Direct naar inhoud

Achmea Pensioenservices kiest voor administratiesysteem IG&H

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 28 april 2023

Achmea Pensioenservices heeft besloten zijn pensioenadministratie in het nieuwe stelsel te laten draaien op het systeem van IG&H. Het platform van InAdmin RiskCo, waarvan de uitvoerder zelf eigenaar is, viel af.

Dat heeft Achmea Pensioenservices bekendgemaakt. De deal met IG&H, dat het administratiesysteem AllVida aanbiedt, kwam begin deze week rond. De strijd voor het nieuwe systeem ging tussen AllVida en RAP van InAdmin Riskco. RAP staat voor Riskco Administratie Platform.

‘Bij de keuze voor AllVida is met name de “maakbaarheid” van de transitie naar het nieuwe stelsel doorslaggevend geweest’, zegt Arthur van der Wal, divisievoorzitter Achmea Pensioenen ‘Het tempo en de volgorde waarin IG&H pensioenfondsen kan overzetten op zijn systemen past goed bij onze wensen en die van onze klanten.’ Op dit punt scoorde AllVida beter dan RAP. ‘Qua kosten viel het bod van IG&H ook gunstiger uit, al was dat zeker niet doorslaggevend.’ De voorzitter doet geen uitspraken over bedragen.

Arthur van der Wal

Concreet betekent die ‘volgordelijkheid’ dat eerst Ahold Delhaize met de huidige pensioenregeling overgaat naar de db-omgeving van AllVida. Daarna wordt de functionaliteit voor de flexibele pensioenregeling opgeleverd en als laatste die voor de solidaire premieregeling.

Voor de pensioenadministratie maakt Achmea nu nog gebruik van Maia; dat is het systeem van Keylane. Volgens Van der Wal is dat systeem ‘niet toekomstvast voor de Wtp’. Voor pensioenfonds Huisartsen, de enige klant van Achmea die draait op RAP, betekent de deal met IG&H dat er een migratie volgt terug naar Maia. Daarna wordt bepaald hoe de overstap naar Allvida eruit gaat zien.

De voorzitter zegt dat de keuze voor AllVida een grote stap voorwaarts is, zowel voor zijn klanten als medewerkers. ‘Met dit besluit komt er een einde aan de periode van onzekerheid, die niet fijn was voor alle partijen. We kunnen nu verder met het maken van plannen voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.’

Onwikkeling RAP wordt stopgezet

Met de keuze voor Allvida zal de verdere ontwikkeling van het RAP-platform worden stopgezet en worden de activiteiten zorgvuldig afgebouwd, aldus Van der Wal. ‘Achmea wil de medewerkers van InAdmin Riskco graag behouden voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.’ Achmea is na klappen van de samenwerking met Pensioenfonds PGB voor een nieuw systeem nog de enige aandeelhouder van InAdmin Riskco.

De voorzitter noemt de transitie naar een ander platform een ‘megaklus’. ‘In het nieuwe stelsel moeten wij persoonlijke pensioenpotjes administreren. Waarbij de pensioenadministratie moet worden gekoppeld aan vermogensbeheer, zodat deelnemers weten wat er in hun potje zit. Dat is echt anders dan het administreren van aanspraken. Toch moet AllVida ook db-pensioenen kunnen administreren. Bijvoorbeeld als klanten besluiten opgebouwde pensioenen niet in te varen.’

Nieuwe kostenindicatie transitie

Naast de keuze voor een nieuw administratiesysteem zou Achmea Pensioenservices in het tweede kwartaal ook met een nieuwe inschatting komen van de kosten die gemoeid zijn met de overstap naar het nieuwe stelsel. En hoe die verdeeld worden tussen de pensioenfondsklanten. Volgens Van der Wal is het maken van de nieuwe raming, naast de migratieplanning, een volgende stap. ‘In dat totale kostenplaatje voor onze klanten speelt het bedrag dat wij betalen aan IG&H ook een rol.’

Eerder schreef Pensioen Pro dat pensioenfondsen ontevreden waren over de eerste raming van eind 2022. Het zou gaan om €2 mln à €3 mln per klant, met een flinke bandbreedte. Voor Pensioenfonds Avebe waren deze hoge transitiekosten reden om de keuze voor IG&H of InAdmin Riskco niet af te wachten. Het fonds vertrekt per 1 januari 2024 naar het Noorse Visma Idella.

Van der Wal zegt geen signalen te hebben dat andere pensioenfondsen bij Achmea Pensioenservices willen vertrekken. ‘Klanten hebben positief gereageerd toen wij hen inlichtten over IG&H. De keuze is in goede aarde gevallen.’ Hij wijst erop dat Achmea een second opinion heeft gevraagd aan Eraneos, het voormalige Quint, om de keuze voor IG&H te toetsen. ‘Zij onderschrijven dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Dat is een extra waarborg.’

Met Achmea Pensioenservices heeft IG&H een tweede klant gekregen voor zijn systeem, zegt directeur Mark Boerekamp. Begin dit jaar maakte pensioenfonds Horeca & Catering bekend de deelnemersadministratie te laten draaien op AllVida, in navolging van de werkgeversadministratie. Boerekamp: ‘De naam AllVida verwijst naar de Portugese roots van IG&H. Vida beteken leven. Met “All” geven we aan diverse producten in het leven- en pensioendomein te kunnen administreren.’