Direct naar inhoud

‘Nieuwe stelsel geen reden versterking positie gepensioneerden’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 31 augustus 2022

Het nieuwe pensioenstelsel is geen reden de vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur te verstevigen. Bestuurders zitten daar niet voor een groep, maar voor alle deelnemers, stelt Mark Boumans.

Nog geen toegang? Abonneer u op Pensioen Pro en krijg:

 • Onbeperkt online toegang tot pensioenpro.nl
 • Dagelijks pensioennieuws, -achtergronden en -opinie per e-mail
 • Vier keer per jaar Pensioen Pro Magazine (inclusief Vermogensbeheergids) per post
 • Volledig archief van Pensioen Pro en IPNederland vanaf 2009

3 reacties

 1. R.G. de Bree
  2 jaar geleden

  Er kan wel een kanttekening worden geplaats bij deze stelling. De eerste vraag is dat wanneer expliciet wordt verwezen naar de wettelijke taak van evenwichtige belangenafweging, je ook de principiële vraag kunt stellen wat dan nog de waarde is van het paritaire model. Verwijzen naar deze wettelijke taak om als argument aan te dragen gepensioneerden geen extra invloed te geven geldt dan ook voor alle andere groeperingen. Het is dus wel degelijk zinvol om mede gegeven de gewijzigde demografische verhouding goed te kijken naar een effectieve evenredige vertegenwoordiging van de gehele pensioen populatie. Werkgevers en werknemers worden dan primair goed vertegenwoordigd, maar gepensioneerden vallen in een veel minder herkenbare sub categorie.

  Met als gevolg dat bij het verdelen van de maatschappelijke welvaart zij in de gehele procesgang van o.a. cao onderhandelingen nauwelijks aan bod komen. Je kunt je dus afvragen of in de gehele evenwichtige verdeling van de maatschappelijke welvaart het hier wel goed gaat. En omdat de politiek hier evenmin weinig oog voor heeft zie je ook in de statistieken dat het verschil in koopkracht (de uitkomst van de welvaarsverdeling) tussen werkenden niet werkenden de afgelopen 15 jaar sterk is toegenomen. En dan kun je een groot vraagteken zetten achter de evenwichtigheid van het verdelen van deze gehele maatschappelijke prestatie.

  Daarom ligt het voor de hand dat de grote groep gepensioneerden structureel ook wettelijk een veel grotere plek gaat krijgen aan de diverse pensioentafels. Daarom is het jammer dat in de gehele discussie naar het nieuwe stelsel dit onderwerp zo weinig aandacht krijgt. Vooral ook omdat de groep gepensioneerden op zich al prima zijn georganiseerd in b.v. de Koepel. Het zou zeer voor hand liggen hen een plek te geven naast de overige sociale partners aan de diverse onderhandelingstafels.

  Door dit na te laten is er sprake van een gemiste kans tot evenwichtige taakverdeling.

  Op persoonlijke titel
  met vriendelijke groet
  Ruud de Bree

 2. A.C.M. Kuypers
  2 jaar geleden

  Geheel eens met de reactie van Ruud de Bree en beslist oneens met de bespiegelingen van Mark Boumans. Al in de consultatie heb ik er op gewezen dat de governance van pensioenfondsen (en verzekerde regelingen) tegen het licht moet worden gehouden gegeven het feit dat in een zuivere beschikbare premieregeling het belang van de werkgevers geen rol meer speelt bij de uitvoering van de pensioenregeling voor de werknemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. De werkgevers hebben al voldoende mogelijkheden om hun belangen te waarborgen bij de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers (en zonder de gepensioneerden) voor de overgang naar het nieuwe stelsel en de door hen gewenste wijzigingen in de pensioenovereenkomsten daarna. Het is dus aan pensioenfondsbestuurders om die nieuwe pensioenovereenkomst uit te voeren en de belangen van actieven, slapers en gepensioneerden af te wegen. Zelf ben ik voorstander van een onafhankelijk bestuur of een one tier board, ook om gewetens conflicten te vermijden, maar een paritair bestuur met niet al te veel naar evenredigheid benoemde vertegenwoordigers van werknemers, gewezen werknemers en gepensioneerden kan ook tot de evenwichtige belangenafweging versterken. Intern toezicht en verantwoording zouden langs dezelfde lijnen moeten worden ingevuld, met of zonder wetswijziging.

 3. E. Schols
  2 jaar geleden

  Als de stelling is dat bestuurders er zitten voor alle deelnemers en niet voor een groep ( wat feitelijk ook de wettelijke opdracht is) dan is het volstrekt onlogisch het aantal zetels voor pensioengerechtigden te beperken. Hoog tijd dus dat deze beperking vervalt!

U moet ingelogd zijn en een geldig abonnement hebben om een reactie te mogen plaatsen.