goede communicatie, met nieuwsbrieven én in persoon.

Ook pensioenfonds Wolters Kluwer heeft een nauwe band met de deelnemers: de drempel om het bestuursbureau binnen te stappen is laag. Verder houdt het kleine fonds veel taken in eigen hand: ‘het maakt zelf een beleggingsplan zonder toeters of bellen en monitort zelf de vermogensbeheerder’, aldus de nominatie.

De komende weken kunnen lezers van Pensioen Pro en het FD, evenals luisteraars van BNR Nieuwsradio, stemmen wie van deze drie fondsen winnaar moet worden. Stemmen kan tot 9 juni 16.00 uur via de website van Pensioen Pro. Eerdere winnaars van de Gouden Pensioen Pro Award waren onder meer de pensioenfondsen Heineken, PWRI, Provisum en ABN Amro

De nominaties in de overige acht categorieën zijn ook bekend. De winnaars in deze categorieën worden gekozen door de jury. De namen van de winnaars worden ook bekend op 15 juni. Onderstaand vindt u de nominaties kort samengevat. De volledige teksten van de nominaties zijn via de link hiernaast te vinden.

Verantwoord beleggen / esg

BPL, vanwege de investering van €210 mln in landbouwgrond, waarmee het boeren wil helpen de transitie naar duurzame landbouw te maken.

Pensioenfonds Detailhandel, vanwege de voorlopersrol op esg-gebied, onder meer met de introductie van een sdg-benchmark in 2019, €300 mln investering in ‘directe impact’-beleggingen in 2022 en de rol in het opzetten van samenwerkingsverbanden.

PGB, vanwege de belegging van €4,5 mrd in de passieve duurzame aandelenstrategie van Osmosis IM, die rekening houdt met CO2-uitstoot, afvalproductie en waterverbruik.

PMT, vanwege de impactbeleggingen op vijf thema’s, die van €2 mrd naar €10 mrd moeten in 2030.

Pensioenfonds PostNL, vanwege de belegging van €350 mln in duurzame landbouwgrond.

Innovatie

APG, vanwege het onderzoek naar de ideale begeleiding van deelnemers in het keuzeproces rond het bedrag ineens; en nogmaals omdat APG met mri-scans onderzocht welke termen voor concepten uit het nieuwe stelsel het best worden begrepen door deelnemers.

BeFrank, vanwege de keuzehulp nabestaandenpensioen, een compleet overzicht van alles wat geregeld is vanuit de werkgever voor de nabestaanden én welke keuzes de deelnemer zelf aanvullend kan maken.

Pensioenfondsen HaskoningDHV, DSM Nederland, PNO Media, Rail & OV en Waterbouw vanwege het ‘experience lab’, waarin de transitie naar het nieuwe stelsel gemodelleerd wordt op basis van een anoniem deelnemersbestand. Hierbij kunnen al vroeg resultaten geschetst worden van individuele te verwachten uitkomsten.

Pensioenfonds Horeca & Catering vanwege het volledige gebruik door het fonds van de loonaangifteketen, wat leidt tot een flinke kostenbesparing en betrouwbaardere gegevens.

Pensioenfonds Levensmiddelen, vanwege de nieuwe methode, met onder meer webscraping en machineleren, om snel en efficiënt online ondernemingen te vinden die mogelijk onder de verplichtstelling vallen.

PME en BPL, vanwege de nieuwe manier waarop deze fondsen structureel en doorlopend meten hoe deelnemers het proces ‘met pensioen gaan’ beleven.

Communicatie

Pensioenfondsen ABN Amro, Rail & OV en Provisum, vanwege de online keuzehulp die ze samen hebben ontwikkeld voor mensen die met pensioen gaan.

APG, met de campagne ‘Zie jij toekomst bij APG?’, die de bekendheid van APG als werkgever onder financiële professionals moet versterken; en nogmaals APG met de ‘transitieklantreis’, een visualisatie van de stappen die deelnemers nemen bij de transitie.

Pensioenfonds Huisartsen, vanwege de campagne met een ‘E-learning’ die het fonds inzette om huisartsen te laten kiezen tussen stabiel en variabel pensioen.

PGB, vanwege het Pensioentrefpunt, waar deelnemers elkaar online kunnen ontmoeten, opgezet samen met de vereniging van gepensioneerden.

Pensioenfonds Rail & OV, vanwege de uitvoerige MVB-rapportage.

Pensioenfonds Shell, vanwege de manier waarop het deelnemers helpt met de keuze tussen vaste en variabele uitkering: 96% vindt de informatie voldoende en duidelijk.

Pensioenfonds Vervoer, vanwege de activatie-index, waarin systematisch wordt bijgehouden welke deelnemers in welke mate geactiveerd worden door de communicatie van het fonds.

De campagne Werkenaanonspensioen, de grote verzamelplek voor informatie over de stelselwijziging, een samenwerking van ministerie, sociale partners, pensioenkoepels en pensioenadviesbranche.

Vermogensbeheer

Anthos Asset & Fund Management, de vermogensbeheerder van de familie Brenninkmeijer en pensioenfonds Provisum, vanwege de strategie om zich voor gelijkgestemde instellingen open te stellen, waaronder pensioenfondsen.

Pensioenfonds Bakkers, vanwege de financiering van een kredietunie die weer geld uitleent aan individuele bakkers en patisserieën.

Pensioenfonds Horeca & Catering, vanwege het interactieve dashboard waarmee het inzicht heeft in de beleggingsportefeuille ten behoeve van het balansmanagement en vermogensbeheer.

Pensioenfonds Heineken, vanwege de succesvolle eigen strategie voor vermogensbeheer en de goede resultaten die deze oplevert.

Langetermijnbelegger van het jaar

Pensioenfonds Huisartsen, vanwege de beleggingen in zorgvastgoed.

PME en PMT, vanwege de beleggingen in en betrokkenheid bij de opzet van fondsen die geld steken in startende Nederlandse techbedrijven, met een voor private equity relatief lange looptijd van elf jaar.

Pensioenfonds Rabobank, dat inzet op langetermijnbeleggingen in hernieuwbare energie. De komende vijf jaar verruilt het een grote pluk aandelen voor onder meer private equity, infrastructuur en high yield.

Diversiteit, inclusie en governance

Pensioenfonds Medisch Specialisten, vanwege het diversiteitsstreven voor het bestuur: tenminste twee vrouwelijke bestuurders en twee in de leeftijd 45-55 jaar.

Pensioenfonds Meubel, dat de organisatie aan het professionaliseren is, met onder meer een eigen bestuursbureau.

PGB, vanwege de interne ombudsman die het fonds sinds 2021 heeft.

PWRI, vanwege de verkiezingen die het organiseert voor het verantwoordingsorgaan.

Beste fonds met minder dan €5 mrd vermogen

Pensioenfonds Mediahuis Nederland, vanwege goede financiële soliditeit, uitvoering en communicatie.

Pensioenfonds British American Tobacco, vanwege lage kosten en bovengemiddelde resultaten.

Pensioenfonds StiPP, vanwege de manier waarop het de uitdagingen aangaat van veel deelnemers, een grote omloopsnelheid in het deelnemersbestand, en een bescheiden regeling met heel veel kleine pensioentjes.

Pensioenfonds Wolters Kluwer, vanwege het nauwe contact met deelnemers en de wijze waarop het fonds ondanks de beperkte omvang toch veel zaken in eigen hand houdt.

Beste pensioenfonds met meer dan €5 mrd vermogen

BpfBouw, het best gefinancierde van de grote fondsen, dat dit jaar liefst 14,52% indexatie kon bieden.

PME, dat voorop loopt met duurzaam beleggen en een draai maakt naar een geconcentreerde portefeuille.

Pensioenfonds PostNL, dat onderhandelde met sociale partners om het indexatiemaximum van 4% te laten vervallen, zodat er dit jaar 10% indexatie geboden kon worden.

Pensioenfonds Rabobank, dat overstapte op een ‘Wtp-bestendige’ dc-regeling voor nieuwe opbouw.

Een laatste categorie is die voor ‘Uitzonderlijke bijdrage aan de sector’, een oeuvreprijs voor personen, die in het verleden door onder anderen Lans Bovenberg, Peter Borgdorff en Wouter Koolmees en Theo Kocken is gewonnen. De winnaar van deze categorie wordt door de jury gekozen, zonder voorafgaande nominaties.

Jury

De winnaars in alle categorieën worden gekozen door de vakjury, die bestaat uit Mathijs van Dijk (Netspar), Martijn Euverman (Sprenkels), Loranne van Lieshout (Ortec Finance), Stefan Lundbergh (Cardano Insights) en Hedwig Peters (pensioenfondsbestuurder bij fondsen Citigroup en HaskoningDHV).

U moet ingelogd zijn en een geldig abonnement hebben om een reactie te mogen plaatsen.